Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ch3p_xjnh
#645825

Download Đề tài Tìm hiểu hoạt động hướng dẫn tại công ty lữ hành SaigonTourist Hà Nội miễn phí

Chương I: Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và đội ngũ hướng dẫn viên
1- Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
1.1 Quá trình hình thành và sơ lược về Công ty Saigontourist Hà Nội
1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng của Công ty Saigontourist Hà Nội
2- Nhiệm vụ của các bộ phận
3- Đội ngũ hướng dẫn viên
Chương II: Quy trình làm việc
1- Quy trình làm việc của công ty
1.1 Chương trình nối tour Miền Nam/ Miền Trung – Miền Bắc
1.2 Chương trình bán tour tại chỗ
2- Quy trình làm việc tại phòng hướng dẫn
2.1 Trước khi thực hiện chương trình
2.2 Trong và sau khi thực hiện chương trình
3- Quy trình làm việc của một chương trình cụ thể
Chương III: Những thu hoạch sau khi thực tập
1- Nhận xét về quy trình, hoạt động điều hành và hướng dẫn của công ty
2- Vận dụng những kiến thức đã học vào trong thực tế của đơn vị thực tập
3- Những kinh nghiệm thu được
4- Kiến nghị
Kết luận
Tài liệu tham khảo
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ourist Hà Nội
Phó Giám đốc
Giám đốc
Phòng Tài chính kế toán
Phòng điều hành
Phòng tổ chức hành chính
Phòng thị trường
Phòng vé máy bay
Phòng hướng dẫn
Phòng vận chuyển
out bout
in bout
tour nội địa
Tổ chức chương trình vui chơi, giải trí.
Vận chuyển.
Đại lý vé máy bay cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam.
Dịch vụ khách sạn.
Cơ cấu tổ chức của Công ty Lữ hành Saigontourist Hà Nội cũng giống như ở các công ty khác bao gồm: Giám đốc, phó giám đốc và các phòng ban.
Các bộ phận đặc trưng và quan trọng nhất của công ty bao gồm ba phòng: thị trường (hay còn gọi là Marketing), điều hành, hướng dẫn. Các phòng này đảm nhận phần lớn các khâu chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Đây là ba bộ phận có mối quan hệ khăng khít, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, cơ chế hoạt động rõ ràng, hợp lý. Qui mô của phòng ban phụ thuộc vào qui mô và nội dung tính chất các hoạt động của công ty. Tuy nhiên, dù ở qui mô nào thì nội dung và tính chất của công việc của các phòng ban về cơ bản vẫn như trên đây. Điểm khác biệt chủ yếu là phạm vi, qui mô và hình thức tổ chức của các bộ phận này. Vì vậy, khi nói đến công ty lữ hành là nói đến Marketing, điều hành và hướng dẫn.
Khối các bộ phận tổng hợp thực hiện các chức năng như đúng tên gọi của chúng bao gồm: phòng tài chính – kế toán, phòng tổ chức hành chính.
Ngoài ra, còn có các bộ phận hỗ, trợ và phát triển như: phòng vận chuyển, phòng vé máy bay – được coi như là các phương hướng phát triển của công ty. Các bộ phận này vừa thoả mãn nhu cầu của công ty (về khách sạn, vận chuyển), vừa đảm bảo mở rộng phạm vi lĩnh vực kinh doanh. Các bộ phận này thể hiện quá trình liên kết ngang của công ty.
Dưới đây là sơ đồ về cơ cấu tổ chức của Công ty Lữ hành Saigontourist Hà Nội:
2 – Nhiệm vụ của các bộ phận.
a – Giám đốc.
Là người trực tiếp điều hành công việc thuộc các phòng: hướng dẫn, thị trường, kế toán, tổ chức – hành chính; chịu trách nhiệm trước tổng công ty du lịch Sài Gòn về kết quả kinh doanh của công ty.
b – Phó giám đốc.
Điều hành trực tiếp các hoạt động của công ty tại các phòng: điều hành, vé máy bay, vận chuyển.
c – Phòng tài chính – kế toán.
Tổ chức thực hiện các công việc tài chính kế toán của công ty như theo dõi ghi chép chi tiêu của công ty theo đúng hệ thống tài khoản và chế độ kế toán của nhà nước, theo dõi và phản ánh tình hình sử dụng vốn, tài sản của công ty.
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời phản ánh những thay đổi để lãnh đạo có biện pháp xử lý kịp thời.
Theo dõi thị trường, thu nhập thông tin, báo cáo và đề xuất kịp thời với lãnh đạo của công ty.
d – Phòng tổ chức hành chính.
Thực thi những công việc chủ yếu trong việc xây dựng đội ngũ lao động của công ty. Thực hiện các quy chế, nội quy, khen thưởng, kỷ luật, chế độ tiền lương, thay đổi đội ngũ đào tạo,… Phòng này còn đảm bảo thực hiện những công việc văn phòng của doanh ngiệp trong những điều kiện nhất định
e – Phòng thị trường.
Tổ chức và tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường du lịch trong nước và quốc tế, tiến hành các hoạt động tuyên truyền quảng cáo, thu hút các nguồn khách du lịch đến với công ty.
Phối hợp với phòng điều hành, tiến hành xây dựng các chương trình du lịch từ nội dung đến mức giá, phù hợp với nhu cầu của khách, chủ động trong việc đưa ra những ý đồ mới về sản phẩm của công ty.
Ký kết hợp đồng với các hãng, các công ty du lịch nước ngoài, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để khi thác các nguồn khách quốc tế vào Việt Nam và khách du lịch Việt Nam.
Duy trì các mối quan hệ của công ty với các nguồn khách, đề xuất và xây dựng phương án chi nhánh thay mặt của công ty ở trong nước và trên thế giới.
Đảm bảo hoạt động thông tin giữa công ty lữ hành với các nguồn khách. Thông báo cho các bộ phận liên quan trong công ty về kế hoạch các đoàn khách nội dung hợp đồng cần thiết cho việc phục vụ khách. Phối hợp với các bộ phận có liên quan theo dõi việc thanh toán và quá trình thực hiện hợp đồng phục vụ khách.
Phòng thị trường phải thực sự trở thành chiếc cầu nối giữa thị trường với doanh nghiệp. Trong điều kiện nhất định , phòng thị trường có trách nhiệm thực hiện việc nghiên cứu và phát triển, là bộ phận chủ yếu trong việc xây dựng các chiến lược, sách lược hoạt động hướng tới thị trường của công ty.
Phòng thị trường thường được tổ chức dựa trên những tiêu thức phân đoạn thị trường và thị trường chủ yếu của công ty lữ hành. Dù được tổ chức theo tiêu thức nào thì phòng thị trường vẫn thực hiện những công việc nói trên.
f. Phòng điều hành.
Được coi như bộ phận tổ chức sản xuất của Công ty lữ hành, nó tiến hành các công việc để đảm bảo thực hiện các sản phẩm của Công ty. Phòng điều hành như cầu nối giữa Công ty lữ hành với thị trường cung cấp dịch vụ du lịch. Do vậy, phòng điều hành thường được tổ chức theo các nhóm công việc hay theo các tuyến điểm du lịch chủ yếu, đôi khi dựa trên các sản phẩm chủ yếu của công ty, phòng điều hành có nhiệm vụ:
Là đầu mối triển khai toàn bộ công việc điều hành các chương trình, cung cấp các dịch vụ du lịch trên cơ sở các kế hoạch, thông báo về khách do phòng thị trường gửi tới.
Lập kế hoạch, triển khai các công việc liên quan đến việc thực hiện các chương trình du lịch như đăng ký chỗ trong khách sạn visa, vận chuyển… đảm bảo các yêu cầu về thời gian, chất lượng.
Thiết lập, duy trì mối quan hệ mật thiết với các cơ quan hữu quan ký hợp đồng với các nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ du lịch. Lựa chọn các nhà cung cấp có những sản phẩm đảm bảo uy tín chất lượng.
Theo dõi qúa trình thực hiện các chương trình du lịch, phối hợp với bộ phận kế toán thực hiện các hoạt động thanh toán với các công ty gửi khách và các nhà cung cấp du lịch. Nhanh chóng xử lý các trường hợp bất thường xảy ra trong qúa trình thực hiện các chương trình du lịch.
g. Phòng hướng dẫn.
Căn cứ vào kế hoạch khách, tổ chức điều động, bố trí hướng dẫn viên phù hợp cho các chương trình du lịch.
Xây dựng, duy trì và phát triển đội ngũ hướng dẫn viên và cộng tác viên chuyên nghiệp. Tiến hành các hoạt động học tập, bồi dưỡng để đội ngũ hướng dẫn có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, phẩm chất nghề nghiệp tốt, đáp ứng các nhu cầu về hướng dẫn của Công ty.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trong công ty để tiến hành công việc một cách có hiệu quả nhất. Hướng dẫn viên phải thực hiện đầy đủ qúa trình đi đoàn, nhiệm vụ theo đúng các quy định của Công ty.
Là thay mặt trực tiếp của công ty trong qúa trình tiếp xúc với khách du lịch và các bạn hàng, các nhà cung cấp. Tiến hành các hoạt động quảng cáo, tiếp thị thông qua hướng dẫn viên.
h. Phòng vé.
Đại lý cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, lo vé cho tất cả các chương trình của hệ thống Saigontourist Hà Nội.
Bán vé nội địa và quốc tế cho khách lẻ, các cô...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement