Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By juariaii
#646456

Download Chuyên đề Thực trạng tư vấn đầu tư tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CTC miễn phí

Việc thực hiện tư vấn giám sát dự án đầu tư theo các giai đoạn gồm có các nội dung sau:
- Giám sát chuẩn bị đầu tư :
Giám sát chuẩn bị đầu tư là phần việc theo dõi, kiểm tra của cơ quan quản lý cấp trên đối với cấp dưới về quá trình chuẩn bị ra quyết định đầu tư của dự án. Giám sát, đánh giá chuẩn bị đầu tư được thực hiện trong quá trình nghiên cứu, khoả sát lập dự án đến khi có quyết định đầu tư, gồm các nội dung sau:
+ Kiểm tra bảo đảm các quy định về pháp lý trong việc chuẩn bị đầu tư ( lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án); kiểm tra nội dung quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật; đánh giá sự phù hợp của quyết định đầu tư với quy hoạch, kế hoạch, chương trình đầu tư của ngành, địa phương; thẩm quyền và trình tự ra quyết đinh đầu tư đối với dự án.
Đối với dự án sử dụng vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động khác của doanh nghiệp chỉ xem xét và đánh giá về sự phù hợp của quyết định đầu tư với quy định của ngành và địa phương.
+Đánh giá tổng thể về tình hình khả thi của quyết định đầu tư theo những yếu tố chủ yếu của dự án( mục tiêu, quy mô, công nghệ, tiến độ, vốn, nguồn vốn, môi trường và hiệu quả đầu tư), làm rõ những mâu thuẫn(nếu có) giữa quyết định đầu tư với nội dung của dự án.
đối với dựa án sử dụng vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động khác của doanh nghiệp chỉ xem xét, đánh giá về mục tieu, quy mô và bảo đảm môi trường của dự án.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

thực tế, công ty đưa vào 03 cách tính sau để tình thù lao:
- Hợp đồng tính theo thời gian làm việc của tư vấn:
Loại hợp đồng này là hợp đồng được thanh toán theo thời gian thực tế nhà tư vấn đã sử dụng. Đơn vị thời gian có thể là ngày làm việc, tuần làm việc hay giờ làm việc. Đối với loại hợp đồng này thường áp dụng cho các dịch vụ tư vấn không có trong đơn giá của Nhà nước quy định và các công việc cần điều tra thu thập số liệu, xin ý kiến góp ý .
- Hợp đồng tính theo giá trọn gói:
Trong một hợp đồng tính theo giá trọn gói, hai bên đàm phán đi đến một giá cố định cho một đầu ra xác định. Sự hấp dẫn loại hợp đồng này với các chủ đầu tư là chủ công trình đã chuyển rủi ro về giá cả sang vai nhà tư vấn. Đối với loại hợp đồng này, chủ đầu tư là các cá nhân, công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn thường hay sử dụng.
- Hợp đồng theo kiểu thực chi cộng lệ phí cố định:
Loại hợp đồng này thường được sử dụng trong các công việc mà đầu vào không thể ước tính được, hay đầu ra được xác định trên cơ sở tin cậy nhau.
Trong phương án này, lệ phí cố định cộng vào thông thường bằng 15- 20% khoản thực chi.
Loại hợp đồng này, thường áp dụng cho các dịch vụ tư vấn như xin giấy phép đầu tư, cấp chứng chỉ quy hoạch.
- Hợp đồng tính theo tỷ lệ phần trăm kinh phí xây dựng công trình, hay theo đơn giá của Nhà nước.
Phần lớn các chủ đầu tư đều ký các hợp đồng tư vấn theo dạng này để thuận lợi cho việc xét duyệt đơn giá của các cấp như chủ quản đầu tư, sở xây dựng, ngân hàng đầu tư…
- Không có yếu tố khuyến khích nỗ lực của nhà tư vấn để hạ giá thành, rút ngắn thời gian xây dựng: Nhà tư vấn sẽ có lợi nếu chi phí xây dựng tăng lên.
-Yếu tố cạnh tranh về giá giữa các công ty tư vấn không được đặt ra(giá quy định quá cứng nhắc).
- Giá tư vấn thiết kế của nước ta còn thấp và cách tính giá hoàn toàn khác so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Các chủ nhiệm đề án đều dựa vào 03 cách tính trên để tính toán tiền thù lao cho các dịch vụ với khách hàng, nhưng nói chung năng lực của chủ nhiệm dự án còn nhiều han chế trong khả năng tính toán dẫn đến một số hợp đồng chi phí thực tế vượt so với hợp đồng đã ký.
+ cách thanh toán
Nhiều chủ nhiệm dự án chỉ chú ý đàm phán tổng số tiền thù lao khách hàng phải trả không đề cập đến cách thanh toán và các điều kiện phạt khi khách hàng chậm trả dẫn đến nhiều hợp đồng công việc đã thực hiện xong chưa nhận được tiền thù lao ảnh hưởng rất lớn vốn hoạt động của công ty.
1.3.1.2 Năng lực đội ngũ lao động
Do điều kiện công ty mới thành lập cho nên đội ngũ lao động của công ty là khá khiêm tốn. Do tính chất hoạt động ban đầu của công ty là hình thức tư vấn cho các dự án xây dựng cho nên lao động của công ty chủ yếu là đội ngũ cộng tác viên. Đội ngũ lao động này thay đổi theo khối lượng công việc phải thực hiện và thay đổi theo từng loại hình dịch vụ tư vấn. Tuỳ theo từng loại hình dịch vụ tư vấn mà công ty sẽ quyết định mời các chuyên gia tư vấn ở lĩnh vực nào và cụ thể là chuyên gia nào để có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.
Đây là loại hình liên kết đơn giản nhất, thuê chuyên gia bên ngoài công ty làm cộng tác viên thuộc một công ty tư vấn hay một cá nhân làm tư vấn, để nghiên cứu hay đưa ra lời khuyên trong một số bước thực hiện hợp đồng. Việc này được hoàn thiện hay bổ sung trình độ ngành nghề cho công ty hay để kiểm tra công việc mà đội ngũ nhân viên của công ty đã thực hiện. Đó là cách dễ nhất để mang lại sự bảo đảm lớn hơn cho việc thực hiện hợp đồng với chất lượng cao và công ty không phải chi trả tiền lương cho đội ngũ lao động thừa khi công ty không có hợp đồng thực hiện.
Tiền lương trả cho các chuyên gia tư vấn thuê ngoài được trả theo hình thức trọn gói hay trả theo giờ làm việc.
1.3.1.3 Năng lực cạnh tranh và tham gia đấu thầu
Năng lực cạnh tranh và tham gia đấu thầu của công ty so với các tổ chức hoạt động tư vấn đầu tư và xây dựng khác có một số điểm mạnh và điểm yếu sau:
- Đối với các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp dưới hình thức tư vấn đầu tư và xây dựng loại I có số lượng cán bộ nhân viên từ 100 đến 500 người, trong đố trên 80% có trên trình độ đại học, 5-7% có trình độ trên đại học, trang thiết bị phục vụ công tác tư vấn tương đối đầy đủ, các hệ thống mày vi tính nối mạng, máy vẽ, các chương trình phần mềm, các thiết bị khoả sát đo đạc, trong đó có một số phòng thí nghiệm, có các thiết bị kiểm định chất lượng công trình, vốn do ngân sách nhà nước cấp. Các tổ chức này hơn hẳn Công ty cổ phần CTC.
- Các tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu có thể huy động được lực lượng đông đảo các giáo sư, tiên sĩ, phó tiến sĩ, các nhà nghiên cứu giảng dạy. Lực lượng cán bộ này giỏi về lý luận, nắm bắt được khá nhiều thông tin tiến bộ khoa học công nghệ thông qua các hội nghị quốc tế, trao đổi tài liệu. Nhưng lại có nhược điểm là ít được tiếp cận với thị trường thương mại quốc tế cũng như trong nước. Các tổ chức này có thể tận dụng tốt các phương tiện nghiên cứu khoa học, các phòng thí nghiêm, kiểm nghiệm trong các trường đại học và viện nghiên cứu.
- Các tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng thuộc các công ty xây dựng hạng I, các tổng công ty đa ngành, loại hình tổ chức này có số lượng nhân viên không nhiều, thường từ 50-20 người, 70% trong đó là cán bộ có trình độ đại học, ít có cán bộ trên đại học, phương tiện thiết bị, khả năng tư vấn còn nhiều hạn chế. Loại tổ chức này mới được thành lập và bắt đầu tiếp cận với thị trường để tìm kiếm công việc hay được tổng công ty giao cho một số việc theo chức năng.
- Các công ty cũng như các tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng ngoài quốc doanh dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần như công ty cổ phần CTC, các công ty này đa phần có bộ máy quản lý gọn nhẹ, số lượng nhân viên, trang thiết bị vật chất kỹ thuật không nhiều, nhưng có khả năng liên kết với hai hay nhiều công ty với nhau để thực hiện một hợp đồng cho một khách hàng. Việc liên kết cả tạm thời lẫn lâu dài sẽ tăng cường sức mạnh cho công ty, tạo ra được đội ngũ mạnh hơn, có chất lượng hơn để thực hiện hợp đồng một cách thành công dưới các hình thức: thuê chuyên gia, hợp đồng phụ, hợp đồng liên doanh. Tiền trả cho các lĩnh vực tư vấn được hai bên tham gia thoả thuận.
1.3.2 Một số nội dung các công việc mà công ty đang thực hiện tư vấn
Do tính chất công ty vừa thành lập cho nên hoạt động tư vấn của công ty cho các dự án là đang trong quá trình thực hiện. Các lĩnh vực hiện nay công ty đang thực hiện tư vấn là:
Tư vấn lập báo cáo đầu tư
Tư vấn quy hoạch
Tư vấn giám sát thi công
Hoạt động tư vấn hiện nay của công ty đối với các lĩnh vực trên được thể hiện như sau:
1.3.2.1 Tư vấn lập báo cáo đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement