Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguoi_den_sau2210
#646668

Download Đồ án Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng nhà tái định cư Thành phố Thanh Hóa nhà CT2 miễn phí

MỞ ĐẦU . .1
CHƯƠNG I: NGHIÊN CỨU HỒ SƠ MỜI THẦU, MÔI TRƯỜNG ĐẤU THẦU VÀ GÓI THẦU . .2
1. Giới thiệu gói thầu . .3
1.1 Thông tin chung về gói thầu . .3
1.2 Quy mô gói thầu . .3
1.3 Thời gian thi công 3
2. Giới thiệu nhà thầu . . .3
3. Nghiên cứu hồ sơ mời thầu .4
3.1 Những yêu cầu cơ bản của hồ sơ mời thầu .4
3.2 Kiểm tra tiên lượng mời thầu . 6
4. Phân tích môi trường đấu thầu và các điều kiện cụ thể của gói thầu .6
4.1 Đặc điểm gói thầu 6
4.2 Điều kiện cung ứng vật tư, thiết bị, lao động . .6
4.3 Điều kiện kinh tế xã hội . 6
4.4 Phân tích môi trường đấu thầu .6
CHƯƠNG II: PHẦN CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG GÓI THẦU . 9
1. Lựa chọn giải pháp kỹ thuật công nghệ tổng quát . .9
1.1 Lựa chọn giải pháp kỹ thuật công nghệ tổng quát . .9
1.2 Lựa chọn giải pháp công nghệ tổng quát cho các công tác chủ yếu. 9
1.2.1 Công tác ép cọc . 9
1.2.2 Công tác đào đất hố móng . 9
1.2.3 Công tác bê tông móng . .9
1.2.4 Công tác bê tông khung . 10
1.2.5 Công tác xây . .10
1.2.6 Công tác hoàn thiện .10
2. Tổ chức thi công các công tác chính . .10
2.1 Công tác thi công ép cọc .10
2.1.1 Biện pháp kỹ thuật thi công ép cọc .10
2.1.2 Công tác thi công ép cọc .12
2.2 Công tác đất . .24
2.2.1 Đặc điểm công việc . 24
2.2.2 Phương hướng thi công . .24
2.2.3 Khối lượng đất đào . .25
2.2.4 Lựa chọn phương án tổ chức thi công . .26
2.2.5 Công tác đập đầu cọc .34
2.3 Thi công bêtông cốt thép móng tại chỗ .34
2.3.1 Công nghệ tổ chức thi công bêtông cốt thép móng 34
2.3.2 Tổ chức thi công công tác bê tông móng .35
2.4 Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép .56
2.4.1 Đặc điểm và phương hướng thi công BTCT phần thân công trình 56
2.4.2 Tổ chức thi công BTCT phần thân công trình .57
2.5 Công tác xây, công tác hoàn thiện và các công tác khác .91
2.5.1 Thi công công tác xây .91
2.5.2 Thi công công tác hoàn thiện và các công tác còn lại khác 98
3. Lập và thuyết minh tổng tiến độ thi công công trình .98
3.1 Vai trò của việc lập tổng tiến độ thi công công trình . 98
3.2 Thuyết mimh tổng tiến độ thi công công trình . . .99
3.2.1 Thi công phần ngầm . .99
3.2.2 Thi công phần thân . 99
3.2.3 Công tác xây và công tác hoàn thiện .100
3.3 Đánh giá chất lượng tổng tiến độ .102
4. Lập tổng mặt bằng thi công . .103
4.1 Những cơ sở thiết kế tổng mặt bằng thi công .103
4.1.1 Mục đích thiết kế tổng mặt bằng thi công . 103
4.1.2 Các nghuyên tắc thiết kế tổng mặt bằng thi công .102
4.2 Tính toán nhu cầu kho bãi, lán trại điện nước cho công trình .103
4.2.1 Tính diện tích lán trại tạm và các loại nhà kho .103
4.2.2 Tính nhu cầu về điện, nước trên công trường . 106
4.3 Thiết kế tổng mặt bằng thi công .110
5. Các biện pháp đảm bảo an toàn chất lượng . .110
6. Biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường . 111
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN LẬP GIÁ DỰ THẦU VÀ THỂ HIỆN GIÁ DỰ THẦU .107
1. Lựa chọn chiến lược giá tranh thầu và phương pháp lập giá dự thầu .107
1.1 Lựa chọn chiến lược giá tranh thầu .107
1.2 Lựa chọn phương pháp lập giá dự thầu .108
2. Kiểm tra gói thầu . .115
2.1 Căn cứ lập giá gói thầu 115
2.2 Tính toán giá gói thầu . . .116
3. Tính toán giá dự thầu . .118
3.1 Xác định chi phí dự thầu .118
3.1.1 Các bước tiến hành lập và quyết định giá dự thầu 118
3.1.2. Căn cứ xác định .119
3.1.3 Xác định chi phí vật liệu trong chi phí dự thầu (VLdth) 119
3.1.4 Xác định chi phí nhân công trong chi phí dự thầu (NCdth) .123
3.1.5 Xác định chi phí máy thi công trong chi phí dự thầu (Mdth) .125
3.1.6 Trực tiếp phí khác trong chi phí dự thầu (TTdth) .128
3.1.7 Xác định chi phí chung trong chi phí dự thầu (Cdth) .129
3.1.8 Tổng hợp chi phí dự thầu .135
3.1.9 Dự trù lợi nhuận cho gói thầu .135
3.1.10 Thuế giá trị gia tăng đầu ra .136
3.1.11 Chi phí xây dựng công trình tạm để ở và điều hành thi công .136
3.1.12 Tổng hợp giá dự thầu dự kiến .138
3.1.13 So sánh giá dự thầu với giá gói thầu .138
4.Thể hiện giá dự thầu theo đơn giá dự thầu đầy đủ .140
4.1 Các thành phần chi phí trong đơn giá dự thầu đầy đủ . 140
4.1.1 Chi phí vật liệu trong đơn giá (VLdthi(1đv)) 140
4.1.2 Chi phí nhân công trong đơn giá (NCdthi(1đv)) .140
4.1.3 Chi phí máy thi công trong đơn giá (Mdthi(1đv)) .140
4.1.4 Chi phí trực tiếp khác trong đơn giá (TKdthi(1đv)) .141
4.1.5 Chi phí chung trong đơn giá (Cdthi(1đv)) .141
4.1.6 Lợi nhuận dự kiến trong đơn giá (Ldthi(1đv)) .141
4.1.7 Đơn giá dự thầu đầy đủ trước thuế .141
4.1.8 Đơn giá dự thầu đầy đủ sau thuế .142
4.2 Xây dựng đơn giá dự thầu đầy đủ cho 10 công tác .142
4.3 Thể hiện giá dự thầu theo đơn giá dự thầu đầy đủ .149
CHƯƠNG IV: LẬP HỒ SƠ HÀNH CHÍNH PHÁP LÝ 149
KẾT LUẬN .151


++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

g).
+ Lựa chọn tổ công nhân: 63 công nhân
+ Thời gian thi công thủ công: 17 ngày
Vậy bố trí đội công nhân 63 người thi công trong 17 ngày.
e. Tiến độ thi công phương án 2:
f. Tính giá thành qui ước phương án 2 :
Bảng 2.2.7 :Chi phí nhân công cho công tác đất PA2
STT
Bậc thợ
Hao phí lao động
Đơn giá (đồng/công)
Thành tiền
1
3/7
1071
95.000
101.745.000
Tổng
101.745.000
Bảng 2.2.8 :Chi phí máy thi công cho công tác đất PA2
STT
Loại máy
Số ca
Đơn giá
(đồng/ ca)
Thành tiền
1
Máy đào EO-33116
3
1.121.000
3.363.000
2
Ô tô tự đổ
30
804.000
24.120.000
Tổng
27.483.000
+ Tổng hợp giá thành qui ước thi công PA2
Bảng 2.2.9: Tổng hợp giá thành qui ước thi công công tác đất PA2
TT
Chi phí
Cách tính
Giá trị(đồng)
Ký hiệu
1
Chi phí nhân công
101.745.000
NC
2
Chi phí máy thi công
27.483.000
M
3
Trực tiếp phí khác
2,35%*( M+NC )
3.036.858
TK
4
Cộng trực tiếp phí
M+NC+TK
132.264.858
T
5
Chi phí chung
6,2%*T
8.200.421
C
Tổng cộng
T+C
140.465.279
CP
2.2.4.3 So sánh lựa chọn PA
Bảng 2.2.10: Tổng hợp PA thi công công tác đất
Phơng án
Thời gian thưc hiện
(ngày)
Giá thành qui ước phơng án (đồng)
1
16
140.765.279
2
20
140.465.279
Căn cứ vào các chỉ tiêu trên ta thấy PA 2 có chi phí thi công thấp hơn PA 1 nhưng thời gian thi công PA 2 dài hơn PA1 Þ Dùng phương pháp quy đổi chi phí để so sánh hai PA : C = CTC ± Hr
Chọn phương án thi công dài làm chuẩn(PA2) Ta có:
Hr : Hiệu quả do rút ngắn thời gian thi công
Hr = k x C2 (1 – T1/T2)
K : Tỷ lệ chi phí cố định chiếm trong chi phí chung (theo kinh nghiệm của nhà thầu lấy = 50%).
C2 : Chi phí chung của phương án thi công dài: (PA 2)
Hr = 0.5 x 8.200.421 (1 – 16/20) = 800.042 (đồng)
Vậy chi phí thi công phương án 1 khi đã quy đổi là:
140.765.279 – 800.042 = 139.945.237(đồng ) <140.465.279 (đồng)
Kết luận: Chọn PA 1 để thi công.
+ Sơ đồ di chuyển của máy đào :
2.2.5 Công tác đập đầu cọc
Để công tác bêtông móng có thể vào sau khi kết thúc công tác đào đất, nhà thầu dự kiến tổ chức công tác đập đầu cọc trong thời gian đào đất móng và dầm móng.
2.2.5.1 Xác định tổng thể tích đập đầu cọc
Chiều dài đập đầu cọc mỗi cọc là 1,05 m với đài thường và 1m với đài thang máy từ đó ta có thể tích đầu cọc cần đập như sau :
Bảng 2.2.11: Thể tích đập đầu cọc
Loại cọc (0,35x0,35m)
Số lượng(cọc)
Chiều dài đập (m)
V đập (m3)
Cọc đài thang máy
180
1
22,05
Cọc đài thờng
248
1,05
31,899
Tổng thể tích đập
53,949
2.2.5.2 Xác định hao phí lao động công tác đập đầu cọc.
Dựa trên khối lượng thực hiện và định mức ta tính được hao phí lao động của công tác đập đầu cọc.
Bảng 2.2.12: Hao phí lao động công tác đập đầu cọc
Khối lượng
(m3)
ĐMLĐ (công/m3)
HPLĐ
(ngày công)
53,95
0,576
31,07
Để không chồng chéo mặt trận công tác, nhà thầu dự kiến tổ chức công tác đập đầu cọc sẽ vào sau công tác sửa thủ công hố đào (hố móng) là 2 ngày.
Thời gian tổ chức công tác đập đầu cọc là 5 ngày, tổ công nhân gồm có 6 người.
2.3 Thi công bêtông cốt thép móng tại chỗ
2.3.1 Công nghệ tổ chức thi công bêtông cốt thép móng
Sau khi chủ đầu tư nghiệm thu ép cọc, nhà thầu tiến hành thi công công tác bêtông đài cọc, dầm móng.
Công tác bêtông cốt thép móng sử dụng bêtông thương phẩm và đổ bằng xe bơm bêtông tự hành.
Công tác bêtông cốt thép đài móng và giằng móng do có khối lượng lớn, mặt bằng thi công tương đối rộng, các công tác đơn có thể thực hiện gối tiếp nhau do vậy tổ chức thi công theo dây chuyền.
Danh mục các quá trình trong dây chuyền:
- Bê tông lót móng
- Công tác lắp dựng cốt thép.
- Công tác lắp ván khuôn.
- Công tác bêtông.
- Công tác tháo dỡ ván khuôn.
2.3.2 Tổ chức thi công công tác bê tông móng
2.3.2.1 Khối lượng các công tác
( Được lấy theo phụ lục 7 trong quyển phụ lục)
2.3.2.2 Tổ chức thi công công tác móng :
Để chọn PA thi công tối ưu nhà thầu đưa ra 2 PA thi công như sau :
2.3.2.2a Phương án 1: Ta chia mặt bằng thi công thành 4 phân đoạn như sau :
Từ cách phân chia mặt bằng như trên ta tính được khối lượng các công tác:
Bảng 2.3.8: Tổng hợp khối lượng các công tác PA1
Hình đại diện của thành viên
By lethinhuquynh
#723865 a ơi,a cho e xin file Đồ án Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng nhà tái định cư Thành phố Thanh Hóa nhà CT2,mail của e : [email protected]
e cảm ơn
Hình đại diện của thành viên
By lethinhuquynh
#723866 a ơi,a cho e xin file Đồ án Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng nhà tái định cư Thành phố Thanh Hóa nhà CT2,mail của e : [email protected]
e cảm ơn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#723869 Sao đăng trả lời nhiều vậy em
Của em đây
1.datn .doc
1.Coc & dat .dwg
2.Bien phap mong.dwg
3.Bien phap than.dwg
4.PA than.dwg
5.Cong tac xay.dwg
6.TTD.dwg
chiet tinh va the hien gia.dwg
mat bang.dwg
mat cat.dwg
mat dung.dwg
quy trinh laptop gia.dwg
quy trinh laptop HSDT.dwg
so sanh gia-.dwg
2.phần xây_hoan thien_new .doc
3.phần gia .doc
14-bao ve mau 3.doc
Bao cao do an tot nghiep.doc
Bia phu luc.doc
Bia thuyet minh.doc
CAU HOI 2.doc
Cau hoi bao ve tot nghiep.doc
muc luc 115-1.doc
phu luc.doc
SUU TAM DUOC.doc
BAN MAU THUYET TRINH.rar

Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#723919 Gà quá em, về phải giải nén ra chứ, trong đó có hết cả doc lễn bản vẽ autocad
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#723934 Sorry, đăng trả lời nhiều em quá nên gửi nhầm link
của em đây nhé Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By lethinhuquynh
#723936 Dạ,e Thank a
mà a cho e hỏi,sau này e có thắc mắc muốn hỏi mọi người trong trang này thì e phải làm sao để đăng lên cho mọi người biết hả a ? e còn gà quá hihi
Hình đại diện của thành viên
By lethinhuquynh
#723938 A ơi,sao e extract ra nó hỏi Enter password nữa a,huhu,a cho e cái password với
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement