Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Culhwch
#646163

Download Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần du lịch Việt Nam - Hà Nội miễn phí

MỤC LỤC
 
MỞ ĐẦU 1
1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM -HÀ NỘI (VIETNAMTOURISM-HANOI) 2
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2
1.1.1 Tên gọi và trụ sở 2
1.1.2 Qúa trình hinh thành và phát triển của công ty 2
1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty 4
1.2.1 Chức năng: 4
1.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 4
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM- HÀ NỘI 5
2.1. Quy mô hoạt động của Công ty 5
2.2 Cơ cấu tổ chức của công ty 6
3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM- HÀ NỘI 12
3.1 Tình hình hoạt động của công ty 12
3.1.1 Các hoạt động kinh doanh: 12
3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty 12
3.1.3 Những thuận lợi và khó khăn của Công ty 13
3.1.3.1 Thuận lợi 13
3.1.3.2 Khó khăn 13
3.2 Thị trường mục tiêu của doanh nghiệp, giá cả của sản phẩm và kết quả kinh doanh của công ty. 14
3.2.2 Sản phẩm và giá cả sản phẩm 15
3.2.3 Kết quả kinh doanh của công ty 17
3.3 Định hướng chiến lược phát triển của công ty 19
KẾT LUẬN 21
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

nam được giao nhiệm vụ, chức năng thống nhất quản lý kinh doanh du lịch trong cả nước với trụ sở chính của Công ty đặt tại 30A Lý Thường Kiệt, Hà Nội và có các chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
Tháng 10/1992, Tổng cục Du lịch được nhà nước quyết định thành lập lại là cơ quan trực thuộc Hội Đồng Bộ Trưởng với chức năng quản lý nhà nước cao nhất về du lịch bởi nghị định 05/CP ngày 26/10/1992 và bắt đầu hoạt động từ 15/11/1992
Đầu năm 1993 để khuyến khích để khuyến khích các hoạt động lữ hành đi vào chuyên môn hoá đồng thời linh động trong kinh doanh và cơ cấu tổ chức kết hợp với việc sát nhập một số cơ sở của cục chuyên gia vào tổng cục, tổng cục du lịch quyết định thành lập 3 công ty mang thương hiệu du lịch việt nam ở trên 3 miền hoạt động độc lập là:
Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội. Tên giao dịch Quốc tế là: Vietnamtourism im Hanoi
Công ty Du lịch Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Tên giao dịch quốc tế là:Vietnamtourism in Ho Chi Minh City
Công ty Du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng.Tên giao dịch quốc tế là : Vietnamtourism in Danang
Từ đây Công ty Du Lịch Việt Nam tại Hà nội chính thức ra đời với tên giao dịch Quốc tế là VIETNAMTOURISM IN HANOI theo quyết định số 79QD/TCCB của Tổng cục Du lịch, là tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, trực thuộc Tổng cục Du lịch, có tư cách pháp nhân và thực hiện chế độ hạch toán độc lập. Trụ sở chính của Công ty tại 30A Lý Thường Kiệt, Hà Nội và có hai chi nhánh tại miền trung và miền nam: 14 Nguyễn Văn Cừ-Thành phố Huế và 107 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty
1.2.1 Chức năng:
Với mục đích hoạt động của công ty là thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu của các đối tượng khách du lịch quốc tế và trong nước nhằm thu ngoại tệ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch, Công ty du lịch Việt Nam tại Hà nội đã được thành lập với các chức năng kinh doanh là:
Tổ chức kinh doanh lữ hành quốc tế
Tổ chức kinh doanh lữ hành nội địa( cả tổ chức tham quan trong nước và tổ chức du lịch nước ngoài)
Tổ chức kinh doanh khách sạn và nhà hàng
Tổ chức kinh doanh vạn chuyển khách du lịch
Tổ chức kinh doanh các dịch vụ du lịch khác như Đại lý bán vé máy bay( Vietnam Ailines)m, cho thuê văn phòng …
1.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty
Theo quyết định số 187QĐ-TCCB ngày 16/2/1993 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc ban hành điều lệ Tổ chức và quản lý của Công ty Du lịch Việt Nam Hà nội thì công ty có các nhiệm vụ cơ bản sau:
Căn cứ chủ chương, chính sách phát triển phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước các chỉ tiêu pháp lệnh trên giao để xây dựng kế hoạch kinh doanh kể cả các kế hoạch khác có liên quan (dài hạn và từng năm) của Công ty và các biện pháp thực hiện kế hoạch được giao. Chịu trách nhiệm trước khách hàng việc thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký kết
Nghiên cứu thị trường du lịch, tuyên truyền quảng cáo thu hút khách du lịch. Trực tiếp giao dịch và ký kết các hợp động với các tổ chức, hãng du lịch nước ngoài. Tổ chức thực hiện các chương trình du lịch đã ký. Kinh doanh dịch vụ hướng dẫn, vận chuyển, khách sạn và các dịch vụ bổ sung đáp ứng yêu cầu của khách du lịch và các đối tượng khách quốc tế khác
Căn cứ định hướng phát triển du lịch trong từng thời kỳ, lập các dự án đầu tư và kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và mở rộng sản xuất, kinh doanh của công ty trong khuôn khổ luật pháp hiện hành
Nghiên cứu, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty. Quản lý và sử dụng cán bộ theo đúng chính sách của nhà nước và của ngành. Xây dựng kế hoạch công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ nhân viên của công ty
Căn cứ chính sách kinh tế, pháp lệnh kế toán, thống kê của nhà nước, tổ chức tốt các loại hình hạch toán, thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và cơ quan quản lý cấp trên.
Ngoài ra Công ty còn có những quyền hạn sau:
+ Trực tiếp giao dịch, ký kết hợp đồng với các tổ chức du lịch nước ngoài đón khách du lịch quốc tế vào Việt Nam và tổ chức cho công dân Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Được trực tiếp liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư xuất nhập khẩu nhằm phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư chuyên dùng
+ Được tham gia các tổ chức du lịch mang tính chất thương mại của thế giới và khu vực nhằm tăng cường sự hiểu biết, phát triển và mở rộng thị trường du lịch quốc tế, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ và các mặt công tác khác
+ Được chủ động huy động vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước nhằm phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng nhiệm vụ được giao
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM- HÀ NỘI
2.1. Quy mô hoạt động của Công ty
Vốn điều lệ của Công ty là: 30.000.000.000
Viết bằng chữ là: Ba mươi tỷ đồng
Vốn điều lệ được sử dụng cho các hoạt động:
Mua tài sản cố định, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động của Công ty
Cung cấp vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty
Góp vốn liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế khác
Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu của các đơn vị kinh tế khác
Cổ phần
Tổng số vốn điều lệ ban đầu được chia thành 3.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng vn
Trong đó: Nhà nước nắm giữ 1.530.000 cổ phần, chiếm 51%, các cổ đông khác nắm giữ 1.470.000 cổ phần, chiếm 49%
Cơ sở vật chất chủ yếu của công ty bao gồm:
Khách sạn vịnh Hạ Long Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
Phương tiện vận chuyển: các tổ xe
Trụ sở Công ty và hai chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh và Thành Phố Huế. Được trang bị đầy đủ các thiết bị làm việc đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty
2.2 Cơ cấu tổ chức của công ty
Đứng đầu công ty là giám đốc Lưu Nhân Vinh-Người lãnh đạo và quản lý công ty về mọi mặt, là người chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và trước pháp luật hiện hành về mọi hoạt động của công ty
Hệ thống điều hành và hoạt động của công ty hiện nay có tổng số 155 người trong đó văn phòng Công ty tại 30A Lý Thường Kiệt-Hà Nội có 127 người chia làm 9 phòng, chi nhánh đặt tại Huế 11 người và chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh 17 người
Biểu 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy lãnh đạo của Công ty du lịch Việt nam- Hà nội
Phó giám đốc 1
Phó giám đốc 2
Giám đốc
Phòng hành chính tổ chức
Phòng thị trường quốc tế 1
Phòng thị trường quốc tế 2
Phòng xúc tiến kinh doanh
Phòng thị trường 3
Phòng điều hành
Phòng hướng dẫn
Tổ xe
Chi nhánh
Phòng tài chính kế toán
Công ty có 9 phòng ban:
Phòng thị trường quốc tế 1
Phòng có 11 người chuyên phụ trách khu vực các nước nói tiềng pháp. Đội ngũ nhân viên trong phòng đều có trình độ đại học (10 người), và hầu hết là tốt nghiệp đại học ngọai ngữ và m
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online