Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tatca_laem
#646557

Download Chuyên đề Các giải pháp thu hút vốn đầu tư vào phát triển nhà và đô thị của tổng công ty xuất nhập khẩu Việt Nam VINACONEX miễn phí

LỜI MỞ ĐẦU .5
Chương 1: SỰ CẤN THIẾT THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ CỦA TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT NAM VINACONEX .6
I – Tổng quan về Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam VINACONEX .6
1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty .6
2. Cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty .8
3. Các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty .9
3.1. Lĩnh vực Đầu tư và kinh doanh bất động sản 9
3.2. Lĩnh vực Xây lắp công trình 10
3.3. Lĩnh vực Tư vấn, thiết kế .11
3.4. Lĩnh vực Sản xuất công nghiệp . 13
3.5. Lĩnh vực Xuất khẩu lao động .14
3.6. Lĩnh vực Xuất nhập khẩu . 15
3.7. Lĩnh vực Đầu tư tài chính .16
3.8. Các lĩnh vực khác 18
II – Sự cần thiết thu hút vốn đầu tư vào phát triển nhà và đô thị của Tổng Công ty .20
1. Một số vấn đề lý luận về vốn đầu tư 20
1.1. Khái niệm . 20
1.2. Đặc điểm của vốn đầu tư . 22
1.3. Các nguồn hình thành vốn đầu tư 24
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến vốn đầu tư.27
2. Các nguồn vốn đầu tư vào hoạt động phát triển nhà và đô thị của Tổng Công ty VINACONEX .30
2.1. Vốn tự có .30
2.2. Vốn từ ngân sách nhà nước .30
2.3. Vốn vay 31
2.4. Vốn từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu . 32
2.5 Các nguồn vốn đầu tư khác .33
 
Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ CỦA TỔNG CÔNG TY 34
I – Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty .34
1. Tình hình tài chính của Tổng Công ty 34
1.1. Tình hình tài sản v à nguồn vốn . . 34
1.2. Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn . 38
2. Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty 39
2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2000 – 2006 .40
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 45
II – Tình hình thu hút vốn đầu tư vào phát triển nhà và đô thị của Tổng Công ty .48
1. Vốn tự có 48
2. Vốn vay .50
3. Vốn từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu 51
4. Hoạt động liên doanh liên kết với các doanh nghiệp khác 52
III – Đánh giá chung về tình hình thu hút vốn đầu tư vào phát triển nhà và đô thị của Tổng Công ty .53
1. Những thành tựu đã đạt được .53
2. Những hạn chế còn tồn tại . 56
Chương 3: GIẢI PHÁP ĐỂ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ CỦA TỔNG CÔNG TY .58
I - Định hướng phát triển của Tổng Công ty đến năm 2010 . .58
1. Định hướng phát triển của Tổng Công ty đến năm 2010 . .58
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian tới .59
3. Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện .60
II – Nhu cầu vềvốn đầu tư cho phát triển nhà và đô thị của Tổng Công ty giai đoạn 2008 - 2010 .61
1. Nhu cầu về vốn . .61
2. Những cơ hội và thách thức trong việc thu hút vốn đầu tư vào phát triển nhà và đô thị của Tổng Công ty .62
III – Các giải pháp để thu hút vốn đầu tư vào phát triển nhà và đô thị của Tổng Công ty . . .64
1. Tăng cường liên doanh, liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước . .65
2. Thông qua phát hành cổ phiếu 66
3. Phát hành trái phiếu công ty . .67
4. Thành lập các trung gian tài chính . .69
5. Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả .71
KẾT LUẬN 73
TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

nguồn vốn đầu tư càng cao. Bên cạnh đó, nếu mức lãi suất trên thị trường nội địa mà cao hơn tương đối so với mức lãi suất quốc tế thì còn đồng nghĩa với việc hấp dẫn trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong điều kiện toàn cầu hoá và mở cửa nền kinh tế thế giới, mức lãi suất tương đối cao tại thị trường trong nước còn là công cụ hữu hình để chính phủ bảo vệ được nguồn vốn của nước mình, ngăn chặn được nạn đào thoát vốn ra nước ngoài.
Tuy nhiên, bản thân yếu tố lãi suất cũng có yếu tố 2 mặt, đó là khi tăng lãi suất cũng có nghĩa là chi phí sử dụng vốn trong đầu tư cao hơn. Điều này sẽ làm giảm phần lợi nhuận thực của nhà đầu tư. Tác động kích thích huy động vốn với lãi suất cao xét trên góc độ này có chiều hướng ngược lại. Vì vậy, khi sử dụng công cụ lãi suất phải hết sức cẩn trọng để xác định mức lãi suất phù hợp, có tác động tích cực đến hiệu quả huy động vốn.
Với khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đền cầu đầu tư, hiện nay lãi suất là một công cụ quản lý kinh tế quan trọng của Nhà nước. Thông qua việc kiểm soát có giới hạn lãi suất thị trường, Nhà nước có thể tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế. Hơn nữa, Nhà nước còn sử dụng các mức lãi suất ưu đãi khác nhau như một biện pháp kích thích đối với từng lĩnh vực trong từng thời kỳ cụ thể.
b. Tỷ giá hối đoái:
Thực tế cho thấy rằng, giá trị của đồng nội tệ càng giảm thì khả năng thu lợi từ nội tệ càng lớn. Điều này sẽ khuyến khích các nhà sản xuất đầu tư vào hàng xuất khẩu và khi đó sức hấp dẫn nước ngoài cũng sẽ càng lớn. Một nước có khả năng xuất khẩu cao, khả năng trả nợ của nó cũng được đảm bảo hơn, mức độ rủi ro trong đầu tư giảm xuống và từ đó sẽ khuyến khích các nhà đầu tư bỏ vốn vào đầu tư và kinh doanh.
Tuy nhiên, khi xem xét tỷ giá hối đoái trong chiến lược huy động vốn của một nền kinh tế mở, giá trị các đồng tiền trên thế giới không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vay và nợ thông qua việc làm tích cực hóa cán cân thương mại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng nợ phải trả. Việc vay nợ tính trên một đồng ngoại tệ đang có xu hướng mạnh lên đồng nghĩa với việc phải trả một khối lượng nợ thực tế lớn hơn giá trị danh nghĩa trên hợp đồng. Vì vậy, một tỷ giá phù hợp với tình hình phát triển của đất nước sẽ có vai trò to lớn đối với việc thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
c. Tỷ suất lợi nhuận bình quân:
Đây là một nhân tố khách quan phản ánh trong mỗi thời kỳ thì đầu tư vào ngành nào là có lợi, mặt khác nó cũng điều tiết đầu tư từ ngành này sang ngành khác. Khi tỷ suất bình quân của một ngành này cao hơn ngành khác, cũng có nghĩa đầu tư vào ngành đó có khả năng thu được lợi nhuận cao hơn, do đó sẽ kích thích các nhà đầu tư bỏ vốn vào đây. Trong trường hợp đầu tư bằng vốn vay thì tỷ suất lợi nhuận bình quân là giới hạn trên của lãi suất vay vốn.
d. Chu kỳ kinh doanh:
Chính là dao động của nền kinh tế theo thời gian, trong đó trải qua 2 giai đoạn đặc trưng là đỉnh và đáy. Nếu như đỉnh là giai đoạn cực thịnh của nền kinh tế thì ngược lại, đáy là thời kỳ suy thoái, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều đình trệ, do các hoạt động kinh tế đều có mối liên hệ nhất định với nhau, đến toàn bộ nền kinh tế và ngược lại.
Khi một nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái, nghĩa là mọi hoạt động sản xuất kinh doanh bi ngưng trệ, đồng nghĩa với việc mất dần các nguồn vốn đầu tư, nhất là các nguồn vốn ngoài nước. Kinh tế hưng thịnh, sẽ thu hút các nguồn vốn vào phát triển các hoạt động đầu tư, kinh doanh sản xuất nhằm thu lợi nhuận.
e. Các nhân tố khác:
Ngoài ra còn nhiều nhân tố khác tác động đến vốn đầu tư như mức độ rủi ro, tính chất của thị trường (là cạnh tranh hay độc quyền), các chính sách của Nhà nước đối với từng lĩnh vực khác nhau… Mọi nhân tố đều phải được xem xét, đánh giá trong mối liên hệ phong phú đa dạng của môi trường đầu tư, để các nhà đầu tư có thể đưa ra những chiến lược và giải pháp thích hợp trong từng giai đoạn cụ thể.
2. Các nguồn vốn đầu tư vào hoạt động phát triển nhà và đô thị của Tổng Công ty VINACONEX.
2.1. Vốn tự có
Nguồn vốn bên trong hình thành từ phần tích lũy từ nội bộ doanh nghiệp (vốn góp ban đầu, thu nhập giữ lại) và phần khấu hao hàng năm. Nguồn vốn này có ưu điểm là đảm bảo tính độc lập, chủ động, không phụ thuộc vào chủ nợ, hạn chế rủi ro về tín dụng. Dự án được tài trợ từ nguồn vốn này sẽ không làm suy giảm khả năng vay của đơn vị. Đây là nguồn tài trợ chủ yếu cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
Nguồn vốn tự có là vốn đối ứng sẽ quyết định khả năng trả lãi và gốc khi vay, ảnh hưởng đến lòng tin của khách hàng khi ứng tiền trước cho doanh nghiệp xây dựng nhà, là bằng chứng cam kết với các nhà đối tác (nhà thầu, cung cấp nguyên vật liệu)…
Tham gia vào lĩnh vực kinh doanh nhà ở với tư cách là chủ đầu tư thì nguồn vốn tự có là không thể thiếu. Đây là nguồn vốn hợp pháp của chủ đầu tư có được do tích lũy từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh, của khấu hao cơ bản được giữ lại, từ nguồn vốn kinh doanh… Chính nguồn vốn tự có này sẽ quyết định, làm cơ sở cho việc huy động thành công các nguồn vốn khác hay không.
2.2. Vốn từ ngân sách nhà nước
Đây chính là nguồn chi của ngân sách nhà nước cho đầu tư. Đó chính là một nguồn vốn đầu tư quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Nguồn này thường được sử dụng cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hỗ trợ các dự án của doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cần sự tham gia của Nhà nước, chi cho công tác lập và thực hiện các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng, lãnh thổ, xây dựng đô thị và nông thôn.
Trên thực tế, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước không trực tiếp cấp cho từng dự án mà chủ yếu áp dụng qua các hình thức gián tiếp như hỗ trợ bằng quỹ đất, góp vốn vào Quỹ Hỗ trợ phát triển Hà Nội…
Để đẩy nhanh xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh hiện đại, bền vững nhằm huy động mọi nguồn nội lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tối đa tiềm năng của đất đai nhất là lợi thế về giá trị sử dụng đất của Thủ đô, UBND Thành phố đã trình Chính phủ cho phép được thực hiện các dự án theo cách dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.
Sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép, căn cứ vào quy hoạch chi tiết được duyệt, Thành phố xác định được các dự án xây dựng hạ tầng đô thị và các dự án phát triển khu đô thị mới, tổ chức lựa chọn chủ đầu tư có đủ kinh nghiệm và năng lực tài chính để đồng thời thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án được giao đất để xây dựng nhà ở.
Cụ thể là chủ đầu tư của những dự án này sẽ được phép sử dụng khoản tiền, sử dụng đất xây dựng n...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement