Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By fo_tech
#646675

Download Đề tài Tìm hiểu việc bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty cổ phần Thăng Long TLS miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU
 
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
1.1. HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
1.1.1 Khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán
1.1.2 Các hình thức bảo lãnh
1.1.3 Quy trình Bảo lãnh phát hành
1.1.4 Vai trò của hoạt động bảo lãnh phát hành
1.2. HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
1.2.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành
1.2.3 Các yếu tố tác động đến hiệu quả bảo lãnh phát hành
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG.
2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG (TLS)
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG (TLS)
2.2.1 Quy trình bảo lãnh phát hành tại THĂNG LONG
2.2.2 Các dịch vụ hỗ trợ nghiệp vụ bảo lãnh phát hành
2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG (TLS)
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG (TLS)
3.1 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI.
3.2 CÁC GIẢI PHÁP
3.2.1. Phát triển mạng lưới chi nhánh của THĂNG LONG
3.2.2. Nâng cao hơn nữa các dịch vụ mà Công ty đang cung cấp và phát triển thêm các dịch vụ mới
3.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên
3.3 KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kiến nghị với Ủy ban Chứng khoán
3.3.2. Đối với các trung tâm giao dịch
 
KẾT LUẬN
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ho nơi nhận lệnh rằng việc mua này nhằm mục đích ổn định, không phải là các giao dịch thị trường mở. Tổ hợp bảo lãnh chỉ được đặt mua để ổn định trên một thị trường với cùng mức giá.
Quy trình hoạt động bảo lãnh phát hành được thể hiện như sơ đồ
1.1.4 Vai trò của hoạt động bảo lãnh phát hành
a. Đối với tổ chức phát hành
Hoàn thiện công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp: thông qua việc xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức phát hành để tư vấn phát hành chứng khoán .
Nâng cao khả năng thành công của đợt phát hành.các nhà cố vấn sẽ giúp được tổ chức phát hành có được những quyết định hợp lý trong quá trình huy động vốn, đồng thời tổ chức bảo lãnh phát hành là cầu nối quan trọng để đảm bảo thành công việc chào bán và phân phối chứng khoán ra công chúng.
Hạn chế và chia sẻ rủi ro: nếu tổ chức phát hành và chào bán chứng khoán thì rổ chức phát hành sẽ gánh chịu mọi rủi ro nếu như đợt phát hành công. Còn nếu phát hành qua tổ chức bảo lãnh sẽ có sự chia sẻ rủi ro giữa hai bên khi có rủi ro.
b. Đối với tổ chức bảo lãnh phát hành
Tăng thu nhập cho tổ chức bảo lãnh: thông qua nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, các tổ chức bảo lãnh sẽ nhận được tiền hoa hồng. Số tiền này có thể xác định là phần chênh lệch giữa giá mua từ tổ chức phát hành và giá bán cho nhà đầu tư hay theo một tỉ lệ phần tram giữa tổng giá trị đợt phát hành.
Tăng cường uy tín, tên tuổi cho tổ chức bảo lãnh : thông qua hoạt động bảo lãnh thì các tổ chức bảo lãnh sẽ khuyech trương hình ảnh và tên tuổi của mình trên thị trường tài chính trong và ngoài nước.
1.1.5. Các nghiệp vụ thực hiện 
* Thực hiện khảo sát, đánh giá, xác định lại giá trị doanh nghiệp;
* Xác định mức giá nhận bảo lãnh phát hành;
* Tư vấn hồ sơ xin phép phát hành lên cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
* Quảng bá, tổ chức các chương trình Roadshow giới thiệu về đợt phát hành;
* Tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư, đối tác chiến lược;
* Tổ chức đấu giá trên toàn quốc (nếu cần thiết);
. Các lợi ích đối với khách hàng: 
* Được một tổ chức chuyên nghiệp thực hiện nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp và xác định mức giá phát hành
   * Được hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình lập hồ sơ xin phép phát hành theo qui định của UBCKNN.
* Được tư vấn miễn phí khi chuẩn bị thực hiện phát hành chứng khoán ra công chúng.    * Điều chỉnh lại bán dự kiến.
. Các bước thực hiện 
* Bước I: Tổ chức phát hành và APEC Securities thoả thuận các điều khoản bảo lãnh phát hành.
* Bước II: Ký kết hợp đồng bảo lãnh phát hành.
* Bước III: Lập hồ sơ phát hành chứng khoán.
* Bước IV: Thực hiện phân phối chứng khoán
.  * Bước V: Tổng kết và quyết toán đợt phát hành. 
cơ cấu, sắp xếp và sử dụng các nguồn vốn hiện thời.
* Tư vấn về phương án phát hành và sử dụng nguồn vốn huy động.    * Xác định qui mô cần thiết huy động vốn bổ sung
* Tư vấn xây dựng mức giá chào
1.1.6. Các chủ thể tham gia bảo lãnh phát hành
Tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán là đơn vị nhận chào bán chứng khoán cho tổ chức phát hành, hay mua chứng khoán của tổ chức phát hành, hay mua chứng khoán của tổ chức phát hành nhằm bán số chứng khoán đó ra công chúng
Tổ hợp bảo lãnh phát hành: do các tổ chức bảo lãnh thường lập ra tổ hợp bảo lãnh bao gồm nhiều tổ chức bảo lãnh phát hành để việc phân phối chứng khoán được nhanh chóng, hiệu quả và phân tán rủi ro.
Nhóm đại lý phân phối: bao gồm các công ty chứng khoán , là những công ty mà tổ chức bảo lãnh chính phân chứng khoán cho họ để phân phối.
1.2 HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
1.2.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành
Hiệu quả kinh doanh
Hiệu quả sản xuất kinh doanh là 1 phạm trù kinh tế biểu hiện sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, nó phản ánh trình độ khai thác nguồn lực trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh. Nó là chỉ tiêu tương đối được thể hiện bằng kết quả sản xuất kinh doanh so với chi phí sản xuất (chỉ tiêu hiệu quả thuận) hay ngược lại (chỉ tiêu hiệu quả nghịch). Các chỉ tiêu hiệu quả còn được gọi là chỉ tiêu năng suất.
b. Hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành
Hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành là chỉ tiêu tương đối, được thể hiện bằng kết quả hoạt động bảo lãnh phát hành so với chi phí của hoạt động bảo lãnh phát hành.
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành
a.Các chỉ tiêu định lượng
- Doanh thu:
Đối với ngành kinh doanh dịch vụ, doanh thu được định nghĩa là toàn bộ tiền bán dịch vụ. Bảo lãnh phát hành chứng khoán cũng là 1 dịch vụ. Vì vậy có thể đưa ra khái niệm sau:
Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán là toàn bộ khoản tiền công ty chứng khoán có được từ việc cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành của mình cho khách hàng. Nó là 1 bộ phận trong doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty, góp phần hình thành nguồn để trang trải các chi phí của công ty chứng khoán và trực tiếp chi trả các chi phí trong hoạt động bảo lãnh phát hành.Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với toàn bộ hoạt động của công ty
Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành sẽ cho ta biết con số tuyệt đối để đánh giá về hoạt động này, từ đó có thể so sánh nó với các hoạt động khác trong công ty cũng như so sánh với hoạt động bảo lãnh phát hành ở các công ty chứng khoán khác.
- Chi phí thông thường:
Đối với hoạt bảo lãnh vấn phát hành chi phí được đề cập đến ở đây bao gồm: tiền lương cho nhân viên, chi phí trang thiết bị, chi phí giao dịch…
- Cơ sở khách hàng
Nói đến cơ sở khách hàng là nói đến số lượng khách hàng, giá trị các hợp đồng khách hàng mang lại…
b.Các chỉ tiêu định tính
- Quy trình: sự gọn nhẹ, chất lượng tư vấn trong các khâu của quy trình
- Uy tín: uy tín của công ty có được trong lĩnh vực tư bảo lãnh phát hành cũng như trên thị trường chứng khoán nói chung.
Đây là một chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả của hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Cơ hội mua chứng khoán tận gốc: đây là cơ hội mua chứng khoán trên thị trường OTC
- Kinh nghiệm: kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ thự hiện hoạt động này
- Rủi ro:
+ Rủi ro loại 1: là loại rủi ro riêng rẽ của chính bản thân hợp đồng bảo lãnh đó: rủi ro trong thanh toán hợp đồng, rủi ro khi chi phí phát sinh cao hơn dự tính ban đầu
+ Rủi ro loại 2: Đây là rủi ro của hợp đồng bảo lãnh liên quan đến các tác động của thị trường. Đây là phần rủi ro không thể loại bỏ được. Nó có thể làm thất bại đợt chào bán lần đầu của chứng khoán được phát hành và như vậy CTCK bảo lãnh sẽ chịu những rủi ro về uy tín, thu nhập…
- Chi phí cơ hội: là cơ hội tốt nhất mất đi khi quyết định chấp nhận 1 hợp đồng bảo lãnh phát hành chứng khoán.
1.2.3 Các yếu tố tác động đến hiệu quả bảo lãnh phát hành
a. Các yếu tố khách quan
- Các yếu tố vĩ mô:
+ Quy...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement