Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kun_xynk
#646655

Download Đề án Ứng dụng phương pháp phân tích kỹ thuật tại công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam miễn phí


MỤC LỤC
`
LỜI GIỚI THIỆU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 3
1.1 Khái niệm Phân tích kỹ thuật 3
1.1.1 Lịch sử hình thành 3
1.1.2 Khái niệm về Phân tích kỹ thuật 3
1.2 Những giả định cơ sở và những bàn luận xung quanh việc áp dụng Phân tích kỹ thuật vào thị trường chứng khoán. 4
1.2.1 Những giả định cơ sở 4
1.2.2 Những bàn luận xung quanh việc áp dụng Phân tích kỹ thuật vào thị trường chứng khoán 5
1.3 Các khái niệm và công cụ cơ bản sử dụng trong quá trình Phân tích
kỹ thuật. 12
1.3.1 Các loại biểu đồ. 12
1.3.1.1 Biểu đồ dạng đường thẳng (Line chart). 12
1.3.1.2 Biểu đồ dạng then chắn (Bar chart): 14
1.3.1.3 Biểu đồ dạng ống (Candlestick chart): 15
1.3.2 Xu thế, Đường xu thế, Kênh 16
1.3.2.1 Xu thế 16
1.3.2.2 Đường xu thế 16
1.3.2.3 Kênh (channel line) 17
1.3.3 Mức hoàn lại. 21
1.3.4 Khung Giao Dịch. 22
1.3.5 Hỗ trợ và kháng cự 23
1.3.6 Các hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns) 27
1.3.6.1 Ascending triangle (Tam giác hướng lên): 28
1.3.6.2 Cup and Handle (mô hình cốc và chuôi): 29
1.3.6.3 Descending Triangles (tam giác hướng xuống): 31
1.3.6.4 Symmetrical triangle: (hình mẫu kỹ thuật tam giác cân) 32
1.3.6.5 Flags and Pennants (Mô hình cờ chữ nhật và cờ đuôi nheo) 33
1.3.6.6 Rectangle (hình mẫu kỹ thuật hình chữ nhật) 34
1.3.6.7 Double bottom (Mô hình hai đáy) 35
1.36.8 Double top (Mô hình hai đỉnh) 36
1.3.6.9 Falling wedge (Mô hình cái nêm hướng xuống): 37
1.3.6.10 Head and shoulders top (hình mẫu kỹ thuật đỉnh đầu vai) 38
1.3.6.11 Rounding bottom (hình mẫu kỹ thuật đáy vòng cung) 39
1.3.6.12 Triple bottom (hình mẫu kỹ thuật ba đáy) 40
1.3.6.13 Triple top (hình mẫu kỹ thuật ba đỉnh) 41
1.3.7 Các loại chỉ số. 42
1.4 Cơ sở lý thuyết của phân tích kỹ thuật. 42
1.4.1 Lý thuyết Dow. 42
1.4.1.1 Lịch sử 42
1.4.1.2 Các nguyên lý căn bản 43
1.4.1.3. Chỉ sử dụng mức giá đóng cửa để nghiên cứu 52
1.4.1.4. Một xu thế cần được giả định rằng vẫn đang tiếp tục cho đến khi có một dấu hiệu thực sự về sự đảo chiều của xu thế đó được xác định 52
1.4.1.5 Một số hạn chế của lý thuyết Dow 53
1.4.2 Lý thuyết sóng Elliott 55
1.4.2.1. Lịch sử hình thành 55
1.4.2.2. Hướng tiếp cận và các vấn đề cơ bản của lý thuyết sóng Elliott 55
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 63
2.1 Phương pháp chung ứng dụng chỉ số vào phân tích đồ thị. 63
2.2 Các loại chỉ số 63
2.2.1 Đường trung bình trượt: MA (Moving average) 63
2.2.1.1 Tổng quan về Đường trung bình trượt: 64
2.2.1.2 Giải thích về đường trung bình trượt (Moving average - MA): 65
2.2.1.3. Sử dụng nhiều đường Đường trung bình trượt trong phân tích: 68
2.2.1.4 Những điểm bổ xung về Đường trung bình trượt: 71
2.2.2 Đường chuẩn MACD 72
2.2.2.1 Tổng quan về đường MACD 72
2.2.2.2 Giải thích về đường MACD (Sự hội tụ/phân kỳ của những đường trung bình trượt). 75
2.2.3 Đường MACD¬_Histogram 75
2.2.3.1 Tổng quan về đường MACD_H 75
2.2.3.2 Giải thích về đường MACD_H 76
2.2.3.3 Tín hiệu của đường MACD_H 77
2.2.4 Chỉ số kênh hàng hóa - Commodity Channel Index (CCI) 79
2.2.4.1 Tổng quan về đường CCI 79
2.2.4.2 Giải thích về đường CCI 79
2.2.4.3 Dấu hiệu mua bán của đường CCI: 80
2.2.5 Đường RSI (Relative Strength index - chỉ số sức mạnh tương đối). 81
2.2.5.1 Tổng quan về đường RSI 81
2.5.2 Dấu hiệu mua bán của đường RSI: 81
2.2.6 Bộ dao động Stochastic 82
2.2.6.1 Tổng quan về đường Stocchastic 82
2.2.6.2 Giải thích về bộ dao động Stochastic 84
2.2.6.3 Tín hiệu mua bán của đường Stochastic: 84
CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BSC 87
3.1 Phát triển phương pháp Phân tích kỹ thuật trên Thị trường chứng khoán Việt Nam tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BSC) 87
3.1.1 Tổng quan về BSC 87
3.1.2. Các dịch vụ mà BSC đang cung cấp trên TTCKVN 88
3.1.3. Báo cáo kết quả kinh doanh của BSC 89
3.1.4 Ưu thế và bất lợi khi triển khai áp dụng phương pháp "Phân tích kỹ thuật tại công ty chứng khoán BSC" 90
3.2. Diễn biến chính của Thị trường chứng khoán Việt Nam sau gần năm năm đi vào hoạt động. 92
3.3 Diễn biến giao dịch trên Thị trường chứng khoán Việt Nam từ giữa năm 2004 đến nay. 94
3.4 Phân tích nghiệp vụ “Phát hành thêm cổ phiếu” của KHA 95
KẾT LUẬN 99

++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:


Rounding bottom là một hình mẫu kỹ thuật đảo ngược xu hướng biến động thị trường - reversal - dài hạn, nó thường được dùng để phân tích với biểu đồ hàng tuần. Nó thay mặt cho một thời kỳ củng cố dài hạn trong xu thế biến động của giá chứng khoán, nó là mô hình chuyển tiếp từ một khuynh hướng giảm giá liên tục - Bearish - sang một khuynh hướng tăng giá mạnh - bullish. Sự xác nhận của khuynh hướng tăng giá mới - bullish - khi khuynh hướng biến động giá chứng khoán vượt qua đường miệng của vòng cung, nó đánh dấu một khuynh hướng mới trong quá trình biến động của giá chứng khoán, như một mức hỗ trợ của sự đột biến giá chứng khoán, đường này cũng được coi là mức kháng cự của xu thế mới. Tuy nhiên, Rounding bottom thay mặt cho sự đảo chiều của sự biến động giá chứng khoán trong dài hạn và mức hỗ trợ mới cũng trở thành không mấy quan trọng nữa.
1.3.6.12 Triple bottom (hình mẫu kỹ thuật ba đáy)
Hình: 1.23 - Hình mẫu kỹ thuật ba đáy
Mô hình ba đáy được hình thành bởi ba đáy phụ riêng biệt với mức xấp xỉ bằng nhau. Mô hình ba đáy được xem như là mô hình cải tiến của mô hình đỉnh đầu vai ngược, mô hình ba đáy là hình mẫu dạng đảo ngược xu thế biến động của thị trường. Thứ duy nhất để phân biệt giữa mô hình ba đáy và mô hình đỉnh đầu vai ngược đó chính là đỉnh - “đầu” - nằm giữa hai “vai”. Mô hình ba đáy biểu diễn xu thế giảm xút trong quá trình nó trở thành một xu thế tăng giá. như vậy nó chỉ còn hợp lệ khi nó vẫn trong quá trình giảm xút so với hai đỉnh ở giữa hay là nó chưa đi xuyên chéo qua đường vòng cổ - neckline - vượt qua mức kháng cự của mô hình. Bởi vì hình mẫu kỹ thuật này rất dễ nhầm lẫn với nhiều hình mẫu kỹ thuật khác cho nên cach chuyên viên phân tích khuyên rằng để ứng dụng mô hình này một cách có hiệu quả cao nhất trong quá trình đầu tư, chúng ta nên chờ đợi một dấu hiệu "breakout" một cách rõ ràng thông qua sự xuyên chéo của đường biểu diễn giá chứng khoán với đường kháng cự của mô hình - neckline - trước khi nhận định đây có phải thực sự là hình mẫu kỹ thuật dạng “ba đáy” hay không
1.3.6.13 Triple top (hình mẫu kỹ thuật ba đỉnh)
Hình: 1.24 - Hình mẫu kỹ thuật ba đỉnh
Mô hình ba đỉnh được xem là mô hình cải tiến của mô hình đỉnh đầu vai. Tương tự như mmo hình “ba đáy” thứ duy nhất để phân biệt một cách rõ ràng giữa mô hình này với mô hình đỉnh đầu vai đó chính là đỉnh “đầu” nằm giữa hai “vai”, trong mô hình “ba đỉnh” thì ba đỉnh xấp xỉ cao bằng nhau, nhưng trong mô hình “đỉnh đầu vai” thì hoàn toàn khác, đỉnh đầu cao hơn hẳn so với hai vai hai bên. Như hình minh hoạ ở bên dưới thì mô hình “ba đỉnh” được hình thành từ ba đỉnh sắc nhọn, cả ba đỉnh có độ cao gần bằng nhau. Một đỉnh trong bộ ba xuất hiệ khi giá chứng khoán đang ở trong giai đoạn tăng giá, sự tăng giá lên tới mức kháng cự của mô hình sau đó giá chứng khoán giảm xuống mức hỗ trợ của mô hình, sau đó xuất hiện sự tăng giá trở lại nhưng chỉ đạt đến mức kháng cự ngang bằng với mức kháng cự của mô hình và lại giảm xuống, sự tăng giá trở lại mức kháng cự thứ ba trước khi giá chứng khoán bị giảm một cách nhanh chóng xuống dưới mức hỗ trợ của mô hình. Hình mẫu kỹ thuật ba đỉnh là một hình mẫu dạng đảo chiều của thị trường nó đánh dấu một thời kỳ chuyển tiếp giữa một xu thế tăng giá và một xu thế giảm giá. Điều kiện đầu tiên của mô hình đó là phải được bắt đầu băng một xu thế tăng giá. Các chuyên viên phân tích khuyên rằng nhà đầu tư nên đợi sự xuất hiện của sự xuyên chéo giữa đường biểu diễn giá chứng khoán với đường hỗ trợ của mô hình - neckline - một cách rõ ràng. nếu giá chứng khoán không giảm mạnh sau sự xuất hiện đỉnh thứ ba thì đó không phải là mô hình “ba đỉnh”. Đôi khi trong thực tế mô hình “ba đỉnh” không thực sự xảy ra một cách hoàn hảo ví dụ như ít khi ba đỉnh có độ cao xấp xỉ bằng nhau, mà sự bằng nhau chỉ mang tính chất có sự sai lệch có thể chấp nhận được.
1.3.7 Các loại chỉ số.
Trong đề tài này chúng tui sẽ trình bày một số chỉ số trong Phân tích kỹ thuật như các chỉ số trung bình trượt (đường trung bình trượt-Moving average, đường MACD, đường MACD_H), chỉ số CCI (Commodity Channel Index), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI- Relative Strength Index), chỉ số động lượng (Swing Index), đường Bolingger Band, chỉ số TRIN (Arm Index) bộ dao động Stochastic (Stochastic Oscilator), đường WilliamsÒ%R... Các chỉ số này sẽ được trình bày một cách kỹ lưỡng hơn trong phần các loại chỉ số của chương 2.
1.4 Cơ sở lý thuyết của phân tích kỹ thuật.
1.4.1 Lý thuyết Dow.
1.4.1.1 Lịch sử
Chart formations are the language of the market, telling us this stock is in its deaththroes; that stock is on a rocket to the moon, that a life and death battle is being waged in this issue, and in that other the buyers have defeated the sellers and are breaking away.
Lý thuyết Dow là cơ sở đầu tiên cho mọi nghiên cứu kỹ thuật trên thị trường. Mặc dù nó thường bị coi là trễ so với thị trường và bị những người chống đối dựa vào đó để chỉ trích nhưng nó vẫn được đông đảo những người có quan tâm đến và tôn trọng. Rất nhiều người, dù ít hay nhiều có sử dụng lý thuyết này cho việc đề ra cho riêng mình một quan điểm đầu tư đều không nhận ra một điều là bản chất của Lý thuyết Dow là hoàn toàn mang “tính kỹ thuật”.
Cơ sở để xây dựng cũng như đối tượng nghiên cứu của lý thuyết chính là những biến động của bản thân thị trường (thể hiện trong chỉ số trung bình của thị trường) và không hề dựa trên cùng cơ sở của Phân tích cơ bản là các thống kê hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong những ghi chép của người đầu tiên đề ra lý thuyết này, ông Charles. H. Dow, có rất nhiều điều chứng tỏ rằng tác giả không hề nghĩ lý thuyết của mình sẽ trở thành một công cụ dùng cho dự báo thị trường chứng khoán hay thậm chí nó đã trở thành một hướng dẫn chung cho các nhà đầu tư. Những ghi chép ấy chỉ nói lên rằng ông muốn lý thuyết của mình thành một thước đo biến động chung của thị trường. Dow thành lập “Dịch vụ thông tin tài chính Dow-Jones” và được mọi người biết đến với việc tìm ra chỉ số bình quân thị trường chứng khoán. Những nguyên lý căn bản của học thuyết (ngày nay được đặt theo tên ông) đã được ông phác thảo ra trong một bài nghiên cứu mà ông viết cho “Tạp Chí Phố Wall”. Sau khi Dow chết, năm 1902, người kế tục ông làm biên tập cho tờ nhật báo, William. P. Hamilton, đã tiếp tục việc nghiên cứu lý thuyết này, sau 27 năm nghiến cứu và viết các bài báo, ông đã tổ chức và câu trúc lại thành Lý thuyết Dow như ngày nay.
Đầu tiên, rõ ràng ta phải nghiên cứu đến chỉ số trung bình của thị trường. Nhìn chung giá chứng khoán của tất cả các công ty đều cùng lên và xuống, tuy nhiên một số cổ phiếu lại chuyển động theo hướng ngược lại xu thế chung của các cổ phiếu khác cho dù là chỉ trong vài ngày hay vài tuần. Thực tế cho thấy khi thị trường lên giá thì giá của một số chứng khoán tăng nhanh hơn những chứng khoán khác, còn ...
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#774194
bunlope đã viết:Bạn ơi cho mình xin link download với :)Của bạn đây :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement