Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#646775

Download Đề tài Các yếu tố tác động lên chính sách cổ tức của các công ty niêm yết Việt Nam thời gian qua miễn phí

Mục lục
Phần I: Cơ sở lý luận 1
1. CÁC KHÁI NIỆM: 1
1.1 Cổ tức ( Dividend) 1
2.1 Chính sách cổ tức (Dividend policy) 1
2. ĐO LƯỜNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC: 1
2.1. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Dividend payout ratio) 1
2.2. Tỷ suất cổ tức (Dividend Yield) 2
2.3. Tỷ lệ bảo chứng cổ tức (Securities dividend rate) 2
3. QUÁ TRÌNH TRẢ CỔ TỨC: 3
4. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC: 3
4.1. Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động: 3
4.2. Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định 4
4.3. Các chính sách chi trả cổ tức khác: 5
5. PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ CỔ TỨC: 6
5.1. cách chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 6
5.2. cách chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 7
5.3. cách chi trả cổ tức bằng tài sản khác: 8
6. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MỘTCHÍNH SÁCH CỔ TỨC 8
6.1. Các hạn chế pháp lý: 8
6.2. Các điều khoản hạn chế 9
6.3. Các ảnh hưởng của thuế 9
6.4. Các ảnh hưởng của khả năng thanh khoản 9
6.5. Khả năng vay nợ và tiếp cận các thị trường vốn 10
6.6. Ổn định thu nhập 10
6.7. Triển vọng tăng trưởng 10
6.8. Lạm phát 10
6.9. Các ưu tiên của cổ đông 11
6.10. Bảo vệ chống loãng giá 11
7. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THEO LÝ THUYẾT M & M: 11
7.1. Các giả định của lý thuyết MM: 12
7.2. Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp theo lý thuyết MM: 12
Phần II: THỰC TRẠNG 16
1. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI: 16
1.1. Tình hình chi trả cổ tức ở Mỹ: 16
1.1.1. Cổ tức Mỹ trước khủng hoảng 16
1.1.2. Cổ tức Mỹ trong thời kì khủng hoảng: 19
1.2. Tình hình chi trả cổ tức của các nước Châu Âu 21
1.3. Tình hình chi trả cổ tức ở các nước G7: 23
2. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆPỞ VN 24
3. TÌNH HÌNH CHI TRẢ CỔ TỨC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 27
3.1. Chính sách cổ tức từ 1994 – 2000: 27
3.2. Chính sách cổ tức từ 2001 – 2003: 27
3.3. Chính sách cổ tức từ năm 2004 – đầu năm 2008 28
3.3.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức trên lợi nhuận 28
3.3.2. Tỷ suất cổ tức (Dividend Yield) 31
3.3.3. Hình thức chi trả cổ tức 33
4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM THỜI GIAN QUA: 40
4.1. Các yếu tố ngoại vi 40
4.1.1. Các hạn chế pháp lý 40
4.1.2. Các ảnh hưởng của thuế 41
4.1.3. Ảnh hưởng của lạm phát 42
4.1.4. Lãi suất ngân hàng 43
4.1.5. Yếu tố thị trường 44
4.1.6. Ưu tiên của cổ đông (hiệu ứng khách hàng) 46
4.1.7. Bảo vệ chống loãng giá 46
4.1.8. Nội dung thông tin của các thông báo về cổ tức 47
4.2. Các yếu tố nội vi 48
4.2.1. Đặc điểm giai đoạn phát triển của doanh nghiệp 48
4.2.2. Các dự án đầu tư, cơ hội tăng trưởng vốn 49
4.2.3. Khả năng vay và tiếp cận các thị trường vốn: 50
4.2.4. Vấn đề phát tín hiệu 51
4.2.5. Tình hình luồng tiền của công ty 52
5.HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CHO GIAI ĐOẠN2009-2011 53
5.1. Vậy thế nào về chính sách trả tiền mặt ở mức cao hợp lý? 53
5.1.1. Trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao hợp lý là: 53
5.1.2. Nhà đầu tư cần đòi hỏi 1 chính sách cổ tức cao ở mức hợp lý : 54
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

giảm cổ tức là cuộc khủng hoảng tín dụng hiện đang diễn ra tại nhiều nước trên thế giới và đặc biệt nghiêm trọng tại Mỹ. Ngành dịch vụ tài chính là ngành có nhiều công ty giảm cổ tức nhất vì họ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tín dụng tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng vào những năm 30 của thế kỷ trước.
Nhiều ngân hàng đã phải giảm cổ tức để bảo toàn vốn do thất thoát vốn vay tiếp tục tăng và lợi nhuận hoạt động ngân hàng tiếp tục giảm. Capital One Financial Corp, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, PNC Financial Services Group Inc.và U.S.Bancorp là những hãng tài chính cắt giảm cổ tức phát triển nhất trong quý I. Việc hàng loạt công ty giảm cổ tức có thể chấm dứt tại đây, nhưng đợt giảm mạnh tiếp theo có thể sẽ vào sau tháng 8 và 9/2009, khi các công ty xem xét ngân sách và chi tiêu cho năm tài chính 2010.
Sau đây là số liệu tham khảo về sự cắt giảm cổ tức hàng loạt của các công ty lớn ở Mỹ vào đầu năm 2009
Các công ty lớn cắt giảm cổ tức
Tên công ty
Thay đổi cổ tức (%)
Motorola (MOT)
-100%
Macy's (M)
-62%
Newell Rubbermaid (NWL)
-50%
Pfizer (PFE)
-50%
Fifth Third Bancorp (FITB)
-93%
Constellation Energy Group (CEG)
-55%
Bank of America (BAC)
-97%
State Street (STT)
-96%
Citigroup (C)
-96%
Penske Automotive (PAG)
-100%
(Nguồn: Thời báo Businessweek)
1.2 Tình hình chi trả cổ tức của các nước Châu Âu
Liên minh Châu Âu được biết đến với nền kinh tế phát triển vào hàng nhất nhì trên thế giới, với 15 quốc gia hùng mạnh. Bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu của hơn 3400 công ty kinh doanh, ta xem xét những quyết định chi trả cổ tức từ năm 1989 đến năm 2003 trong các nước thành viên của EU.
Như ở Hoa Kỳ, một phần nhỏ các doanh nghiệp Châu Âu đã từ chối chi trả cổ tức đáng kể trong giai đoạn này, khoảng 62% các công ty được tham khảo, trong khi thực tế tổng cổ tức phải thanh toán trong tổng lợi nhuận của các công ty này tăng đáng kể.Cổ tức và lợi nhuận cũng được xem xét một cách chặt chẽ giữa các doanh nghiệp này, cũng như cân nhắc tăng số cổ tức được chi trả hay giữ lại một lượng lớn phần lợi nhuận giữ lại trong chính sách cổ tức
Việc thực hiện chi trả cổ tức các công ty của các nước
Từ biểu đồ trên cho thấy số lượng các doanh nghiệp thực hiện chi trả cổ tức ngày càng nhiều, điển hình như chỉ có 1077 công ty chi trả cổ tức cho cổ đông, đã tăng lên 2900 doanh nghiệp vào năm 2001. Mặc dù bên cạnh đó vẫn có những công ty thực hiện chính sách cổ tức này bằng cách không chi trả mà giữ lại 100% lợi nhuận giữ lại, hay có các doanh nghiệp đang chi trả cổ tức bỗng ngừng việc chi trả, kể cả không chi trả cổ tức cho cổ đông.Vì nhiều nguyên nhân và đặc điểm mà các công ty này có những chính sách cổ tức khác nhau
Tỷ lệ các doanh nghiệp thực hiện chi trả tiền mặt của các nước
Biểu đồ trên cho thấy tỷ lệ của các doanh nghiệp của các nước EU mà phải thực hiện chính sách cổ tức bằng tiền mặt trong một giai đoạn, rõ ràng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 1989 rất cao, tuy nhiên càng về sau cách dùng tiền mặt chi trả giảm dần ở các nước này, đặc biệt là tại Đức từ 92% năm 1989 xuống chỉ còn 44% trong năm 2003. Nguyên nhân của việc từ chối chi trả cổ tức này có thể từ nhiều phía, có thể ở thị trường các nước này có rất nhiều cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận cao, hay cũng có thể các nhà đầu tư ở đây thích lãi vốn hơn do tỷ suất thuế trên cổ tức quá cao…. Tuy nhiên, việc chi trả này diễn ra không ổn định ở các nước này
1.3 Tình hình chi trả cổ tức ở các nước G7:
Giống như ở Mỹ, cổ tức ở các nước G7 cũng ổn định và tùy thuộc vào lợi nhuận.Hình sau mô tả tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức ở các nước G7 trong năm 1982-1984 và trong năm 1989-1991
HÌNH 1.8.3 Cổ tức ở các nước G7 tại thời điểm 1982-84 và 1989-91
(Nguồn: Chương 10-Damodaran)
Nhìn vào đồ thị ta thấy, tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức qua các năm ở các doanh nghiệp trong khối G7 thay đổi không lớn lắm, có thể được xem là ổn định.Chính sách chi trả cổ tức ổn định được thực hiện nhằm mục đích giúp doanh nghiệp duy trì vị thế của mình trong ngành bằng cách gia tăng hiệu quả hoạt động và làm hài lòng các cổ đông với khoản cổ tức nhận được hằng năm.Các nhà đầu tư mua cổ phần của các công ty này bởi vì đây thường là những công ty lớn, ổn định và có thương hiệu mạnh. Do vậy, đây là những khoản đầu tư có rủi ro thấp.Hơn thế nữa, các công ty này lại có khuynh hướng duy trì việc chi trả cổ tức đều đặn. Đây có vẻ là nơi an toàn mà nhà đầu tư tìm kiếm để đa dạng hoá đầu tư vào thị trường vốn cổ phần mà không có rủi ro cao như khi đầu tư vào các công ty tăng trưởng
Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam:
Những kết kuận của MM cho rằng chính sách cổ tức hoàn toàn không ảnh hưởng đến giá trị của doanh nghiệp, và kết luận này được khẳng định dựa trên những giả định trong một thị trường vốn hiệu quả và hoàn hảo. Nhưng thực tế thì hẳn ai cũng biết, rõ ràng thị trường không hoàn hảo, và các bất hoàn hảo của thị trường đã đem lại những suy luận và những quyết định về chính sách cổ tức cũng khác nhau giữa các doanh nghiệp vì thực chất nó có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của doanh nghiệp.
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cổ tức thật sự rất quan trọng, bởi lẽ một chính sách cổ tức được đưa ra sẽ hàm chứa rất nhiều thông tin, và nó có khả năng phát tín hiệu rất lớn dẫn đến những hiệu ứng khác nhau của khách hàng khi nhìn nhận thông tin từ những hướng khác nhau.
Và từ nhiều bằng chứng thực nghiệm cho thấy rằng các thay đổi trong chính sách cổ tức có ảnh hưởng đến giá cổ phần, nhưng MM lại lập luận rằng, nội dung hàm chứa thông tin của chính sách cổ tức ảnh hưởng đến giá cổ phần chứ không phải mô hình chi trả cổ tức. Mặt khác, các học giả thuộc trường phái khác lại cho rằng giá trị cổ phần thực sự chịu ảnh hưởng của sự phân chia lợi nhuận cho cổ tức và giữ lại để tái đầu tư.
Mặc dù có rất nhiều sự tranh cãi, tuy nhiên chúng ta không thể không khẳng định rằng chính sách cổ tức có ảnh hưởng đến giả cổ phần của doanh nghiệp cho dù bên mảng hàm chứa thông tin hay vì vốn cổ phần từ bên ngoài tốn kém hơn vốn cổ phần giữ lại...
Ta có thể xét biểu đồ giá cả của hai sàn HOSE và HASTC như sau:
Biểu đồ 2.1.1 VN-INDEX từ năm 2000-10/04/2009
(Nguồn: Dữ liệu Vietstock)
Biểu đồ 2.1.2 HASTC từ năm 2005-10/04/2009
(Nguồn: Dữ liệu Vietstock)
Nhìn vào hai biểu đồ trên ta có thể thấy rằng vào các thời điểm chi trả cổ tức giá cổ phiếu có nhiều xu hướng tăng tại những thời điểm này, mặc dù việc tăng giá này có thể do nhiều nguyên nhân mang lại như nền kinh tế ổn định, hay tâm lý “bầy đàn” của các nhà đầu tư ham thích cổ tức cao, hay các tin tốt về lợi nhuận của việc mua bán cổ phiếu...
Nhưng ta có thể thấy khẳng định rằng giữa cổ tức và giá cổ phiếu có mối quan hệ với nhau trong thời gian qua.Các công ty niêm yết vừa qua có tỷ lệ chi trả cổ tức khá hấp dẫn (thường cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng).Chính...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online