Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By son_tran92
#648901 Download Chuyên đề Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại công ty cổ phần quảng cáo sao thế giới miễn phíMỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀCẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬDỤNG
VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
I-KHÁI NIỆM VỀCẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬDỤNG VỐN . 8
1.Khái niệm vềcấu trúc vốn. 8
1.1-Các nhân tốcấu thành cấu trúc vốn . 9
1.2-Các tỷsố đo lường cấu trúc vốn: . 10
1.3-Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trịtài chính. 11
2.Chi phí sửdụng vốn . 11
2.1 Khái niệm. 11
2.2 chi phí sửdụng vốn vay:. 12
2.2.1. chi phí sửdụng vốn vay ngắn hạn. 12
2.3 Chi phí sửdụng vốn cổphần: . 12
2.3.1- Chi phí sửdụng vốn cổphần ưu đãi(rp) . 12
2.3.2-. Chi phí sửdụng vốn cổphần thường . 13
2.4 Chi phí sửdụng vốn bình quân(WACC):. 13
2.5 Chi phí sửa dụng vốn biên tếvà quyết định đầu tư . 14
II. CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU,CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC
TỐI ƯU. 15
1.Cấu trúc vốn tối ưu 15
2.Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vón tối ưu 15
III. TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO . 16
1.Khái niệm và phân lọai rủi ro . 16
1.1.Khái niệm rủi ro . 16
1.2.Phân lọai rủi ro . 16
1.2.1.Rủi ro kinh doanh . 16
1.2.2.Rủi ro tài chính. 17
2.Các lọai đòn bẩy trong doanh nghiệp. 17
2.1.Đòn bẩy kinh doanh . 18
2.1.1.Khái niệm. 18
2.1.2. Mục đích của việc phân tích đòn bẩy kinh doanh. 18
2.1.3.Phân tích hòa vốn . 18
2.1.4.Phân tích độnghiêng đòn bẩy kinh doanh(DOL) . 20
2.2 Đòn bẩy tài chính(DFL) . 21
2.2.1. Khái niệm. 21
2.2.2. Mục đích phân tích đòn bẩy tài chính . 21
2.2.3.Đòn bẩy tài chính với giá trịdoanh nghiệp . 22
2.2.4.Phân tích độnghiêng đòn bẩy tài chính . 23
2.2.5.Các cách đo lường rủi ro tài chính khác . 24
2.3 Đòn bẩy tổng hợp . 24
2.3.1.Khái niệm. 24
2.3.2. Phân tích độnghiêng đòn bẩy tổng hợp . 24
IV-CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆVỚI GIÁ TRỊDOANH
NGHIỆP . 25
1.Phân tích điểm hòa vốn EBIT. 25
1.1.Khái niệm. 25
1.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT. 25
2.Xác định cấu trúc vốn tối ưu thông việc sửdụng phân tích EBIT – EPS. 27
2.1. Phân tích EBIT –EPS và lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu . 27
2.2.Xác định điểm hòa vốn giá trịthịtrường(EBIT thịtrường ). 27
3.Tấm chắn thuếlãi từchứng khoán nợ đóng góp nhưthếnào vào giá trịdoanh
nghiệp . 27
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VỀCẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬDỤNG VỐN TẠI CÔNG
TY CỔPHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾGIỚI. 29
I. GIỚI THIỆU KHÁC QUÁT VỀCÔNG TY CỔPHẦN QUẢNG CÁO SAO
THẾGIỚI
LỊCH SỬHÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔPHẦN
QUẢNG CÁO SAO THẾGIỚI. 29
1. Lịch sửhình thành của công ty . 29
2.Sơ đồtổchức bộmáy . 32
3.Chức năng của tùng bộphận . 32
II. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬDỤNG VỐN TẠI CÔNG
TY CPQC SAO THẾGIỚI qua hai năm 2007 và 2008. 36
1.Phân tích cấu trúc vốn của Công ty Cổphần quảng cáo Sao ThếGiới . 36
2.Phân tích khảnăng thanh toán của công ty . 39
III.PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬDỤNG VỐN VÀ CHI PHÍ SỬDỤNG VỐN BÌNH
QUÂN CỦA CÔNG TY CỔPHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾGIỚI . 42
1. Phaân tích chi phí döû duïng voán chuû sôû höõu . 42
2 Phân tích chi phí sửdụng vốn vay nợngắn hạn . 42
3.Phân tích chi phí sửdụng vốn vay nợdài hạn . 46
4.Phân tích chi phí sửdụng vốn cổphần. 48
5.Phân tích chi phí sửdụng vốn bình quân(WACC) . 49
IV.PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ
RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔPHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾGIỚI . 50
1.Tình hình doanh thu của công ty qua hai năm 2007 -2008 . 50
2.Phân tích điểm hòa vốn EBIT. 50
3.Phân tích tác động của đòn cân nợDFL . 53
V.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆVỚI GIÁ TRỊ
CÔNG TY. 54
1.Chính sách nợvà giá trịcủa lá chắn thuế . 54
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP. 56
CHƯƠNG 4:KẾT LUẬN. 57
PHỤLỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Vốn là điều kiện không thể thiếu khi tiến hành thành lập doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh. Ở bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh nghiệp. Nhưng vấn đề chủ yếu là các doanh nghiệp, các công ty phải làm như thế nào để tăng thêm giá trị cho vốn. Như vậy, việc quản lý vốn được xem xét dưới góc độ hiệu quả, tức là xem xét sự luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng của các nhân tố khách quan và chủ quan đến hiệu quả sử dụng vốn.
Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi mà đất nước đang trong giai đoạn chịu sự biến động rất lớn của nền kinh tế thị trường nên rất cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ để tồn tại, thắng trong cạnh tranh mà còn đạt được sự tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Một thực trạng nữa hiện nay các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp hiện nay, nhìn chung vốn được cấp nhỏ bé so với nhu cầu, tình trạng thiếu vốn diễn ra liên miên.. gây căng thẳng trong quá trình kinh doanh và thực hiện các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mình
Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới là một công ty cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó, là một công ty thương mại chuyên sâu về lĩnh vực truyền thông, công ty có tỷ lệ vốn lưu động trong vốn kinh doanh chiếm một tỷ lệ lớn. Công ty đang có kế hoạch mở rộng hơn nữa hoạt động xuất kinh doanh của mình, thì việc quan tâm đến cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn được coi là một vấn đề nóng bỏng đặt ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp của công ty.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tế tại Công ty em xin mạnh dạn chọn đề tài: "Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới "
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974484 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement