Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yu_sona87
#646276

Download Luận văn Phương hướng và giải pháp phát triển bền vững du lịch biển Hải Phòng miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU. 1
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG. 3
1.1. Những vấn đề lý luận về phát triển du lịch bền vững. 3
1.1.1. Phát triển bền vững. 3
1.1.1.1. Khái niệm về phát triển bền vững. 3
1.1.1.2. Các thước đo về phát triển bền vững. 5
1.1.2. Phát triển du lịch bền vững. 6
1.1.2.1. Các quan niệm về du lịch và du khách 6
1.1.2.2. Quan niệm về phát triển du lịch bền vững. 10
1.1.2.3. Những nguyên tắc phát triển du lịch bền vững. 11
1.1.2.4. Các yếu tố tác động đến phát triển du lịch bền vững. 13
1.1.2.5. Dấu hiệu nhận biết du lịch bền vững du lịch không bền vững. 15
1.2. Đánh giá tính bền vững của du lịch dựa bào bộ chỉ tiêu môi trường của tổ chức du lịch thế giới UNWTO. 18
1.3. Vai trò của phát triển du lịch bền vững trong nền kinh tế xã hội hiện nay. 22
1.4. Kinh nghiệm phát triển du lịch ở một số nơi và bài học kinh nghiệm cho phát triển bền vững du lịch biển Hải Phòng. 24
1.4.1. Một số điển hình về phát triển du lịch không bền vững. 24
1.4.1.1. Phát triển du lịch ở Pattaya (Thái Lan). 24
1.4.1.2. Phát triển du lịch ở đảo Canary (Tây Ban Nha). 25
1.4.2. Một số kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững. 26
1.4.2.1. Kinh nghiệm phát triển du lịch ở tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. 26
1.4.2.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch ở Phong Nha Kẻ Bàng. 26
1.4.3. Kinh nghiệm rút ra cho du lịch biển Hải Phòng. 27
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN
HẢI PHÒNG. 29
2.1. Tổng quan về thực trạng kinh tế- xã hội thành phố Hải Phòng. 29
2.1.1. Tăng trưởng kinh tế. 29
2.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 30
2.1.3. Về giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. 31
2.1.3.1. Công tác giáo dục, y tế và văn hoá. 31
2.1.3.2. Bảo vệ môi trường. 32
2.2. Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch biển Hải Phòng. 33
2.2.1. Tiềm năng du lịch biển Hải Phòng. 33
2.2.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên. 33
2.2.1.2. Tài nguyên du lịch nhân văn. 36
2.2.2. Hiện trạng môi trường du lịch biển Hải Phòng. 38
2.2.3. Thực trạng phát triển du lịch biển Hải Phòng. 41
2.2.3.1. Hiện trạng về thị trường du lịch biển Hải Phòng. 41
2.2.3.2. Doanh thu từ du lịch. 44
2.2.3.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho ngành du lịch. 45
2.2.3.4. Trình độ tổ chức quản lý du lịch. 47
2.2.3.5. Hiện trạng nguồn nhân lực phục vụ du lịch. 48
2.2.3.6. Hiện trạng về hợp tác phát triển du lịch. 48
2.2.3.7 Công tác tuyên truyền xúc tiến và quảng bá du lịch. 50
2.3. Cơ hội thách thức phát triển bền vững du lịch biển Hải Phòng. 51
2.3.1. Đánh giá nhanh tính bền vững của du lịch biển Hải Phòng dựa vào hệ thống chỉ tiêu. 51
2.3.1.1. Về đáp ứng nhu cầu của du khách. 51
2.3.1.2. Đánh giá tính bền vững của du lịch lên phân hệ sinh thái tự nhiên. 52
2.3.1.3. Đánh giá tính bền vững của du lịch lên phân hệ kinh tế 53
2.3.1.4. Đánh giá tính bền vững của du lịch lên phân hệ xã hội - nhân văn. 54
2.3.2. Đánh giá chung về du lịch biển Hải Phòng. 55
2.3.2.1. Thành tựu: 55
2.3.2.2. Tồn tại. 56
2.3.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình phát triển du lịch biển Hải Phòng. 56
2.3.3. Cơ hội và thách thức phát triển bền vững du lịch biển Hải Phòng. 57
2.3.3.1. Cơ hội. 57
2.3.3.2. Thách thức. 58
CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN 60
VỮNG DU LỊCH BIỂN HẢI PHÒNG 60
3.1. Phương hướng phát triển du lịch biển Hải Phòng. 60
3.1.1. Các quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch bền vững 60
3.1.1.1. Các quan điểm phát triển: 60
3.1.1.2. Mục tiêu phát triển: 60
3.1.2. Định hướng phát triển du lịch biển Hải Phòng 61
3.1.2.1. Định hướng phát triển các trung tâm, tuyến, điểm du lịch biển, ven biển Hải Phòng 61
3.1.2.2. Định hướng phát triển thị trường du lịch: 63
3.1.2.3. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch: 64
3.1.2.4. Định hướng hợp tác du lịch: 64
3.1.2.5. Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch biển và ven biển Hải Phòng. 65
3.1.2.6. Định hướng đầu tư phát triển du lịch biển Hải Phòng 66
3.1.2.7. Định hướng bảo vệ tài nguyên và môi truờng du lịch biển 67
3.1.2.8. Định hướng về tổ chức hoạt động du lịch: 68
3.2. Giải pháp phát triển bền vững du lịch biển Hải Phòng 69
3.2.1. Giải pháp về đầu tư phát triển du lịch: 69
3.2.2. Giải pháp tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch 71
3.2.3. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực du lịch 73
3.2.4. Giải pháp về phát triển thị trường du lịch: 73
3.2.5. Giải pháp về môi trường du lịch. 74
3.2.6 Giải pháp về liên kết phát triển du lịch. 75
3.2.7. Giải pháp về tổ chức quản lý. 76
3.2.8. Giải Pháp về tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá, phát triển các lễ hội truyền thống và nâng cấp khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí phục vụ du lịch. 77
3.2.9. Tăng cường , nâng cao tính trách nhiệm và khả năng tham gia của cộng đồng trong quá trình phát triển du lịch. 78
KẾT LUẬN. 80
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
PHỤ LỤC 82
Phụ lục 1: Dự án ưu tiên đầu tư. 82
Phụ lục 2: Sự phân bố các di tích lịch sử vùng ven biển Hải Phòng. 85
Phụ lục 3: Lịch phương tiện giao thông ở Hải Phòng. 92
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Hải Phòng nhiều lợi thế. Hệ sinh thái đa dạng, tài nguyên biển phong phú, nhiều bãi cát nổi tiếng như Bạch Long Vĩ, các rạng san hô đẹp quanh đảo Cát Bà là vườn quốc gia trên biển nổi tiếng. Nơi đây có tới 745 loài thực vật bậc cao thuộc 495 chi và 149 họ. Động vật trong vườn quốc gia cũng hết sức đa dạng, nhiều loài thú quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam, đặc biệt là loài voọc đầu trắng một loài quý hiếm của thế giới chỉ có ở Vươn Quốc gia Cát Bà.
Tuy nhiên, môi trường của vùng ven biển Hải Phòng đang có những báo động về ô nhiệm. Theo kết quả phân tích, điều tra khảo sát gần đây nhất của cơ quan nghiên cứu về môi trường thì biển ven bờ của vùng biển Hải Phòng, đặc biệt là khu vực cửa sông có cảng, đang bị ô nhiễm.
Sự ô nhiễm trước tiên phải kể đến là ô nhiễm dầu. Đa số các mẫu phân tích đều cho thấy hàm lượng dầu trong nước vùng biển ven bờ Hải Phòng có xu hướng tăng cao trong các khu vực của sông, gần khu vực cảng, bến đỗ tầu thuyền. Có trường hợp dầu lan vào các khu đầm nuôi trồng thuỷ sản bám vào lá sú vẹt và ngấm vào trầm tích mặt đáy. Hệ số ô nhiễm dầu trong trầm tích tăng từ 0,4 ( năm 1995) lên 2,4 (năm 2000) và đến các năm gần đây vẫn tiếp tục tăng. Dự báo tình trạng phát triển giao thông thuỷ, công nghiệp và do các phương tiện thuyền đánh cá lạc hậu... Chưa kể Hải Phòng còn có tiềm ẩn nhiều sự cố tràn dầu.
Ô nhiễm đục nước đứng thứ hai sau ô nhiễm dầu. Gần đây ảnh hưởng đục nước của ven biển Hải Phòng tăng lên rõ ở khu vực bãi tắm Đồ Sơn và Đông Nam Cát Bà. Đó là kết quả của nạn phá rừng đầu nguồn và xói lở ở ven biển. Chỉ riêng sông cấm từ 1960 đến năm 1992, lưu lượng nước tăng từ 1 km3/năm lên 12,9 Km3/năm và hàm lượng phù sa tăng từ 20 g/m3 lên 340 g/m3. Đục không những làm bẩn nước, thiệt hại tới du lịch, mà còn làm chết san hô, giảm năng suất sơ cấp thực vật nổi do hạn chế quang hợp.
Ngoài ra độ ôxy hoà tan (DO) của vùng biển Hải Phòng thấp, trung bình khoảng 3,3 đến 10,9 mg/l vào mùa khô và khoảng 0,1 đến 6,1 mg/l vào mùa lũ. Nhu cầu ôxy hoá sinh học (BOD) khá cao (13,6 đến 31mg/l), chỉ số vi trùng học (colifom) qua khảo sát đều thấy vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Nguyên nhân là do chất thải công nghiệp, đô thị, các khu dân cư và những hoạt động trên biển gây ra. Nhiều nhà máy cơ sở sản xuất, khách sạn...có nước thải không được xử lý đều đổ thẳng vào sông, biển. Nhiều rác thải rắn từ các hoạt động tầu thuyền và dân cư ven biển cũng không được thu gom thường được đổ ra sông, biển ven bờ.
Ô nhiễm môi trường biển của Hải Phòng đã và đang tác động xấu đến các hoạt động của cảng, giao thông đường thuỷ, do lượng bồi lắng cộng với xói lở biển gây ra, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nuôi trồng, khai thác thuỷ sản, du lịch biển cũng như cuộc sống của ngư dân và dân cư vùng ven biển. Nếu không chú ý và có ý thức bảo vệ môi trường biển Hải Phòng sẽ mất lợi thế về biển. Đồng thời cộng với những biến đổi khí hậu toàn cầu, Hải Phòng sẽ còn phải đương đầu với những cơn bão lớn, mực nước dâng cao và sóng biển dữ dội. Tất cả những vấn đề đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội, đến cuộc sống của nhân dân Hải Phòng.
Theo các nhà quản lý và nghiên cứu môi trường thì để bảo vệ môi trường Hải Phòng, giải pháp trước tiên là phải tạo ra được một sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, coi trọng sự nghiệp của mọi người và của cộng đồng. Từ đó, xây dựng thói quen nếp sống văn minh, tự giác chấp hành quy chế bảo vệ môi trường biển.
Thứ hai, mọi chường trình, mọi đề án phát triển kinh tế biển, vùng ven biển phải được giải quyết hài hoà, thoả đáng, cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường biển, nhằm phát triển bền vững. Muốn vậy tất cả các công trình xây dựng phục vụ dân sinh kinh tế, quốc phòng, các hoạt động phục vụ dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí ven biển, trên biển đều phải tự xây dựng hệ thống xử lý chất thải. Nứoc thải các loại chỉ được thải ra biển khi đã dược xử lý và đạt tiêu chuẩn cho phép. Cùng với đó, phải kiểm soát các hoạt động gây ô nhiễm, cạn kiệt nguồn tài nguyên. Có kế hoạch khai thác bãi triều, rừng ven biển. Đưa diện tích rừng ven biển của Hải Phòng từ 2.253 ha như hiện nay lên 8.252 ha vào năm 2010 như trong quy hoạch.
Thứ ba, từ Luật bảo vệ môi trường và các văn bản quy định khác, thành phố cần rà soát, nghiên cứu xây dựng và ban hành cụ thể chi tiết quy chế bảo vệ môi trường biển, tạo thành hành lang pháp lý chặt chẽ cho việc quản lý, bảo vệ môi trường.
2.2.3. Thực trạng phát triển du lịch biển Hải Phòng.
2.2.3.1. Hiện trạng về thị trường du lịch biển Hải Phòng.
Khách du lịch đến thành phố Hải Phòng chủ yếu là đi biển. Số lượng khách du lịch quốc tế đến vùng biển Hải Phòng chiếm 71,2% lượng khách du lịch quốc tế đến Hải Phòng và khách du lịch nôi địa đến vùng biển Hải Phòng chiếm 90% lượng khách du lịch nội địa đến Hải Phòng. Trong số các vùng du lịch ven biển Hải Phòng thì Đồ Sơn và Cát Bà là hai điểm du lịch chủ yếu thu hút số lượng đông đảo cả trong và ngoài nước. Đặc biệt năm 2007, theo số liệu sơ bộ thì số khách đến Đồ Sơn là khoảng 1,5 triệu lượt khách, chiếm trên 65% tổng số khách du lịch đến vùng biển Hải Phòng.
Biểu 2.1: Thị phần khách du lịch quốc tế đến Hải Phòng năm 2007
Nguồn : Sở du lịch Hải Phòng.
Biểu 2.2: Thị phần khách du lịch nội địa đến Hải Phòng năm 2007
Nguồn :Sở du lịch Hải Phòng.
Khách du lịch đến vùng biển Hải Phòng từ năm 1995 đến nay tăng đáng kể cả về số lượng và chất lượng. Năm 1995 tổng lượng khách du lịch do các cơ sở lưu trú phục vụ mới chỉ đạt khoảng 246.302 lượt khách thì năm 2004 con số này đã lên đến khoảng 1.751.112 lượt khách và theo thống kê sơ bộ thì trong năm 2007 con số đó là 2.534.452 lượt khách trong đó riêng khu vực Đồ Sơn đã thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách, Cát Bà thu hút khoảng 602 nghìn lượt khách. Do các sản phẩm du lịch ngày càng phong phú và đa dạng nên khách nghỉ lại với thời gian lưu trú cao hơn và chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ du lịch khác
Bảng 2.2: Hiện trạng số lượng khách du lịch đến vùng ven biển Hải Phòng
giai đoạn 1995-2007
Đơn vị: Lượt khách
Chỉ tiêu
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Khách do cơ sở lưu trú phục vụ
246.302
602.212
980.661
1.380.661
1.520.523
1.751.112
1.983.231
2.326.735
2.534.452
Khách quốc tế
26.874
139.283
216.841
350.021
338.205
392.010
454.652
512.764
541.120
Khách trong nước
219.428
462.929
763.820
1.030.640
1.132.318
1.359.102
1.428.679
1.813.971
1.993.332
Nguồn: sở du lịch Hải Phòng.
Trước hết phải kể đến thị trường khách du lịch quốc tế, đây chính là nguồn thu ngoại tệ quan trọng và là thị trường tiềm năng. Năm 1995 lượng khách là 26.875 thì năm 2004 con số đó đã lên tới 392.010 lượt khách và con số đó tiếp tục tăng nhanh trong những năm gần đây và đến năm 2007 con số đó là 541.120 lượt tăng hơn so với năm 2006 (512.764 lượt khách ).
Về khách du lịch nội địa, theo bảng...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online