Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By divang_latoi
#646478

Download Chuyên đề Thực trạng và giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty xăng dầu hàng không Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 7
1.1. Giới thiệu chung về công ty xăng dầu hàng không Việt nam 7
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 7
1.1.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 8
1.1.2.1. Chức năng 8
1.1.2.2. Nhiệm vụ 8
1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty 8
1.1.4. Ngành nghề kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ, cơ sở vật chất của công ty 12
1.1.5. Hoạt động kinh doanh của công ty 15
1.1.5.1. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu 15
1.1.5.2. Mặt hàng kinh doanh và đặc điểm của các mặt hàng kinh doanh 15
1.1.5.3. Nguồn cung ứng hàng hoá của Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 16
1.1.6. Cơ chế chính sách quản lý của công ty 17
1.1.7. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong sự nghiệp phát triển hiện nay của Công ty 18
1.1.8. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 21
1.2. Tình hình đầu tư phát triển của công ty xăng dầu hàng không Việt Nam trong những năm vừa qua 24
1.2.1.Tổng quan về hoạt động đầu tư của công ty 24
1.2.2.Hoạt động đầu của công ty xét theo nội dung 26
1.2.2.1. Thực trạng đầu tư tài sản hữu hình (trang thiệt bị công nghệ) của công ty 26
1.2.2.2. Thực trạng đầu tư tài sản vô hình của công ty 29
1.2.2.3 Thực trạng đầu tư về nguồn nhân lực 30
1.2.3.Hoạt động đầu tư tại công ty xét theo chu kỳ dự án 30
1.2.3.1.Tình hình đầu tư năm 2002 của công ty: 31
1.2.3.2 Tình hình đầu tư năm 2003 của công ty : 33
1.2.3.3. Tình hình đầu tư năm 2004 của công ty: 35
1.2.3.4. Tình hình đầu tư năm 2005 của công ty: 37
1.3. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển của công ty trong những năm vừa qua 39
1.3.1. Những thành tích đạt được trong hoạt động đầu tư phát triển 39
1.3.1.1. Kết quả hoạt động đầu tư phát triển của công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 39
1.3.2. Những thách thức, khó khăn, hạn chế trong hoạt động đầu tư phát triển của công ty 41
1.3.2.1. Những thách thức trong hoạt động đầu tư phát triển của công ty 41
1.3.2.2. Những khó khăn, hạn chế trong hoạt đông đầu tư phát triển của công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 43
CHƯƠNG II: ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 45
2.1. Định hướng phát triển của công ty trong tương lai 45
2.1.1. Dự báo thị trường kinh tế xã hội. 45
2.1.1.1. Môi trường kinh tế trong nước 45
2.1.1.2. Môi trường kinh tế xã hội thế giới và khu vực 45
2.1.2. Dự báo thị trường kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam 46
2.1.2.1. Nhóm các công ty kinh doanh xăng dầu của Việt Nam 46
2.1.2.2. Nhóm các tập đoàn dầu khí nước ngoài 47
2.1.3. Dự báo thị trường nhiên liệu 48
2.1.3.1. Tình hình tiêu thụ xăng dầu trong cả nước và dự báo 48
2.2. Mục tiêu phát triển của Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 53
2.2.1. Quan điểm phát triển và mục tiêu chiến lược của Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 53
2.3. Các giải pháp cho đầu tư phát triển tại Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam 55
2.3.1. Nhóm giải pháp 1: Giải pháp về huy động nguồn vốn đầu tư 55
2.3.2. Nhóm giải pháp 2: Giải pháp nâng cao hoạt động đầu tư 59
2.3.3. Nhóm giải pháp khác 68
KẾT LUẬN 71
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

vào làm được đào tạo và trải qua kì thi sát hạch mới trở thành nhân viên chính thức của công ty. Đối với đội ngũ cán bộ, công ty mời những chuyên gia giàu kinh nghiệm trên bộ xuống giảng dạy để có thêm kinh nghiệm quản lý cho công ty. Hàng năm công ty tổ chức thi nâng bậc tay nghề và nâng bậc lương, chế độ khen thưởng được chú trọng, cũng như đãi ngộ góp phần làm gia tăng năng xuất lao động của đội ngũ cán bộ công nhân viên.
1.2.3.Hoạt động đầu tư tại công ty xét theo chu kỳ dự án
Như trên ta đã thấy được tình hình kinh doanh của công ty đã đạt được những thành công như thế nào,trong đó đầu tư đã giúp công ty có được nhưng thành tựu khá cao trong nhưng năm vừa qua . Hiện nay Việt Nam đã gia nhập WTO vì vậy với những cơ hội sắp tới của công ty thì trong những năm vừa qua công ty đã cố gắng thúc đẩy sả xuất kinh doanh để nhang tróng bắt kịp thời thế . Công ty đã tiến hàng đầu tư hàng loạt các dự án mới, đó là xây dựng các công trình mới (các kho bể, hệ thống trụ sở của các xí nghiệp …), mua sắm các trang thiết bị mới (hệ thống các xe tra nạp đạt tieu chuẩn quốc tế, các vật tư liên quan trực tiếp đến hoạt động của công ty). Có thể đánh giá sơ lược rằng hoạt động đầu tư của công ty xăng dầu hàng không Việt Nam đã đúng hướng và đạt hiệu quả góp phần vào sự phát triển ngày càng lớn mạnh của ngành hàng không nói riêng và của đất nước nói chung.
Sau đây là các bản báo cáo hoạt động đầu tư của công ty trong những năm vừa qua:
1.2.3.1.Tình hình đầu tư năm 2002 của công ty:
Bảng1.5: Tình hình đầu tư năm 2002 của c ông ty
STT
dự án danh mục
Tổng nguồn vốn đầu tư
thực hiện cộng dồn đến hết năm 2001
Kế hoach năm 2002
thực hiện năm 2002
Ghi chú
I.
XN XDHK miền bắc
70
120
1
Xây dựng hệ thống tra nạp nhiên liệu
28000
70
120
II
XN XDHK Miền trung
12955
7000
1
Kho XDHK liên chiểu
12950
7000
2
Xây dựng nhà làm việc sân bay Phú Bài – Huế
200
5
0
III
XN XDHK Miền Nam
4047
4045
1
Hệ thống thoát nước 2 kho
200
2
0
2
Nhà trụ sở xí nghiệp
2000
55
1945
1945
đã xong
3
Kho bể
2650
550
210
210
đã xong
IV
XN dịch vụ vận tải VTKT XDHK
0
0
1
Trụ sở xí nghiệp
4000
0
0
V
XN TMDKHK Miền Bắc
10
10
1
Kho trung chuyển Nội Bài và khu vực phía Bắc
2000
10
10
VI.
XN TMDKHK Miền Nam
3450
3495
1
Nhà làm việc xí nghiệp
3450
3450
3495
đã xong
VII
Văn phòng công ty và chi nhánh Nghệ An
500
950
1
Nhà để xe và lễ tân
950
500
950
VIII
Văn phòng thay mặt TP Hồ Chí Minh
1000
8500
IX.
Kho cảng xăng dầu nhà bè
73491
6000
1000
8500
X.
Tổng VĐT XDCB
22032
23170
XI.
Đầu tư hợp tác kinh doanh
275
425
XII.
Đầu tư trang thiết bị lẻ
4489
3622
XIII
Tổng giá trị đầu tư
26796
27217
Trên đây là số liệu về tình hình đầu tư của công ty năm 2002 được trichs trong báo cáo đầu tư năm 2002 . Nhìn vào bảng số liệu ta thấy :
Trong năm 2002, công ty xăng dầu hàng khôngViệt Nam đã khẩn trương triển khai các đầu tư đã được phê duyệt trong năm và tồn lại của năm 2001 để bảo đảm đúng các trình tự và thủc tục quy định của nhà nước, tổng công ty và công ty để nhanh chóng đưa các dự án vào hoạt động nhằm thu lợi nhuận nhanh và không để tồn đọng vốn
Năm 2002, công ty đã hoàn thành thực hiện xây dựng công trình nhà trụ sở xí nghiệp và bể kho của xí nghiệp XDHK Miền Nam và nhà làm việc xí nghiệp của xí nghiệp TM DKHK Miền Nam tiếp tục xây dựng các hệ thống cửa hàng xăng dầu tại Miền Nam như tại Quảng Bình, Cần Thơ…. Tiếp tục triển khai dự án kho Liên Chiêu.
Tiến hành đấu thầu xong dự án mua săm 10 xe vận chuyển nhiên liệu và 01 xe tra nạp nhiên liệu hành không . Hoàn thiện xong dự án tra nạp kín sân bay Nội Bài và dự án quy hoạch phát triển mạng trình tổng công ty phê duyệt .
Thống nhất với hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng và UBND Huyện Nhà Bè về phương án đền bù 2 Ha đất còn lại của kho cảng Nhà Bè .
Tổng giá trị đầu tư đạt tới 27.217 tỷ đồngđạt kế hoạch 101.57% kế hoạch năm trong đó
+ Đầu tư xây dựnh cơ bản đạt : 23.170 tỷ đồng
+ Đầu tư hợp tác kinh doanh : 0.425 tỷ đồng
+ Đầu tư trang thiết bị lẻ : 3.622 tỷ đồng
1.2.3.2 Tình hình đầu tư năm 2003 của công ty :
Bảng1.6: Tình hình đầu tư năm 2003 của công ty
TT
Danh mục dự án
Tổng nguồn vốn đầu tư
thực hiện cộng dồn đến hết năm 2002
Kế hoạch năm 2003
Thực hiện năm 2003
Ghi chú
I
XN XDHK miền Bắc
5000
100
1
Xây dựng hệ thống tra nạp nhiên liệu
28000
5000
100
thiếu vốn
II
XN XDHK miền Trung
4087
4718
1
Kho xăng dầu HK liên chiểu
21500
14775
4892
4523
2
Xây dựng nhà làm việc sân bay Phú Bài – Huế
195
195
195
Hoàn thành
III
XN DV vận tải VTKT xăng dầu HK
0
0
1
Trụ sở xí nghiệp
4000
0
0
Đang xin địa điểm
IV
XN XDHK miền Nam
198
198
198
1
Hệ thống thoát nước 2 kho
200
198
198
198
Hoàn thành
V
XN TMDKHK miền Bắc
1000
1258
1
Kho chung chuyển Nội Bài và khu cực phái Bắc
2000
10
1000
1258
VI
Văn phòng thay mặt tại TP Hồ Chí Minh
15450
17500
1
Kho cảng xăng dầu nhà bè
73491
14500
15450
17500
VII.
Tổng vốn đầu tư XDCB
26735
23774
VIII
Đầu tư hợp tác KD
450
492
IX
Đầu tư trang thiết bị lẻ
3859
3951
X
Đầu tư trang thiết bị theo dự án
54000
56950
1
Xe tra nạp nhiên liệu máy bay 10000 Gls (10 xe)
54000
54000
5695
Hoàn thành
XI
Tổng giá trị đầu tư
85044
85167
(nguồn : phòng kế hoạch đầu tư)
Trong năm 2003, công ty xăng dầu hàng không đã khẩn trương triển khai các dự án đầu tư đã được phê duyệt trong năm bảo đảm đúng các trình tự và thủ tục quy định của nhà nước, Tổng công ty và công ty.
Năm 2003, Công ty đẩy mạnh triển khai dự án kho Liên Chiểu nên đã cơ bản lắp đặt xong hệ thống bồn bể, công nghệ, chuẩn bị đầu tư dự án Hệ thống tra nạp xăng dầu nhiên liệu tại sân bay Nội Bài, đang triển khai dự án xây dựng kho chung chuyển xăng dầu miền Bắc. Hoàn thành xong nhà làm việc kho xăng dầu sân bay Phú Bài- Huế. Hoàn thành hệ thống thoát nước 2 kho của xí nghiệp xăng dầu hàng không miền Nam.
Về đầu tư trang thiết bị đã thực hiện nhập khẩu 10 xe vận chuyển nhiên liệu đạt chất lượng tốt, 01 xe nạp nhiên liệu Gaiste của Mỹ cũng đã đầu tư và đưa vào sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Tổng giá trị đầu tư đạt 85.167 tỷ đồng đạt 100.14% kế hoạch đạt ra trong đó
+Đầu tư xây dựng cơ bản : 23.774 tỷ đồng
+Đầu tư hợp tác kinh doanh: 0.492 tỷ đồng
+Đầu tư trang thiết bị lẻ: 3.951 tỷ đồng
+Đầu tư trang thiết bị theo dự án: 56.950 tỷ đồng
1.2.3.3. Tình hình đầu tư năm 2004 của công ty:
Bảng 1.7: Tình hình đầu tư năm 2004 của công ty
STT
Danh mục dự án
Tổng nguồn vốn đầu tư
thực hiện cộng dồn đến hết 2003
Kế hoạch 2004
Thực hiện 2004
Ghi chú
I
XN XDHK miền Bắc
0
0
1
Xây dựng hệ thống tra nạp nhiên liệu
28000
100
0
0
chờ vốn
II
XN XSHK miền trung
2202
3575
1
Kho XDHK liên chiểu
21500
19292
2202
3575
Hoàn thành
III
XN XDHK miền Nam
0
0
1
Hệ thống tra nạp nhiên liệu kín sân bay TSN
0
0
Xin giấy phép
IV
XN dịch vụ vận tải VTHT XDHK
0
0
1
Trụ sở xí nghiệp
4000
0
0
Xin địa điểm
V
XN TMDKHK miền Bắc
732
735
1
Kho chung chuyển Nội Bài và khu cực phía Bắc
1268
732
735
Hoàn thành
VI
XN TMDKHK miền Nam
0...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement