Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhocso_94
#646835

Download Hướng dẫn sử dụng 14 chỉ số phân tích kỹ thuật thông dụng nhất trong đầu tư chứng khoán miễn phí

Nội dung
1 Giới thiệu vềPhân tích Kỹthuật 4
2 Tổng quan vềcác ChỉsốPhân tích Kỹthuật 5
3 Nhóm ChỉsốXu hướng Giá 6
3.1 Đường Trung bình Trượt Giản đơn SMA 6
3.2 Đường Trung bình Trượt Cấp sốNhân EMA 7
3.3 Dải Biên độBiến động giá Bollinger 8
3.4 ChỉsốBáo hiệu Giá Đảo chiều Parabolic SAR 9
4 Nhóm ChỉsốBiến Động giá 10
4.1 ChỉsốLưu lượng Tiền MFI 10
4.2 Đường Trung bình Trượt Hội tụvà Phân kỳ(“MACD”) 11
4.3 ChỉsốTỷlệThay đổi ROC 12
4.4 ChỉsốSức Mạnh Tương đối RSI 13
4.5 ChỉsốStochastic Chậm và Nhanh 14
4.6 ChỉsốWilliams %R 15
5 Khối lượng 16
6 Mức Hỗtrợvà mức Kháng cự 17 7 Fibonacci: Một chỉsốHàng đầu 19++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

h Kỹ thuật Thông dụng Nhât  Page 12
4.3 Tỷ lệ Thay đổi: Rate of Change (“ROC”)
Chỉ số Tỷ lệ Thay đổi ROC là chỉ số biến động giá, nó dịch chuyển qua lại đường trung tâm
zero line (Mốc số 0). Chỉ số này được tính toán để cho quý vị biết giá chứng khoán đã dịch
chuyển bao xa so với mức giá cũ. Quý vị có thể xác định khoảng cách tích toán khi quý vị lựa
chọn các thông số khi vẽ chỉ số này trên biểu đồ.
Cơ sở lý thuyết của chỉ số này là giá chứng khoán chỉ có thể dịch chuyển theo một chiều
hướng và phải dừng lại để lấy sức. Giá có thể lấy sức bằng một trong hai cách:
• Nó có thể quay trở lại vị trí xuất phát ban đầu bắt đầu khi dịch chuyển; hay
• Đợi để giá chứng khoán phản ánh thông tin và dữ liệu lịch sử.
Dù theo cách nào đi chăng nữa thì hành động này được minh họa trong Chỉ số Tỷ lệ Thay đổi.
Khi giá chứng khoán bắt đầu dịch chuyển mạnh đi lên hay đi xuống, Chỉ số Tỷ lệ Thay đổi
sẽ dịch chuyển ra xa từ đường trung tâm (Zero Line: Mốc số 0). Sau đó, giá sẽ dừng biến
động, Chỉ số Tỷ lệ Thay đổi dịch chuyển về Mốc số 0.
Bây giờ chúng ta hãy xem một tình huống cụ thể. Nếu quý vị quan sát thấy nếu Chỉ số Tỷ lệ
Thay đổi đang ở mức cực cao hay cực thấp, thì tức là biến động giá lớn đã xảy ra và quý vị
có thể xem xét chưa nên vội vã thực hiện giao dịch. Nếu quý vị quan sát thấy Chỉ số Tỷ lệ
Thay đổi bắt đầu dịch chuyển ra khỏi Mốc số 0, hay chuyển hướng từ điểm cực cao hay cực
thấp và bắt đầu dịch chuyển theo hướng đối nghịch – như là trường hợp của GE vào cuối
Tháng 11 và đầu tháng 2 – quý vị có thể xem xét sớm thực hiện giao dịch.
www.stox.vn
Bộ 14 Chỉ số Phân tích Kỹ thuật Thông dụng Nhât  Page 13
4.4 Chỉ số Sức Mạnh Tương đối RSI
Chỉ số Sức mạnh Tương đối: Relative Strengh Index RSI là một chỉ số biến động giá giống
như Chỉ số Tỷ lệ Thay đổi. Điểm khác biệt là chỉ số Sức mạnh Tương đối RSI đối dịch chuyển
trong biên độ giữa 0 và 100. Khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối RSI dịch chuyển cao hơn, báo
hiệu cho quý vị biết là giá đang có sức bật mạnh. Ngược lại, khi RSI dịch chuyển xuống phía
dưới, quý vị có thể biết được là giá chứng đang thiếu sức bật.
Quý vị có thể lựa chọn khung thời gian cho chỉ số này khi biểu thị trên biểu đồ nhưng xin lưu
ý là nếu khung thời gian chọn càng ngắn thì Chỉ số Sức mạnh Tương RSI càng biến động
mạnh.
Khi sử dụng Chỉ số Tỷ lệ Thay đổi RSI, quý vị cần quan sát và xác định khi nào đường RSI
tăng cao hơn 70 hay thấp hơn 30. Khi chỉ số nằm trong một trong hai vùng này, báo hiệu giá
chứng khoán bị biến động thái quá (over-extended) và sẽ sớm đổi chiều hay sẽ ngừng thay
đổi trong tương lai gần. Một tín hiệu quan trọng để bán hay mua khi sử dụng RSI là khi quý vị
quan sát thấy đường RSI dịch chuyển ra vùng 70:30. Ví dụ, nếu Chỉ số RSI giảm xuống dưới
mức 30 và đang chuyển hướng về phía trên mức 30 – như trường hợp của Citigroup trong
tháng 8 – là một tín hiệu tốt để mua cổ phiếu này. Tín hiệu Bán xảy ra khi RSI trên 70.
www.stox.vn
Bộ 14 Chỉ số Phân tích Kỹ thuật Thông dụng Nhât  Page 14
4.5 Chỉ số Stochastic Chậm và Nhanh
Chỉ số Stochastic Chậm là một chỉ số biến động giá bao gồm hai đường (Đường %K và
Đường %D) dịch chuyển lên xuống trong biên độ từ 0 đến 100. Đường %K line di chuyển
nhanh hơn. Đường %D di chuyển chậm hơn.
Khi Chỉ số Stochastic Chậm di chuyển lên hay xuống, quý vị có thể phán đoán được về cảm
nhận (sentiment) của nhà đầu tư trên thị trường. Khi chỉ số này trên mức 80, hay dưới mức
20 báo hiệu là giá chứng khoán đã bị biến động quá mức và có khả năng cao là giá chứng
khoán sẽ đảo sớm đảo chiều.
Qu y vị cũng có thể xác định tín hiệu MUA BÁN khi hai đường %K và %D của Chỉ số
Stochastic chậm giao cắt nhau.
• Khi đường %K cắt lên phía trên đường %D, chỉ số này thể hiện tín hiệu Mua.
• Ngược lại khi đường %K cắt xuống dưới đường %D, cho ta biết tín hiệu Bán.
Các tín hiệu Mua Bán này sẽ mạnh hơn khi:
• Các điểm giao cắt mằm trong vùng trên mức 80% hay dưới mức 20% hay
• Khi đường %K vừa mới nằm trong một trong những vùng đó – như trường hợp của Wal-
Mart Stores (WMT) ở biểu đồ phía dưới.
Đường Stochastic Nhanh cũng tương tự như đường Stochastic Chậm. Tuy nhiên, đường này
có xu hướng dịch chuyển lên xuống nhanh hơn nhiều. Và do đó nó tạo ra nhiều tín hiệu mua
bán hơn do có sự biến động lớn.
www.stox.vn
Bộ 14 Chỉ số Phân tích Kỹ thuật Thông dụng Nhât  Page 15
4.6 Chỉ số Williams %R
Chỉ số Williams %R là một chỉ số biến động giá. Chỉ số này tương tự như Chỉ số Tỷ lệ Thay
đổi ROC và chỉ số Sức mạnh Tương đối RSI. Chỉ số này bao gồm một đường đơn dịch
chuyển lên xuống trong biên độ 0 và 100.
Chỉ số Williams %R so sánh giá đóng cửa cửa phiên giao dịch gần đây nhất với khoảng giá
giao dịch trong quá khứ:
• Nếu giá đóng cửa gần đây nhất càng gần với mức giá cao nhất của khoảng giá trong quá
khứ thì đường Williams %R sẽ càng gần với cực trên của khoảng giao động.
• Ngược lại, nếu giá đóng cửa gần đây nhất gần đáy của khoảng giá trong quá khứ, đường
Williams %R sẽ gần đáy của khoảng giao động.
Bất cứ lúc nào đường Williams %R mà nằm trên 80 hay dưới 20 thì giá cổ phiếu đều được
xem là biến động thái quá (“over-extended”). Khi quý vị quan sát thấy tình huống này, thì có
khả năng cao giá cổ phiếu sẽ đảo chiều.
Chỉ số Williams %R tạo ra các tín hiệu Mua và Bán khi nó di chuyển ra khỏi vùng biến động
thái quá (trên 80 hay dưới 20) và quay trở lại vùng giữa của khoảng giao động – như quý vị
có thể quan sát với trường hợp của Home Depot (HD) trong biểu đồ dưới đây.
www.stox.vn
Bộ 14 Chỉ số Phân tích Kỹ thuật Thông dụng Nhât  Page 16
5 Khối lượng
Khối lượng cho biết có bao nhiêu cổ phiếu được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất
định. Có rất nhiều nhà đầu tư cho rằng khối lượng là nơi các nhà đầu tư tổ chức (institutional
investors) để lại dấu chân của mình trên thị trường. Khối lượng có thể giúp quý vị xác nhận
sức bật của biến động giá.
• Nếu có nhiều nhà đầu tư đang mua hay bán - và nó sẽ phản ánh bằng con số về khối
lượng giao dịch – quý vị có thể biết rằng có sự biến động giá vững chắc.
• Ngược lại, nếu có một số lượng hạn chế nhà đầu tư đang mua và bán cổ phiếu, quý vị
biết rằng biến động giá cổ phiếu rất yếu ớt.
Quý vị có thể quan sát sự tăng giảm của khối lượng giao dịch tăng hay giảm qua xem xét
chiều cao của biểu đồ cột về khối lượng. Cột biểu đồ càng cao thì càng có nhiều khối lượng
giao dịch trong kỳ đó.
Khối lượng + Đường Trung bình Trượt MA giúp quý vị xác định xu hướng. Khi quý vị quan
sát thấy đường Khối lượng Trung bình Trượt đang đi lên, quý vị biết được rằng ngày càng có
nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến và “gom” cổ phiếu – và đây là tín hiệu thị trường đang
ấm (Con Bò tót: Bul...
Hình đại diện của thành viên
By bunlope
Hình đại diện của thành viên
By khongtu
#778756
bunlope đã viết:Bạn ơi cho mình xin link download với nhé. Thank bạn nhiều :)bạn download tại đây nhé

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement