Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Cat
#646234 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chương 1: Một số vấn đề lí luận về nâng cao sức cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn
1.1Hoạt động kinh doanh khách sạn
1.1.1 Khái niệm về khách sạn và kinh doanh khách sạn .
1.1.2 Đặc điểm của kinh doanh khách sạn .
1.1.3 Nội dung kinh doanh khách sạn .
1.2 Cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn
1.2.1 Khái nịêm và vai trò của cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn .
1.2.2 Sự tất yếu của cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn .
1.2.3 Các dạng cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn .
1.2.4 Đặc điểm của cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn .
1.3 Sức cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn .
1.3.1 Khái niệm sức cạnh tranh .
1.3.2 Sự cần thiết nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn .
1.3.3 Các chỉ tiêu biểu hiện sức cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn .
1.3.4 Các yếu tố tác động đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn .
Chương 2: Thực trạng kinh doanh và sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn .
2.1 Vài nét khái quát về khách sạn Bảo Sơn
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Bảo Sơn
2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của khách sạn Bảo Sơn .
2.1.3 Điều kiện kinh doanh bên ngoài của khách sạn Bảo Sơn .
2.1.4 Kết quả kinh doanh của khách sạn Bảo Sơn .
2.2 Sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn .
2.2.1 Đặc điểm tình hình kinh doanh của khách sạn Bảo Sơn .
2.2.2 Các yếu tố tác động đến sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn .
2.2.3 Đánh giá sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn
2.3 Nhận xét chung về sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn
2.3.1 Những thuận lợi và khó khăn của khách sạn Bảo Sơn
2.3.2 Ưu điểm và hạn chế của khách sạn Bảo Sơn .
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn .
3.1 Xu hướng cạnh tranh trên thị trường kinh doanh khách sạn Việt Nam hiện nay .
3.1.1 Xu hướng phát triển của du lịch Việt Nam trong những năm tới .
3.1.2 Xu hướng phát triển của du lịch Hà Nội trong những năm tới .
3.1.3 Xu hướng cạnh tranh trên thị trường kinh doanh khách sạn ở Việt Nam hiện nay
3.2 Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của khách sạn Bảo Sơn năm 2005 .
3.2.1 Mục tiêu kinh doanh của khách sạn Bảo Sơn năm 2005
3.2.2Phương hướng kinh doanh của khách sạn Bảo Sơn trong những năm tới .
3.2.3 Phương hướng nâng cao sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn năm 2005 .
3.3 Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn .
3.3.1 Tăng cường nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
3.3.2 Xác định chính xác thị trường khách trọng điểm .
3.3.3 Chọn lựa chính sách kinh doanh của khách sạn thích ứng trong điều kiện cạnh tranh
3.3.4 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ của khách sạn
3.3.5 Xây dựng chính sách giá hợp lý đối với sản phẩm dịch vụ của khách sạn
3.3.6 Mở rộng các kênh phân phối sản phẩm dịch vụ của khách sạn .
3.3.7 Tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng cáo .
3.3.8 Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lao động .
3.3.9 Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn .
3.4 Một số kiến nghị với nhà nước và các cơ quan hữu quan .
3.4.1 Kiến nghị với nhà nước .
3.4.2 Kiến nghị với tổng cục du lịch .
Kết luận .
Danh mục tài liệu tham khảo .
LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Hiện nay, du lịch được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, bởi vì du lịch thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tạo công ăn việc làm, mở rộng giao lưu văn hoá và xã hội giữa các vùng trong nước với nước ngoài.
Việt Nam là một quốc gia có nhiều tiềm năng du lịch, không chỉ ở cảnh quan thiên nhiên, truyền thống văn hoá lịch sử mà còn ngay ở cả mỗi con người Việt Nam với những nụ cười như sinh ra làm du lịch. Du lịch phát triển kéo theo hệ thống khách sạn cũng phát triển phục vụ cho nhu cầu lưu trú. Để tăng khả năng cạnh tranh thu hút khách, các nhà kinh doanh khách sạn cần tạo ra những sản phẩm độc đáo phong phú về chủng loại và tiêu chuẩn đạt chất lượng quốc tế.
Trước sự thay đổi hàng ngày của những điều kiện kinh tế xã hội trong nước và thế giới, ngành du lịch Việt Nam với những tiềm năng du lịch phong phú và đa dạng, đồng thời được sự quan tâm của Đảng và nhà nước thông qua các chính sách đổi mới đã có bước chuyển mình quan trọng. Với chính sách mở cửa ngoại giao và kinh tế, Việt Nam dần khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, đặt quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới, khách đến Việt Nam ngày càng đông hơn không chỉ với mục đích tìm kiếm cơ hội kinh doanh mà còn để du lịch.
Khách đến ngày càng tăng nên ngành kinh doanh khách sạn nhanh chóng trở thành một nghề hấp dẫn cả doanh nhân trong và ngoài nước. Do vậy chỉ trong một vài năm, lượng khách sạn được xây dựng đã vượt quá mức cầu, dẫn đến tình trạng công suất phòng giảm xuống nhanh chóng. Một số khách sạn hoạt động kinh doanh không hiệu quả đã phải chuyển đổi kinh doanh sang lĩnh vực khác hay bị phá sản.
Mặt khác một số doanh nghiệp mới ra đời đáp ứng các nhu cầu khác của khách hàng làm cho khả năng cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp trở nên khốc liệt hơn. Với các diễn biến phức tạp của thị trường, vấn đề đặt ra là làm sao để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành trên thị trường trong nước và quốc tế. Đây là điều quan tâm của các ngành, các cấp, các cơ quan hữu quan, các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn bởi nó là điều kiện tiên quyết để ngành, doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.
Qua quá trình thực tập tại khách sạn Bảo Sơn, em nhận thấy khách sạn còn số mặt hạn chế: chưa có một chương trình hành động mang tính khoa học để đem lại kết quả kinh doanh. Các biện pháp thu hút khách chưa được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Khách sạn chưa tận dụng hết khả năng của mình để khai thác hiệu quả nguồn khách đặc biệt, nguồn khách trong nước.
Trong tiến trình hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới, sức cạnh tranh sẽ ngày càng tăng, quá trình hoạt động kinh doanh sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Do vậy khách sạn cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế còn tồn tại, nâng cao chất lượng, nhấn mạnh vào các thế mạnh của khách sạn.
Trên cơ sở đó em đã chọn đề tài: “Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn” làm luận văn tốt nghiệp nhằm đề xuất một số biện pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của khách sạn trên thị trường, để tạo một vị thế vững chắc cho doanh nghiệp trong thời gian tới.
2. Mục đích nghiên cứu
- Hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản về khách sạn, kinh doanh khách sạn và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn.
- Khảo sát thực trạng của việc nâng cao sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của luận văn là sức cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn.
- Phạm vi nghiên cứu của luận văn là những vấn đề có liên quan sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn nghiên cứu trong thời gian 2 năm 2003- 2004.
4. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu làm 3 chương:
Chương I: Một số vấn đề lí luận về nâng cao sức cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn
Chương II: Thực trạng kinh doanh và sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn
5. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp phân tích: Nghiên cứu sách báo chuyên ngành, các báo cáo về thực trạng sử dụng nhân lực trong tình hình phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn từ đó rút ra các phương hướng đề xuất.
Phương pháp thống kê: Từ việc nghiên cứu chỉ tiêu giưa các năm, em sử dụng phương pháp thống kê so sánh về tỷ lệ phần trăm, số tương đối và tuyệt đối để đưa ra các kết luận về tình hình kinh doanh của khách sạn.
Ngoài các phương pháp trên trong báo cáo chuyên đề thực tập còn sử dụng phương pháp đối chiếu so sánh hệ thống các thông tin điều tra, sử dụng mô hình toán cùng các số liệu thứ cấp và sơ cấp để làm tăng thêm tính chính xác và thuyết phục cho luận văn.

CHƯƠNG 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN
1.1 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN
1.1.1 Khái niệm về khách sạn và kinh doanh khách sạn
1.1.1.1 Khái niệm khách sạn
Khái niệm về khách sạn được định nghĩa theo nhiều quan điểm khác nhau: “ Khách sạn là nơi cung cấp các dịch vụ ngủ, ăn uống, phương tiện giao thông, thông tin, các chương trình giải trí... cho khách đến với điều kiện khách phải trả các khoản tiền trên. Có loại khách sạn không cung cấp dịch vụ: ăn uống cho khách. Trong ngành du lịch, khách sạn đóng vai trò không thể thiếu được vì nói chung không có khách sạn thì không thể hoạt động du lịch.”[1 trong danh mục tài liệu tham khảo].
Theo bài giảng kinh tế khách sạn thì khách sạn được định nghĩa như sau:
“ Khách sạn là cơ sở phục vụ lưu trú phổ biến đối với mọi khách du lịch. Chúng sản xuất, bán và trao cho khách những dịch vụ, hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu của họ về chỗ ngủ, nghỉ ngơi, ăn uống, chữa bệnh, vui chơi giải trí… phù hợp với mục đích và động cơ của chuyến đi.Chất lượng và sự đa dạng của dịch vụ hàng hoá trong khách sạn qui định thứ hạng của nó. Mục đích hoạt động là thu được lợi nhuận ”.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1025304 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement