Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By penhox_codon
#646758

Download Luận văn Phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
Trang
Trang phụbìa
Lời cam đoan
Lời Thank
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, chữviết tắt
Danh mục các bảng biểu
Mở đầu
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀTHỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG 1
1.1. TỔNG QUAN VỀTHỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1
1.1.1. Khái niệm vềthịtrường chứng khoán 1
1.1.2. Các chủthểtham gia trên thịtrường chứng khoán 1
1.1.3. Cơchế điều hành và giám sát thịtrường chứng khoán 3
1.1.4. Cấu trúc và phân loại cơbản thịtrường chứng khoán 4
1.2. CHỨC NĂNG CƠBẢN CỦA THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 5
1.2.1. Huy động vốn đầu tưcho nền kinh tế 5
1.2.2. Cung cấp môi trường đầu tưcho công chúng và tạo điều kiện cho họ
tham gia quản lý công ty cổphần mà họ đầu tư. 6
1.2.3. Thúc đẩy các doanh nghiệp làm ăn hiệu quảhơn 6
1.2.4. Thịtrường chứng khoán là công cụlàm giảm áp lực lạm phát 6
1.2.5. Thịtrường chứng khoán nguồn thu hút vốn từnước ngoài 6
1.2.6. Tạo môi trường giúp Chính phủthực hiện các chính sách vĩmô 7
1.3. THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG 7
1.3.1. Khái niệm vềthịtrường chứng khoán phi tập trung 7
1.3.2. Sựphát triển của thịtrường phi tập trung (OTC) 8
1.3.2.1. Thịtrường phi tập trung phát triển từhình thái thịtrường tựdo đến thị
trường có sựquản lý của nhà nước 8
1.3.2.2. Thịtrường OTC phát triển từhình thức giao dịch truyền thống sang
hình thức giao dịch hiện đại 9
1.4. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
PHI TẬP TRUNG 10
1.4.1. Yết giá trên thịtrường chứng khoán phi tập trung 10
1.4.2. Hình thức tổchức thịtrường chứng khoán phi tập trung 10
1.4.3. Các loại chứng khoán giao dịch trên TTCK phi tập trung 11
1.4.4. Thịtrường OTC có sựtham gia của các nhà tạo lập thịtrường 11
1.4.5. Cơchếthanh toán linh hoạt, đa dạng 12
1.5. PHÂN BIỆT THỊTRƯỜNG OTC VỚI CÁC LOẠI HÌNH THỊTRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN KHÁC 12
1.5.1. Phân biệt với thịtrường tập trung (Sởgiao dịch) 12
1.5.2. Phân biệt với thịtrường tựdo 14
1.6. VỊTRÍ, VAI TRÒ CỦA THỊTRƯỜNG OTC TRONG HỆTHỐNG THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN14
1.6.1. Vịtrí của thịtrường OTC trong hệthống thịtrường chứng khoán 14
1.6.2. Vai trò của thịtrường OTC 14
1.7. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH THỊTRƯỜNG OTC CỦA MỘT VÀI NƯỚC
TRÊN THẾGIỚI 15
1.7.1.Thịtrường OTC ởMỹ 15
1.7.2 Thịtrường OTC Hàn Quốc 20
1.8. MỘT SỐBÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO TTCK VIỆT NAM 21
Kết luận chương 1 22
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊTRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ SỰCẦN THIẾT PHẢI THIẾT LẬP
THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG 23
2.1. SỰHÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM 23
2.1.1. Bối cảnh ra đời của thịtrường chứng khoán Việt Nam 23
2.1.2. Quá trình phát triển của thịtrường chứng khoán Việt Nam 24
2.2. TÌNH HÌNH KINH TẾVIỆT NAM TRONG CÁC NĂM QUA 27
2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM TỪNĂM 2000 – 2007 27
2.3.1. Tại TTGDCK Tp. HồChí Minh 27
2.3.2. Tại TTGDCK Hà Nội 34
2.3.2.1. Lịch sửhình thành và phát triển 34
2.3.2.2. Chiến lược phát triển TTGDCK Hà Nội 35
2.3.2.3. Tình hình đăng ký giao dịch và quy mô giao dịch chứng khoán
tại TTGDCK Hà Nội trong thời gian qua 36
2.3.3. Thực trạng hoạt động của thịtrường tựdo 40
2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊTRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM 43
2.4.1. Đánh giá 43
2.4.2. Nguyên nhân thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển 45
2.4.3. Những tồn tại, bất cập của TTCK Việt Nam hiện nay 48
2.5. SỰCẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG TTCK PHI TẬP TRUNG ỞVIỆT
NAM 52
2.5.1. Thu hẹp hoạt động của thịtrường tựdo 52
2.5.2. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty chưa đủ
tiêu chuẩn niêm yết trên thịtrường chứng khoán tập trung có thểhuy động vốn
trên thịtrường chứng khoán. 53
2.5.3. Thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư 55
2.5.4. Hoàn thiện thịtrường tài chính Việt Nam 55
2.5.5. Những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng TTCK phi tập trung 56
2.5.5.1. Thuận lợi 56
2.5.5.2. Khó khăn 58
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN THỊTRƯỜNG OTC 61
3.1. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM ĐỀXUẤT CÁC GIẢI PHÁP 61
3.1.1. Mục tiêu đềxuất các giải pháp 62
3.1.2. Quan điểm đềxuất các giải pháp 62
3.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊTRƯỜNG OTC ỞVIỆT NAM 66
3.2.1. Mô hình tổchức 66
3.2.2. Mô hình quản lý 66
3.3. ĐỀXUẤT GIẢI PHÁP VỀVIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ
TRƯỜNG OTC ỞVIỆT NAM 67
3.3.1. Hoàn thiện khung pháp lý cho sựra đời của thịtrường OTC 67
3.3.2. cách quản lý 69
3.3.3. Tăng cường sốlượng và chất lượng cung cầu cho thịtrường 71
3.3.4. Nâng cao hoạt động của các tổchức trung gian 73
3.3.5. Tăng cường giám sát của cơquan quản lý nhà nước 73
3.3.6. Tăng cường công khai minh bạch hoạt động của các công ty 74
3.3.7. Nâng cấp hạtầng công nghệthông tin 75
3.3.8. Công tác đào tạo, tuyên truyền kiến thức vềthịtrường chứng khoán 76
3.3.9. Nhanh chóng thành lập một tổchức định mức tín nhiệm 78
3.3.10. Thành lập Ban Giám sát thịtrường 79
Kết luận chương 3 80
Kết Luận
Danh mục tài liệu tham khảo++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ký. Tiêu chuẩn đăng ký giao dịch tại đây có thấp hơn so với tiêu
chuẩn niêm yết là một thông lệ ở mọi thị trường OTC, nhằm tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể tham gia TTCK. Chứng khoán giao dịch trên TTGDCK
Hà Nội được lưu ký tập trung để bảo đảm việc thanh toán giao dịch và tạo điều kiện
thuận lợi cho việc chuyển giao quyền sở hữu.
Giai đoạn sau năm 2007 sẽ xây dựng theo hướng thị trường phi tập trung phù hợp
với quy mô phát triển của TTCK Việt Nam và sau năm 2010 sẽ phát triển thành thị
trường phi tập trung theo thông lệ quốc tế.
Nếu như sự ra đời của TTGDCK TP. HCM vào tháng 07/2000 là sự kiện chính
thức khởi đầu hoạt động của TTCK Việt Nam, thì hoạt động của TTGDCK Hà Nội đã
thực sự đánh dấu một bước trưởng thành của thị trường, đồng thời là sự khởi đầu của
TTCK phi tập trung (OTC) ở Việt Nam. Cơ cấu TTCK hoàn chỉnh ở Việt Nam bước đầu
được xây dựng.
2.3.2.3. Tình hình đăng ký giao dịch và quy mô giao dịch chứng khoán tại
TTGDCK Hà Nội trong thời gian qua
Hàng hoá giao dịch trên TTGDCK Hà Nội khi mới đi vào hoạt động (từ năm 2005
- 2006) là các loại chứng khoán của các công ty cổ phần có vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng trở
lên, chưa thực hiện niêm yết tại TTGDCKTP. HCM, hoạt động kinh doanh của năm liền
trước năm đăng ký giao dịch phải có lãi, số cổ đông tối thiểu là 50 người (kể cả trong và
ngoài doanh nghiệp). Thủ tục đăng ký cũng được giảm đến mức thấp nhất để tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp tham gia TTCK nhưng vẫn phải bảo đảm nguyên tắc kiểm
46
Từ khi ra đời đến cuối năm 2005, quy mô của TTGDCKHN chỉ có 6 doanh
nghiệp đăng ký giao dịch, vốn hóa thị trường là khoảng 1.900 tỷ đồng, đã tổ chức được
72 phiên giao dịch với tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu đạt 20.423.383 cổ phiếu, bình
quân mỗi phiên có 288.200 cổ phiếu được giao dịch, giá trị giao dịch cổ phiếu đạt hơn
264 tỷ đồng, bình quân đạt gần 4 tỷ đồng/phiên và 7 loại trái phiếu niêm yết với 781.830
trái phiếu được chuyển nhượng, đạt tổng giá trị hơn 78 tỷ đồng. Chỉ số HASTC- Index
dao động chủ yếu xung quanh mức 100 điểm.
Quy mô giao dịch có xu hướng tăng rõ nét và ổn định trong năm 2006, với 211
phiên giao dịch được thực hiện an toàn, ổn định, đã góp phần nâng tổng giá trị giao dịch
chứng khoán tại TTGDCK Hà Nội lên tới 11.503 tỷ đồng với khối lượng giao dịch
98.561.526 cổ phiếu và 73.093.370 trái phiếu, gấp 67,2 lần so với giá trị giao dịch năm
2005. Với những quy định mới được áp dụng đối với hệ thống giao dịch thứ cấp: từ
01/06/2006, TTGDCK Hà Nội tăng số phiên giao dịch lên 5 phiên/tuần, đồng thời nâng
ngưỡng giao dịch thoả thuận từ 1.000 cổ phiếu lên 5.000 cổ phiếu. Quy định mới này đã
đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng của nhà đầu tư và tăng tính thanh khoản cho
các chứng khoán niêm yết.
Nếu như năm 2005, bình quân mỗi phiên có 288.200 cổ phiếu được giao dịch thì
năm 2006, khối lượng giao dịch bình quân mỗi phiên lên tới 464.913 cổ phiếu, tăng
62,1% và tăng mạnh trong các tháng cuối năm 2006. Tháng 12/2006, khối lượng giao
dịch bình quân là 1.598.645 cổ phiếu/phiên với giá trị giao dịch bình quân 107 tỷ
đồng/phiên, gấp 26,7 lần năm 2005.
Năm 2006, quy mô niêm yết tại TTGDCK Hà Nội có những bước phát triển đáng
ghi nhận với việc cấp phép niêm yết mới cho 81 công ty cổ phần, tăng gấp 13,5 lần so
với số lượng công ty niêm yết trong năm 2005. Đặc biệt nhu cầu đăng ký niêm yết của
các doanh nghịêp tăng mạnh trong những tháng cuối năm 2006. Tháng 11/2006, nhân tố
tác động mạnh đến toàn thị trường là công văn số 12601/BTC-VP của Bộ Tài chính về
47
Tháng 12/2006, sàn Hà Nội đón nhận những kỷ lục mới, với sự xuất hiện hàng
loại các cổ phiếu mới như SSI (cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn), HPC (cổ phiếu
CTCP Chứng khoán Hải Phòng) đã tạo nên nét đột biến trên sàn Hà Nội với không khí
sôi động và giá trị giao dịch tăng mạnh ở hầu hết các cổ phiếu.
Tính đến ngày 31/12/2006, quy mô thị trường giao dịch chứng khoán tại
TTGDCK Hà Nội đạt trên 29.341 tỉ đồng tính theo mệnh giá, tăng 20 lần so với mức
giao dịch khai trương ngày 14/07/2005. Tổng số công ty niêm yết trên TTGDCK Hà Nội
là 87 công ty với tổng giá trị niêm yết 11.124 tỷ đồng tính theo mệnh giá, gấp 7,4 lần so
với quy mô thị trường tại thời điểm cuối năm 2005, vốn hóa thị trường là 73.000 tỷ đồng,
gấp 38 lần, sàn Hà Nội chiếm khoảng 8% GDP.
Các doanh nghịêp niêm yết ở TTGDCK Hà Nội khá đa dạng về lĩnh vực hoạt
động, ngành nghề kinh doanh như ngân hàng, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải,
xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng… với quy mô vốn từ 5
tỷ đồng đến trên 1.000 tỷ đồng với các loại hình công ty cổ phần thành lập mới, DNNN
cổ phần hoá, doanh nghịêp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi hoạt động theo hình
thức công ty cổ phần. Trong đó, đáng chú ý nhất là các doanh nghịêp có thương hiệu
mạnh trên thị trường, quy mô vốn lớn, được công chúng đầu tư hết sức quan tâm đã thực
hiện niêm yết trên TTGDCK Hà Nội như: Ngân hàng TMCP Á Châu (vốn điều lệ 1.100
tỷ đồng – ngân hàng TMCP có quy mô vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam vào năm 2006),
Tổng CTCP Bảo Minh (vốn điều lệ 434 tỷ đồng), CTCP Xi măng Bỉm Sơn, Bút Sơn
(vốn điều lệ 900 tỷ đồng).
Trong năm 2006, quy mô niêm yết trái phiếu tại TTGDCK Hà Nội cũng có sự gia
tăng khá mạnh mẽ với 87 loại trái phiếu mới, bao gồm 85 loại trái phiếu chính phủ do
Kho bạc Nhà nước phát hành, Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành với tổng khối
lượng niêm yết 68.593.370 trái phiếu và tổng giá trị niêm yết đạt hơn 7.000 tỷ đồng và 2
loại trái phiếu chính quyền địa phương do UBND TP. Hà Nội phát hành với khối lượng
niêm yết là 5 triệu trái phiếu và tổng giá trị niêm yết là 500 tỷ đồng. Chỉ số HASTC-
48
Bước sang năm 2007, diễn biến của TTGDCK Hà Nội cũng giống như Sở GDCK
TP.HCM, thị trường tiếp tục phát triển, chỉ số HASTC-Index của sàn Hà Nội tăng trưởng
liên tục và mạnh trong quý I, cao nhất là vào ngày 09/03/2007 với mốc kỷ lục kể từ trước
đến nay đạt 454,81 điểm, tăng 211,92 điểm, tương đương 87,25% so với đầu năm. Song
kể từ nửa cuối tháng 3, chỉ số HASTC-Index bắt đầu giai đoạn điều chỉnh giảm và đến
thời điểm 03/07/2007 chỉ còn 252,61 điểm, khối lượng và giá trị giao dịch chỉ dao động
quanh khoảng 1,5 triệu cổ phiếu và 140 tỷ đồng.
Trong tâm lý của nhà đầu tư, TTGDCK Hà Nội được coi là kém lợi nhuận bởi suy
nghĩ đây là một nơi niêm yết những doanh nghiệp chưa đạt tiêu chuẩn niêm yết tại Sở
GDCK TP.HCM. Các tiêu chuẩn về quy mô vốn, tình hình tài chính đối với các doanh
nghiệp đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội không cao như Sở GDCK TP.HCM khiến
không ít nhà đầu tư e ngại. Tuy nhiên, từ tháng 9/2007, chỉ số HASTC-Index đã có sự
tăng trưởng hết sức ngoạn mục, từ mức 256,14 điểm (ngày 04/09/2007) lên 381,45 điểm
(ngày 26/10/2207), tương đương mức tăng trên 48,92%.
Trong những tháng cu...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement