Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yu_sona87
#646276 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG. 3
1.1. Những vấn đề lý luận về phát triển du lịch bền vững. 3
1.1.1. Phát triển bền vững. 3
1.1.1.1. Khái niệm về phát triển bền vững. 3
1.1.1.2. Các thước đo về phát triển bền vững. 5
1.1.2. Phát triển du lịch bền vững. 6
1.1.2.1. Các quan niệm về du lịch và du khách 6
1.1.2.2. Quan niệm về phát triển du lịch bền vững. 10
1.1.2.3. Những nguyên tắc phát triển du lịch bền vững. 11
1.1.2.4. Các yếu tố tác động đến phát triển du lịch bền vững. 13
1.1.2.5. Dấu hiệu nhận biết du lịch bền vững du lịch không bền vững. 15
1.2. Đánh giá tính bền vững của du lịch dựa bào bộ chỉ tiêu môi trường của tổ chức du lịch thế giới UNWTO. 18
1.3. Vai trò của phát triển du lịch bền vững trong nền kinh tế xã hội hiện nay. 22
1.4. Kinh nghiệm phát triển du lịch ở một số nơi và bài học kinh nghiệm cho phát triển bền vững du lịch biển Hải Phòng. 24
1.4.1. Một số điển hình về phát triển du lịch không bền vững. 24
1.4.1.1. Phát triển du lịch ở Pattaya (Thái Lan). 24
1.4.1.2. Phát triển du lịch ở đảo Canary (Tây Ban Nha). 25
1.4.2. Một số kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững. 26
1.4.2.1. Kinh nghiệm phát triển du lịch ở tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. 26
1.4.2.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch ở Phong Nha Kẻ Bàng. 26
1.4.3. Kinh nghiệm rút ra cho du lịch biển Hải Phòng. 27
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN
HẢI PHÒNG. 29
2.1. Tổng quan về thực trạng kinh tế- xã hội thành phố Hải Phòng. 29
2.1.1. Tăng trưởng kinh tế. 29
2.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 30
2.1.3. Về giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. 31
2.1.3.1. Công tác giáo dục, y tế và văn hoá. 31
2.1.3.2. Bảo vệ môi trường. 32
2.2. Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch biển Hải Phòng. 33
2.2.1. Tiềm năng du lịch biển Hải Phòng. 33
2.2.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên. 33
2.2.1.2. Tài nguyên du lịch nhân văn. 36
2.2.2. Hiện trạng môi trường du lịch biển Hải Phòng. 38
2.2.3. Thực trạng phát triển du lịch biển Hải Phòng. 41
2.2.3.1. Hiện trạng về thị trường du lịch biển Hải Phòng. 41
2.2.3.2. Doanh thu từ du lịch. 44
2.2.3.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho ngành du lịch. 45
2.2.3.4. Trình độ tổ chức quản lý du lịch. 47
2.2.3.5. Hiện trạng nguồn nhân lực phục vụ du lịch. 48
2.2.3.6. Hiện trạng về hợp tác phát triển du lịch. 48
2.2.3.7 Công tác tuyên truyền xúc tiến và quảng bá du lịch. 50
2.3. Cơ hội thách thức phát triển bền vững du lịch biển Hải Phòng. 51
2.3.1. Đánh giá nhanh tính bền vững của du lịch biển Hải Phòng dựa vào hệ thống chỉ tiêu. 51
2.3.1.1. Về đáp ứng nhu cầu của du khách. 51
2.3.1.2. Đánh giá tính bền vững của du lịch lên phân hệ sinh thái tự nhiên. 52
2.3.1.3. Đánh giá tính bền vững của du lịch lên phân hệ kinh tế 53
2.3.1.4. Đánh giá tính bền vững của du lịch lên phân hệ xã hội - nhân văn. 54
2.3.2. Đánh giá chung về du lịch biển Hải Phòng. 55
2.3.2.1. Thành tựu: 55
2.3.2.2. Tồn tại. 56
2.3.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình phát triển du lịch biển Hải Phòng. 56
2.3.3. Cơ hội và thách thức phát triển bền vững du lịch biển Hải Phòng. 57
2.3.3.1. Cơ hội. 57
2.3.3.2. Thách thức. 58
CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN 60
VỮNG DU LỊCH BIỂN HẢI PHÒNG 60
3.1. Phương hướng phát triển du lịch biển Hải Phòng. 60
3.1.1. Các quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch bền vững 60
3.1.1.1. Các quan điểm phát triển: 60
3.1.1.2. Mục tiêu phát triển: 60
3.1.2. Định hướng phát triển du lịch biển Hải Phòng 61
3.1.2.1. Định hướng phát triển các trung tâm, tuyến, điểm du lịch biển, ven biển Hải Phòng 61
3.1.2.2. Định hướng phát triển thị trường du lịch: 63
3.1.2.3. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch: 64
3.1.2.4. Định hướng hợp tác du lịch: 64
3.1.2.5. Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch biển và ven biển Hải Phòng. 65
3.1.2.6. Định hướng đầu tư phát triển du lịch biển Hải Phòng 66
3.1.2.7. Định hướng bảo vệ tài nguyên và môi truờng du lịch biển 67
3.1.2.8. Định hướng về tổ chức hoạt động du lịch: 68
3.2. Giải pháp phát triển bền vững du lịch biển Hải Phòng 69
3.2.1. Giải pháp về đầu tư phát triển du lịch: 69
3.2.2. Giải pháp tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch 71
3.2.3. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực du lịch 73
3.2.4. Giải pháp về phát triển thị trường du lịch: 73
3.2.5. Giải pháp về môi trường du lịch. 74
3.2.6 Giải pháp về liên kết phát triển du lịch. 75
3.2.7. Giải pháp về tổ chức quản lý. 76
3.2.8. Giải Pháp về tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá, phát triển các lễ hội truyền thống và nâng cấp khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí phục vụ du lịch. 77
3.2.9. Tăng cường , nâng cao tính trách nhiệm và khả năng tham gia của cộng đồng trong quá trình phát triển du lịch. 78
KẾT LUẬN. 80
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
PHỤ LỤC 82
Phụ lục 1: Dự án ưu tiên đầu tư. 82
Phụ lục 2: Sự phân bố các di tích lịch sử vùng ven biển Hải Phòng. 85
Phụ lục 3: Lịch phương tiện giao thông ở Hải Phòng. 92
LỜI MỞ ĐẦU.

Hàng năm ngành du lịch đã đem về cho mỗi quốc gia một số tiền khổng lồ. Thực tế cho thấy khi Chính phủ chi ra một đồng để đầu tư vào du lịch sẽ thu về hàng ngàn đồng lợi nhuận, bởi lẽ du lịch là ngành tổng hợp mang tính chất chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội. Đầu tư vào du lịch là đã mở ra sự phát triển mới, Nhà nước quản lý về du lịch và chỉ đạo các chiến lược kinh doanh du lịch đi đôi với việc hợp tác về du lịch. Du lịch là hiện tượng kinh tế xã hội thu hút hàng triệu người trên thế giới. Bản chất kinh tế của nó là ở chỗ sản xuất và cung cấp hàng hoá phục vụ thoả mãn nhu cầu vật chất, tinh thần của du khách. Bên cạnh sự phát triển rất nhanh của ngành công nghiệp không khói này thì chúng ta đã và đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu du lịch, các tệ nạn xã hội liên quan đến du lịch ngày càng gia tăng. Điều đó đã trở thành mối lo ngại lớn của các nhà chức trách, của mọi người dân trên thế giới, thúc dục những người làm du lịch phải tìm hướng đi mới cho mình đó là phát triển du lịch một cách bền vững.
Cùng với kinh tế cảng biển, du lịch đã đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng và trong đó không thể không kể đến du lịch biển. Dọc theo bờ biển Hải Phòng chúng ta thấy rất nhiều bãi cát đẹp là hạt nhân tiền đề hình thành các khu du lịch biển. Ngoài khơi là một dẫy đảo như một chuỗi ngọc viền quanh bờ biển. Trong lòng biển là thế giới san hô, bào ngư, và nhiều loại hải sản khác vừa đáp ứng cho du lịch lặn biển vừa là những món ăn đặc sản phục vụ du khách. Sự đa dạng của địa hình ven biển và hải đảo đã tạo ra những cảnh quan thiên nhiên đặc sắc với những vũng, vịnh, đầm phá, hang động nổi tiếng. Dọc theo dải ven biển cũng như các đảo ven bờ tập trung khu bảo tồn thiên nhiên, rừng quốc gia Cát Bà có tính đa dạng sinh học cao, nhiều di tích văn hoá lịch sử và các lễ hội đặc biệt có giá trị to lớn đối với phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, du lịch nghỉ dưỡng.... Chính những điều kiện đó mà du lịch biển Hải Phòng trong thời gian vừa qua là địa chỉ quen thuộc của du khách trong nước và quốc tế, đóng góp trên 70% vào tổng doanh thu du lịch của thành phố. Tuy nhiên sự phát triển "nóng" về du lịch của vùng ven biển Hải Phòng cũng đang đứng trước những thách thức không bền vững nếu không được kiểm soát với mục tiêu bền vững.
Vì những lý do trên em đã chon đề tài: ''Phương hướng và giải pháp phát triển bền vững du lịch biển Hải Phòng" . Với hy vọng đánh giá thực trạng hoạt động du lịch biển Hải Phòng để từ đó đưa ra một số phương hướng và giải pháp khắc phục những tồn tại và đẩy mạnh phát triển du lịch biển Hải Phòng, đưa du lịch biển thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Hải Phòng.
Luận văn gồm ba phần chính:
Phần 1: Cơ sở lý luận về phát triển du lịch bền vững.
Phần 2: Thực trạng phát triển du lịch biển Hải Phòng.
Phần 3: Định hướng và giải pháp phát triển bền vững du lịch biển Hải Phòng.
Để hoàn thành đề tài này em được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Th.s Bùi Đức Tuân và các anh chị trong ban nghiên cứu và phát triển các ngành dịch vụ- Viện Chiến lược phát triển. Tuy nhiên do trình độ và thời gian có hạn đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong các thầy cô và quý cơ quan giúp đỡ góp ý
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008
Sinh viên
Trần Hùng
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG.

1.1. Những vấn đề lý luận về phát triển du lịch bền vững.
1.1.1. Phát triển bền vững.
Phát triển bền vững là một khái niệm mới nhằm định nghĩa một sự phát triển về mọi mặt trong hiện tại mà vẫn đảm bảo sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa. Khái niệm này hiện đang là mục tiêu hướng tới nhiều quốc gia trên thế giới, mỗi quốc gia sẽ dựa theo đặc thù kinh tế, chính trị, văn hoá, địa lý.... riêng để hoạch định chiến lược phù hợp nhất với quốc gia đó.
1.1.1.1. Khái niệm về phát triển bền vững.
Từ những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, khi tăng trưởng kinh tế của nhiều nước trên thế giới đã đạt được tốc độ khá cao, người ta đã bắt đầu có những lo nghĩ đến ảnh hưởng tiêu cực của sự tăng trưởng nhanh đó đến tương lai con người và vấn đề phát triển bền vững được đặt ra. Theo thời gian, quan niệm về phát triển bền vững ngày càng được hoàn thiện. Năm 1987, vấn đề phát triển bền vững được Ngân hàng thế giới (WB) đề cập lần đầu tiên, theo đó phát triển bền vững là "...Sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm nguy hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của thế hệ tương lai"*. Quan niệm đầu tiên về phát triển bền vững của WB chủ yếu nhấn mạnh đến khía cạnh sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo đảm môi trường sống của con người trong quá trình phát triển của con người chưa thấy được vấn đề xã hội được đề cập đến. Ngày nay, quan điểm về phát triển bền vững được đề cập một cách đầy đủ hơn, bên cạnh yếu tố môi trường và tài nguyên thiên nhiên thì yếu tố môi trường xã hội được đặt ra với một ý nghĩa cũng vô cùng quan trọng trong vấn đề phát triển bền vững. Hội nghị thượng
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement