Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sang_pur_29
#646740 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Danh mục các từ viết tắt 1
Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ 2
LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG 1 - HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA CỦA CÔNG
TY CHỨNG KHOÁN 6
1.1 Khái niệm, đặc điểm và phân loại công ty chứng khoán 6
1.1.1 Khái niệm, phân loại, vai trò của công ty chứng khoán 6
1.1.2 Đặc điểm của công ty chứng khoán 10
1.2 Các hoạt động của công ty chứng khoán 11
1.2.1 Hoạt động môi giới chứng khoán 11
1.2.2 Hoạt động tự doanh chứng khoán 13
1.2.3 Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 15
1.2.4 Hoạt động quản lý‎ danh mục đầu tư 16
1.2.5 Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp và đầu tư chứng
khoán 17
1.2.6 Hoạt động và dịch vụ tài chính khác 19
1.3 Hoạt động tư vấn cổ phần hóa của công ty chứng khoán 20
1.3.1 Các khái niệm chung 20
1.3.2 Nội dung của hoạt động tư vấn cổ phần hóa của công ty chứng
khoán 21
1.3.3 Vai trò của hoạt động tư vấn cổ phần hóa 25
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tư vấn cổ phần hóa tại ty
chứng khoán 26
1.4.1 Các nhân tố chủ quan 26
1.4.2 Các nhân tố khách quan 29

CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN
HÓA CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) 32
2.1 Khái quát về công ty chứng khoán ACB 32
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 32
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 35
2.1.3 Các nghiệp vụ chứng khoán của ACBS 36
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 39
2.2 Thực trạng hoạt động tư vấn cổ phần hóa của công ty chứng
khoán ACB 42
2.2.1 Quy trình nghiệp vụ tư vấn cổ phần hóa tại ACBS 42
2.2.2 Tình hình hoạt động tư vấn cổ phần hóa tại ACBS 45
2.2.3 Một ví dụ ACBS đã tiến hành tư vấn cổ phần hóa thành công 49
2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động tư vấn cổ phần hóa của công ty
chứng khoán ACB 54
2.3.1 Những kết quả đạt được 54
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của hoạt động tư vấn cổ
phần hóa tại ACBS 59

CHƯƠNG 3 - GIẢI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACB 68
3.1 Định hướng phát triển của công ty chứng khoán ACB 68
3.2 Giải pháp phát triển hoạt động tư vấn cổ phần hóa tại công ty
chứng khoán ACB 70
3.2.1 Nâng cao chất lượng, năng lực nhân sự 71
3.2.2 Phối hợp chặt chẽ các nghiệp vụ của công ty chứng khoán 72
3.2.3 Củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện quy trình cổ
phần hóa 73
3.2.4 Đẩy mạnh chiến lược khách hàng của công ty 74
3.2.5 Hoàn thiện phương pháp định giá doanh nghiệp 75
3.3 Kiến nghị 76
3.3.1 Về phía Chính Phủ 76
3.3.2 Về phía Ủy ban chứng khoán Nhà nước 77
3.3.3 Về phía Ngân hàng TMCP Á Châu 78
KẾT LUẬN 80
Danh mục tài liệu tham khảo 81

Sự tác động từ phía Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng đến sự phát triển của CTCK, đến doanh thu của công ty. Hoạt động tư vấn cổ phần hóa ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Do tính chất phức tạp của quá trình cổ phần hóa về thủ tục, đáp ứng các điều kiện của các cơ quan quản lý, các bước tiến hành cổ phần hóa rất phức tạp. Vì vậy, khi nhu cầu cổ phần hóa các doanh nghiệp tăng lên đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tư vấn cổ phần hóa của CTCK phát triển.
1.4.2.5 Sự phát triển của thị trường chứng khoán
Quá trình cổ phần hóa và sự phát triển của thị trường chứng khoán là hai quá trình tác động lẫn nhau, cổ phần hóa và niêm yết tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán sôi động. TTCK phát triển nhanh chóng, đến lượt nó tác động trở lại, kích thích tiến trình cổ phần hóa.
Thị trường chứng khoán phát triển nhu cầu về huy động vốn trung và dài hạn chiếm tỷ trọng lớn, TTCK là nơi thu hút vốn cho doanh nghiệp với chi phí hợp lý. Đồng thời TTCK phát triển, CTCK làm ăn sẽ có tốt hơn, đảm bảo về tài chính để đầu tư vào khoa học công nghệ, đào tạo chuyên môn cho nhân viên của công ty; từ đó chất lượng các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa của CTCK cũng được nâng cao.
Kết luận chương 1
Kết thúc chương 1, chúng ta đã có cái nhìn khái quát về công ty chứng khoán, vai trò và các hoạt động của nó; đặc biệt là hoạt động tư vấn cổ phần hóa. Hoạt động tư vấn cổ phần hóa có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động của CTCK, đóng góp vào doanh thu của công ty và có tác động đến sự vận hành của thị trường chứng khoán, đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cổ phần hóa. Thực tế tại Việt Nam, hoạt động tư vấn cổ phần hóa diễn ra như thế nào, doanh thu của nó mang lại cho công ty, cũng như những điều kiện và giải pháp để phát triển hoạt động này ra sao. Nội dung đó sẽ được tìm hiểu cụ thể ở chương 2 về hoạt động tư vấn cổ phần hóa của công ty chứng khoán ACB.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS)
2.1 Khái quát về công ty chứng khoán ACB
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
Sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam đã thúc đẩy hàng loạt các Công ty chứng khoán ra đời. Các Công ty chứng khoán tạo kênh huy động vốn trung và dài hạn cho thị trường, đa dạng hoá, mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện cho các chủ thể trong nền kinh tế trở thành nhà đầu tư trực tiếp. Từ đó, góp phần dẫn vốn đầu tư nước ngoài vào trong nước, điề hòa vốn trong nền kinh tế.
Nhận thức được vai trò của các Công ty chứng khoán trong nền kinh tế, mà hiện nay Công ty chứng khoán còn ít, cơ hội phát triển lớn. Ngày 20/7/1999, Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu đã thông qua nghị quyết chấp thuận cho ngân hàng Á Châu thành lập công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng.
Công ty chứng khoán ACB (ACBS) là Công ty TNHH một thành viên, được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động kinh doanh ngày 29/06/2000 và được Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104000006 ngày 30/06/2000

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By LNgcHi
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011388 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement