Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By konkanguaru
#646483

Download Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh miễn phí

MỤC LỤC
 
 
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẮC NINH 2
1.1.Thực trạng về tình hình hoạt động của công Ty 2
1.1.1-Qúa trình hình thành và phát triển. 2
1.1.2. Tình hình sản xuất kinh doanh 8
1.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh tại một số lĩnh vực chủ chốt của công ty 9
1.1.3.1 Công trình thuỷ lợi 9
1.1.3.2-Công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước 10
1.1.3.3-Công trình điện 11
1.1.3.4- Các công trình giao thông 13
1.2-Thực trạng công tác đấu thầu tại công ty 17
1.2.1-Đấu thầu là gì? 17
1.2.2. Quá trình tham gia dự đấu thầu của công ty 17
1.2.3- Công tác lập hồ sơ dự thầu 22
1.2.3.1: Phần I 22
1.2.3.2- Phần II: Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật 25
1.2.3.3 – Giá dự thầu 27
1.2.4- Những kết quả công ty đạt được 33
1.2.4.1 Đặc điểm của hình thức đầu thầu mà công ty tham gia 33
1.2.4.2 Đặc điểm của các công trình mà công ty trúng thầu 34
1.2.4.3- Tỷ lệ thắng thầu 36
1.3- Thực trạng về hiệu quả công tác đấu thầu của công ty 37
1.3.1-Khái niệm về hiệu quả đấu thầu. 37
1.3.1.1-Hiệu quả là gì? 37
1.3.1.2-Hiệu quả đấu thầu là gì? 38
1.3.2.Cách tính hiệu quả đấu thầu- xác định các nhân tố tác động đến hiệu quả đấu thầu 41
1.3.2.1- Lợi ích trung bình của một công trình trúng thầu 41
1.3.2.2-Số công trình trúng thầu 41
1.3.2.3- Chi phí trung bình của một công trình trúng thầu. 42
1.3.2.4-Số công trình tham gia thầu không hợp lý 42
1.3.2.5-Yếu tố môi trường 42
1.3.2.6- Yếu tố bản thân doanh nghiệp 44
1.3.3. Thực trạng hiệu quả thầu tại công ty. 44
1.3.3.1 Bảng hiệu quả công tác đấu thầu. 44
1.3.3.2- Đánh giá bảng trên 44
1.4-Đánh giá chung 45
1.4.1-Những thành tựu 45
1.4.2. Những vấn đề còn tồn tại 46
CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU 50
2.1-Hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 50
2.1.1.Định hướng phát triển chung 50
2.1.2.Phương hướng trong công tác đấu thầu 50
2.2-Đánh giá những cơ hội thách thức đối với công ty thông qua mô hình ma trận SWOT. 52
2.3 - Các giải pháp 54
2.3.1-Giải pháp làm tăng lợi ích trung bình của công trình trúng thầu. 54
2.3.2-Giải pháp nâng cao số công trình trúng thầu 54
2.3.2.1- Giải pháp nâng cao năng lực 54
2.3.2.2-Chú trọng công tác lập HSDT 68
2.3.3- Giải pháp làm giảm chi phí dự thầu 68
2.3.4- Giải pháp hạn chế số công trình dự thầu không hợp lý 70
KẾT LUẬN 71
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

a, công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh đã và đang tham gia vào rất nhiều các công trình xây dựng trong và ngoài tỉnh, điển hình có thể kể đến l à KCN Yên Phong…
Phần lớn các công trình mà công ty thực hiện đều do đấu thầu mang lại. Qua quá trình tìm hiểu, em thấy công ty đã đạt được những kết quả như sau:
1.2.4.1 Đặc điểm của hình thức đầu thầu mà công ty tham gia
Trong những năm qua, công ty liên tục thực hiện đấu thầu dưới hai hình thức: cạnh tranh rộng rãi và chỉ định thầu.
Đối với hình thức cạnh trạnh rộng rãi, tuy yêu cầu khắt khe và sự cạnh trạnh giữa các công ty ngày càng lớn nhưng số lượng các công trình trúng thầu ngày càng tăng, điều đó thể hiện khả năng cạnh trạnh cao trên thị trường.Từ đó đã tạo uy tín cho nhà thầu đối với khách hàng
Bảng 13: Tổng hợp các công trình trúng thầu( 2002-2006)
năm
Hình thức
2002
2003
2004
2005
2006
1. Cạnh tranh rộng rãi
11
12
14
10
16
2.Chỉ định thầu
0
1
0
0
0
Nguồn: phòng KH-KT
1.2.4.2 Đặc điểm của các công trình mà công ty trúng thầu
-Về giá trị: Hầu hết các công trình mà công ty thực hiện đều có giá trị nhỏ, chủ yếu dưới 5 tỷ đồng
Bảng 14: Danh mục các công trình mà công ty đang thực hiện
Tên hợp đồng
Giá trị hợp đồng( nghìn đồng)
Tên đơn vị ký hợp đồng
Thời gian
1. Cải tạo nâng cấp trạm bơm Ngọc Quan huyện Lương Tài Tỉnh Bắc Ninh
1.709.404
Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống
16/04/06
2. Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc BCH Quân sự tỉnh Bắc Ninh
1.810.240
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh
30/7/06
3.Nhà 3 tầng, nhà đặt máy phục hồi chức năng và ô xi cao áp bệnh viện điều dưỡng tỉnh Bắc Ninh
3.309.662
Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh
20/7/06
4.Xây dựng trụ sở chi cục thuỷ lợi Bắc Ninh
2.405.223
Chi cục QLĐĐ và PCLB tỉnh Bắc Ninh
1/6/06
5.Nhà lớp học 4 tầng trường THPT số 3 Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh
4.626.000
BQL dự án sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
30/10/06
6.Kênh và công trình trên kênh tưới trạm bơm Song Giang huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh
1.896.265
Công ty khai thác công trình Thuỷ lợi Nam Đuống
20/6/06
7. Nhà lớp học, phòng thí nghiệm 4 tầng trường THPT số 2 huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
9.752.000
BQL dự án sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
10/12/06
8. Nhà làm việc chính đảng uỷ HĐND UBND xã Tam Sơn huyện Từ Sơn tỉnh Băc Ninh
2.263.914
UBND xã Tam Sơn
31/8/06
9.Tổng cộng
27.772.707
Nguồn: Hồ sơ giới thiệu năng lực công ty
+Về địa bàn: công ty chủ yếu tiến hành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ngoài ra, trong những năm gần đây, công ty đã mở rộng địa bàn hoạt động sang các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Lạng Sơn,…Điều đó chứng tỏ rằng công ty đã tạo được chỗ đững trong thế giới xây dựng cả nước nói chung và giới xây dựng Bắc Ninh nói riêng.
Bảng 15: Tổng hợp các công trình xây dựng theo địa bàn
STT
Địa bàn
Số lượng
Tỉ lệ
1
Bắc Ninh
47
73,45%
2
Bắc Ninh
4
6,25%
3
Nam Định
1
1,56%
4
Lạng Sơn
7
10,94%
5
Điện Biên
1
1,56%
6
Hải Phòng
1
1,56%
7
Phú Thọ
1
1,56%
8
Tuyên Quang
1
1,56%
9
Hải Dương
1
1,56%
+Về lĩnh vực: Lĩnh vực đấu thầu của công ty rất đa dạng, không chỉ tiến hành xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, mà công ty còn tiến hành xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp,…
Bảng 16:Tổng hợp các công trình theo lĩnh vực (2002-2006)
STT
Lĩnh vực
Số lượng
%
Gía trị (Triệu đồng
%
1
XD DD-CN
28
43,75%
75.071
2
Thuỷ lợi
17
26,56%
41.622
3
Giao thông
11
17,19%
44.455
4
Địên
8
12,5%
34.205
1.2.4.3- Tỷ lệ thắng thầu
Bảng 17: Tỷ lệ thắng thầu
Năm
Số gói thầu tham dự
Trúng thầu
Gía trị bình quân (tỷ đồng)
Tỷ lệ trúng thầu
số lượng
giá trị(tỷ đồng)
2002
18
11
30,465
2,770
61%
2003
21
13
32,991
2,538
62%
2004
24
14
40,641
2,903
58%
2005
16
10
39,573
3,957
63%
2006
24
16
45,809
2,863
67%
Tổng
103
64
189.479
2.961
62%
1.3- THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY
1.3.1-Khái niệm về hiệu quả đấu thầu.
1.3.1.1-Hiệu quả là gì?
Phạm trù hiệu quả phải luôn gắn với tương quan so sánh giữa kết quả đạt đựơc với những chi phí bỏ ra để đạt được những kết quả đó và bản chất của hiệu quả là phản ánh mặt chất lượng của hoạt động, phán ánh trình độ sử dụng nguồn lực để đạt được mục tiêu đề ra.
Trên thế giới còn tồn tại nhiểu quan điểm khác nhau về bản chất của vấn đề hiệu quả
- Quan điểm 1: đồng nhất giữa hiệu quả và kết quả. Đây là quan điểm cổ điển và bộc lộ ngày càng nhiều hạn chế không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường. Thật vậy, kết quả là những gì đạt được sau 1 quá trình nhất định. Kết quả đó có thể là những đại lượng cân, đo đong, đếm được và cũng có thể là những đại lượng chỉ phản ánh mặt chất lượng,hoàn toàn có tổ chức định tính. Thế nhưng kết quả bao giờ cũng là mục tiêu của doanh nghiệp.
-Quan điểm 2: Hiệu quả là đại lượng so sánh giữa kết quả đạt được với chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó. Nói rộng ra, nó là đại lượng so sánh giứa kết quẩ của đầu ra với chi phí đầu vào.
Hiệu quả= Kết quả đầu ra- chi phí đầu vào
Quan điểm này cũng gặp phải khó khăn khi sử dụng đủ hiện vật để xác định hiệu quả, đó là giữa đầu vào và đầu ra không cùng một đơn vị đo lường.
-Quan điểm3: Hiệu quả là quan hệ tỉ lệ giữa phần phát triển thêm của kết quả so vớ phần phát triển thêm của chi phí
Hiệu quả= Kết quả/ chi phí
Quan điểm này này còn có thể đánh giá chung được trình độ sử dụng tổng hợp các nguồn lực đầu vào trong phạm vi hoạt động của toàn doanh nghiệp.Yếu tố đầu vào ở phạm vi toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như ở từng bộ phận cấu thành doanh nghiệp.
Quan điểm này cũng đánh giá tốt nhất được trình độ sử dụng các nguồn lực ở mọi điều kiện “ động”. Theo quan điểm này có thể tính toán được hiệu quả trong sự vận động và biến đổi không ngừng, không phụ thuộc vào quy mô, tốc độ biến động khác nhau của chúng.
1.3.1.2-Hiệu quả đấu thầu là gì?
Phần trên ta đã tìm hiểu thế nào hiệu quả, thế nào là đấu thầu, nhưng vấn đề chính ta cần tìm hiểu ở đây là thế nào là hiệu quả đấu thấu.
Trong chuyên đề này, khi xem xét đến hiệu quả đấu thầu, ta xem xét đến liệu những lợi ích mà đấu thầu mang lại có đủ bù đắp cho những chi phí bỏ ra để thực hiện cuộc đấu thầu đó hay không
a- Lợi ích của đấu thầu.
Khi nói đến lợi ích mà đấu thầu mang lại, trước tiên người ta xem xét đến lợi ích tính bằng tiền, tức là những phần tiền thu được từ hoạt động đấu thầu.
Trong HSDT khi tham gia đấu thầu, công ty đã dự tính trước phần lãi mà họ sẽ thu được( chính là phần thu nhập chịu thuế tính trước hay phần lãi định mức trong giá dự toán xây lắp). Phần lãi này được tính bằng tỉ lệ phần trăm chi phí trực tiếp và chi phí chung tạo ra công trình. Trong HSDT gói thầu “ xây lắp cổng hàng rào nhà máy ô tô, cơ khí Thanh Xuân”, phần lãi mà doanh nghiệp ước tính khi trúng thầu là 39,4388 triệu đồng.
Tuy nhiên, trên thực t...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online