Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#646153

Download Đề tài Các kết luận và đề xuất giải pháp marketing thu hút khách du lịch Trung Quốc tại khách sạn Sen Thăng Long miễn phí

MỤC LỤC
 
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP MARKETING THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRONG KHÁCH SẠN 1
1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
1.3.Các mục tiêu nghiên cứu 3
1.4. Phạm vi nghiên cứu đề tài 4
1.5. Kết cấu luận văn 4
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING VÀ THU HÚT KHÁCH DU LỊCH CỦA KHÁCH SẠN
2.1. Một số khái niệm cơ bản 5
2.1.1. Khái niệm về khách du lịch 5
2.1.2. Đặc điểm và hành vi mua của khách du lịch Trung Quốc 5
2.1.3. Khái niệm khách sạn và kinh doanh khách sạn 7
2.1.4. Marketing khách sạn và những khác biệt của marketing khách sạn. 8
2.2. Các hoạt động marketing nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc của khách sạn 10
2.2.1. Nghiên cứu và phân đoạn thị trường khách du lịch Trung Quốc 10
2.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường 12
2.2.3. Hoạch định marketing – Mix và các chính sách marketing nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc 12
2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu của những công trình năm trước 15
2.4. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài 16
CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆC THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC TẠI KHÁCH SẠN SEN THĂNG LONG 18
3.1. Phương pháp nghiên cứu 18
3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 18
3.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 19
3.1.3. Phương pháp phân tích dữ liệu 19
3.2. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động marketing thu hút khách du lịch Trung Quốc tại khách sạn Sen Thăng Long. 20
3.2.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh và hoạt động marketing thu hút khách du lịch Trung Quốc của khách sạn Sen Thăng Long 20
3.2.1.1. Tổng quan hoạt động kinh doanh của khách sạn Sen Thăng Long 20
3.2.1.2. Hoạt động marketing thu hút khách du lịch Trung Quốc tại khách sạn Sen Thăng Long. 21
3.2.2. Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động marketing thu hút khách du lịch Trung Quốc tại khách sạn Sen Thăng Long 26
3.3. Kết quả điều tra, phỏng vấn về hoạt động marketing thu hút khách du lịch Trung Quốc tại khách sạn Sen Thăng Long 29
3.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp 31
CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MARKETING THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC TẠI KHÁCH SẠN SEN THĂNG LONG 34
4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 34
4.1.1. Một số ưu điểm 34
4.1.2. Một số hạn chế và nguyên nhân.35
4.2. Xu hướng phát triển và quan điểm thực hiện hoạt động marketing hút khách du lịch Trung Quốc tại khách sạn Sen Thăng Long 36
4.2.1. Xu hướng phát triển 36
4.2.2. Quan điểm thực hiện hoạt động marketing thu hút khách du lịch Trung Quốc tại khách sạn Sen Thăng Long 40
4.3. Đề xuất giải pháp marketing và kiến nghị nhằm tăng cường thu hút khách du lịch Trung Quốc tại khách sạn Sen Thăng Long 42
4.3.1. Đề xuất giải pháp marketing thu hút khách du lịch tại khách sạn Sen Thăng Long 42
a) Nghiên cứu thị trường và phân đoạn thị trường 42
b) Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường 44
c) Áp dụng các chính sách marketing 45
4.3.2 . Một số kiến nghị vĩ mô 50
a) Kiến nghị với Nhà nước 50
b) Kiến nghị với Tổng cục Du lịch 51
c) Kiến nghị với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Nội.51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

chuẩn 2 sao. Các phòng có phân theo các loại phòng khác nhau, theo các mức giá khác nhau. Các phòng nghỉ đều có minibar, điều hòa nóng lạnh, ti vi, điện thoại,...Do đối tượng khách du lịch Trung Quốc là đối tượng khách mà khách sạn hướng đến nên các phòng của khách sạn đều được thiết kế phù hợp với sở thích của người Trung Quốc, giá cả dịch vụ lưu trú cũng phù hợp với khả năng thanh toán của họ nên dịch vụ này của khách sạn được khách du lịch Trung Quốc đánh giá cao hơn.
Kinh doanh dịch vụ ăn uống: Kinh doanh ăn uống chiếm tỷ trọng nhỏ trong doanh thu của khách sạn, chủ yếu là phục vụ cho khách thuê phòng. Khách sạn có phục vụ buffet buổi sáng các món ăn Âu, Á nhưng thực đơn còn đơn giản. Do vậy mà việc cung cấp cho khách về món ăn là rất hạn chế,
Kinh doanh dịch vụ bổ sung: Dịch vụ bổ sung tạo nên sự phong phú về dịch vụ cho khách sạn, góp phần tăng chất lượng dịch vụ nói chung. Dịch vụ bổ sung của khách sạn bao gồm: dịch vụ massage, dịch vụ cho thuê văn phòng. Dịch vụ massage với trang thiết bị hiện đại được bố trí 7 phòng tại tầng 2 của khu nhà chính. Dịch vụ này đáp ứng khá tốt nhu cầu thư giãn của khách. Đặc biệt đối với thị trường khách du lịch Trung Quốc với đi với mục đích thương mại và du lịch thuần túy, họ có nhu cầu cao hơn về sự thoải mái, thư giãn,...
3.2.1.2. Hoạt động marketing thu hút khách du lịch Trung Quốc tại khách sạn Sen Thăng Long.
a) Nghiên cứu và phân đoạn thị trường khách du lịch Trung Quốc
* Nghiên cứu thị trường
Để thu hút khách du lịch Trung Quốc, khách sạn đã tiến hành nghiên cứu nhu cầu và một số đặc điểm tiêu dùng của khách Trung Quốc khi họ đến khách sạn. Phương pháp nghiên cứu mà khách sạn sử dụng là: Tiến hành các cuộc khảo sát, nghiên cứu qua thăm dò nội bộ, nghiên cứu bằng quan sát, nghiên cứu qua tiêu điểm, qua các website,…
* Phân đoạn thị trường:
Trên cơ sở tiến hành nghiên cứu thị trường, Khách sạn Sen Thăng Long đã phân đoạn thị trường khách du lịch Trung Quốc theo mục đích chuyến đi bao gồm:
Khách du lịch với mục đích thương mại: Tập khách này đi du lịch với mục đích nghỉ ngơi và kết hợp với việc tìm hiểu thi trường, tìm kiếm đối tác làm ăn.
Khách du lịch thuần túy: Bao gồm những khách du lịch đi theo đoàn, theo gia đình, mục đích chính của họ là nghỉ ngơi thư giãn, và tìm hiểu văn hóa Việt Nam.
Khách du lịch mục đích khác: Là tập khách du lịch kết hợp thăm thân nhân, tìm hiểu văn hóa hộ thường đi theo nhóm và có mức chi tiêu hạn chế.
c) Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường
* Lựa chọn thị trường mục tiêu
Sau khi tiến hành nghiên cứu thị trường và phân đoạn thị trường khách sạn đã lựa chọn cho mình những đoạn thị trường mục tiêu phù hợp với mô hình kinh doanh của khách sạn.Cụ thể:
Đối với thị trường khách du lịch Trung Quốc thị trường mục tiêu chủ yếu là khách du lịch thuần túy và khách du lịch có mục đích thương mại.
Nhìn chung các phân đoạn thị trường mà khách sạn lựa chọn đều là những đoạn thị trường có khả năng thanh toán và yêu cầu chất lượng dịch vụ cao. Đây là những phân đoạn thị trường mà khách sạn hướng đến trong tương lai.
* Định vị trên thị trường mục tiêu
Định vị trong tâm trí khách hàng có vai trò vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của khách sạn.Với mục tiêu hướng đến thị trường khách du lịch Trung Quốc, khách sạn đã định vị sản phẩm của mình trên thị trường bằng cách:
Thứ nhất, đó là chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn 2 sao, cung cấp cho khách hàng sự thỏa mãn là tốt nhất sao với các đối thủ cạnh tranh khác về chất lượng dịch vụ xứng đáng với chi phí mà khách hàng bỏ ra cho dịch vụ đó.
Thứ hai, đó là sự phục vụ nhiệt tình, thân thiện, vui vẻ của nhân viên phục vụ trong khách sạn. Tạo ra một không khí thân mật trong khách sạn làm cho khách hàng có cảm giác gần gũi như trong gia đình vậy.
d) Áp dụng các chính sách marketing
* Chính sách sản phẩm
Để hoàn thiện hệ thống dịch vụ với mục tiêu tạo ra tính hấp dẫn đối với khách du lịch, khách sạn đã và đang thực hiện phương châm ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách ngày một tốt hơn.
Đối với dịch vụ lưu trú: Khách sạn có quy mô buồng phòng tương đối nhỏ, với tổng số buồng là 30 có CSVCKT tiện nghi đầy đủ đạt tiêu chuẩn 2 sao đáp ứng được nhu cầu về nghỉ ngơi và thư giãn của khách du lịch nói chung và khách du lịch Trung Quốc nói riêng.
Đối với dịch vụ ăn uống: Dịch vụ ăn uống của khách sạn Sen Thăng Long có quy mô nhỏ, phục vụ chủ yếu cho khách lưu trú tại khách sạn nên thực đơn món ăn còn hạn chế, chủ yếu là phục vụ cho khách ăn sáng tại khách sạn. Do vậy mà dịch vụ này mang lại cho khách sạn ít doanh thu hơn. Tuy nhiên với sự cố gắng của khách sạn, sự đầu tư của khách sạn Nhà hát Thăng Long – công ty du lịch Hà Nội và sự nhiệt tình của nhân viên, khách sạn đang ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống để thỏa mãn được nhu cầu về ẩm thực của du khách.
Đối với dịch vụ khác: Một số dịch vụ bổ sung khác như: Dịch vụ massage, dịch vụ cho thuê văn phòng,...cũng mang lại một lợi thế cho khách sạn trong việc thu hút khách du lịch Trung Quốc. Vì dịch vụ massage tại khách sạn được khách du lịch đánh giá cao về chất lượng cũng như giá cả phù hợp.
* Chính sách giá
Giá cả có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của khách sạn. Do vậy để tăng cường thu hút khách du lịch trong đó có cả khách du lịch Trung Quốc khách sạn đã áp dụng một chính sách giá rất linh hoạt nhằm phù hợp nhất với mức chi tiêu của khách và tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các khách sạn cùng hạng khác.Giá phòng khách sạn trung bình từ 350.000 đồng đến 480.000 đồng, trong đó có thế có bao gồm cả ăn sáng. Với mỗi loại dịch vụ khác nhau khách sạn lại áp dụng các chính sách giá khác nhau và linh hoạt theo từng thời điểm kinh doanh. Đối với khách quen, khách ở lâu ngày khách sạn đưa ra chính sách giảm giá phòng từ 5% đến 10%.
* Chính sách phân phối
Kênh phân phối đảm bảo cho mỗi sản phẩm, mỗi dịch vụ đều đến với được khách hàng, giúp cho quá trình mua diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn. Để tiếp cận với khách quốc tế, đặc biệt là khách Trung Quốc khách sạn Sen Thăng Long đã sử dụng 2 kênh phân phối:
Kênh phân phối trực tiếp: Là hình thức khách sạn chào bán sản phẩm của mình trực tiếp tới khách du lịch, để họ đến thẳng khách sạn để sử dụng dịch vụ. Kênh phân phối này không mang lại hiệu quả cao cho khách sạn trong việc thu hút khách du lịch Trung Quốc vì họ thường đi theo đoàn và mua tour qua các hãng lữ hành.
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cùng sự phát triển nhanh chóng của internet giúp cho khách hàng có thể tìm hiểu về mọi lĩnh vực mà mình quan tâm. Vì vậy mà việc tìm hiểu các dịch vụ của khách sạn là rất nhanh chóng, tuy nhiên khách sạn Sen Thăng Long vẫn chưa có trang web riêng cho mình, việc đăng lý đặt phòng được thực hiện trên trang web của công ty du lịch Hà Nội hay khách sạn Nhà h...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement