Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Dinsmore
#646226 Download Đề tài khách sạn du lịch miễn phíMỤC LỤC

ĐỀ TÀI: KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI NHÀ HÀNG CỦA KHÁCH SẠN KIM ĐÔ ROYAL CITY.THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG.
LỜI CẢM ƠN
PHẦN I: MỞ ĐẦU .Trang 1
Lý do chọn đề tài Trang 1
Phưong pháp nghiên cứu .Trang 2
Đôi tựong nghiên cứu .Trang 3
Nhiệm vụ nghiên cứu .Trang 3
Địa điểm nghiên cứu .Trang 3
PHẦN II : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.Trang 4
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH DU LỊCH VIỆT NAM VÀ DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG NƠI THỰC TẬP . .Trang 4
I . KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH DU LỊCH VIỆT NAM .Trang 4
1. DU LỊCH TRONG NỀN KINH TẾ .Trang 4
2. TIỀM NĂNG DU LỊCH VIỆT NAM .Trang 4,5
3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN .Trang 6,7
4NHỮNG TỒN TẠI CỦA DU LỊCH VIỆT NAM . .Trang 8
II . KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH DU LỊCH TẠI TP.HỒ CHÍ MINH.Trang 8
1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH DU LỊCH VIỆT NAM .Trang 9
2.TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Trang 9
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN KIM ĐÔ ROYAL CITY Trang 10
1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỄN CỦA KHÁCH SẠN.
1.1 Tổng quan về Saigontourist .Trang 11
1.2 Tổng quan về khách sạn Kim Đô Royal City Trang 11
1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn Kim Đô .Trang 11
1.2.2 Kim Đô và triết lý kinh doanh .Trang 12, 13,14
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ Trang15
2.1 Sơ đồ tổ chức của khách sạn .Trang 15
2.2 Sơ đồ cấu tạo của khách sạn .Trang 16
2.3 Sơ đồ tổ chức nhà hàng & tiệc .Trang 17
3. ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG Trang 15
4. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KỸ THUẬT CỦA KHÁCH SẠN .Trang 17
4.1 Các loại phòng.Trang 18,19,10.21,22
4.2 Giá cả dịch vụ hiện tại .Trang 23
4.3 Quầy bar Trang24, 25
4.4 Phòng họp .Trang 26
4.5 Nhà hang và Café .Trang 26
4.6 Phòng tiệc và hội nghị .Trang 26
5. VẬN CHUYỂN .Trang 26
6. MỘT SỐ CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT KHÁC .Trang 26,27,28
7. QUY HOẠCH KHÁCH SẠN .Trang 28
8. SƠ BỘ NHẬN XÉT VẾ THẾ MẠNH VÀ KHÓ KHĂN CỦA KHÁCH SẠN
8.1 Thế mạnh của khách sạn .Trang 29
8.2 Khó khăn của khách sạn Trang 29
II. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN.Trang 30
1. NHỮNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA KHÁCH SẠN
2. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG .Trang 31
3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĂN UỐNG TẠI NHÀ HÀNG CỦA KHÁCH SẠN Trang 32
3. 1 Kinh doanh hội nghị Trang 32
3.2 Kinh doanh nhà hàng .Trang 33
3.3 Tiệc Cưới –Party – Sinh nhật .Trang 333.4 3.4 Buffet .Trang 34
Hiệu quả kinh doanh của khách sạn .Trang 34, 35
I. BỘ PHẬN LỄ TÂN .Trang 36
1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Trang 36
1.1 Chức năng .Trang 37
1.2 Nhiệm vụ Trang 38
1.3 Quy trình đón tiếp phục vụ khách lưu trú( tổ chức hoạt động của bộ phận lễ tân) .Trang 39
2. NHÂN SỰ .Trang 39
3. SỔ SÁCH CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN Trang 39
II. BỘ PHẬN PHỤC VỤ PHÒNG TRONG KHÁCH SẠN .Trang 40
1. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN PHỤC VỤ PHÒNG TRONG KHÁCH SẠN .Trang 40
1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ .Trang 40
1.1 Chức năng .Trang 40
1.2 Nhiệm vụ .Trang 40
2. NHÂN SỰ .Trang 40
III.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN ĂN UỐNG TRONG KHÁCH SẠN .Trang 41
1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ .Trang 41
1.1 Chức năng .Trang 41
1.2 Nhiệm vụ .Trang 41
2. NHÂN SỰ .Trang 41
3. DỊCH VỤ TIỆC CƯỚI, HỘI NGHỊ - PARTY Trang 42
Hạng mục khuyến mãi tiệc cưới .Trang 42
Thực đơn .Trang 43 44, 45,46,47
4.THỨC UỐNG Trang 47
5.CÁC KIỂU PHỤC VỤ ĂN UỐNG .Trang 47 QUY TRÌNH, KỸ THUẬT PHỤC VỤ Trang 48, 49, 50, 51, 52 ,53, 54
7. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI KHÁCH SẠN Trang 54
7.1 Thực trạng .Trang 54
7.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại khách sạn .Trang 54
MỘT SỒ HÌNH ẢNH VỀ PHÒNG VÀ NHÀ HÀNG CỦA KHÁCH SẠN
KIM ĐÔ
PHẦN III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Trang 58
TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG ĐÃ VIẾT . Trang 58
NHỮNG TỒN TẠI, NHƯỢC ĐIỂM KHI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .Trang 58
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỂ XUẤT KHÁC .Trang 58
LỜI KẾT .Trang 59

PHẦN I: MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài:
Hiện nay trên phạm vi toàn thế giới, du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xã hội. Với sự phát triển không ngừng, du lịch không những đã đóng góp một phần quan trọng cho nền kinh tế quốc dân mà còn mang lại sự giao lưu về chính trị, văn hoá giữa các quốc gia trên toàn thế giới. Du lịch đã trở thành một trong những động lực thúc đẩy chính sách hợp tác đầu tư giữa các quốc gia
Việt Nam, một quốc gia nằm trong khu vực Đông Á Thái Bình Dương với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, giàu bản sắc văn hoá dân tộc cả về tự nhiên và nhân văn xã hội, với cơ cấu dân số trẻ, nguồn nhân lực dồi dào thực sự có điều kiện để phát triển du lịch một cách mạnh mẽ.
Thực tế đã chứng minh rằng du lịch Việt Nam đã không ngừng phát triển trong những năm qua. Sau gần 40 năm ra đời ( từ năm 1960 ) ngành du lịch Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Năm 1999thu nhập xã hội từ du lịch đạt gần 15600 tỷ đồng với 1,18 triệu lượt khách quốc tế và 10,3 triệu lượt khách nội địa.Việt Nam đang trở thành một điểm du lịch khá hấp dẫn.
Góp phần vào những kết quả mà du lịch nước ta đã đạt được phải kể tới các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn.Đây là hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Hàng năm doanh thu và nộp ngân sách từ hoạt động kinh doanh khách sạn chiếm một tỷ trọng lớn xấp xỉ 2/3 trong tổng doanh thu của toàn ngành du lịch. Sự thành công đó có được là do sự lỗ lực phấn đấu của ngành khách san. Trong đó có đóng góp của hoạt
động ăn uống tại khách sạn và một trong những doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh có hiệu quả phải kể đến đó là khách sạn Kim Đô Royal City .
Khách sạn Kim Đô trước đây chủ yếu là hoạt động trong lĩnh vực lưu trú, hiện nay là cả ăn uống và các dịch vụ khác.Kết quả đạt được trong những năm qua thật đáng khích lệ.Tuy nhiên việc xa định hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của khách sạn cũng rất khó khăn vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là yếu tố con người và chất lượng sản phẩm.
Hoạt động kinh doanh dich vụ ăn uống trong khách sạn có vai trò quan trọng góp phần không nhỏ đến kinh doanh ăn uống của khách sạn. Đây là một vấn đề rất đáng quan tâm. Những năm gần đây do có một số công trình nghiên cứu về vấn đề này nhưng đó chỉ là những đánh giá nhận xét chung Do vậy em chọn đề tài :” Tìm hiểu hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại nhà hàng của khách sạn Kim Đô Royal City.Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tai nhà hàng” cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao đẳng nghành du lịch của mình.
Trong giới hạn bài báo cáo này em sẽ đi sâu tìm hiểu về thực trạng hoạt động kinh doanh ăn uống tại khách sạn Kim Đô.Từ đó, đưa ra những nhận xét đánh giá để có cái nhìn đúng hơn về hoạt động kinh doanh ăn uống của khách sạn nói chung và khách sạn Kim Đô nói riêng, đồng thời đưa ra một số phương hướng phát triển của bộ phận kinh doanh ăn uống của khách sạn trong tương lai.
Phưong pháp nghiên cứu:
- Phưong pháp điều tra thống kê;
- Phưong pháp thăm dò;
- Phương pháp lý luận thực tiễn; ….
- Qua tìm hiểu sách, báo chí;
- Qua hỏi thăm; thăm dò ý kiến;
- Qua wedsite;
- Qua intenet; tài liệu tham khảo

Đối tựơng nghiên cứu:
Khách sạn Kim Đô Royal City,hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại nhà hàng của khách sạn.Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lựong phục vụ tại nhà hàng.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
Tìm hiểu về một số hoạt động kinh doanh trong bộ phận ăn uống tai nhà hàng của khách sạn. Ngoài ra, cần học hỏi, tiếp thu những kiến thức thực tế để có những suy nghĩ đúng đắn về nghành nghề,…
Địa điểm nghiên cứu:
Khách sạn Kim Đô Royal City

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Xem thêm
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận lễ tân - Khách sạn Palace Sài Gòn
Kinh doanh dịch vụ ăn uống tại nhà hàng của khách sạn Kim Đô Royal City Hotel
Báo cáo thực tập Khách sạn Kim Đô Royal City
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement