Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Hadyn
#648953

Download Chuyên đề Kế toán tiền lương tại công ty thương mại và đầu tư T&N miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHUNG CỦA CÔNG TY 3
I- TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ T &N 3
1- Quá trình hoạt động, hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại và đầu tư T &N 3
2- Đặc điểm về tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH thương mại và đầu tư T &N 5
3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 5
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán của Công ty TNHH thương mại và đầu tư T &N 8
PHẦN II: NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM 11
I- CÁC HÌNH THỨC LƯƠNG, QUỸ LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 11
II. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY. 14
1.1. Quản lý lao động và tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 14
1.2. Hình thức trả lương 15
1.3. Xác định đơn giá tiền lương tại Công ty: 16
1.4. Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương 17
1/ Phiếu nghỉ hưởng BHXH: 18
2. Thực tế công tác kế toán tiền lương 19
3. Thực tế kế toán 24
Năm 2007 24
PHẦN III: NHẬN XÉT CHUNG - ĐÁNH GIÁ CHUNG – KẾT LUẬN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ T & N 28
I . NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY: 28
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY: 28
1. Ưu điểm: 28
2. Nhược điểm: 29
3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư T & N: 30
KẾT LUẬN 33
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

h
Phòng tư vấn dịch vụ chăm sóc sản phẩm
Nhân viên phân xưởng sản xuất
Nhân viên phân xưởng sản xuất
Nhân viên phân xưởng sản xuất
Nhân viên phân xuởng sản xuất
Sơ đồ bộ máy quản lý
Về mặt hàng sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty là: Sản xuất mua bán vật tư, trang thiết bị khoa học kĩ thuật chuyên dung cho các ngành hóa học, vật lý, sinh học, y học, đo lường, tự động hóa, điện tử viễn thong, tin học, khoan trác địa, khí tượng thủy văn và xử lí bảo vệ môi trường.Ngoài ra còn mua bán sản xuất những sản phẩm thang cuốn, thang máy…. và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng về các sản phẩm máy móc .
Ngoài ra còn có các hoạt động sản xuất kinh doanh khác như sản xuất mua bán vật tư trang thiết bị điện lạnh, điện dân dụng, vật liệu trang trí nội ngoại thất, lương thực thực phẩm, và kinh doanh du lịch khách sạ n.
* Cơ cấu tổ chức nhân sự
- Bộ máy của Công ty có 5 đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc:
Phòng tổ chức lao động tiền luơng
Phòng Kế hoạch, kinh doanh
Phòng kế toán tài chính
Phòng Tư vấn dịch vụ chăm sóc sản phẩm
Nhân viên phân xưởng sản xuất
- Về tổ chức lao động:
Tổng số nhân viên:25
- Trình độ:
Đại học: 10
Cao đẳng: 5
Trung học: 5
Lái xe:2
Thợ kỹ thuật: 3
Biên chế bộ máy Công ty TNHH Thương mại và đầu tư T & N được tổ chức như sau:
* Ban lãnh đạo Công ty:
- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty, là người phụ trách chung, có quyền lực cao nhất, có trách nhiệm điều hành công việc kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban lãnh đạo và các cổ đông về toàn bộ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Một Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, vật tư, kiêm Bí thư Đoàn Công ty.
- Một Phó giám đốc phụ trách kinh doanh kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty.
* Các phòng nghiệp vụ:
- Phòng tổ chức hành chính: Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề về nhân sự, tiền lương, chế độ chính sách của Nhà nước, các công việc về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ trong Công ty.
- Phòng Kế toán tài chính: Gồm có 2 người :
- Một kế toán trưởng kiểm toán tiền lương và tổng hợp gía thành
- Một kế toán thanh toán kiểm thành phẩm tiêu thụ sản phẩm kiểm toán CCDC, NVL, kiêm TSCĐ
- Phòng Kế hoạch - kinh doanh xuất, nhập khẩu: Chức năng nghiên cứu thị trường, ký kết hợp đồng kinh tế thương mại với khách hàng trong và ngoài nước, lập kế hoạch ngắn và dài hạn, theo dõi tổ chức sản xuất, thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Môi giới sản phẩm của Công ty để mở rộng thi trường kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.
- Phòng Tư vấn dịch vụ chăm sóc khách hàng: Chức năng quản lý, xây dựng định mức vật tư, kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật và sửa chữa, bảo hành các thành phẩm của Công ty cũng như của khách hàng.
- Dưới các phòng là nhân viên phân xưởng sản xuất.
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán của Công ty TNHH Thương mại và đầu tư T &N
Nhiệm vụ: Công tác kế toán ở Công ty tổng hợp ở Phòng Kế toán với chức năng và nhiệm vụ:
- Ghi chép, tính toán và phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty, tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, lập quy trình luân chuyển chứng từ hợp lý, nhằm phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực và có hệ thống, toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đảm bảo sự cân đối giữa nguồn vốn và quá trình sử dụng vốn của Công ty ở mọi thời điểm.
- Lập các loại báo cáo theo quy định và báo cáo cần thiết cho lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý cấp trên, các cơ quan liên quan.
- Tham gia lập và theo dõi việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phục vụ tốt cho công tác thống kê và thông tin trong Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đội sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế do Công ty đề ra, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, nâng cao doanh lợi cho Công ty.
* Công tác hạch toán tại Công ty:
- Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư T & N là hình thức Nhật ký chung và áp dụng theo hệ thống tài khoản do Bộ Tài chính quy định.
- Hệ thống sổ tại Công ty:
Chứng từ được đánh số liên tục trong từng tháng, hay cho cả năm và chứng từ gốc kèm theo được kế toán trưởng duyệt trước và ghi vào sổ kế toán.
- Công ty đã và đang áp dụng các loại sổ kế toán sau:
+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái tổng hợp
- Các sổ kế toán chi tiết gồm:
+ Sổ quỹ tiền mặt
+ Sổ tiền gửi ngân hàng
+ Sổ công nợ
+ Sổ chi phí SXKD (621, 622,627)
+ Sổ chi tiết TK 131,136, 138
+ Sổ chi tiết TK 341
+ Sổ chi tiết TK 331
+ Sổ chi tiết TK 142
+ Sổ chi tiết TK 211
+ Sổ chi tiết TK 152, 153
+ Sổ theo dõi doanh thu
6- Hệ thống báo cáo Công ty:
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
- Bảng cân đối TK
- Báo cáo tăng, giảm và KHTSCĐ
- Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
- Báo cáo chi tiết TK nguyên vật liệu 152
- Báo cáo chi tiết TK 331
- Báo cáo tài khoản 341
- Báo cáo tài khoản 333
- Báo cáo TK tạm ứng 141
- Báo cáo dài hạn đến hạn trả: 3388
- Báo cáo chi tiết phải thu nội bộ: 136
- Phương pháp hạch toán: Kê khai thường xuyên và tính thuế khấu trừ
Hàng ngày kế toán căn cứ vào chứng từ gốc hay bảng tổng hợp chứng từ gốc để ghi vào sổ Nhật ký chung và sổ thẻ kế toán chi tiết. Số liệu trên sổ nhật ký chung sẽ là căn cứ để ghi vào sổ cái. Cuối tháng căn cứ số liệu trên sổ, thẻ kế toán chi tiết để ghi vào bảng tổng hợp chi tiết. đối chiếu số liệu trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết. Cuối tháng cộng số dư cuối kỳ của các tài khoản trên sổ cái để lập bảng cân đối phát sinh. Cuối tháng căn cứ vào số liệu trên bảng cân đối phát sinh và bảng tổng hợp chi tiết để lập báo cáo tài chính.
** Phương pháp tính thuế: Công ty áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên .
** Điều kiện làm việc của Công ty: chi tiết tại phòng kế toán là rất tốt Công ty rất chú trọng đến việc đầu tư máy móc thiết bị để làm việc .
VD : 5 máy tính, 1 máy phô tô, 2 máy in, và các công cụ khác ...
Công ty thường áp dụng kế toán trên máy để tiện theo dõi quản lý việc hạch toán của Công ty.
PHẦN II: NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM
I- CÁC HÌNH THỨC LƯƠNG, QUỸ LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
* Nhiệm vụ kế toán tiền lương
- Ghi chép, phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ chính xác tình hình sử dụng lao động và kết quả lao động tính toán chính xác đúng chế độ các khoản tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, phụ cấp cho người lao động.
- Tính toán phân bổ các khoản chi phí liên quan đến tiền lương và bảo hiểm cho người lao động và các đối tượng có liên quan.
Định kỳ phân tích tình hình sử dụng lao động, tình hình quản lý sử dụng quỹ tiền lương, lập báo cáo về lao động tiền lương và các khoản tính theo lương thuộc trách nhiệm của kế toán.
* Các hình thức tiền lương.
- Việc tính lương và trả lương được tính theo ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement