Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bamard
#646820 Link tải miễn phí luận văn
LỜI MỞ ĐẦU 1
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 2
MỤC LỤC 3
CHƯƠNG I: CÔNG TY CỔ PHẦN 6
1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỖ PHẦN (CTCP) 6
1.1 Khái niệm CTCP 6
1.2 Đặc điểm CTCP 6
1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý CTCP 6
1.3.1 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 6
1.3.2 Hội đồng quản trị (HĐQT): 7
1.3.3 Ban kiểm soát (BKS): 7
1.4 Thuận lợi và khó khăn của CTCP 7
2. CỔ PHẦN 8
2.1 Khái niệm cổ phần: 8
2.2 Phân loại cổ phần 8
2.2.1 Cổ phần phổ thông 8
2.2.2 Cổ phần ưu đãi 8
2.2.2.1 Cổ phần ưu đãi biểu quyết 8
2.2.2.2 Cổ phần ưu đãi cổ tức 9
2.2.2.3 Cổ phần ưu đãi hoàn lại 9
2.2.2.4 Cổ phần ưu đãi khác 9
3. CỔ PHIẾU 9
3.1 Khái niệm cổ phiếu 9
3.2 Nội dung trên cổ phiếu 10
3.3 Trường hợp cổ phiếu bị rách, bị mất 10
4. CỔ ĐÔNG 11
4.1 Khái niệm cổ đông. 11
4.2 Phân loại cổ đông 11
4.2.1 Cổ đông phổ thông 12
4.2.1.1 Khái niệm cổ đông phổ thông: 12
4.2.1.2 Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông 12
4.2.2 Cổ đông ưu đãi 14
4.2.2.1 Cổ đông ưu đãi biểu quyết. 14
4.2.2.2 Cổ đông ưu đãi cổ tức 15
4.2.2.3 Cổ đông ưu đãi hoàn lại 15
4.3 Thực trạng quyền của cổ đông tại Việt Nam 15
4.4 So sánh quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi 18
4.5 Quyền và nghĩa vụ của cổ đông là người nước ngoài 19
5. CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TRONG CTCP: 20
5.1 Khái niệm chuyển nhượng cổ phần 20
5.2 Các điều kiện chuyển nhượng 20
5.2.1 Đối với cổ phần thường 20
5.2.2Đối với cổ phần ưu đãi 21
5.3 Cách thức chuyển nhượng: 24
5.3.1 Chuyển nhượng trực tiếp: 24
5.3.2 Chuyển nhượng gián tiếp: 25
CHƯƠNG II: SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 2 THÀNH VIÊN 26
1.Tìm hiểu về Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên 26
2. So sánh CTCP và Công ty TNHH 2 thành viên: 26
LỜI KẾT 31
Phụ lục 32
Phụ lục 1 MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 33
Phụ lục 2 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

LỜI MỞ ĐẦU
Chúng ta vẫn thường nghe nhắc đến câu nói “phi thương bất phú”. Có lẽ với bất kì cá nhân nào muốn làm giàu một cách nhanh nhất thì khái niệm này lại càng quen thuộc hơn. Ai cũng biết “làm công ăn lương” thì khó có thể làm giàu được. Chỉ có kinh doanh là con đuờng ngắn nhất dẫn đến sự giàu có. Do vậy mà nhiều nguời và hầu hết là các bạn trẻ muốn khởi nghiệp từ lĩnh vực kinh doanh. Việt Nam hiện nay đang rất sôi động trong công cuộc phát triển theo hướng đa dạng hóa nền kinh tế với nhiều loại hình doanh nghiệp, công ty được thành lập và ngày càng lớn mạnh.Có nhiều lọai hình doanh nghiệp như doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Thế nhưng, quyết định đầu tư vào loại hình doanh nghiệp nào là một vấn đề rất quan trọng, không chỉ bị ràng buộc về mặt pháp lý mà nó còn ảnh huởng đến tài sản thuộc sở hữu của cá nhân nhà đầu tư.
Công ty cổ phần là lọai hình doanh nghiệp phức tạp nhất trên thế giới và mới xuất hiện ở Việt Nam trong vòng một thập kỉ trở lại đây - chủ yếu kể từ khi nước ta bắt đầu tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Từ khi xuất hiện, loại hình này đã thể hiện những nét ưu việt của nó so với các loại hình doanh nghiệp khác, cụ thể ở đây là loại hình công ty Trách nhiệm hữu hạn. Vậy để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về đề tài “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN – QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG - PHÂN BIỆT GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN”.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#987525 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997563 Link ở trên rồi, bạn xin gì nữa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement