Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoang_minh_hanh
#646836 Download miễn phí tài liệu
Tài liệu phát thêm

Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) bằng SP

• Giới thiệu về phân tích nhân tố khám phá
• Thao tác thực hiện
• Đọc kết quả
• Nhân số
• Các phân tích khác sau khi thực hiện phân tích nhân tố

Các con số ởtrong bảng Rotated Component Matrix(a)gọi là các Factor loading, hay hệsố
tải nhân tố, hay trọng sốnhân tố. Nếu trong Hình 8, bạn không đánh dấu chọn suppress absolute
value less thanthì ởHình 10, trên mỗi dòng, mỗi biến quan sát sẽcó 8 Factor loading ởmỗi cột
tương ứng. (Nếu chọn phương pháp trích Principal axis factoring, thay vì xem bảng Rotated
Component Matrix, bạn hãy xem bảng Pattern Matrix)
Trong ví dụnày, Hình 10 chỉhiển thịFactor loading lớn nhất của mỗi biến quan sát tại mỗi
dòng (để đơn giản). Trên một dòng nhất định, chỉcó 1 con số. Con sốnày chính là factor loading lớn
nhất của biến quan sát nằm ởdòng đó. Biến quan sát varicó factor loading lớn nhất nằm tại cột nào
thì biến quan sát varithuộc vềnhân tố đó. Biến gss7 có factor loading lớn nhất bằng 0.769 và biến
gss8 có factor loading lớn nhất bằng 0.766; hai con sốnày ởvịtrí của cột số8, nên nhân tốthứ8
gồm có hai biến quan sát là gss7 và gss8. Nhân tốthứ4 bao gồm 6 biến quan sát là gts1, gts2, gts3,
gts4, gts5,gts6 vì Factor loading lớn nhất của từng biến quan sát này nằm ởcột số4. Tương tựnhư
vậy, bạn sẽbiết được mỗi nhân tốgồm có những biến quan sát nào. Hay nói cách khác, bạn sẽbiết
được biến quan sát bất kỳsẽnằm ởnhân tốthứmấy (cũng có trường hợp Factor loading mang dấu
âm, lúc này bạn nhớlấy trịtuyệt đối của nó)

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Xem thêm:
Sách học SPSS cho người mới bắt đầu
[MF] phần mềm sử lý dữ liệu SPSS v16.0 + SPSS v20
Ứng dụng phần mềm SPSS 16.0 & mô hình chất lượng servqual
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement