Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoanghahoanghacb
#646232 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chương I: Cơ sở lý luận chung về công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự trong doanh nghiệp khách sạn. .3
1.1. Doanh nghiệp Khách sạn và kinh doanh Khách sạn .3
1.1.1. Khái niệm và Đặc điểm .3
1.1.2. Phân loại khách sạn .6
1.2. Lao động trong doanh nghiệp khách sạn .8
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại lao động trong khách sạn .8
1.3. Tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp khách sạn 14
1.3.1. Khái niệm và mục đích tuyển dụng 14
1.3.2. Các nguồn tuyển dụng nhân sự 15
1.3.3. Quy trình tuyển dụng 17
1.4. Bố trí và sử dụng nhân sự trong doanh nghiệp khách sạn 21
1.4.1. Định mức lao động trong doanh nghiệp khách sạn 22
1.4.2. Tổ chức lao động và công việc trong khách sạn 23
1.5. Tầm quan trọng phải hoàn thiện công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự trong doanh nghiệp khách sạn 24
1.6. Nhân tố ảnh hưởng đến tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự trong doanh nghiệp khách sạn 26
1.6.1. Nhân tố khách quan 26
1.6.2. Nhân tố chủ quan 27
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN 29
2.1. Khái quát về công ty khách sạn du lịch Kim Liên 29
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty khách sạn du lịch Kim Liên 29
2.1.2. Sơ đồ tổ chức của công ty khách sạn du lịch Kim Liên 31
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 33
2.1.4. Đặc điểm cơ sở vật chất kĩ thuật của công ty khách sạn du lịch Kim Liên 34
2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty khách sạn du lịch Kim Liên qua hai năm( 2003-2004) 35
2.2. Thực trạng đội ngũ lao động tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên. 38
2.2.1. Số lượng, cơ cấu lao động tại công ty. 38
2.2.2. Chất lượng đội ngũ lao động. 43
2.3. Công tác tuyển dụng nhân sự ở công ty khách sạn du lịch Kim Liên. 46
2.3.1. Hoạch định nguồn nhân lực 46
2.3.2. Chuẩn bị và thông báo tuyển dụng 47
2.3.3. Thu nhận hồ sơ và sơ tuyển 48
2.3.4. Phỏng vấn và kiểm tra tay nghề 49
2.3.5. Kiểm tra sức khoẻ 50
2.3.6. Ra quyết định tuyển dụng 51
2.4. Vấn đề bố trí và sử dụng nhân sự tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên. 52
2.5. Những đánh giá chung về công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên. 54
2.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyên dụng, bố trí và sử dụng lao động. 55
2.6.1. Nhân tố khách quan 55
2.6.2. Nhân tố chủ quan 56
CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN 58
3.1. Xu hướng phát triển du lịch trên thế giới và các nước Đông Nam Á 58
3.1.1. Xu hướng phát triển du lịch trên thế giới 58
3.1.2. Xu hướng phát triển du lịch các nước vùng Đông Nam Á 59
3.1.3. Sự phát triển du lịch ở Việt Nam 60
3.2. Những thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của công ty khách sạn du lịch Kim Liên 61
3.2.1. Những thuận lợi 61
3.2.2. Những khó khăn 62
3.3. Các mục tiêu và chiến lược kinh doanh của công ty khách sạn du lịch Kim Liên 63
3.3.1. Mục tiêu 63
3.3.2. Những chiến lược kinh doanh của công ty 65
3.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự 68
3.4.1. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng 68
3.4.2. Hoàn thiện công tác thành lập hội đồng tuyển dụng nhân sự 70
3.4.3. Hoàn thiện công tác ra quyết định tuyển dụng 71
3.4.4. Hoàn thiện một số công tác khác 72
3.5. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bố trí và sử dụng nhân sự 74
3.5.1. Xác định Định mức Lao động hợp lý 74
3.5.2. Hoàn thiện phân công lao động 75
3.5.3. Chú trọng áp dụng quy chế làm việc thích hợp 76
3.6. Những kiến nghị 76
3.6.1. Kiến nghị đối với nhà nước và chính phủ 76
3.6.2. Kiến nghị với tổng cục du lịch và các bộ ngành có liên quan 78
3.6.3. Một số đề xuất với công ty khách sạn du lịch Kim Liên 79
KẾT LUẬN: 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
LỜI MỞ ĐẦU
Những năm gần đây chúng ta đã chứng kiến những sự phát triển vượt bậc của hoạt động du lịch thế giới trong đó có ngành du lịch của Việt Nam. Ngành du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển với qui mô ngày càng to lớn hơn. Đối với một nước đang phát triển như Việt Nam thì sự đóng góp của ngành du lịch là rất quan trọng.
Khi mà chiến tranh đã lùi xa vào trong quá khứ, cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật thì năng xuất lao động của con người đã ngày càng tăng. Do đó cuộc sống của người dân càng ngày càng được cải thiện và nhu cầu du lịch xuất hiện là tất yếu. Nhưng cũng vì thế mà nhu cầu của con người ngày càng nâng cao hơn làm cho ngành kinh doanh khách sạn du lịch phát triển mạnh cả về chất và lượng.
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển cần tự mình thay đổi, củng cố mình để có thể thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Việc các doanh nghiệp phải luôn nghiên cứu thị trường, nắm bắt các thông tin về cung cầu du lịch là vô cùng quan trọng. Từ đó đưa ra các chiến lược sản phẩm cũng như chiến lược giá cả sao cho phù hợp nhất với tình hình thực tiễn. Để thực hiện được điều này thì yếu tố con người đóng vai trò quan trọng hơn cả.
Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào thì việc tuyển chọn và sử dụng lao động cũng là một công việc rất quan trọng, nó cần được quan tâm đúng mức đặc biệt là các doanh nghiệp khách sạn du lịch. Hiện nay thị trường lao động là rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên để có thể tuyển dụng được những con người tốt phù hợp với doanh nghiệp mình là không phải đơn giản. Tình trạng thừa những lao động không có chuyên môn và thiếu những lao động có chuyên môn tốt, được đào tạo chính quy, thạo ngoại ngữ vẫn xảy ra thường xuyên. Chính vì vậy các doanh nghiệp khách sạn du lịch cần tuyển dụng kỹ càng và bố trí sử dụng hợp lí.
Bởi vậy nghiên cứu để tìm ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khách sạn du lịch. Qua thời gian thực tập nghiên cứu thực tiễn tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên cùng với những kiến thức em đã học được trong trường đại học và sự giúp đỡ tận tình của Tiến sỹ Trần Thị Phùng em đã trọn đề tài “ Hoàn thiện công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên ”.
Trên cơ sở những lý luận cơ bản về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp khách sạn du lịch, luận văn đi sâu vào nghiên cứu công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên . Từ đó phân tích và tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, những thuận lợi, khó khăn của khách sạn trong công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự. Đưa ra những ý kiến đề xuất, kiến nghị phù hợp với khách sạn để góp phần hoàn thiện công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự tại công ty.
Luận văn có sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
Phương pháp quan sát, thống kê, phỏng vấn, phân tích và tổng hợp.
Kết cấu của luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận chung về công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự trong doanh nghiệp khách sạn.
Chương II: Thực trạng công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên .
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên .

CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN
1.1. Doanh nghiệp khách sạn và kinh doanh khách sạn

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tammiu
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014760 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement