Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chjken_b0y2904
#646102 Link tải luận văn miễn phí cho ae

PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài 1
2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài : 2
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3
4.Phương pháp nghiên cứu : 3
5.Bố cục của khoá luận 4
Chương1: NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ ĂN UỐNG VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRONG KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG
1. 1. Nghiệp vụ phục vụ ăn uống 5
1.1.1. Khái niệm về phục vụ ăn uống 5
1.1.2. Cơ cấu tổ chức lao động của bộ phận phục vụ ăn uống: 5
1.1.3. Quy trình phục vụ ăn uống 8
1.1.4. Ý nghĩa của hoạt động phục vụ bàn việc nâng cao chất lượng dịch vụ . 10
1.2. Khái niệm , đặc điểm, yếu tố cấu thành dịch vụ ăn uống. 11
1.2.2. Đặc điểm của dịch vụ ăn uống. 12
1.2.2.1. Tính vô hình tương đối 12
1.2.2.2. Tính đồng thời của sản xuất và tiêu dùng dịch vụ 12
1.2.2.3. Sự tham gia của khách hàng trong quá trình tạo ra dịch vụ 13
1.2.2.4. Tính không đồng nhất 13
1.2.2.5. Tính dễ hư hỏng và không thể cất giữ được 14
1.2.2.6. Quyền sở hữu 14
1.2.2.7. Khó kiểm tra chất lượng dịch vụ trước khi bán 14
1.2.3. Các yếu tố cấu thành dịch vụ ăn uống 15
1.3. Chất lượng dịch vụ ăn uống 20
1.3.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ ăn uống: 20
1.3.1.1. Khái niệm về chất lượng 20
1.3.1.2.Khái niệm về chất lượng dịch vụ 21
1.3.1.3. Khái niệm chất lượng dịch vụ ăn uống 26
1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống 27
1.3.3. Phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống 29
1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ ăn uống 33
1.3.4.1. Cơ sở vật chất kĩ thuật 33

1.3.4.2. Trình độ đội ngũ nhân viên 33
1.3.4.3. Vệ sinh an toàn thực phẩm 34
1.3.4.5. Công tác quản lý chất lượng 34
1.3.4.5. Các yếu tố khác 34
1.4.Nâng cao chất lượngdịch vụ ăn uống 35
1.4.1.Khái niệm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống 35
1.4.2.Nội dung nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống 35
1.4.3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng dịch vụ 38
Tiểu kết chương 1 40
Chương 2 : THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN BEST WESTERN PEARL RIVER - HẢI PHÒNG
2.1. Giới thiệu khái quát về khách sạn Pearl River 42
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn 42
2.1.2. Các nguồn lực của khách sạn 46
2.1.2.1. Nguồn lực lao động 46
2.1.2.2. Nguồn lực cơ sở vật chất kỹ thuật 52
2.1.2.3. Nguồn vốn và các nguồn lực khác 55
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh ăn uống của khách sạn Pearl River năm 2008 56
2.2.1 . Thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn 58
2.2.3. Kết quả thăm dò, điều tra về việc đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Pearl River 65
2.2.3. Kết quả điều tra: 67
2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Pearl River 72
2.3.1. Một số thành tựu đạt được 72
2.3.2. Những hạn chế 75
Tiểu kết chương 2 77
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN PEARL RIVER - HẢI PHÒNG
3.1. Xu hướng phát triển hoạt động kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Hải Phòng 78
3.2. Phương hướng phát triển kinh doanh của khách sạn Pearl River 81
3.2.1. Mục tiêu phát triển kinh doanh 82

3.2.2. Chiến lược kinh doanh 84
3.2.3. Định hướng phát triển kinh doanh ăn uống tại khách sạn Pearl River 85
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tạii khách sạn Pearl River 87
3.3.1. Bồi dưỡng trình độ chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực cho khách sạn 89
3.3.2. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho bộ phận ăn uống 92
3.3.3. Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ ăn uống 95
3.3.4. Nâng cao tính văn hoá trong kinh doanh dịch vụ ăn uống 96
3.3.5. Lựa chọn nguồn cung cấp nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng 99
3.3.6. Đẩy mạnh và tăng cường xúc tiến, quảng bá hình ảnh và nghiên cứu thị trường 100
3.3.7. Nâng cao nhận thức của toàn thể khách sạn về tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ 102
3.3.8. Chú trọng sự hợp lý giữa giá cả và chất lượng 104
3.3.9. Xây dựng và ấp dụng hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001 : 2000 105
3.3.10. Lời cam kết của khách sạn về nâng cao chất lượng dịch vụ 107
3.4. Một số kiến nghị với chính phủ và các bộ, ngành 109
3.4.1. Kiến nghị với chính phủ 109
3.4.2. Kiến nghị với Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch 110
3.4.3. Kiến nghị ngh ị với Bộ Y tế và Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm 111
3.4.4. Kiến nghị với cơ quan ban ngành thành phố Hải Phòng 111
Tiểu kết chương 3 113

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trong những năm trở lại đây nền kinh tế đất nước đang phát triển và
ngày càng biến đổi to lớn, ngành Du lịch Việt Nam nói chung và hoạt động
kinh doanh khách sạn nói riêng đã có những bước khởi sắc.Khi mà đời sống
nâng cao,nhu cầu con người ngày càng lớn, họ không chỉ có nhu cầu về vật
chất mà họ còn có nhu cầu về tinh thần, muốn dược nghỉ ngơi, thư giãn
,thưởng thức những món ăn ngon bên gia đình, người thân, bạn bè trong một
không gian khác xa với cuộc sống ngày thường. Số lượng các khách sạn, nhà
hàng gia tăng, cơ cấu sản phẩm dịch vụ ngày càng đa dạng. Tất cả đều đáp
ứng tốt nhất nhu cầu đó của con người .
Khách sạn cũng được xem là một ngành kinh doanh vì thế mục tiêu
hàng đầu là đem lại lợi nhuận .Song vấn đề đặt ra là trong thực tế cạnh tranh
hiện nay làm sao để một doanh nghiệp khách sạn đứng vững và giữ uy tín trên
thị trường. Cạnh tranh trong kinh doanh suy cho cùng là cạnh tranh về chất
lượng văn hoá, chất lượng văn minh, chất lượng phục vụ ...Mặt khác sự cạnh
tranh gay gắt trên tất cả các lĩnh vực trong đó có kinh doanh dịch vụ ăn uống
đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng dịch vụ
Xác định được tầm quan trọng đó thì mỗi doanh nghiệp cần đề ra cho
mình một chiến lược,một mục tiêu kinh doanh riêng có. Một yếu tố quan
trọng để đưa doanh nghiệp hoạt động tốt đó là chất lượng dịch vụ -vũ khí sắc
bén mang tính bền vững, là chìa khóa thành công của mỗi doanh nghiệp, giúp
doanh nghiệp có được thương hiệu và vị thế trên thị trường.
Sau một thời gian thực tập tại khách sạn Pearl River, em nhận thấy
khách sạn Pearl River tuy mới thành lập nhưng bước đầu đã khẳng định được
vị thế của mình trên thị trường so với các khách sạn cùng cấp. Sự ra đời của
khách sạn đã tạo nên hình ảnh mới cho ngành du lịch Hải Phòng nói riêng và
cả nước nói chung .
Chất lượng dịch vụ ăn uống là một yếu tố rất quan trọng góp phần tạo
nên sự thành công hay thất bại của khách sạn. Và đây là một trong những vấn
đề mà em quan tâm tại khách sạn này. Nên em đã mạnh dạn chọn nghiên cứu
đề tài: “Thực trạng và đề xuất một số giải pháp về việc nâng cao chất lượng
dịch vụ ăn uống tại khách sạn Best Western Pearl River-Hải Phòng‟‟ để làm
khoá luận tốt nghiệp cho mình .
Qua đề tại này em cũng hy vọng đóng góp một phần nhỏ những kiến
thức đã học tại nhà trường, những vấn đề em đã tìm hiểu đựơc qua thời gian
thực tập tại khách sạn góp phần vào việc cải tiến, hoàn thiện chất lượng dịch
vụ ăn uống nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn và là nguồn tài
liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề này và tìm hiểu về khách
sạn Pearl River.
2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài :
-Mục đích :
Trên cơ sở áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế để đánh giá,
phân tích thực trạng ,những ưu điểm, tồn tại trong kinh doanh ăn uống tại khách
sạn Pearl River để có thể đưa ra một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất
lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn trong thời gian hiện tại và tương lai.
-Nhiệm vụ :
+Đưa ra những vấn đề lí luận cơ bản về nâng cao chất lượng dịch vụ ăn
uống của khách sạn Pearl River
+Đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn nhằm tìm ra
nguyên nhân của những hạn chế là cơ sở để đưa ra những giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn này
+Đề xuất giải pháp,kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn
uống tại khách sạn .

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002203 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement