Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By itok2bme_san
#646468

Download Đề tài Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại xí nghiệp thương mại và bao bì Hà Nội miễn phí

- Phụ trách kế toán xí nghiệp: Giúp giám đốc xí nghiệp chỉ đạo công tác kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế tại xí nghiệp. Kiểm tra, kiểm soát tình hình biến động vật tư, tài sản, tiền vốn trong xí nghiệp. Phụ trách kế toán cũng đồng thời đảm trách phần hành kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Xí nghiệp với nhiệm vụ ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời tổng hợp số liệu, xác định đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành để hướng dẫn các bộ phận quản lý và bộ phận kế toán có liên quan lập và luân chuyển chứng từ chi phí phù hợp đối tượng hạch toán, xác định kết quả sản xuất kinh doanh và lập báo cáo kế toán tài chính định kỳ gửi lên phòng kế toán tài vụ Công ty.
- Kế toán tài sản cố định, vật liệu, công cụ lao động nhỏ: Có nhiệm vụ phản ánh số hiện có và tính tăng giảm về số lượng, chất lượng, tình hình sử dụng tài sản cố định, khấu hao, sửa chữa, thanh lý, nhượng bán, phản ánh số lượng, chất lượng, giá trị vật tư hàng hoá công cụ lao động có trong kho, mua vào, bán ra, xuất ra sử dụng. Tính và phân bổ chi phí vật liệu, công cụ lao động nhỏ vào chi phí giá thành sản phẩm, phát hiện vật liệu thừa thiếu ứ động kém phẩm chất.
- Kế toán vốn bằng tiền, tiền lương, bảo hiểm, thanh toán: Có nhiệm vụ phản ánh số hiện có và tình hình tăng giảm các loại quỹ, tiền mặt tiền gửi ngân hàng, vốn bằng tiền khác, các khoản vay mượn vốn liên doanh, thanh toán công nợ, phản ánh số lượng chất lượng và tình hình tăng, giảm lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động. Tính và chia lương, chia phần thưởng và phân chia các khoản thu nhập cho người lao động. Tính và trả bảo hiểm, các khoản phụ cấp cho người lao động.
- Kế toán hàng hoá thành phẩm tiêu thụ: Phản ánh số lượng, chất lượng, giá trị của hàng hoá thành phẩm có trong kho, mua vào bán ra, phát hiện thừa thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất. Phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, kết chuyển xác định kết quả.
Hình thức tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp có ưu điểm là công tác kế toán gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh ở các bộ phận, do đó kế toán có thể kiểm tra, kiểm soát kịp thời tại chỗ hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp kịp thời tài liệu, thông tin kinh tế cho lãnh đạo các bộ phận, đơn vị trực thuộc phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở các bộ phận, công ty. Song tình hình tổ chức công tác kế toán của công ty cũng có nhiều nhược điểm: Biên chế bộ máy kế toán lớn, không đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu chỉ đạo thống nhất, tập trung công tác kế toán cũng như công tác chỉ đạo chung toàn công ty, không thuận tiện cho việc phân công lao động, chuyên môn hoá, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, nhân viên kế toán .
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ệp bao bì thành phố Hà Nội theo quyết định số 250/QĐ-UB ngày 24/1/1989 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, có trụ sở chính tại 201 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội với số vốn pháp định là 5.372.654.000đồng. Trong đó:
- Vốn cố định là: 3.641.654.000 đồng
- Vốn lưu động là: 1.731.000.000 đồng
Công ty có nhiệm vụ, chức năng là chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng bao bì và nguyên liệu sản xuất bao bì. Đến tháng 5 năm 1995 Công ty Bao bì xuất khẩu được đổi tên thành Công ty Thương mại và Bao bì Hà Nội, với chức năng sản xuất kinh doanh các mặt hàng bao bì, nguyên liệu làm bao bì, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, nhập khẩu các loại máy móc công cụ, ô tô, vật liệu xây dựng, kinh doanh tổng hợp ... Bao bì là một khái niệm rất rộng hầu như hàng hoá sản xuất ra cũng cần có bao bì từ cái tăm tre cho đến các mặt hàng cao cấp như ti vi, tủ lạnh, các mặt hàng xa xỉ đều cần đến bao bì. Với chức năng vừa sản xuất, vừa kinh doanh, ban đầu Ban giám đốc công ty quyết định lấy hoạt động kinh doanh nguyên vật liệu dùng để sản xuất bao bì là chính. Sau một thời gian hoạt động và tìm hiểu thị trường Ban giám đốc Công ty đã nhận thấy mặt hàng bao bì carton sản xuất bằng giấy có độ xốp, độ dợn sóng để bảo quản hàng hoá và quảng cáo cho chính sản phẩm của nhà sản xuất đang được ưa chuộng và có xu hướng ngày càng phát triển. Công ty đã chọn lấy kinh doanh nguyên vật liệu bao bì và sản xuất bao bì carton là các hoạt động chính của công ty với phương châm “kinh doanh để sản xuất, sản xuất để kinh doanh”.
Dựa theo phương hướng trên, Xí nghiệp sản xuất Bao bì carton giấy trực thuộc Công ty Thương mại và Bao bì Hà Nội được thành lập theo quyết định số 15/TK - LHCT ngày 30/04/1991 của Liên hiệp công ty xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội với sự phê chuẩn của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội có quy mô nhỏ, địa bàn tập trung, trụ sở đặt tại 98 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội với số vốn pháp định là: 1.117.346.000 trong đó :
Vốn cố định : 867.346.000 đồng
Vốn lưu động : 250.000.000 đồng
Khi mới thành lập năm 1991, xí nghiệp chỉ có 30 cán bộ nhân viên thì đến nay do nhu cầu phát triển của sản xuất số lượng cán bộ công nhân viên đã tăng lên 98 người trong đó gián tiếp là 15 người chiếm 15,3%.
Khi mới thành lập với một nhà xưởng cũ nát và một dàn máy mua tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng với đội ngũ cán bộ còn chưa am hiểu gì về ngành sản xuất bao bì. Đứng trước một mặt hàng mới mẻ và sự cạnh tranh của thị trường, tập thể cán bộ công nhân viên Xí nghiệp với ý chí vươn lên đã mạnh dạn bắt tay vào sản xuất với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa làm vừa ổn định sản xuất.
Ngày 02/3/2004, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định số 1152/QĐ-UB về việc sáp nhập Công ty Thương mại Bao bì Hà Nội vào Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội thuộc Liên hiệp Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội. Theo đó, ngày 06/4/2004, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội ra quyết định số 77/QĐ-CT về việc sáp nhập Xí nghiệp sản xuất bao bì carton giấy vào Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội. Đồng thời, ngày 28/5/2004, UBND Thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 3368/QĐ-UB đổi tên Xí nghiệp sản xuất bao bì carton giấy thành Xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội với tên viết tắt là HATRAPACO.
Xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc trực thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội, được mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi, tài khoản uỷ quyền tại ngân hàng và được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành. Ngân hàng giao dịch hiện nay gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Tây Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội.
Với chức năng nhiệm vụ của mình, Xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội đã và đang hoạt động có hiệu quả và ngày càng phát triển, khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế thị trường. Dưới đây là một số thành tựu mà Xí nghiệp đã đạt được trong ba năm hoạt động gần đây:
Bảng số 1: Một số chỉ tiêu về kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội từ năm 2002 đến năm 2004 Đơn vị tính : 1.000 VNĐ
Chỉ tiêu
Năm 2002
Năm 2003
Năm 2004
1. Giá trị sản lượng
8.527.220
12.593.328
17.821.112
2. Doanh thu
9.746.030
14.298.719
19.907.191
3. Lợi nhuận
182.322
191.986
229.853
4. Nộp ngân sách
247.188
268.697
307.994
Thuế GTGT
82.721
102.632
233.908
Thuế thu nhập
58.343
61.435
64.359
Thu trên vốn
83.613
83.613
0
Thuế khác
22.511
21.017
9.727
5. Thu nhập bình quân trên 1 người/tháng
875
1.072
1.480
6. Tổng số lao động (người )
72
80
98
II/- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội:
cách tổ chức bộ máy quản lý:
Bộ máy quản lý của Xí nghiệp bao gồm: Ban giám đốc Xí nghiệp có Giám đốc, 02 Phó giám đốc và bộ máy giúp việc cho Ban giám đốc gồm các trưởng phòng và các nhân viên thuộc các phòng ban trong Xí nghiệp.
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Xí nghiệp dưới đây thể hiện rất rõ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hiện nay của Xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội khá chặt chẽ và hợp lý. Bộ máy tổ chức quản lý của Xí nghiệp được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến - chức năng. Mỗi bộ phận, phòng ban đều có những chức năng, nhiệm vụ riêng và đều chịu sự quản lý trực tiếp của Ban giám đốc mà người đứng đầu là Giám đốc Xí nghiệp. Đồng thời các bộ phận, phòng ban lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo tính hiệu qủa trong sản xuất kinh doanh cũng như việc quản lý thống nhất trong toàn Xí nghiệp.
Sơ đồ 1: TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ BAO BÌ HN
GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phụ trách Kinh doanh
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phụ trách Tổ chức sản xuất
Phòng
Kinh doanh
Phòng
Kế toán tài vụ
Phòng KH
Điều độ SX
Phòng
TC - HC
Tổ máy sóng
Tổ Thành phẩm
Tổ in lưới
Tổ cơ khí
Bộ phận xe tải - bốc xếp
Tổ bán thành phẩm
Ghi chú: Chỉ đạo trực tiếp
Phối hợp trong công việc
Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong Xí nghiệp:
Ban giám đốc:
Giám đốc Xí nghiệp: Là người thay mặt pháp nhân cho Xí nghiệp trong các quan hệ bên ngoài theo sự uỷ quyền của Ban giám đốc Công ty. Giám đốc Xí nghiệp có quyền điều hành cao nhất trong Xí nghiệp chịu trách nhiệm trước công ty về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn cũan như đảm bảo ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên toàn Xí nghiệp.
Phó giám đốc: là người giúp việc cho Giám đốc thực hiện những hoạt động sản xuất kinh doanh của mình đồng thời thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Xí nghiệp khi Giám đốc vắng mặt.
Hệ thống các phòng ban gồm:
Phòng Kinh doanh: có chức năng tham mưu cho Ban giám đốc trong việc lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu tiếp cận thị trường, phối hợp cùng bộ phận kinh doanh của Công ty thực hiện các thao tác nghiệp vụ trong công tác kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh thương mại, cung cấp th...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement