Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By honghanh_429
#646011 Download Dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ Imaginative miễn phíMục tiêu của chương trình
• Củng cố ngữ pháp và phát triển vốn từ vựng liên quan đến nhiều ngành nghề như tài chính, ngân hàng, kinh doanh, hay quản lý.;
• Phát triển kỹ năng đọc hiểu theo từng bước giúp tích lũy từ vựng và kiến thức nền;
• Từng bước cải thiện kỹ năng nghe hiểu trực tiếp và nghe hiểu trong thi và kiểm tra giúp người học tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh tại môi trường làm việc cũng như trong cuộc sống;
• Tạo điều kiện cho người học làm quen với dạng thức đề thi chuẩn thông qua các bài tập, bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ;
• Xây dựng và củng cố các kỹ năng làm bài thi thông qua các bài tập và bài kiểm tra thiết kế theo đề thi TOEIC chuẩn;
• Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc quốc tế thông qua kiến thức học và các hoạt động trên lớp;
• Tạo động lực cho người học thông qua các hoạt động thú vị lồng ghép trong bài học giúp người học nắm được kiến thức đồng thời luôn tìm thấy sự say mê trong học tập.
Tóm tắt nội dung:m, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.
Chương II
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Điều 8. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học
Trung tâm ngoại ngữ - tin học được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:
1. Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định;
2. Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy chế này.
3. Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế này, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch trình của khoá học;
4. Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên;
5. Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung râm trong năm đầu tiên;
6. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.
Điều 9. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học
Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học bao gồm:
1. Tờ trình xin thành lập trung tâm.
2, Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
a) Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;
b) Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax;
c) Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo;
d) Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hay Hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này.
đ) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);
e) Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.
3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;
4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.
Điều 12. Thẩm quyền đình chỉ hoạt động, sát nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ - tin học
1. Trung tâm ngoại ngữ - tin học hoạt động kém hiệu quả, hay có sai phạm nghiêm trọng thì có thể bị tạm thời đình chỉ hoạt động để củng cố hay bị giải thể theo quy định tại Điều 22, Điều 23 của Nghị định số 75/ 20006/ NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục.
2 Cơ quan ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động, sát nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ - tin học.
Chương III
HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Điều 19. Chương trình giảng dạy, hình thức học tập
1. Chương trình giảng dạy ở các trung tâm ngoại ngữ - tin học là các chương trình quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy chế này.
2. Điều kiện, thủ tục đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ các chương trình giáo dục thường xuyên tại trung tâm phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Các hình thức học tập bao gồm: vừa làm vừa học (tập trung định kỳ, học ngoài giờ làm việc), học từ xa, tự học có hướng dẫn hay kết hợp giữa các hình thức.
4. Căn cứ vào các chương trình giảng dạy và hình thức học tập, trung tâm xây dựng kế hoạch học tập toàn khoá, thời gian biểu cụ thể cho từng lớp học và công bố công khai cho học viên trước khi khai giảng.
Điều 20. Tuyển sinh và tổ chức lớp học
1. Tất cả công dân Việt Nam và công dân nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Việt Nam có đủ điều kiện tham gia một trong những khoá học của trung tâm đều được nhận vào học.
2. Học viên học tập tại trung tâm ngoại ngữ - tin học được tổ chức theo lớp học. Trước khi khai giảng mỗi khoá học, trung tâm có thể tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào để xếp lớp cho phù hợp. Mỗi lớp ngoại ngữ, tin học bố trí không quá 40 học viên.
3. Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm; có lớp trưởng, một hay hai lớp phó do tập thể lớp bầu ra để tổ chức tự quản sinh hoạt lớp, giữ mối quan hệ giữa học viên với trung tâm.
Điều 21. Giáo trình và tài liệu học tập
Trung tâm ngoại ngữ - tin học sử dụng giáo trình, tài liệu học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tài liệu riêng của trung tâm nếu được cơ quan quản lý đồng ý.
Điều 22. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ
1. Sau khi hoàn thành chương trình của mỗi khoá học, trung tâm tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho học viên.
2. Việc tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ của trung tâm phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 23. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên
1. Hằng năm trung tâm phải tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của mình
2. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên của trung tâm còn được thực hiện bằng cách gửi người tham gia các khoá học do các cơ quan quản lý hay do các đơn vị khác tổ chức.
Điều 24. Hợp tác quốc tế
1. Tuỳ theo điều kiện, khả năng, trung tâm cần tăng cường công tác hợp tác quốc tế để phát triển, hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị mình.
2. Các quan hệ hợp tác quốc tế phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương IV
THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 39. Thanh tra, kiểm tra
Trung tâm ngoại ngữ - tin học tổ chức tự kiểm tra, thanh tra và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý quy định tại Điều 7 của Quy chế này; chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục.
Điều 40. Khen thưởng
1. Trung tâm ngoại ngữ - tin học, tập thể các đơn vị thuộc trung tâm ngoại ngữ - tin học thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học sẽ được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.
2. Giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trung tâm ngoại ngữ - tin học có thành tích sẽ được khen thưởng, được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định của pháp luật.
3. Học viên trung tâm ngoại ngữ - tin học có thành tích trong học tập và rèn luyện được trung tâm và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo quy định.
Điều 41. Xử lý vi phạm
1. Tập thể hay cá nhân giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trung tâm ngoạ ngữ - tin học vi phạm Quy chế này thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ...

Bạn tải bản DOC tại link này nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By 83duysy
#730395 Chao ban.
Mình đang rất quan tâm đến nội dung " Đề án lập TTNN Imaginetive"
Bạn chia sẻ cho mình file DOC tài liệu đó được ko? hay link down tài liệu. Mình tìm mấy ngày mà các site khác không tải được. Bạn có thể gửi trên site hay qua email: [email protected] ; [email protected]. cho mình được ko? mình đang rất cần
Thank bạn nhiều
Thân tặng bạn 100 like. Hihi
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#730411 Bạn tải bản DOC tại link này nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By HoangyVu
#1001277 Mình có mẫu Đề án TTNN.
Bạn vào linh này download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay gởi email cho mình: [email protected]
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement