Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baobinh_chocolat
#646076

Download Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng dòng vốn FDI tại Việt Nam miễn phí

Thực hiện phương châm của Đảng và Chính phủ “đa phương hóa, đa dạng hóa quan
hệ hợp tác. Việt Nam muốn làm bạn với các nước trong khu vực và thế giới.” được cụ
thể hóa qua hệ thống pháp luật ĐTNN, qua 21 năm đã có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ
đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên 149,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, các nước
Châu Á chiếm 69%, trong đó khối ASEAN chiếm 19% tổng vốn đăng ký. Các nước châu
Âu chiếm 24%, trong đó EU chiếm 10%. Các nước Châu Mỹ chiếm 5%, riêng Hoa Kỳ
chiếm 3,6%.
Hiện đã có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vốn đăng ký cam kết trên 1 tỷ USD
tại Việt Nam. Đứng đầu là Đài Loan với vốn đăng ký 19,6 tỷ USD, thứ 2 là Malaysia 17,7
tỷ USD, thứ 3 là Nhật Bản 17,1 tỷ USD, thứ 4 là Hàn Quốc 16,5 tỷ USD.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

miền
Trung với dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Vũng Rô có vốn đăng ký 1,7 tỷ USD. Tiếp
theo là Đà Nẵng (113 dự án với tổng vốn đăng ký 1,8 tỷ USD), Quảng Nam (15 dự án với
tổng vốn đăng ký 1,1 tỷ USD) đã có nhiều tiến bộ trong thu hút vốn ĐTNN, nhất là đầu tư
vào xây dựng các khu du lịch, trung tâm nghỉ dưỡng, vui chơi đạt tiêu chuẩn quốc tế,
bước đầu đã góp phần giảm tình trạng “cháy” buồng, phòng cho khách du lịch, nhưng
nhìn chung vẫn còn dưới mức nhu cầu và tiềm năng của vùng. Tây Nguyên cũng ở trạng
thái thu hút vốn ĐTNN còn khiêm tốn như vùng Đông Bắc và Tây Bắc, trong đó, tuy Lâm
Đồng (93 dự án với tổng vốn đăng ký 318,4 triệu USD) đứng đầu các tỉnh khu vực Tây
Nguyên nhưng chỉ chiếm tỷ trọng 1% về số dự án. Đồng bằng sông Cửu Long thu hút vốn
ĐTNN còn thấp so với các vùng khác, chiếm 3,6% về số dự án và 4,4% về vốn đăng ký
và 3,2% vốn thực hiện của cả nước.
Khu vực Số dự án Tổng vốn (tỷ USD)
Phía Bắc 2220 24
Phía Nam 5293 44,87
Miền Trung 491 8,6
Bảng 2.5: Thống kê số dự án và tổng vốn các dự án ở các khu vực tới cuối năm 2008
Tuy Nhà nước đã có chính sách ưu đãi đặc biệt cho những vùng có điều kiện địa lý-
kinh tế khó khăn nhưng việc thu hút ĐTNN phục vụ phát triển kinh tế tại các địa bàn này
còn rất thấp.
2.3.4.5. Đầu tư nước ngoài phân theo hình thức đầu tư
Tính đến hết năm 2008, chủ yếu các doanh nghiệp ĐTNN thực hiện theo hình thức
100% vốn nước ngoài, có 7574 dự án ĐTNN với tổng vốn đăng ký 87 tỷ USD, chiếm
77,3% về số dự án và 58.5% tổng vốn đăng ký. Theo hình thức liên doanh có 1.822 dự án
Chương 2: Hiệu quả của việc sử dụng FDI tại Việt Nam …
Đỗ Thành Trung. Chỉ share ở 36
với tổng vốn đăng ký 51,5 tỷ USD, chiếm 18,6% về số dự án và 34,4% tổng vốn đăng ký.
Theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh có 227 dự án với tổng vốn đăng ký 4,6 tỷ
USD chiếm 1,7% về số dự án và 2,8% tổng vốn đăng ký. Số còn lại thuộc các hình thức
khác như BOT, BT, BTO.
2.3.4.6. ĐTNN phân theo đối tác đầu tư
Thực hiện phương châm của Đảng và Chính phủ “đa phương hóa, đa dạng hóa quan
hệ hợp tác. Việt Nam muốn làm bạn với các nước trong khu vực và thế giới...” được cụ
thể hóa qua hệ thống pháp luật ĐTNN, qua 21 năm đã có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ
đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên 149,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, các nước
Châu Á chiếm 69%, trong đó khối ASEAN chiếm 19% tổng vốn đăng ký. Các nước châu
Âu chiếm 24%, trong đó EU chiếm 10%. Các nước Châu Mỹ chiếm 5%, riêng Hoa Kỳ
chiếm 3,6%.
Hiện đã có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vốn đăng ký cam kết trên 1 tỷ USD
tại Việt Nam. Đứng đầu là Đài Loan với vốn đăng ký 19,6 tỷ USD, thứ 2 là Malaysia 17,7
tỷ USD, thứ 3 là Nhật Bản 17,1 tỷ USD, thứ 4 là Hàn Quốc 16,5 tỷ USD.
2.3.4.7. Tình hình phát triển các KCN, KCX, KCNC, KKT
Cả nước hiện có 154 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên gần 33.000
ha, phân bổ trên 55 địa phương, 10 Khu kinh tế (KKT) được thành lập với tổng diện tích
đất tự nhiên xấp xỉ 550.000 ha và 2 KCNC (Hoà Lạc và Tp Hồ Chí Minh). Trong hơn 16
năm xây dựng và phát triển KCN, KCX và hơn 3 năm thành lập KKT cho thấy khu vực
này có đóng góp ngày càng quan trọng trong việc thu hút vốn ĐTNN, đến cuối năm 2008
đã thu hút gần 6.303 dự án ĐTNN còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 87,7 tỷ
USD, chiếm 64,3% về số dự án và 58,6% tổng vốn đăng ký của cả nước. Các dự án đầu
tư công nghiệp đang có xu hướng tăng nhanh tại các KCN-KCX. Các dự án đầu tư trong
nước và nước ngoài trong KCN, KCX đa dạng về hình thức đầu tư
2.4. Tình hình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án ĐTNN
2.3.1. Vốn giải ngân FDI từ 1988 đến nay
Chương 2: Hiệu quả của việc sử dụng FDI tại Việt Nam …
Đỗ Thành Trung. Chỉ share ở 37
Trong số 9.803 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 149,7 tỷ đô la Mỹ, đã
có khoảng 50% dự án triển khai góp vốn thực hiện đạt hơn 54,5 tỷ USD (bao gồm cả vốn
thực hiện của các dự án hết thời hạn hoạt động và giải thể trước thời hạn), chiếm 36,4%
tổng vốn đăng ký, trong đó, vốn của bên nước ngoài đưa vào (gồm vốn góp và vốn vay)
khoảng 49 tỷ USD, chiếm 90% tổng vốn thực hiện, các dự án ĐTNN đã bổ sung nguồn
vốn quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội đất nước qua từng thời kỳ theo mục
tiêu kế hoạch đề ra.
Vốn thực hiện có xu hướng tăng qua các năm nhưng với tốc độ chậm trong khi vốn
đăng ký và số lượng dự án cấp mới biến động tăng mạnh. Nếu như cả giai đoạn 1991-
1995 vốn thực hiện mới đạt 7,1 tỷ USD, chiếm 44% tổng vốn đăng ký mới ( bao gồm
phần vốn góp của Bên Việt Nam trên 1 tỷ USD - chủ yếu là giá trị quyền sử dụng đất và
vốn nước ngoài đưa vào khoảng 6,1 tỷ USD) thì trong thời kỳ 1996-2000, mặc dù có ảnh
hưởng tiêu cực của khủng hoảng kinh tế khu vực, vốn thực hiện đã đạt 13,5 tỷ USD, tăng
89% so với 5 năm trước, chiếm 64,8% tổng vốn đăng ký mới (trong đó, vốn góp của Bên
Việt Nam là 1,5 tỷ USD và vốn từ nước ngoài đạt 12 tỷ USD) và tăng 90% so với 5 năm
trước. Trong 5 năm 2001-2005 vốn thực hiện đạt 14,3 tỷ USD, chiếm 64,8% tổng vốn
đăng ký mới, tăng 6% so với 5 năm trước và vượt 30% dự báo ban đầu (11 tỷ USD) nêu
tại Nghị quyết 09/2001/NQ-CP, trong đó, vốn góp của Bên Việt Nam đạt trên 1,1 tỷ USD
và vốn từ nước ngoài đạt 12,6 tỷ USD.
Năm 1991-1995 1996-2000 2001-2005
Giải ngân (Tỷ USD)
Tổng giải ngân 7.1 13.5 14.3
Vốn bên VN 1 1.5 2.3
Vốn nước ngoài 6.1 12 12.6
Giải ngân so với vốn đăng ký (%) 44 64.80 64.80
Tăng (%) – 89 6
Bảng 2.6: tình hình giải ngân 1991-2005 (Tỷ USD)
Riêng hai năm 2006 và 2007 tổng vốn thực hiện đạt 12,53 tỷ USD, năm 2006 vốn
thực hiện cũng xác lập con số mới với 4,2 tỷ USD (tăng 25% so với năm 2005), đạt cao
Chương 2: Hiệu quả của việc sử dụng FDI tại Việt Nam …
Đỗ Thành Trung. Chỉ share ở 38
nhất kể từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài vào năm 1987 đến nay. Tuy chỉ bằng
27% tổng vốn đăng ký mới, nhưng vốn thực hiện năm 2007 tăng 12% so với năm 2006
đạt 8,03 tỷ USD, vượt 4 tỷ USD so với báo cáo ban đầu (4,6 tỷ USD). Vốn giải ngân
tháng 12/2008 trên cả nước là 1,45 tỷ USD, nâng tổng số vốn giải ngân trong năm 2008
của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam lên con số 11,5 tỷ USD, tăng 43,2% so với năm
2007
Biểu đồ 2.5: Tình hình giải ngân từ 2005-2008
2.3.2. Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án ĐTNN
Trong 20 năm qua, khu vực kinh tế có vốn ĐTNN đã góp phần đáng kể trong quá
trình phát triển kinh tế-xã hội đất nước bằng việc tạo ra tổng giá trị doanh thu đáng kể,
trong đó có giá trị xuất khẩu, cũng như đóng góp tích cực vào ngân sách và tạo việc làm
và thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò trong sự
nghiệp phát triển kinh tế, đóng góp ngày càng lớn vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của
đất nước và thực sự trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế.
Từ mức đóng góp trung bình 6,3% của GDP tr...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement