Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cobe_kobitnoi
#646477 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI 2
CÔNG TY CPĐT & XNK ĐOÀN MINH GIANG 2
I - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN MINH GIANG 2
1. Qúa trình hình thành và phát triển 2
1.1. Sự ra đời của công ty 2
1.2. Sự phát triển của công ty từ lúc ra đời tới nay 4
2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 10
2. 1 . Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 10
2. 2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và nhân viên công ty 10
2.2.1. Hội đồng quản trị: 10
2.2.2. Ban giám đốc: 11
2.2.3. Phòng hành chính - tổng hợp: 11
2.2.4. Phòng kinh doanh: 12
2.2.5.Phòng kế toán: 13
2.2.6. Ban dự án: 14
II – KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CPĐT & XNK ĐOÀN MINH GIANG 15
1. Nguồn vốn, tình hình huy động vốn và sử dụng vốn 15
1.1. Vốn của công ty hiện nay: 15
1.2. Việc huy động vốn của công ty hiện nay: 17
2. Tình hình tổ chức quản lý, kế hoạch hoá đầu tư của công ty 17
2.1. Tình hình kế hoạch hoá đầu tư của công ty 17
2.2. Các dự án đầu tư của công ty 18
2.3. Hình thức quản tổ chức quản lý các dự án đầu tư 20
III - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY 22
1. Hình thức quản lý 22
1.1. Dự án đầu tư mà công ty đang làm chủ đầu tư 22
1.2. Hình thức quản lý 24
1.3. Sơ đồ quản lý 26
1.4. Giải thích sơ đồ. 27
1.4.1. Chủ đầu tư - chủ dự án: 27
1.4.2. Ban quản lý dư án: 28
1.4.3. Chi nhánh công ty tại Sơn La: 29
1.4.4. Cơ quan giám sát ở 11 huyện: 29
1.4.5. Các tổ chức thực hiện: 29
2. Quy trình quản lý dự án tại công ty 30
2.1. Sơ đồ quản lý 30
2.2.Giải thích sơ đồ: 31
3. Công tác tổ chức thực hiện quản lý dự án 32
4. Nội dung quản lý 33
4.1. Quản lý thời gian và tiến độ dự án 34
4.2. Quản lý chi phí 35
4.3. Quản lý chất lượng 36
IV – ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY 38
1. Những thành tựu 38
1.1.Về quy trình quản lý dự án: 38
1.2. Về tổ chức thực hiện 38
1.3. Về nội dung quản lý dự án: 39
2. Những tồn tại 40
2.1. Về quy trình quản lý dự án 40
2.2. Tổ chức thực hiện: 40
2.3. Về nội dung quản lý 41
PHẦN II:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN MINH GIANG 42
I - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 42
1. Định hướng phát tri ển của công ty 42
2. Đinh hướng trong công tác quản lý dự án tại công ty 42
II - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY 43
1. Giải pháp chung 43
2. Giải pháp cụ thể 46
2.1. Các giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 46
2.2. Khắc phục những nhược điểm trong quy trình quản lý dự án của ông ty 49
2.3. Khắc phuc những nhược điểm trong tổ chức thực hiện quản lý dự án 51
2.4. Khắc phục những nhược điểm trong nội dung quản lý dự án của công ty 52
2.5. Một số giải pháp khác 54
KẾT LUẬN 55
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao, yêu cầu đòi hỏi về đa dạng hoá ngành nghề sản xuất kinh doanh ngày càng lớn, nhất là trong nền kinh tế hội nhập ngày nay thì cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp càng lớn xong để có thể nắm bắ cơ hội, vượt qua thử thách để tới thành công thì đòi hỏi chính bản thân các doanh nghiệp tự tạo cho mình những thế mạnh, sức mạnh để vững vàng phát triển đi lên.
Sau một khoảng thời gian thực tập tại công ty CPĐT & XNK Đoàn Minh Giang, cùng với sự giúp đỡ của cô giáo Đinh Đào Ánh Thuỷ̉ và các cô chú, anh chị trong công ty, em đã hoàn thành quá trình thực tập và thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của mình là “Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty CPĐT & XNK Đoàn Minh Giang”. Trong quá trình phân tích, đánh giá của em còn nhiều thiếu xót và hạn chế. Em rất mong được sự chỉ bảo, giúp đỡ thêm của cô giáo để em hoàn thành tốt chuyên đề này.
Em xin chân thành cảm ơn!

PHẦN I
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI
CÔNG TY CPĐT & XNK ĐOÀN MINH GIANG

I - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN MINH GIANG
1. Qúa trình hình thành và phát triển
1.1. Sự ra đời của công ty
* Bối cảnh ra đời:
+ Công ty thành lập vào năm 2001 với tên gọi Công ty là F.I.C
+ Trụ sở tại: Trung hoà - Cầu Giấy – Hà Nội.
Năm 2004 Công ty tạm ngừng hoạt động.
Vào tháng 05/2005 Công ty hoạt động trở lại với tên gọi là: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XNK Đoàn Minh Giang.,JSC .
+ Trụ sở chính: Tằng my – Nam Hồng - Đông Anh – Hà Nội.
+ Trụ sở giao dịch: Tầng 3 - Nhà B3A - Khu đô thị Nam Trung Yên - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội.
+ Người thay mặt theo pháp luật của công ty: Ông Nguyễn Bá Tiến – Giám Đốc công ty.
* Lĩnh vực kinh doanh:
Công ty cổ phần đầu tư & XNK Đoàn Minh Giang., JSC, trong quá trình hình thành, phát triển từ ngày mới thành lập cho đến nay và qua thực tế hoạt động của Công ty. Ban quản lý Công ty đã nhận thấy tình hình nhu cầu của thị trường và quyết định hoạt động với các ngành nghề kinh doanh sau:
 Tư vấn Dự án và đầu tư tài chính.
 Tư vấn mua bán Bất động sản - Thủ tục cấp tách sổ đỏ.
 Buôn bán nông lâm sản máy, công nghiệp điện tử.
 Du lịch nội địa và cho thuê xe du lịch.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012094 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement