Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thienthanxanh162
#646607

Download Tóm tắt luận án Phát triển tổng công ty lắp máy Việt Nam đến năm 2020 miễn phí

Trong những năm qua, LILAMA đã chú trọng đầu tưtrang thiết
bịvà công nghệcho các lĩnh vực thiết kế, chếtạo thiết bịcơkhí và
lĩnh vực lắp máy. Đối với lĩnh vực thiết kế, đã đầu tưnhiều phần
mềm thiết kếhiện đại, đểthực hiện được các khâu thiết kế, ngoại trừ
khâu thiết kếcông nghệ(PFD: Process Flow Diagram) chưa được
đầu tư, vì thếtính tự động hóa trong thiết kếchưa cao. Đối với lĩnh
vực chếtạo thiết bịcơkhí, tỉlệthiết bịvới công nghệCNC trong các
công ty thành viên nằm trong khoảng từ5% đến 20% trong tổng số
thiết bị, là còn thấp so với các nước trong khu vực. Đối với lĩnh vực
lắp máy, LILAMA đã đầu tưcông nghệvà thiết bịhiện đại, trên mức
trung bình so với các tổng công ty cùng ngành trong khu vực Đông
Nam Á.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

theo hình thức tổng thầu trọn gói EPC. Để
phù hợp với xu thế, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam đã đổi mới về
thiết bị, công nghệ, con người nhằm phát triển theo hướng tổng thầu
EPC và đã thắng thầu nhiều dự án EPC lớn trong nước như : Nhiệt
điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2, Nhơn Trạch 1, Xi măng Thăng Long….
Thực tế, LILAMA đã trở thành tổng thầu EPC có thể cạnh tranh
được với các tập đoàn, tổng công ty công nghiệp nặng hàng đầu quốc
tế tại Việt Nam.
1.1.2. Xu hướng phát triển của ngành công nghiệp lắp máy
trên thế giới.
Tổng quan : Mô hình tổng thầu EPC (E : Engineering - thiết kế,
P : Procurement - cung cấp thiết bị, C : Construction - xây dựng, lắp
máy, chạy thử và bàn giao) đang được các tổng công ty công nghiệp
lắp máy hàng đầu thế giới áp dụng và đã trở thành thông lệ phổ biến
trên thị trường quốc tế.
Xu thế phát triển của ngành công nghiệp lắp máy trên thế giới:
Các nước công nghiệp phát triển như G7, Châu Âu, họ đã có ngành
công nghiệp cơ khí phát triển từ lâu và hiện nay đạt đến một trình độ
công nghệ cao và cùng với với thực trạng thiếu nguồn nhân lực, cho
nên, các tổng công ty công nghiệp nặng ở các nước này có xu hướng
phát triển như sau : Họ tâp trung vào việc nghiên cứu thiết kế công
nghệ ; chế tạo các thiết bị chủ lực ; đảm nhận việc lắp các thiết bị
chủ lực này ; thực hiện quản lý tiến độ, chất lượng và chạy thử dự án.
Các công việc khác còn lại của dự án EPC đều lựa chọn nhà thầu phụ
của địa phương hay quốc gia thứ 3 thực hiện.
1.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành công nghiệp lắp máy
1.2.1. Quy trình sản xuất
6
Quy trình công nghệ lắp máy thực hiện qua các công đoạn sau :
(1) Thiết kế ; (2) Chế tạo thiết bị ; (3) Thi công xây dựng và lắp máy;
(4) Chạy thử và bàn giao công trình.
1.2.2. Nguyên liệu
Nguyên liệu sử dụng trong ngành công nghiệp lắp máy bao gồm
4 nhóm chính như sau: Thiết bị trọn gói, thiết bị dạng bán thành
phẩm, vật liệu chính và vật liệu phụ.
1.2.3. Máy móc và thiết bị thi công
Máy móc và thiết bị thi công trong ngành lắp máy chia thành hai
nhóm: (1) Nhóm máy móc phục vụ cho việc chế tạo thiết bị cơ khí:
Đây là các máy móc được bố trí tại các nhà máy chế tạo thiết bị cơ
khí. (2) Nhóm các thiết bị thi công lắp máy tại công trường: Đây là
các thiết bị đặc chủng như; các cần cẩu thủy lực, các thiết bị căn
chỉnh, các thiết bị hàn, các thiết bị thử thủy lực, thông thổi làm sạch,
thiết bị kiểm tra độ chính xác, các thiết bị kiểm tra không phá hủy
(NDT), các thiết bị thí nghiệm điện....
1.2.4. Lao động
Lao động trong ngành công nghiệp lắp máy có thể chia thành 4
nhóm chính: Nhóm cán bộ quản lý và kinh doanh; nhóm kỹ sư thiết
kế và nghiên cứu phát triển; nhóm kỹ sư kỹ thuật; nhóm công nhân
kỹ thuật và công nhân kỹ thuật bậc cao.
1.2.5. Vốn
Ngành công nghiệp lắp máy là ngành cần có vốn lớn.
1.2.6. Mô hình tổ chức và quản lý
Ngành công nghiệp lắp máy có mô hình tổ chức theo dạng
chuyên môn hoá cao.
1.2.7. Thị trường
Là các dự án đầu tư lớn trong nước và nước ngoài.
1.3. Vai trò của ngành công nghiệp lắp máy trong phát triển kinh
tế xã hội
7
Ngành công nghiệp lắp máy có các vai trò quan trọng đối với
việc phát triển kinh tế xã hội như sau: (1) Tạo ra giá trị sản lượng lớn
đóng góp vào GDP cho quốc gia; (2) Góp phần vào sự nghiệp công
nghiệp hóa đất nước; (3) Góp phần vào việc thay đổi cơ cấu kinh tế
ngành; (4) Góp phần vào việc phát triển ngành cơ khí chế tạo; (5)
Góp phần vào việc đào tạo và thu hút lao động kỹ thuật bậc cao .
1.4. Những yếu tố tác động đến sự phát triển ngành công nghiệp
lắp máy
1.4.1. Những yếu tố bên trong
Những yếu tố bên trong của ngành lắp máy bao gồm : Sản phẩm
chủ lực, trình độ phát triển công nghệ, mô hình tổ chức quản lý, quy
mô và mô hình tổ chức sản xuất, nguồn nhân lực, vốn đầu tư và cơ
cấu đầu tư.
1.4.2. Những yếu tố môi trường bên ngoài
Môi trường vĩ mô : Bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP, FDI, tỉ lệ
lạm phát, mức độ hội nhập quốc tế, đường lối công nghiệp hóa, dân
số và địa lý và chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp.
Môi trường vi mô : Bao gồm khách hàng, đối thủ hiện tại, đối thủ
tiềm năng, quyền năng của nhà cung cấp và sản phẩm thay thế.
1.5. Kinh nghiệm phát triển của một số tổng công ty hoạt động
trong lĩnh vực công nghiệp lắp máy trên thế giới.
Từ kết quả nghiên cứu về mô hình phát triển của một số tổng
công ty trên thế giới hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp lắp máy
như: Siemens, MHI và HHI, các bài học kinh nghiệm được rút ra
như sau: (1) Trong quá trình phát triển họ đều có chiến lược thích
hợp và lộ trình vươn ra thị trương thế giới; (2) Có mô hình tổ chức
chuyên môn hoá cao, với sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị thành
viên; (3) Chú trọng đầu tư vào công tác R&D; (4) Bộ máy tổ chức
gọn và hiệu quả; (5) Chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực; (6)
Thường xuyên tái cấu trúc để phù hợp với thị trường trong từng giai
đoạn.
8
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 :
Để thực hiện đường lối công nghiệp hóa, xây dựng đất nước
thành nước công nghiệp phát triển, mỗi một quốc gia đều có một số
tổng công ty công nghiệp lắp máy để thực hiện sứ mạng đó. Trong
quá trình phát triển các tổng công ty này chịu sự tác động lớn của
môi trường vĩ mô như: Tốc độ tăng GDP, chính sách thu hút đầu tư
nước ngoài, đường lối công nghiệp hóa, mức độ hội nhập kinh tế thế
giới cũng như chính sách ưu đãi và quản lý đối với doanh nghiệp.
Bên cạnh môi trường vĩ mô, các tổng công ty này còn chịu sự tác
động của môi trường trong ngành mà theo M. Porter đó là 5 lực
lượng cạnh tranh.
Từ các cơ lý luận về việc phát triển ngành công nghiệp lắp máy,
chương 1 cũng nghiên cứu về lịch sử phát triển của các tổng công ty
công nghiệp lắp máy lớn trên thế giới, đã rút ra được 6 bài học kinh
nghiệm bổ ích cho việc xây dựng các giải pháp phát triển Tổng Công
ty Lắp máy Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp khác trong ngành
công nghiệp lắp máy nói chung.
CHƯƠNG 2:
HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY
LẮP MÁY VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Tổng Công ty Lắp máy Việt nam
2.1.1. Lịch sử hình thành Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam được thành lập năm 1960 và
đã trải qua 3 giai đọan : Giai đọan 1960 - 1979, có tên gọi là Công ty
Lắp máy thuộc Bộ Xây dựng; giai đoạn 1979 - 1995, có tên gọi là
Liên hiệp các Xí nghiệp Lắp máy thuộc Bộ Xây dựng; giai đoạn từ
1995 đến nay, có tên gọi là Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam
(LILAMA).
2.1.2. Về cơ cấu sản phẩm hiện trạng của LILAMA
Đến thời điểm 2008, LILAMA có 7 lĩnh vực kinh doanh như
sau: Các dự án EPC; sản xuất công nghiệp và chế tạo thiết bị cơ khí;
9
xây lắp; dịch vụ kỹ thuật; tư vấn thiết kế; nghiên cứu và chuyển giao
công nghệ và các hoạt động khác. Về cơ cấu sản phẩm theo biểu đồ
2.1 dưới đây.
Biểu đồ 2.1. Cơ cấu sản phẩm của LI...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement