Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Darrill
#648833

Download Khóa luận Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của công ty xăng dầu An Giang miễn phí

MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT
Chương I. TỔNG QUAN. 1
1.1 Lý do chọn đềtài. 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1
1.3 Phương pháp nghiên cứu. 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu. 2
Chương II. CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT
QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 3
2.1 Tiêu thụsản phẩm . 3
2.1.1 Khái niệm tiêu thụsản phẩm. 3
2.1.2 Ý nghĩa của việc tiêu thụsản phẩm . 3
2.1.3 Các cách tiêu thụsản phẩm. 3
2.2 Chi phí hoạt động kinh doanh . 4
2.2.1 Khái niệm chi phí hoạt động kinh doanh . 4
2.2.2 Ý nghĩa của chi phí hoạt động kinh doanh. 4
2.2.3 Phân loại chi phí hoạt động kinh doanh . 4
2.3 Xác định kết quảhoạt động kinh doanh. 6
2.3.1 Khái niệm kết quảhoạt động kinh doanh. 6
2.3.1 Ý nghĩa của việc xác định kết quảhoạt động kinh doanh. 7
2.4 Kếtoán doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh. 7
2.4.1 Kếtoán doanh thu . 7
2.4.1.1 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 7
2.4.1.2 Kếtoán doanh thu bán hàng nội bộ. 10
2.4.1.3 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính. 11
2.4.1.4 Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu. 13
2.4.2 Kếtoán chi phí hoạt động kinh doanh . 16
2.4.2.1 Kếtoán giá vốn hàng bán. 16
2.4.2.2 Kếtoán chi phí bán hàng. 19
2.4.2.3 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp. 20
2.4.2.4 Kếtoán chi phí hoạt động tài chính . 22
2.4.2.5 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 23
2.5 Kếtoán xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 25
2.6 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 26
2.6.1 Phân tích doanh thu. 26
2.6.1.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu . 26
2.6.1.2 Nội dung phân tích . 27
2.6.2 Phân tích chi phí. 27
2.6.2.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích chi phí. 27
2.6.2.2 Nội dung phân tích chi phí . 27
2.6.3 Phân tích lợi nhuận. 27
2.6.3.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận. 27
2.6.3.2 Nội dung phân tích . 28
Chương III. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀCÔNG TY XĂNG DẦU AN GIANG. 29
3.1 Vài nét sơlược . 29
3.2 Lịch sửhình thành và quá trình phát triển . 29
3.2.1 Lịch sửhình thành. 29
3.2.2 Quá trình phát triển . 29
3.3 Chức năng, mục tiêu kinh doanh. 30
3.3.1 Chức năng . 30
3.3.2 Mục tiêu kinh doanh . 30
3.4 Cơcấu tổchức. 31
3.4.1 Bộmáy tổchức công ty . 31
3.4.2 Chức năng và nhiệm vụcác phòng ban . 32
3.5 Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2008-2009 . 34
3.6 Tổchức công tác kếtoán . 36
3.6.1 Tổchức bộmáy kếtoán . 36
3.6.2 Hình thức kếtoán áp dụng . 36
Chương IV. KẾTOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG
KINH DOANH TẠI HỆTHỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY XĂNG
DẦU AN GIANG. 38
4.1 Vài nét vềhệthống cửa hàng xăng dầu của Công Ty Xăng Dầu An Giang. 38
4.2 Kếtoán doanh thu . 38
4.2.1 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 38
4.2.2 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính. 44
4.3 Kếtoán chi phí . 46
4.3.1 Kếtoán giá vốn hàng bán. 46
4.3.2 Kếtoán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp . 49
4.3.3 Kếtoán chi phí hoạt động tài chính . 54
4.3.4 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp. 55
4.4 Kếtoán xác định kết quảhoạt động kinh doanh . 55
4.5 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 57
4.5.1 Phân tích doanh thu. 57
4.5.1.1 Phân tích tình hình biến động DT xăng dầu năm 2008 – 2009. 57
4.5.1.2 Phân tích kết cấu DT theo từng mặt hàng giai đoạn 2008-2009 . 58
4.5.1.3 Phân tích kết cấu DT theo cách BH giai đoạn 2008-2009 . 59
4.5.2 Phân tích chi phí. 60
4.5.2.1 Phân tích sựbiến động giá vốn hàng bán năm 2008 – 2009. 60
4.5.2.2 Phân tích chi phí bán hàng và QLDN giai đoạn 2008 – 2009 . 61
4.5.3 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh . 62
4.5.3.1 Phân tích lãi gộp theo kết cấu từng mặt hàng . 62
4.5.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận. 63
4.5.3.3 Phân tích các chỉsốtài chính liên quan đến lợi nhuận . 64
Chương V. KẾT LUẬN . 66
5.1 Đánh giá . 66
5.1.1 Tổchức bộmáy quản lý. 66
5.1.2 Công tác kếtoán. 66
5.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của hệthống CHXD . 67
5.2 Một sốý kiến. 67
5.2.1 Tổchức bộmáy quản lý. 67
5.2.2 Công tác kếtoán. 68
5.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của hệthống CHXD . 68
5.3 Kết luận . 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:


+ Lợi nhuận trên tổng tài sản:
TTS
LNRROA =
Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng tài sản dùng vào sản xuất kinh doanh trong kỳ
thì tạo ra được bao nhiêu đồng về lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh càng lớn.
SVTH: Lăng Tố Trân 28 GVHD: Trần Thị Kim Khôi
Kế toán xác định và phân tích KQHĐKD tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của cty XDAG
Chương III. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ
CÔNG TY XĂNG DẦU AN GIANG
E E D D
3.1 Vài nét sơ lược
- Tên công ty: Công ty Xăng dầu An Giang.
- Tên giao dịch: Petrolimex An Giang.
- Địa chỉ: 145/1 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An
Giang.
- Số điện thoại: : 84-076-943908; 943727; 943563; 943669.
- Thành lập theo Quyết định số 331/QĐ-UB ngày 03/6/1994 của UBND tỉnh An
Giang.
- Giám đốc: Võ Khắc Minh.
3.2 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.2.1 Lịch sử hình thành
Công ty Xăng dầu An Giang (Tên giao dịch Petrolimex An Giang) là Doanh nghiệp
Nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam
(Petrolimex) - Bộ Thương mại. Tiền thân của Công ty Xăng dầu An Giang là Công ty Xăng
dầu mở được thành lập năm 1975 trực thuộc CTy Thương nghiệp tỉnh Long Châu Hà;
tháng 8 năm 1976 sát nhập với CTy Vật tư An Giang thành Công ty Vật tư Tổng hợp An
Giang trực thuộc Bộ Vật tư.
Thực hiện Nghị định 388/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, Công ty được thành
lập lại theo Quyết định số 331/QĐ-UB ngày 03/6/1994 của UBND tỉnh An Giang. Tháng
10/1995 Công ty được chuyển giao từ UBND tỉnh An Giang về trực thuộc Tổng Công ty
Xăng dầu Việt Nam - Bộ Thương mại, theo Quyết định số 875/TM-TCCB ngày
14/10/1995 của Bộ Thương mại. Tháng 7/2000, Công ty Vật tư Tổng hợp An Giang được
đổi tên thành Công ty Xăng dầu An Giang theo Quyết định số 1029/2000/QĐ-BTM của
Bộ Thương mại.
3.2.2 Quá trình phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty vật tư xăng dầu An Giang là một bộ
phận hữu cơ của lịch sử hình thành và phát triển ngành xăng dầu Việt Nam. Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà Nước giao qua các thời kì, tích cực, chủ động
thực hiện đồi mới cơ chế kinh doanh và tổ chức quản lý theo đường lối, chính sách của
Đảng và Nhà Nước, thích ứng với quy luật phát triển của kinh tế thị trường có sự quản lý
của Nhà Nước theo định hướng XHCN, ngày nay, công ty xăng dầu An Giang đã trở thành
một doanh nghiệp lớn trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Với nguồn hàng được cung ứng đảm bảo
về tiêu chuẩn chất lượng, dồi dào về số lượng của tồng công ty với các hãng xăng dầu nổi
tiếng trên thế giới, công ty xăng dầu An Giang giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo
SVTH: Lăng Tố Trân 29 GVHD: Trần Thị Kim Khôi
Kế toán xác định và phân tích KQHĐKD tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của cty XDAG
điều hòa cân đối cung cầu trên thị trường, tuyệt đối không để xảy ra cơn sốt “xăng dầu” kể
cả trong những thời kì giá xăng dầu trên thị trường thế giới tăng đột biến. đồng thời công ty
xăng dầu An Giang luôn thực hiện nghiêm túc cơ chế quản lý giá của tổng công ty, đảm
bảo giá bán ra ở các vùng sâu vùng xa bằng giá bán của đồng bằng và thành thị. Mặt hàng
dầu hỏa là mặt hàng chính sách phục vụ đồng bào các dân tộc ở miền núi được công ty
quan tâm hàng đầu và thực hiện đầu đủ các chính sách trợ giá theo chỉ đạo của Chính Phủ.
Không chỉ đóng vai trò là doanh nghiệp chủ đạo trong các doanh nghiệp được phép
kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang, trong kế hoạch hàng năm, công ty phấn
đấu đạt và vượt mức tăng trưởng bình quân 8%/năm, tương đương mức dự báo tăng trưởng
nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của cả nước. Điều đó có nghĩa là công ty tiếp tục duy trì thị
phần khoảng 30% đến 40% và đóng vai trò chủ đạo trên thị trường xăng dầu tỉnh An Giang.
Lấy kinh doanh xăng dầu làm chính, công ty còn đa dạng hóa dầu (nhớt, nhựa đường, gas
đốt, hóa chất…), xe gắn máy, kim khí điện máy, vật liệu điện, thiết bị phụ tùng… nhằm
phát huy sức mạnh của công ty.
Tương lai của ngành nói chung và công ty xăng dầu An Giang nói riêng đang đặt ra
nhiệm vụ to lớn là phải nhanh chóng đổi mới công nghệ, áp dụng những thành tựu khoa
học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh để khỏi bị tụt hậu so với các doanh nghiệp
trong ngành.
Thành tích đạt được của công ty trong nhiều năm qua được chứng minh bằng các
Huân chương lao động hạng I, II, III và các bằng khen của UBND tỉnh, cùa ngành thuế An
Giang trao tặng . Ngày nay, công ty đã trở thành doanh nghiệp Nhà Nước giữ vai trò chủ
đạo trên thị trường xăng dầu An Giang đang phát triển theo định hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh mà Đảng và Nhà Nước đã đề ra.
3.3 Chức năng, mục tiêu kinh doanh
3.3.1 Chức năng
Công ty Xăng dầu An Giang có chức năng kinh doanh xăng dầu; các sản phẩm hóa
dầu (Gas dân dụng, Gas công nghiệp, dầu nhờn, nhựa đường); Vật tư, thiết bị chuyên ngành
xăng dầu; Vật liệu xây dựng; Đại lý xe máy VMEP.
Chức năng mà công ty đặt ra trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình là:
Đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho các ngành kinh tế xã hội, củng cố an ninh và quốc
phòng, lấy hiệu quả kinh tế chính trị và mục tiêu xã hội làm mục tiêu và động lực phấn đấu
của doanh nghiệp.
Tổ chức kinh doanh có hiệu quả, cách đa dạng, tạo ra lợi nhuận hợp lý, những
giá trị về vật chất và tinh thần mới, lợi nhuận có được để đầu tư phát triển doanh nghiệp.
Đó là động lực phấn đấu của 170 cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty. Xây dựng đội
ngũ công nhân mới, đào tạo độ ngũ cán bộ cho giai đoạn 2006 – 2010 và các năm tiếp theo.
3.3.2 Mục tiêu kinh doanh
Công ty được thành lập và hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu của
nền kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và nhu cầu tiêu dùng của xã hội về xăng dầu, các
sản phẩm hoá dầu nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho xã hội, bảo tồn và phát triển vốn, tạo
ra lợi nhuận cho đơn vị, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và không ngừng nâng cao đời
sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho người lao động.
SVTH: Lăng Tố Trân 30 GVHD: Trần Thị Kim Khôi
Kế toán xác định và phân tích KQHĐKD tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của cty XDAG
Chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh và các hoạt động khác của đơn vị, tổ chức
thực hiện có hiệu quả các kế hoạch sau khi được tổng công ty xăng dầu Việt Nam phê
duyệt.
Thực hiện nghiêm túc chế độ hạch toán kinh tế nhằm sử dụng hợp lý lao động, tài sản,
tiền vốn, đảo bảo hiệu quả cao trong kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách
Nhà Nước, bảo toàn và phát triển vốn.
Chấp hành các chính sách, chế độ pháp luật của Nhà Nước, thực hiện đầy đủ các hợp
đồng kinh tế với khách hàng.
Áp dụng khoa học kĩ thuật và công nghệ mới, hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở vật
chất kỹ thuật phù hợp với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, phát triển...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement