Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhvkhanh1989
#646841

Download Bài giảng Phân tích cơ bản cổ phiếu miễn phí

MV/BV SO SÁNH VỚI EPS/BV
VẼ ĐỒ THỊ ROE THEO MV/BV CỦA NHỮNG CÔNG TY HAY NGÀNH NÀO ĐÓ
PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY MV/BV = bx + a ROE THỂ HIỆN QUA MỐI QUAN HỆ GIỮA HAI BIẾN MV/BV VÀ EPS/BV
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN PHÂN TÍCH CƠ BẢN CỔ PHIẾU HÀ NỘI, THÁNG 12 NĂM 2006 Những nhà đầu tư cổ phiếu quan tâm đến giá thị trường của cổ phiếu và dự báo xu hướng biến động giá cổ phiếu. Quá trình này gọi là phân tích cổ phiếu với nội dung: Cổ phiếu nào tăng giá (giảm giá) Sẽ tăng (giảm) đến mức nào Cần bao nhiêu thời gian để đạt tới mức giá đó. Để làm rõ những nội dung trên, có 2 loại người sử dụng 2 loại phương pháp khác nhau: Các nhà đầu cơ cổ phiếu quan tâm đến ước tính cung - cầu về cổ phiếu, theo dõi biến động giá cổ phiếu vẽ thành biểu đồ để đoán mua - bán cổ phiếu . Đó là phân tích kỹ thuật. Không giải thích lý do biến động giá mà nghiên cứu bản thân diễn biến của thị trường. Các nhà đầu tư quan tâm đến mức cổ tức, khả năng sinh lời của công ty, từ đó đánh giá triển vọng tăng trưởng của công ty và ước tính mức giá cổ phiếu trong tương lai. Đó là phân tích cơ bản QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH CƠ BẢN GỒM 3 GIAI ĐOẠN: Đánh giá môi trường kinh tế tổng thể, trong nước và quốc tế, bao gồm cả yếu tố bất lợi và có lợi cho công ty như tỷ giá, lãi suất, thuế, hội nhập. Xem xét ngành và tác động đến công ty. So sánh hệ số tài chính của công ty với toàn ngành: ngành có được khuyến khích mở rộng? Khả năng cạnh tranh. Phân tích hoạt động của công ty trên các mặt: hoạt động quản lý, hoạt động R&D, tình trạng tài chính, khả năng lợi nhuận, triển vọng tăng trưởng. Quan trọng nhất là phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CƠ BẢN CHỦ YẾU LÀ ÁP DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SWOT Thế mạnh (Strengths); Điểm yếu (Weaknesses); Thuận lợi (Opportunities); Rủi ro (Threats); Từ đó, rút ra kết luận về đầu tư cổ phiếu VÍ DỤ: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY AGIFISH - MÔ HÌNH SWOT Thế mạnh: Máy móc, thiết bị được trang bị mới Doanh nghiệp đầu tiên (và duy nhất) của ngành thủy sản có mô hình SXKD khép kín từ khâu SX cá giống đến thành phẩm Nguyên liệu đầu vào dồi dào Nguồn tiêu thụ ổn định (hệ thống siêu thị Sysco) Lãnh đạo công ty năng động, nhiệt huyết, là phó chủ tịch Hiệp hội VASEP VÍ DỤ: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY AGIFISH MÔ HÌNH SWOT(tiếp) Điểm yếu: Doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu. Thường gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu (thị trường nội địa được cải thiện nhiều) Cơ cấu sản phẩm chưa đa dạng Thuận lợi: Xu hướng tiêu thụ sản phẩm thủy sản (ít cholesterol) trở nên phổ biến ở phương tây; Sự tiến bộ của công nghệ chế biến thủy sản giúp thủy sản đông lạnh vẫn giữ được hương vị khi chế biến; Thủy sản là một trong những mũi nhọn xuất khẩu của Việt Nam. VÍ DỤ: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY AGIFISH MÔ HÌNH SWOT(tiếp) Rủi ro: Rủi ro từ môi trường: Thủy sản có độ nhạy cảm cao về an toàn thực phẩm. Mỹ, EU … siết chặt về độ an toàn thực phẩm, đặc biệt với các nước đang phát triển; Cuộc chiến cá catfish là lo ngại đáng kể. Sẽ tiếp tục còn nhiều vụ tranh chấp thương mại về thủy sản với Mỹ, EU … An Giang nằm trong vùng lũ. Khó khăn giao thông khi lũ về. Nhiều đối thủ cạnh tranh: Công ty Vĩnh Hoàn - 25% thị phần; Afiex - 9%; Nam Việt - 5%, Cafitex - 10%; Cataco - 6%; Kết luận: AGF kinh doanh hiệu quả, doanh thu tăng, mức sinh lời cao, Giá hiện tại 100.000đ/CP và đang trong xu hướng tăng giá. Cổ phiếu AGF có sức hút cả dài hạn và ngắn hạn. Đánh giá tổng thể tài chính của một công ty trên các mặt: Khả năng thanh toán; Khả năng về vốn, hiệu quả sử dụng vốn Khả năng trang trải Khả năng sinh lời; Đánh giá thu nhập; Sau đó, nhà phân tích cơ bản sẽ tự đánh giá cổ phiếu tương lai căn cứ vào 4 tiêu chuẩn tương tác: 1. cổ tức; 2. Giá trị sổ sách; 3. Dòng tiền; 4. Lợi nhuận Căn cứ vào những phân tích trên sẽ quyết định chiến lược mua - bán cổ phiếu MỘT SỐ HỆ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN CÁC HỆ SỐ VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN: Khả năng của công ty đáp ứng nợ ngắn hạn, cũng như chuyển tài sản hiện tại thành tiền Hệ số khả năng thanh toán hiên hành Mức độ an toàn > 1,5. Tùy thuộc ngành. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (hệ số thử Axit) Mức độ an toàn > 1 CÁC HỆ SỐ VỀ KHẢ NĂNG VỐN Đánh giá mức độ rủi ro phá sản hay tăng trưởng của công ty. Liên quan đến vốn dài hạn của công ty gồm nợ dài hạn và vốn cổ phần Hệ số trái phiếu: Khi nào phát hành trái phiếu? Công ty có tài chính lành mạnh, kinh doanh có lãi. Hệ số cổ phiếu ưu đãi: Dưới 10% tổng vốn dài hạn là tốt Hệ số cổ phiếu phổ thông: Tỷ lệ này > 50% thì áp lực phá sản ít. Ít rủi ro thì khả năng sinh lời thấp Hệ số nợ Hệ số nợ cao thì hiệu ứng đòn bẩy tài chính cao Đòn bẩy tài chính . CÁC HỆ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI TỶ SuẤT SINH LỜI CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU (HAY TỶ LỆ HOÀN VỐN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG) PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DU PONT → → ROE = ROA x FL ROE = Rm x TAU x FL BA CHỈ TIÊU QUẢN LÝ ROE: (1) LÃI RÒNG THU ĐƯỢC TRÊN MỖI ĐỒNG DOANH THU; (2) DOANH THU TẠO ĐƯỢC TRÊN MỖI ĐỒNG TÀI SẢN; (3) SỐ LƯỢNG VỐN CSH ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TÀI TRỢ CHO TÀI SẢN Ở CÔNG TY ROE CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA 3 NHƯỢC ĐIỂM: VẤN ĐỀ THỜI GIAN VẤN ĐỀ RỦI RO CÔNG TY A: ROE = ROA(6%) x FL(5) = 30% CÔNG TY B: ROE = ROA(10%) x FL(2) = 20% CÔNG TY B TỐT HƠN A HAY A TỐT HƠN B? VẤN ĐỀ GIÁ TRỊ: ROE HAY GIÁ THỊ TRƯỜNG KHẮC PHỤC NGƯỢC ĐIỂM CỦA ROE HỆ SỐ SINH LỜI TRÊN VỐN ĐẦU TƯ (ROI) EBIT(1-t%) = TN RÒNG + LÃI VAY(1 - t%) MV/BV SO SÁNH VỚI EPS/BV VẼ ĐỒ THỊ ROE THEO MV/BV CỦA NHỮNG CÔNG TY HAY NGÀNH NÀO ĐÓ PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY MV/BV = bx + a ROE THỂ HIỆN QUA MỐI QUAN HỆ GIỮA HAI BIẾN MV/BV VÀ EPS/BV P/E LÀ GÌ GIÁ CỔ PHIẾU HIỆN TẠI/THU NHẬP MỘT NĂM CỦA CỔ PHIẾU E = EPS = THU NHẬP DỰ KIẾN CỦA NĂM TỚI THU NHẬP DỰ KIẾN CỦA 4 QUÝ TỚI THU NHẬP CỦA NĂM GẦN NHẤT THU NHẬP CỦA 4 QUÝ GẦN NHẤT QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ GIÁ TRỊ CỦA MỘT DOANH NGHIỆP PHỤ THUỘC VÀO LỢI NHUẬN (THU NHẬP) HÀNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP ĐÓ MUA CỔ PHIẾU = MUA MỘT PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN = MUA THU NHẬP HÀNG NĂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN  GIÁ CỔ PHIẾU PHỤ THUỘC VÀO EPS QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ EPS = HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP - EPS LỚN: - DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ - CỔ PHIẾU HẤP DẪN, ĐÁNG ĐƯỢC GIÁ CAO - EPS NHỎ - DOANH NGHIỆP KÉM HIỆU QUẢ - CỐ PHIẾU KÉM HẤP DẪN, CHỈ ĐÁNG GIÁ THẤP Ý NGHĨA CỦA P/E P/E NHẬN ĐỊNH KHÁI QUÁT VỀ GIÁ CỔ PHIẾU (THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU) - CAO (ĐẮT) - THẤP (RẺ) - VỪA PHẢI P/E GIÚP NHẬN ĐỊNH: - NÊN/KHÔNG NÊN ĐẦU TƯ - CHIẾN THUẬT ĐẦU TƯ NÀO CHO PHÙ HỢP PHƯƠNG PHÁP ĐỂ NHẬN BIẾT P/E CAO HAY THẤP LẤY HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THÔNG THƯỜNG NHẤT TẠI QUỐC GIA ĐÓ LÀM CHUẨN SO SÁNH - TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ/ TIẾT KIỆM - AN TOÀN - THU NHẬP (LÃI SUẤT): XÁC ĐỊNH TRƯỚC TÍNH P/E (GIÁ TRỊ CỦA MỘT ĐỒNG THU NHẬP) CỦA HÌNH THỨC ĐẦU TƯ ĐÓ? - P/E CỦA TRÁI PHIẾU = GIÁ TRÁI PHIẾU/LÃI SUẤT ( MỆNH GIÁ/LÃI SUẤT) SO SÁNH P/E CỦA HAI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT P/E CAO HAY THẤP - NẾU P/E CỦA CỔ PHIẾU = P/E CỦA TRÁI PHIẾU  - GIÁ MỖI ĐỒNG THU NHẬP CỔ PHIẾU VÀ TRÁI PHIẾU NHƯ NHAU - CÓ THỂ COI: GIÁ CỔ PHIẾU VỪA PHẢI  P/E VỪA PHẢI - NẾU P/E CỦA CỔ PHIẾU  P/E CỦA TR...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement