Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mua_dong_viet
#646685

Download Khóa luận Phân tích cơ bản cổ phiếu S55 và cổ phiếu SNG đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để ra quyết định đầu tư miễn phí

MỤC LỤC
 
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Đặt vấn đề 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Phương pháp nghiên cứu 2
4. Phạm vi nghiên cứu 2
5. Kết cấu khóa luận 3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CỔ PHIẾU VÀ PHÂN TÍCH CƠ BẢN CỔ PHIẾU
1.1. Cơ sở lý luận về cổ phiếu 4
1.1.1. Khái niệm cổ phiếu 4
1.1.2. Đặc điểm của cổ phiếu 4
1.1.3. Đặc trưng của cổ phiếu 4
1.1.3.1. Tính thanh khoản cao 4
1.1.3.2. Tính lưu thông 5
1.1.3.3. Tính tư bản giả 5
1.1.3.4. Tính rủi ro cao 5
1.1.4. Điều kiện phát hành 6
1.1.5. Phân loại cổ phiếu 6
1.1.5.1. Cổ phiếu phổ thông 6
1.1.5.2. Cổ phiếu ưu đãi 10
1.2. Phân tích cơ bản cổ phiếu 14
1.2.1. Khái niệm 14
1.2.2. Mục đích 15
1.2.3. Tài liệu sử dụng 15
1.2.4. Các chỉ tiêu phân tích 16
1.2.4.1. Nhóm 1: Các chỉ số về tỷ lệ huy động vốn 16
1.2.4.2. Nhóm 2: Các chỉ số phản ánh khả năng thanh toán ngắn hạn 18
1.2.4.3. Nhóm 3: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn 20
1.2.4.4. Nhóm 4: Các chỉ tiêu đánh giá 21
1.2.5. Các phương pháp sử dụng trong phân tích cơ bản 22
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TY VÀ PHÂN TÍCH CƠ BẢN CÁC CỔ PHIẾU S55 VÀ SNG.
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty 24
2.1.1. Công ty Cổ phần Sông Đà 505 24
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 24
2.1.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động chính 26
2.1.1.3. Chính sách nhân lực 27
2.1.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 29
2.1.2. Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 32
2.1.2.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 32
2.1.2.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động chính 34
2.1.2.3. Năng lực kinh doanh 35
2.1.2.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 38
2.2. Đặc điểm của cổ phiếu S55 và SNG 40
2.2.1. Đặc điểm cổ phiếu S55 40
2.2.2. Đặc điểm cổ phiếu SNG 42
2.3. Tổng quan cổ phiếu ngành xây dựng điện 44
2.4. Phân tích cơ bản cổ phiếu S55 45
2.4.1. Nhóm 1: Các chỉ số về tỷ lệ huy động vốn 45
2.4.2. Nhóm 2: Các chỉ số đánh giá KNTTNH 47
2.4.3. Nhóm 3: Các chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn 50
2.4.4. Nhóm 4: Các chỉ số đánh giá cổ phiếu 52
2.5. Phân tích cơ bản cổ phiếu SNG 55
2.5.1. Nhóm 1: Các chỉ số về tỷ lệ huy động vốn 52
2.5.2. Nhóm 2: Các chỉ số đánh giá KNTTNH 57
2.5.3. Nhóm 3: Các chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn 59
2.5.4. Nhóm 4: Các chỉ số đánh giá cổ phiếu 62
2.6. Đánh giá 2 cổ phiếu S55 và SNG 6 tháng đầu năm 2010 64
2.7. Quyết định đầu tư 66
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận 68
3.2. Đánh giá kế hoạch kinh doanh năm 2010 70
3.3. Một số kiến nghị 71
3.3.1. Đối với ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban lãnh đạo công ty 71
3.3.2. Đối với các nhà đầu tư 72
Lời kết 75
Tài liệu tham khảo 76
Phụ lục 77
 
 

 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

viết tắt: : Song Da 505 JSC.
Logo: : Lô gô Sông Đà
Vốn điều lệ : 24.960.000.000,VNĐ
Trụ sở chính của Công ty : IaO - Iagrai - Gia Lai
Văn phòng giao dịch tại Đà Nẵng : 322 Ngũ Hành Sơn – TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0511 3956483
Fax : 0511 3956480
Email : [email protected]
Website : www.songda505.com
Mã chứng khoán : S55
Quyết định thành lập doanh nghiệp: Theo quyết định số 980/QĐ-BXD ngày 22/06/2004 của Bộ xây dựng trên cơ sở chuyển đổi từ một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước là Xí nghiệp Sông Đà 505 thành Công ty Cổ phần.
Chức năng và lĩnh vức hoạt động chính của đơn vị.
Công ty CPSĐ 505 được sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 390300041 ngày 09 tháng 8 năm 2004. Từ khi thành lập tới nay, Công ty đã 6 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 27 tháng 11 năm 2009 với số chứng nhận đăng ký kinh doanh mới là 5900320629. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty được phép kinh doanh những nghành nghề sau:
Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, dân dụng, nhà ở, thủy điện, thủy lợi, giao thông.
Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, cấu kiện kim loại, phụ kiện phục vụ xây dựng.
Xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ.
Thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn, xử lý công trình bằng phương pháp khoan phun, khoan phụt.
Khai thác quặng sắt.
Khai thác cát, đá, sỏi.
Khai khoáng khác.
Kinh doanh bất động sản.
Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình, kiểm định hiệu chuẩn các thiết bị, phương tiện đo lường và thử nghiệm.
Môi trường kiểm soát nội bộ:
Công ty xây dựng các quy chế quản lý nội bộ trên cơ sở các văn bản quy định của pháp luật hiện hành được áp dụng triệt để từ phòng ban nghiệp vụ đến các tổ đội sản xuất với từng nội dung công việc cụ thể trên nguyên tắc sử dụng tiền vốn có hiệu quả, hạn chế khâu trung gian, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm khắc việc gây thát thoát lãng phí, sản phẩm là thước đo cho sự cống hiến của mỗi cán bộ công nhân viên trong đơn vị.
Mọi cổ đông cùng tham gia quản lý quá trình SXKD của Công ty trên nguyên tắc bình đẳng, lắng nghe và điều chỉnh ngay những vấn đề bất hợp lý.
Việc hạch toán kinh doanh được cập nhật thường xuyên theo từng tổ, đội sản xuất và theo từng hạng mục công trình. Trên cơ sở quyết toán tiến hành phân tích kinh tế, tìm nguyên nhân và khắc phục những hoạt động kém hiệu quả, các chi phí vượt định mức; phát huy những hoạt động đã mạng lại hiệu quả kinh tế.
Chính sách nhân lực.
Ý thức được con người là tài sản vô giá, là sức mạnh của Công ty và là nhân tố quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, trong những năm qua, Công ty đã xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng thời kỳ đổi mới. Để phát triển số lượng lao động, Công ty đã ban hành quy trình tuyển dụng và áp dụng công khai, công bắng cho toàn thể CBCNV công ty. Việc tuyển dụng lao động mới hang năm xuất phát từ kế hoạch sử dụng lao động do các bộ phận trực thuộc xây dựng và được HĐQT công ty phê duyệt. Sau khi kiểm tra tay nghề, người lao động được tuyển dụng vào làm thử việc và kết quả lao động được đánh giá khách quan bởi một hội đồng tuyển dụng và cấp quản lý trực tiếp. Căn cứ vào kết quả nhận xét của hội đồng nếu đạt chuẩn thù người lao động sẽ được ký hợp đồng lao động và chính thức làm việc tại Công ty.
Song song với việc phát triển số lượng lao động hàng năm, Công ty thực hiện chính sách phát triển chất lượng nhân lực. Công ty xác định việc đào tạo nghề và nâng cao tay nghề cho người lao động phải được thực hiện thường xuyên, việc đào tạo xuất phát từ lợi ích của Công ty. Ngoài việc khuyến khích và tạo điều kiện cho CBCNV của Công ty tự giác học tập, nâng cao tay nghề, Công ty thường xuyên phối hợp với các trường dạy nghề tổ chức giao lưu học hỏi về các phương pháp thi công và công nghệ mới hay cử công nhân lao động đi tham gia các khoá đào tạo theo bốn hình thức: Đào tạo nâng cao tay nghề; đào tạo chuyển nghề; Đào tạo nâng nghạch; Đào tạo thi nâng bậc. Để khuyến khích người lao động hăng say trong công việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Ngoài việc thực hiện nghiêm túc chế độ lương thưởng hàng năm, công ty thường xuyên tạo điều kiện vật chất để các Đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, nghỉ mát…sau những ngày làm việc căng thẳng tạo niềm tin và là động lực phấn đấu hết mình cho sự phát triển của Công ty. Cán bộ công nhân viên xác định: Đoàn kết hợp tác trong công việc, tính kỷ luật cao, tác phong chuyên nghiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống văn hóa của Công ty.
Tổng số công nhân viên hiện có đến cuối kỳ tài chính là 1,018 người. Tronh đó nhân viên gián tiếp là 177 người.
Vốn điều lệ và vốn cổ đông:
Vốn điều lệ : 24,960,000,000 đồng.
Vốn đã góp đến 30/06/2010: 24,960,000,000 đồng, trong đó tỷ lệ phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 5 chiếm 32.61%.
Cơ cấu cổ đông chính:
Bảng 2.1: Cơ cấu cổ đông chính của công ty CPSĐ 505.
STT
Tên cổ đông sáng lập
Địa chỉ
Tỷ lệ nắm giữ cổ phần (%)
I
Công ty CP Sông Đà 5
Xã It Ong - huyện Mường La - tỉnh Sơn La
32.6
Đại diện là các ông (bà):
1
Ông Vũ Khăc Tiệp
Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
19
2
Ông Đặng Quang Đạt
Ngọc Long - Yên Mỹ - Hưng Yên
6.0
3
Ông Đặng Văn Tuyển
Liên Hiệp - Hưng Hà - Thái Bình
1.6
4
Ông Đỗ Văn Khả
Yên Lương - Yên Lạc - Vĩnh Phúc
2.6
5
Ông Lê Ngọc Minh
Trương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
2.4
(Nguồn: www.songda505.com.vn)
Cơ sở vật chất chủ yếu:
Trụ sở chính:
Xã IaO – huyện Iagrai – tỉnh Gia Lai.
ĐT: 059 3 875243. Fax: 059 3 897323.
Công ty có 3 chi nhánh trực thuộc đặt tại xã Iao, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai:
Chi nhánh 515:
+ Văn phòng giao dịch: Xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
+ ĐT: 0651 3 956965 Fax: 0651 3 956965.
Chi nhánh 525:
+ Văn phòng giao dịch : 322 Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
+ ĐT: 0511 3 956480 Fax: 0511 3 956 480.
Chi nhánh 555:
+ Văn phòng giao dịch: 170 Lê Duẩn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
+ ĐT: 059 3 720272 Fax: 059 3 720272.
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.
Sơ đồ bộ máy tố chức Công ty cổ phần Sông Đà 505.
TỔ THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG
CÁC TỔ, ĐỘI CHUYÊN MÔN
CÁC TỔ, ĐỘI CHUYÊN MÔN
CÁC BAN NGHIỆP VỤ
CÁC BAN NGHIỆP VỤ
PHÒNG TỔNG HỢP
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
PHÒNG KINH TẾ DỰ ÁN
BAN GIÁM ĐỐC
CÁC TỔ, ĐỘI CHUYÊN MÔN
CHI NHÁNH 555
CHI NHÁNH 525
CÁC BAN NGHIỆP VỤ
CHI NHÁNH THÍ NGHIỆM
CÁC TỔ, ĐỘI CHUYÊN MÔN
CÁC BAN NGHIỆP VỤ
BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHI NHÁNH 515
CÁC CÔNG TRƯỜNG
CÁC CÔNG TRƯỜNG
CÁC CÔNG TRƯỜNG
CÁC CÔNG TRƯỜNG
PHÒNG KINH DOANH
Hình 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức CTCPSĐ 505
(Nguồn: www.songda505.com.vn ) ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement