Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sosof_solo
#646561

Download Luận văn Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào ngành dệt may của Campuchia miễn phí

MỤC LỤC
 
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5
LỜI MỞ ĐẦU 8
NỘI DUNG 11
CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO NGÀNH DỆT MAY 11
1.1 Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoai 11
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm về đầu tư trực tiếp nước ngoài 11
1.1.1.1 Khái niệm của đầu tư trực tiếp nước ngoai 11
1.1.1.2 Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài 12
1.1.2. Hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 13
1.1.3. Vai trò đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 15
1.1.3.1. Đối với nước đi đầu tư 15
1.1.3.2. Đối với nước tiếp nhận đầu tư 16
1.2 Lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài 18
1.2.1 Chênh lệnh về năng suất cận biên của vốn giữa các nước 18
1.2.2 Chu kỳ sản phẩm 18
1.2.3. Lợi thế đặc biệt của các công ty đa quốc gia 19
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thu hút FDI 19
1.3.1 Các nhân tố quốc tế 19
1.3.2 Các nhân tố quốc gia 20
1.3.2.1 Môi trường chính trị của nước tiếp nhận 20
1.3.2.2 Môi trường kinh tế nước tiếp nhận 20
1.3.2.3 Môi trường luật pháp của nước tiếp nhận 21
1.3.2.4 Cơ chế, chính sách kinh tế của nước tiếp nhận 21
1.3.2.5 Các quy định về thuế của nước tiếp nhận 22
1.3.2.6 Cơ sở hạ tầng của nước tiếp nhận 22
1.4 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nước tiếp nhận đầu tư (Cămpuchia ) 22
1.5. Sự cần thiết phải tăng cường thu hút FDI vào ngành dệt may CPC 23
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO NGÀNH DỆT MAY Ở CĂMPUCHIA 26
2.1. Khái quát về ngành dệt may Cămpuchia hiện nay 26
2.2. Thực trạng thu hút FDI vào ngành dệt may Cămpuchia 28
2.2.1. Vốn và nguồn FDI ở Cămpuchia 28
2.2.2. Hình thức đầu tư 29
2.2.3. Cơ cấu đầu tư 31
2.2.4. Địa bàn đầu tư 34
2.2.5. Đối tác đầu tư 35
2.3. Các biện pháp Cămpuchia đã áp dụng để thu hút FDI vào Cămpuchia thời gian qua 37
2.3.1 Hệ thống luật đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 37
2.3.2. Các qui định pháp lý khác có liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Cămpuchia 40
2.3.3 Bộ máy quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở CDC 41
2.4. Đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) vào ngành dệt may ở Cămpuchia 43
2.4.1. Những ưu điểm trong trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI ) vào ngành dệt may ở Cămpuchia 44
2.4.2. Tồn tại trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 45
2.4.3. Những nguyên nhân của sự tồn tại trong việc thu hút FDI của Cămpuchia 48
 
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO NGÀNH DỆT MAY CỦA CĂMPUCHIA 53
3.1 Cơ hội và thách thức trong việc thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may của Cămpuchia. 53
3.1.1 Cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài vào cămpuchia. 53
3.1.2 Thách thức thu hút đầu tư nước ngoài vào Cămpuchia. 55
3.2. Phương hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành dệt may ở Cămpuchia 56
3.3. Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành dệt may ở Cămpuchia 57
3.3.1. Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 57
3.3.2. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư kết hợp với lựa chọn thẩm tra đối tác đầu tư nước ngoài 58
3.3.3. Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào công nghiệp dệt may Cămpuchia 60
3.3.4. Lựa chọn công nghệ để chuyển giao vào các liên doanh nước ngoài trong lĩnh vực dệt may Cămpuchia 62
3.3.5. Cải thiện môi trường pháp lý đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành công nghiệp dệt may Cămpuchia 64
3.4 Kiến nghị đối với nhà nước 68
KẾT LUẬN 69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

án nào đầu tư vào ngành dệt.
Ngành dệt là ngành cung cấp nguyên vật liệu cho chính cho ngành may mặc. Chính vì vậy ngành may mặc phụ thuộc rất lớn vào ngành dệt. Hiện nay, các doanh nghiệp FDI của Cămpuchia đều nhập khẩu vải từ nước ngoài để phục vụ cho may mặc. Chính điều này làm cho Cămpuchia không chủ động được trong hoạt động sản xuất kinh doanh và ngành công nghiệp dệt may Cămpuchia phụ thuộc rất lớn vào nước ngoµi.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc các doanh nghiệp nước ngoài không đầu tư vào ngành dệt ở Cămpuchia là do điều kiện tự nhiên của Cămpuchia không thích hợp cho phát triển vùng nguyên liệu. Mặt khác, chi phí cho ngành dệt ở Cămpuchia lại cao hơn rất nhiều so với ở quốc gia khác (như Trung Quốc, Việt Nam…).
Với một câu hổi đặt ra ở đây cho Chính phủ Hoàng gia Cămpuchia là có nên tăng cường đầu tư và khuyến khích đầu tư vào ngành dệt ở Cămpuchia không? Nếu xét trên khía cạnh về tự chủ kinh tế thì Cămpuchia cần phát triển ngành dệt, nhưng theo lý thuyết mà nói (lý thuyết lợi thế so sánh) thì Cămpuchia không cần thiết phải phát triển ngành dệt, vì đây không phải là lợi thế của Cămpuchia. Trên thực tế hiện nay, để phát triển kinh tế thì các quốc gia cần phụ thuộc vào nhau để cùng phát triển. Một quốc gia không thể phát triển tất cả các ngành nghề. Nước lớn như Mỹ còn phụ thuộc vào nguồn dầu lửa ở bên ngoài, Nhật Bản phát triển như vậy mà hàng năm vẫn nhập khẩu một khối lượng lớn lương thực trên thế giới thì Cămpuchia cũng không nhất thiết phải bỏ nhiều chi phí vào phát triển một ngành mà mình không có lợi thế.
Nếu xét về cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa dệt may và các ngành khác ta có thể xem bảng sau :
Bảng 2.3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2007
TT
Ngành
Dự án
% địa phương
% nước ngoài
Vốn đầu tư USD
I
1
2
+ Nông nghiệp
- Nông nghiệp
- Nông - công nghiệp
5
3
2
46
0
46
54
54
0
2.544.000
1.740.000
804.000
II
1
2
3
4
5
6
7
+ Công nghiệp
- Thức ăn chế biến
- Dệt may
- Y khoa
- Mỏ
- Công nghiệp khác
- Thuốc lá
- Đỗ gỗ
38
4
25
3
5
4
3
4
20,31
3,45
8,62
2,00
0,69
3,86
0,69
2,21
79,69
3,45
58,10
6,90
2,76
3,03
2,76
1,69
36.560.000
1.760.000
25.900.000
4.250.000
2.540.000
2.410.000
1.000.000
1.500.000
III
1
2
3
4
+ Dịch vụ
- Dịch vụ năng lực
- Dịch vụ
- Giao thông
- Cung cấp nước
8
2
5
2
1
67,47
16,67
50,00
1,00
0
32,53
0
0
16,86
16,67
20.000.000
2.500.000
4.550.000
11.500.000
1.500.000
IV
1
2
+ Du lịch
- Khách sạn
- Du lịch
15
10
8
66
51
15
34
34
0
31.500.000
26.450.000
15.050.000
Tæng céng
147
29.12
70.88
80.604.000
Nguồn: Uỷ ban phát triển Campuchia(CDC) và (CIB)2007
Ngành dệt tuy có quan hệ chặt chẽ với ngành may nhưng không phát triển ngành dệt cung không có nghĩa là không phát triển ngành may. Ngành may đòi hỏi nhiều lao động giản đơn, điều này lại phù hợp với Cămpuchia. Đây lại chính là lợi thế của Cămpuchia so với các nước khác trên thế giới.
Theo số liệu trên ta thấy đầu tư nước ngoài trong ngành công nghiệp dệt may chiếm 58,1% trong tổng số vốn đầu tư vào ngành công nghiệp. Đây là một con số lớn đang chú ý. Do ngành dệt may là ngành đòi hỏi số lượng lao động lớn. Do đó, số vốn đầu tư cho ngành này chiếm tỷ trọng lớn sẽ làm cho số lao động được thu hút vào ngành càn lớn. Điều này rất có ý nghĩa với đất nước Cămpuchia khi mà tình trạng thất nghiệp luôn là vấn đề bức súc đối với Chính phủ Hoàng gia.
2.2.4. Địa bàn đầu tư
Về địa bàn đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may Cămpuchia chủ yếu tập trung vào những tỉnh thành giầu có và phát triển như thủ đô Phnom Penh, tỉnh Kandal. Sở dĩ như vậy là vì Cămpuchia là một nước có cơ sở hạ tầng còn rất lạc hậu. Hệ thống giao thông liên lạc phục vụ sản xuất kinh doanh còn rất yếu kém.
Bảng 2.4: Địa bàn đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp dệt may Campuchia năm 2007
STT
Địa bàn đầu tư
Số doanh nghiệp đầu tư
Tỷ lệ phần trăm
1
Phnom Penh
165
85,60 %
2
Tỉnh Kandal
35
9,85 %
3
Sihanouk vill
24
2,70 %
4
Tỉnh Kampong Cham
15
1,26%
5
Tỉnh Takeo
10
0,59 %
Nguồn: Phòng Thương Mại Cămpuchia 2007.
Các tỉnh cùng kiệt như tỉnh Takeo hay tỉnh Kampong Cham có cơ sở hạ tầng rất yếu kém và hầu như không thu hút được đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mặc dù các tỉnh này có lợi thế về giá nhân công rẻ.
Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp dệt may tập trung ở Phnom Penh vì Cămpuchia là một nước đang phát triển nên tốc đồ đô thi hoá tăng nhanh. Lao động di chuyển ra thành phố nhiều. Do đó, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh chủ yếu tập trung ở thành phố lớn. Điều này làm cho Cămpuchia mất đi sự cân bằng trong phát triển kinh tế, gây ra sự chênh lệch lớn trong phát triển kinh tế giữa các vùng trên lãnh thổ đất nước. Địa bàn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành dệt may chỉ tập chung chủ yếu ở Phnom Penh tuy tốt cho Campuchia nhưng xét về tổng thể lại chưa phát huy được hết lợi ích của đầu tư nước ngoài. Vì điều này sẽ kéo theo việc lao động giản đơn tập trung quá nhiều ở một nơi mà nhiều vùng trong khi những vùng mà Chính phủ hoàng gia Cămpuchia cần tập trung xoá đói giảm cùng kiệt lại không được phát triển.
2.2.5. Đối tác đầu tư
Theo số liệu cảu Uỷ ban Phát triển Cămpuchia thì đối tác nước ngoài đầu tư nhiều nhất vào Cămpuchia trong giai đoạn từ 2001 tới cuối 2007, đứng đầu vẫn là Malaysia với tổng số 31 dự án, số vốn đã đăng ký là 2.630 triệu USD, vốn cố định là 2.962 triệu USD. Tiếp sau đó là : Malaysia, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Indonesia, Philippin và Việt Nam.
Bảng 2.5. Các công ty nước ngoài chủ yếu đầu tư ở Cămphuchia
năm 2007
STT
C«ng ty
Tỷ lệ vốn
Vốn cố định
(USD)
Số công nhân
1
Cambo Feshion
Hàn Quốc 100%
944.747
2.103
2
Cinkamp Apparel
Đài Loan 100%
958.708
783
3
Eternity Apparel
Trung Quốc 100%
995.968
2.803
4
Goldfame Enterprises Knitters
Malaysia 100%
31.200.000
4.539
5
June Textiles
Malaysia 95%
Singapore 5%
4.296.730
2.833
6
HSENT
Đài Loan 100%
2.650.000
2.846
7
K&A Garmant Factory
Cămpuchia 45%
UK 55%
424.607
607
8
Oceanic Garment
Trung Quốc 65%
Hồng Kông 35%
998.969
2.533
9
Supreme Choice Garment
Hồng Kông 100%
516.200
104
10
Top One Garment
Đài Loan 100%
22.100.000
2.983
Nguồn: Uỷ ban Đầu tư Nước ngoài Cămpuchia, 2007.
Phần lớn đối tác đầu tư tại Cămpuchia là các công ty thời trang và các công ty may mặc ở Châu Á. Đa phần các công ty này đến đầu tư tại Campuchia để xuất khẩu hàng hoá của hộ ra thị trường nước ngoài.
Theo bảng số liệu trên ta thấy phần lớn các công ty đầu tư vào Cămpuchia là các công ty của Malaysia, Đài Loan, Trung Quốc. Mà các quốc gia này đều là những cường quốc về dệt may. Điều này chứng tỏ Cămpuchia có lợi thế rất lớn về ngành công nghiệp dệt may.
2.3. Các biện pháp Cămpuchia đã áp dụng để thu hút FDI vào Cămpuchia thời gian qua
2.3.1 Hệ thống luật đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Với việc đề cao kinh tế tư nhân Chính phủ hoàng gia Cămpuchia hiểu rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vai trò rất là quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước Cămpuchia. Chính vì vậy, Chính phủ hoàng gia Cămpuchia đã thi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement