Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cay_la_gio_30
#646494 Download Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại công ty truyền dẫn Viettel miễn phíMỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TRUYỀN DẪN VIETTEL GIAI ĐOẠN 2001 - 2006 2
I. GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ CÔNG TY TRUYỀN DẪN VIETTEL 2
1. Quá trình hình thành và phát triển 2
2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty truyền dẫn Viettel 3
2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty truyền dẫn Viettel 3
2.2. Các loại hình kinh doanh của Công ty truyền dẫn Viettel 4
3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 4
3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 4
3.2. Chức năng nhiệm vụ 6
4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2002-2006 11
4.1. Các hoạt động kinh doanh của công ty 11
4.2. Các nguồn lực của công ty 14
4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2001-2006 17
II. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TRUYỀN DẪN VIETTEL 21
1. Vốn, nguồn vốn đầu tư 21
2. Các dự án tại công ty 22
III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TRUYỀN DẪN VIETTEL GIAI ĐOẠN 2001-2006 23
1. Phương pháp lập dự án 23
2. Công tác tổ chức lập dự án 25
2.1. Quy trình lập dự án 25
2.2. Nhiệm vụ của các phòng ban chức năng trong công tác lập dự án 26
3. Nội dung soạn thảo dự án 28
IV. NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG CỤ THỂ LẬP DỰ ÁN KHẢ THI “XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRỤC TRUYỀN DẪN CÁP QUANG BẮC NAM – IC” TẠI CÔNG TY TRUYỀN DẪN VIETTEL 32
1. Sự cần thiết phải đầu tư 32
2. Cơ sở lập dự án 33
3. Mục tiêu của dự án 34
4. Phân tích và đoán nhu cầu 35
4.1. Nhu cầu của Viettel 35
4.2. Nhu cầu của thông tin quân sự 36
5. Cấu trúc đường trục và công nghệ 37
5.1. Cấu trúc Đường trục 37
5.2. Thiết kế cáp sợi quang 39
5.3. Thiết kế tuyến truyền dẫn 41
5.4. Thiết kế bảo vệ 44
5.5. Thiết kế đồng bộ 44
5.6. Thiết kế Hệ điều hành 44
6. An ninh 44
6.1. Chế độ bảo vệ đường trục 44
6.2. An ninh thông tin 45
7. Địa điểm mặt bằng xây dựng 45
8. Quy mô, hình thức đầu tư và nguồn vốn 46
8.1. Qui mô đầu tư 46
8.2. Hình thức đầu tư 48
8.3. Nguồn vốn: 48
9. Hình thức quản lý, thực hiện dự án 48
10. Kế hoạch triển khai dự án 49
10.1. Đề xuất huy động nguồn lực 49
10. 2. Tiến độ thực hiện: Trong năm 2005 49
11. Phương án quản lý, khai thác dự án 49
11.1. Quản lí 49
11.2. Nhân sự khai thác 49
11.3. Phương án bảo vệ và bảo dưỡng 49
12. Hiệu quả tài chính của dự án 50
13. Lợi ích quốc phòng và kinh tế xã hội 50
13.1. Lợi ích quốc phòng 50
13.2. Lợi ích kinh tế - xã hội 51
14. Kết luận và kiến nghị 51
V. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TRUYỀN DẪN VIETTEL 52
1. Đánh giá công tác lập dự án “Dự án xây dựng đường trục truyền dẫn cáp quang Bắc-Nam-1C” 52
2. Đánh giá công tác lập dự án nói chung tại công ty truyền dẫn Viettel 55
2.1. Những thành tựu đạt được 55
2.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 57
CHƯƠNG II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TRUYỀN DẪN VIETTEL 60
I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRUYỀN DẪN VIETTEL GIAI ĐOẠN 2006-2010 60
1. Phương hướng phát triển 60
1.1. Vị thế 60
1.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh 60
1.3. Hướng tới thị trường nước ngoài 60
1.4. Phát triển nguồn nhân lực 61
1.5. Nâng cao thu nhập cho người lao động 61
2. Định hướng cho công tác lập dự án 61
2.1.Trong cơ cấu tổ chức của bộ phận lập dự án: 61
2.2.Về trang thiết bị và nguồn nhân lực tham gia lập dự án. 62
2.3. Nội dung và quy trình lập. 62
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TRUYỀN DẪN VIETTEL 62
1. Về phương pháp lập dự án 62
2. Về công tác tổ chức lập dự án 63
3. Về nội dung lập dự án 64
4. Đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của các chuyên viên lập dự án 66
5. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách khích lệ tinh thần làm việc của các chuyên viên trong công ty. 67
KẾT LUẬN 69

Trong vài năm trở lại đây, viễn thông trở thành một ngành phát triển mạnh mẽ trong đó phải nói đến sự lớn mạnh nhanh chóng của Tổng công ty viễn thông quân đội. Cùng hòa nhập với thị trường viễn thông đầy sôi động, Viettel đang ngày càng tự khẳng định mình là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Trong thành công của Tổng công ty, không thể không kể đến những đóng góp của công ty truyền dẫn Viettel. Công ty đã thực hiện tốt đồng thời nhiệm vụ quốc phòng và góp phần hiện đại hóa mạng viễn thông của Việt Nam.
Qua thời gian thực tập tại công ty truyền dẫn Viettel, với nhiệm vụ chủ yếu là thực tập về công tác lập dự án đầu tư đã giúp cho em củng cố các kiến thức lý thuyết đã học và nâng cao kỹ năng thực hành về quá trình soạn thảo dự án đầu tư.
Trong một môi trường mà tính cạnh tranh ngày càng cao, môi trường kinh doanh luôn biến động, nhiều xu thế mới xuất hiện và khó đoán như ngành viễn thông, thì việc xây dựng được các dự án đầu tư có tính hiệu quả vững chắc lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Công tác lập dự án đầu tư tại công ty trong những năm vừa qua đã thực hiện khá tốt, thể hiện ở kết quả kinh doanh của công ty, tuy nhiên không phải là không có những thiếu sót, hạn chế. Trong những năm tới, để công ty luôn phát triển vững mạnh góp phần vào sự phát triển của tổng công ty và sự phát triển chung của đất nước, công ty cần có những chiến lược phát triển hợp lý, những giải pháp để không ngừng hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư.
Chính vì vậy, sau quá trình thực tập tại công ty em đã chọn đề tài: “Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại công ty truyền dẫn Viettel” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Đề tài đã nhận được sự quan tâm cũng như chỉ bảo, hướng dẫn, góp ý tận tình của cô giáo Th.s Phan Thị Thu Hiền và các cán bộ trong công ty, những người đã trực tiếp hướng dẫn em để em có thể hoàn thành đề tài của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG I
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI
CÔNG TY TRUYỀN DẪN VIETTEL GIAI ĐOẠN 2001 - 2006

I. GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ CÔNG TY TRUYỀN DẪN VIETTEL
1. Quá trình hình thành và phát triển
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay đặc biệt là ngành thông tin viễn thông ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt. Vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp trong ngành viễn thông là phải chuyên môn hóa bộ máy tổ chức của mình. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp mới tạo được những bước đột phá, tăng sức mạnh cạnh tranh trong ngành viễn thông. Nhận biết được vấn đề đó, Tổng giám đốc Tổng công ty viễn thông quân đội đã ra quyết định thành lập Công ty truyền dẫn Viettel.
Tiền thân của Công ty truyền dẫn Viettel là Trung tâm mạng truyền dẫn. Theo Quyết định số 1251/QĐ – CTĐTVTQĐ của Giám đốc Công ty điện tử viễn thông quân đội và căn cứ giấy phép số 891/2001/GP – TCBĐ ngày 26/10/2001 của Tổng cục Bưu điện về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thuê kênh đã thành lập Trung tâm mạng truyền dẫn.
Từ ngày thành lập đến nay, trung tâm mạng truyền dẫn đã phát triển nhanh chóng và đòi hỏi được mở rộng qui mô hơn nữa. Do đó, đến tháng 7 năm 2005, Trung tâm mạng truyền dẫn được đổi thành Công ty truyền dẫn Viettel. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp Nhà Nước ngày 26/12/2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Quyết định số 45/QĐ–BQP ngày 06/04/2005 của Bộ Quốc Phòng về thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông Quân đội và theo Điều 1 của Quyết định số 3819/QĐ – TCTVTQĐ ghi rõ: “Thành lập Công ty truyền dẫn Viettel trực thuộc Tổng công ty Viễn thông Quân đội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm mạng truyền dẫn”.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement