Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By totinh_tinhvanlangthinh
#646526

Download Chuyên đề Thực trạng công tác chuẩn bị quỹ nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1
SỰ CẦN THIẾT VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC CHUẨN BI QUỸ NHÀ Ở, ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GPMB
I. SƠ LƯỢC VỀ VẤN ĐỀ GPMB
1. GPMB là vấn đề tất yếu của quá trình phát triển
2. Công tác đền bù Giải phóng mặt bằng
II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG.
1. Khái niệm tái định cư:
2. Công tác tái định cư:
3. Những quy định chung về tái định cư:
I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA HÀ NỘI.
1. Đặc điểm kinh tế – xã hội.
2. Quá trình đô thị hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội:
3. Thực trạng giải phóng mặt bằng, nhu cầu tái định cư ở thành phố Hà Nội:
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ QUỸ NHÀ Ở, ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
1. Cơ chế, chính sách:
2. Nhu cầu về quỹ nhà ở tái định cư:
3. Thực trạng công tác chuẩn bị quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG QUỸ NHÀ Ở, ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI.
1. Nhận thức của Thành phố về vai trò của công tác tái định cư.
2. Những kết quả đạt được:
3. Những yếu kém và nguyên nhân:
CHƯƠNG III
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CÔNG TÁC XÂY DỰNG NHÀ Ở
TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GPMB .
I. KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ QUỸ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ ĐẾN NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của thành phố Hà Nội thời kỳ 2001-2010.
2. Nhu cầu tái định cư năm 2005 và dự báo nhu cầu tái định cư trong những năm tới:
3. Mục tiêu và kế hoạch chuẩn bị quỹ nhà, quỹ đất tái định cư:
4. Quan điểm thực hiện:
II. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ DI DÂN GPMB TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
1. Giải pháp về quy hoạch:
2. Giải pháp đẩy mạnh triển khai xây dựng quỹ nhà, đất tái định cư bằng nhiều hình thức:
3. Giải pháp về quy mô, cơ cấu, chất lượng căn hộ tái định cư:
4. Giải pháp về tài chính:
5. Giải pháp về tạo việc làm và ổn định đời sống người dân:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

uy vai trò tham mưu, phối hợp liên ngành trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc cụ thể ở các dự án. Bộ máy làm công tác GPMB ở các quận, huyện, phường, xã được hình thành theo Quyết định số 147/2003/QĐ-UB ngày 4/11/2003 của UBND thành phố, đã từng bước hoạt động theo hướng tập trung, chuyên trách, giảm bớt các thủ tục thành lập Hội đồng và có sự phân công trách nhiệm rõ ràng hơn.
Từ năm 2001, việc thực hiện chủ trương tăng cường phân cấp cho UBND các quận, huyện trong việc thẩm định và phê duyệt toàn bộ các phương án đền bù, hỗ trợ, tái định cư đã tạo điều kiện cho các quận, huyện chủ động hơn trong công tác GPMB và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.
Việc chỉ đạo hoàn thiện quy trình, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã góp phần xác định rõ các bước triển khai công việc, phân định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, người bị thu hồi đất và các cơ quan quản lý nhà nước; tạo điều kiện thực hiện phân cấp triệt để, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kiên quyết đối với các hành vi cố tình không chấp hành. Đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của các Sở, Ngành trong việc chủ trì, tham gia phối hợp và kiểm tra, đôn đốc.
Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được các cấp chính quyền, các ngành quan tâm tiếp nhận, cố gắng giải quyết kịp thời theo đúng trình tự và thẩm quyền, góp phần hạn chế những tâm lý căng thẳng tại những điểm nóng và củng cố thêm long tin vào sự công tâm của chính quyền và sự phù hợp của các chính sách chung. Qua 5 năm, Ban chỉ đạo GPMB của thành phố đã kiểm tra trên 3 vạn phương án đền bù và nhiều trường hợp sai sót đã được UBND quận, huyện kịp thời xử lý. Đã có 570 trường hợp khiếu nại được Thanh tra Thành phố xem xét, kết luận và được giải quyết theo thẩm quyền. Tình trạng nhân dân đi tập trung khiếu kiện đông người đã giảm.
3.1.6. Công tác lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ngày càng được tăng cường theo hướng tích cực, chủ động, kiên quyết và có hiệu quả. Đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở các cấp.
Quán triệt tư tưởng “Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung ráo riết bằng các giải pháp đồng bộ kiên quyết” các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và tổ chức Đoàn thể nhân dân ở các quận, huyện và nhiều phường, xã đã tích cực lãnh đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức phối hợp trong công tác GPMB. Đảng bộ các quận, huyện đã tăng cường các hình thức kiểm tra, đôn đốc và phân công các Đ/c trong Thường vụ phụ trách lãnh đạo chỉ đạo cụ thể ở từng địa bàn. Mặt trân tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã đã có nhiều biện pháp tích cực trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động về các chủ trương, chính sách GPMB, trực tiếp tham gia tổ chức công tác ở cơ sở, giúp Hội đồng GPMB ở nhiều quận, huyện kịp thời nắm được tình hình, xem xét bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng các chế độ chính sách của nhà nước và thành phố. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đã kịp thời biểu dương những cá nhân, tổ chức làm tốt, phê phán những hành vi vi phạm, cố tình không chấp hành, góp phần ổn định tư tưởng trong nhân dân khi thực hiện các chủ trương chính sách của thành phố. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của tổ chức chính trị xã hội, Đoàn thể, nhiều dự án, điểm nóng trên địa bàn thành phố đã được tháo gỡ những khó khăn, nhân dân đồng tình, chấp thuận, không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính.
Hàng năm, Thành phố và các cấp Chính quyền đều quan tâm chỉ đạo kiểm điểm đánh giá kết quả triển khai công tác GPMB theo tinh thần Nghị quyết 20 của Thành uỷ và Nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân thành phố. Qua đó, đã rút ra kinh nghiệm và chấn chỉnh các biện pháp tổ chức thực hiện ở các khâu điều tra, lập phương án, công khai phương án, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc của các cấp uỷ.
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ QUỸ NHÀ Ở, ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
Thành phố Hà Nội thời gian qua đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ. Hàng loạt các công trình, dự án xây dựng được triển khai, các tuyến đường đựơc cải tạo nâng cấp, các nút giao thông quan trọng trong thành phố được xây dựng…Các dự án, công trình được triển khai tăng cả về quy mô, số lượng và chất lượng, đã làm tăng sức ép cho công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất để thực hiện dự án.
Công tác giải phóng mặt bằng của thành phố Hà Nội trong những năm qua đã đạt được một số kết quả nhất định, có nhiều tiến bộ và chuyển biến tích cực, trước mắt đã tập trung giải quyết đảm bảo yêu cầu cơ bản cho các dự án trọng điểm của thành phố. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng của nhiều dự án vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, một trong những nguyên nhân là chưa chuẩn bị đủ quỹ nhà ở, đất ở tái định cư.
Là khâu quan trọng nhất trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư có tính chất quyết định đến tiến độ và hiệu quả về mặt kinh tế – xã hội của các dự án. Tâm lý người dân luôn mong muốn có một chỗ ở ổn định, mức sống và thu nhập không bị giảm đi sau khi bị thu hồi đất, phải di chuyển chỗ ở. Vì vậy, công tác chuẩn bị quỹ nhà ở, đất ở tái định cư cùng với việc xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại nơi tái định cư đảm bảo cho người dân ổn định chỗ ở, tái tạo thu nhập và phân bố lại dân cư trên địa bàn là công việc phải làm trước tiên và cấp bách đối với bất kỳ dự án xây dựng nào cần giải phóng mặt bằng. Nhận thức rõ vấn đề trên, UBND thành phố và các Sở, Ban, Ngành và chính quyền địa phương đã có sự chỉ đạo sát sao, tích cực nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị quỹ nhà ở, đất ở tái định cư cùng với các phương án bồi thường hỗ trợ khác phục vụ giải phóng mặt bằng.
1. Cơ chế, chính sách:
Căn cứ vào các văn bản pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định về chính sách và biện pháp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp với tình hình của thành phố. Trong đó các quy định về công tác chuẩn bị quỹ nhà ở, đất ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cũng được thể hiện khá cụ thể:
- Nghị quyết số 20/NQ-TU ngày 13/7/2000 của UBND thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 09/NQ-HĐ ngày 21/7/2000 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về công tác giải phóng mặt bằng, xác định...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement