Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tieuquytv
#646055

Download Đề tài Thực trạng và một vài giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng tại các cụm xã trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La miễn phí

Khi thực hiện chương trình này, vẫn theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", đối với khu vực biên giới là vùng khó khăn, dân cư¬ thư¬a thớt nên Nhà nước đầu t¬ư là chủ yếu, huy động nhân dân đóng góp thực hiện phát tuyến, đào rãnh đất, giải toả mặt bằng thi công và thực hiện công tác quản lý sửa chữa các tuyến đường khi khai thác sử dụng. Các đường tuần tra biên giới sử dụng nguồn vốn quốc phòng phối hợp với huy động sức dân. Các vùng thuộc khu tái định cư¬ thì có thêm vốn tái định cư thuỷ điện Sơn la (xin ứng trư¬ớc vốn). Trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng các tuyến đường này, Uỷ ban nhân dân huyện đã phối hợp tốt với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Sơn La trong quá trình thi công , các dự án thực hiện đúng tiến độ, đúng nguyên tắc đầu tư, chất lượng công trình đảm bảo. Tuy nhiên, trong quá trình thi công thì vấn đề huy động sức dân vào xây dựng công trình còn gặp nhiều khó khăn và hiệu quả lao động không cao.
* Ngoài ra còn tiến hành cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới một số tuyến đường giao thông nông thôn (cấp phối, đường đất,.) từ trung tâm xã đi các bản, liên bản, liên xã. Với nguồn vốn từ dân, do dân tự làm (dân làm là chính). Một số cụm xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân làm đường giao thông.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

kinh tế hàng hoá phát triển tại các trung tâm cụm xã. Vốn để thực hiện chương trình này được sử dụng từ ngân sách tập trung và vốn của các chương trình mục tiêu chủ yếu là chương trình 135. Cụ thể, đã và đang triển khai những dự án sau :( Bảng 11)
Phần lớn những dự án này trong quá trình thi công đều phải chỉnh lại cho phù hợp với giá cả, tổng mức mới và nhiệm vụ di dân tái định cư.
* Chương trình làm đường giao thông đến các xã chưa có đường (triển khai năm 2001). Trong đó có vốn đầu tư cho một số xã thuộc các cụm xã trọng điểm như Chiềng Khừa, Làng Chếu, Cò mạ là 65,804 tỷ chiếm 18,4% tổng số 339 tỷ dự kiến đầu tư cho làm đường giao thông đến các xã chưa có đường. Trong đó vốn thuộc Ngân sách Nhà nước là 46,063 tỷ và 19,741 tỷ từ các nguồn khác. Vốn Nhà nước được huy động từ các chương trình dự án trên dịa bàn cho từng công trình năm 2001 như sau: (Bảng 12)
Bảng 11 :
vốn đầu tư cho nhựa hoá đường đến 13 trung tâm cụm xã trọng điểm tỉnh Sơn La đến năm 2001
Đơn vị: Triệu đồng:
Số TT
Tuyến đường
Chủ đầu tư
khối lượng (km)
Tổng dự toán
Thực hiện năm 2000
Thực hiện năm 2001
Nguồn vốn
1
Đường101 đến bản Mòng xã Tô Múa
Sở GTVT
22
23.892
5.628
1.227,5
ngân sách tập trung
2
Đường108 - trung tâm bản Co Mạ - xã Cò Mạ
Sở GTVT
13
19.000
3.200
3.748,8
ngân sách tập trung
3
Đường107 - trung tâm bản khoang - xã Chiềng.Khoang
Sở GTVT
34
38.000
2.837
721
135
4
Đường114 - trung tâm Bản lằn - Mường Do
Sở GTVT
22
25.000
-
600
747
5
Đường105 - trung tâm cụm xã Sốp cộp
Sở GTVT
34
78.000
-
700
135, Khác
6
Đường103 - trung tâm Kim Chung xã Phiêng Khoài
Sở GTVT
42
22.448
13.580
3.445
Khác
7
Đ.QL 43 - Chiềng ve đến TTCX Chiềng Sơn.
H.Mộc Châu
4
1500
-
800
135, Khác
8
Đường Trung tâm bản Háng xã Làng Chếu
H.Bắc Yên
22
13.000
-
750
ngân sách tập trung, 135, Khác
9
Trung tâm Bản Phày xã Ngọc Chiến
H.MườngLa
34
34.000
-
1550
ngân sách tập trung , 747, Khác, 135
10
Trung tâm Đường bản Cang Mường - xã Mường Chanh
Sở GTVT
15
32.500
4300
1400
Khác
11
Đường trung tâm bản Mường La xã Mường Lầm
H.SôngMã
30
30.000
-
500
Khác
Tổng :
29.545
15.442,3
Nguồn Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn la
Bảng 12:
Vốn đầu tư cho đường giao thông đến các xã chưa có đường thuộc cụm xã trọng điểm từ chương trình mục tiêu
Đơn vị : Triệu đồng.
STT
Tuyến đường
Khối lượng (km)
Tổng dự toán
Thực hiện năm 2001
Tổng số
135
Sự nghiệp kinh tế
1
MườngSang - Chiềng Khừa
20
29.527
450
400
50
2
Long Hẹ - ét Tòng
8
6.170
350
300
50
3
Cò Mạ - Pá Lông
18
10.107
350
300
50
4
Liệp Muội - Nậm ét
10
5.000
350
300
50
5
Làng Chếu - Xím Vàng
14
7.700
300
250
50
6
Xím vàng - Hang chú
20
14.000
300
250
50
Tổng số:
2.100
1800
300
Nguồn : Sở kế hoạch và đầu tư Sơn la
* Chương trình xây dựng đường giao thông khu vực biên giới: Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với công tác tăng cường an ninh quóc phòng khu vực biên giới Quốc gia, khai thác tốt tiềm năng khu vực biên giới. Nên kế hoạch xây dựng các tuyến đường giao thông khu vực biên giới được đẩy mạnh bao gồm : Hệ thống đường giao thông nối từ trục chính đến trung tâm các xã, các bản, khu tái định cư công trình thuỷ điện Sơn la, đường phục vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, khu vực biên giới có quốc lộ 43, đường tỉnh lộ 105 và 103. Hiện các tuyến đường này đã có dự án khả thi được duyệt và đang triển khai thi công, đã mở mới được 17,5 km đường giao thông nông thôn với vốn đầu tư thực hiện ( tính đến 31/12/2001) là 1073 triệu đồng .
Bảng 13:
vốn đầu tư cho các tuyến đường biên giới thuộc cụm xã trọng điểm
Đơn vị : triệu đồng
Tuyến đường
Hình thức đầu tư
Quy mô dự kiến
Khốilượng (km)
Thực hiện năm 2001
Ghi chú
khốilượng (km)
vốn đầu tư
Mường Cai - Mường Hung
Mở mới
Giao thông nông thôn
9
5
1073
Đang thi công
Mường Hung - Chiềng Khương
Mở mới
Giao thông nông thôn
15
2,5
120
Đang thi công
Phiêng Khoài - Lao - Khô
Nâng cấp
Giao thông nông thôn
10
10
6000
Đang làm thủ tục thanh toán
Tổng
34
17.5
7193
Nguồn: Sở Kế hoạch và đầu tư
Khi thực hiện chương trình này, vẫn theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", đối với khu vực biên giới là vùng khó khăn, dân cư thưa thớt nên Nhà nước đầu tư là chủ yếu, huy động nhân dân đóng góp thực hiện phát tuyến, đào rãnh đất, giải toả mặt bằng thi công và thực hiện công tác quản lý sửa chữa các tuyến đường khi khai thác sử dụng. Các đường tuần tra biên giới sử dụng nguồn vốn quốc phòng phối hợp với huy động sức dân. Các vùng thuộc khu tái định cư thì có thêm vốn tái định cư thuỷ điện Sơn la (xin ứng trước vốn). Trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng các tuyến đường này, Uỷ ban nhân dân huyện đã phối hợp tốt với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Sơn La trong quá trình thi công , các dự án thực hiện đúng tiến độ, đúng nguyên tắc đầu tư, chất lượng công trình đảm bảo. Tuy nhiên, trong quá trình thi công thì vấn đề huy động sức dân vào xây dựng công trình còn gặp nhiều khó khăn và hiệu quả lao động không cao.
* Ngoài ra còn tiến hành cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới một số tuyến đường giao thông nông thôn (cấp phối, đường đất,...) từ trung tâm xã đi các bản, liên bản, liên xã. Với nguồn vốn từ dân, do dân tự làm (dân làm là chính). Một số cụm xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân làm đường giao thông.
Bảng 14: Các công trình giao thông đã và đang triển khai thuộc cụm xã trọng điểm
stt
công trình
năng lực thiết kế
nguồn vốn sử dụng
1
Đ. giao thông nông thôn Chiềng En - Pú Pẩu
8,4 km
định canh định cư, 135
2
Đ. giao thông Nà Ngựu - Mường Lầm
3 km
chương trình mục tiêu
3
Nâng cấp rải nhựa trung tâm cụm xã Phiêng Khoài
1km
xây dựng cơ bản tập trung
4
Đ. trung tâm cụm xã Làng Chếu - Xím Vàng
14 km
xây dựng cơ bản tập trung
5
Đ. Chiềng Khay - Mường Giôn
8,9 km
xây dựng cơ bản tập trung
6
Đ. Bó Hin - Chiềng Khừa
8 km
135
7
Đ. Long hẹ - é Tòng
6 km
135
8
Đ. giao thông nông thôn MườngBám-Púng Lao
5 km
135
9
Đ. Co mạ - Long Hẹ
9,2 km
chương trình mục tiêu
10
Đ. giao thông Tà Xùa- Làng Chếu
8,2 km
135
11
Đ. giao thông nông thôn Làng Chếu- Xím Vàng
5 km
135
12
Đ. giao thông nông thôn Pắc Ma- Mường Giôn
4,5 km
135
13
Đ. Kim Chung - Lao Khô
11,7 km
135
14
Đ. giao thông nông thôn trung tâm cụm xã Sốp Cộp
6 km
135
15
Đ. giao thông nông thôn Cò Mạ - Pá Lông
17 km
chương trình mục tiêu
16
Đ. giao thông nông thôn ChiềngKhoang-Nậm ét
13 km
xây dựng cơ bản tập trung
17
Đ. Pá Lông - Co Tòng
8 km
chương trình mục tiêu
18
Đ. Sốp Cộp - Mường Và- Mường Lạn
28 km
xây dựng cơ bản tập trung
19
Đ. giao thông nông thôn Pá Cúng- Chiềng Khừa
8 km
135
20
Đ. giao thông nông thôn ChiềngEn -Mường Lầm
7km
135
Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hàng năm, nhiều xã đã chủ động tu sửa nâng cấp đường với vốn đóp góp từ dân, Nhà nước và các tổ chức sản xuất kinh doanh hỗ trợ vật tư máy móc làm đường. Một số nơi đã tổ chức phân cấp các tuyến đường cho các xã, các bản trên địa bàn quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa hàng năm. C
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement