Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gemini_and_taurus_128
#645802

Download Đề tài Hoạt động kinh doanh của trung tâm lữ hành quốc tế OSGC miễn phí

MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
NộI DUNG 2
1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung Tâm Lữ Hành Quốc Tế OSGC. 2
1.1.Quá trình hình thành và phát triển 2
1.2.Cơ cấu tổ chức của trung tâm 4
1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của trung tâm trong thời gian gần đây. 7
2. Phân tích môi trường Marketing của trung tâm lữ hành quốc tế OSGC 9
2.1- Môi trường marketing của trung tâm: 10
2.1.1- Chính trị luật pháp: 10
2.1.2- Môi trường kinh tế dân số: 11
2.1.3- Các yếu tố văn hóa xã hội: 11
2.1.4- Các yếu tố về điều kiện tự nhiên, sinh thái, công nghệ: 12
2.2- Môi trường kinh doanh của Trung Tâm: 13
2.2.1- Khách hàng: 13
2.2.2- Đối thủ cạnh tranh: 14
2.2.3 Các nhà cung ứng : 14
2.3. Nguồn lực kinh doanh của trung tâm: 15
2.4. Vị thế của trung tâm trong thị trương du lịch Việt Nam 15
3. Phân tích ma trận SWOT trong hoạt động kinh doanh của trung tâm lữ hành quốc tế OSGC. 16
3.1 Những điểm mạnh ( S-Strength) 16
3.2.Những điểm yếu(W-Weakness) 16
3.3 Những thời cơ, cơ hội( O-Opportunities) 16
3.4.Những mối đe doạ( T-Threat) 17
4. Một số chiến lược kinh doanh và định hướng marketing của trung tâm trong thời gian tới 18
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

- Hà Nội và nơi đây cũng thực hiện chức năng thương mại.
Trung tâm Lữ hành quốc tế OSGC ra đời ngay từ những ngày đầu khi công ty đi vào hoạt động, sơ đồ sau có thể cho thấy vị trí của trung tâm trong bộ máy hoạt động của công ty.
Sơ đồ tổ chức của công ty
C«ng ty kinh tÕ - kü thu©t
ViÖt Nam
Chi nh¸nh Tp. §µ §½ng
Phßng tµi vô
Phßng TC C¸n bé
V¨n phßng
CHi nh¸nh
tp Hå chÝ minh
C¸c ®éi x©y l¾p
X­ëng
VLXD
Cöa hµng
TT
TÝn
TT du lÞch OSGC
TT
Th­¬ng m¹i
XÝ nghiÖp xe m¸y IKD
Trung tâm lữ hành quốc tế OSGC hiện nay đặt tại 188 Kim Mã - Ba Đình –Hà Nội với chức năng kinh doanh tổ chức, bán và thực hiện các chương trình du lịch trong và ngoài nước. Thời gian đầu, khi mới đi vào hoạt động, trung tâm chỉ có 04 điều hành và 07 hướng dẫn viên, thiếu kinh nghiệm và quan hệ, trung tâm rất khó khăn để tạo sự biết đến và uy tín trên thị trường. Để khắc phục những khó khăn ban đầu, giám đốc trung tâm đã xác định rõ, lao động có trình độ chuyên môn là yếu tố hàng đầu để đưa doanh nghiệp đi lên. Vì thế, trung tâm đã tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên đi học tập những khoá học ngắn hạn về chuyên ngành du lịch và quản lý, thị trường, kết hợp việc đến các cơ sở cung ứng dịch vụ nhằm tìm hiểu các dịch vụ, tạo mối quan hệ, ký kết hợp đồng…và bước đầu đã lựa chọn được những dịch vụ có uy tín cho các chương trình du lịch của trung tâm. Đồng thời, trung tâm đã liên kết với một số hãng lữ hành nhận khách, gửi khách, và khai thác thị trường. Đến năm 1999, khi thị trường du lịch Việt Nam đã khá sôi động thì doanh thu của trung tâm vẫn ở mức thấp so với các trung tâm du lịch trên địa bàn Hà Nội. Hình thức quảng bá duy nhất về hình ảnh trung tâm là tờ rơi gấp bằng tiếng Việt và tiếng Anh rất sơ sài, trong khi Trung Quốc lại là thị trường khách quốc tế trọng điểm của trung tâm. Trước tình hình đó, được sự hỗ trợ của công ty và với những lợi thế vốn có của mình, trung tâm đã tiến hàng một chương trình Marketing chuyên nghiệp vào đầu năm 2001 và thu được những kết quả đáng kể, thể hiện ở việc tăng doanh thu tới 24% so với năm 1999, đồng thời đã trang bị được dàn máy vi tinh, điện thoại liên lạc cho từng điều hành đồng phục và danh thiếp cho hứơng dẫn viên. Trung tâm đã có đội xe với 06 xe thuộc các loại 45 chỗ, 16chỗ. Đến nay, OSGC đã trở thành đơn vị kinh doanh có uy tín trên thị trường du lịch trong và ngoài nước. Tuy chưa phải là doanh nghiệp lớn nhưng với mức tăng doanh thu ổn định và coi trọng việc áp dụng những sáng kiến mới trong kinh doanh, OSGC sẽ có thể tạo cho mình những vị thế mới trên thị trường du lịch Việt Nam và thế giới.
1.2.Cơ cấu tổ chức của trung tâm
Trung tâm lữ hành quốc tế OSGC đi theo loại hình tổ chức kinh doanh đa dạng hoá và sơ đồ tổ chức bộ máy của trung tâm được triể khai theo mô hình tổ chức trực tuyến.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của trung tâm lữ hành quốc tế OSGC
Giám đốc trung tâm
P du lịch quốc tế
P kế toán
tài chính
Tổ chức
Hành chính
Inbound
Nội địa 2
Nội địa 3
Nội địa 1
Outbound
P DL nội địa
* Giám đốc trung tâm: do Giám đốc công ty bổ nhiệm. Giám đốc là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động kinh doanh của trung tâm trước công ty, trước pháp luật và trước toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong toàn trung tâm.cách lãnh đạo của Giám đốc là điều hành trực tiếp toàn trung tâm. Các phòng quản lý chức năng giúp việc cho Giám đốc.
* Phòng tổ chức-hành chính
Là một phòng có những cách giải quyết công việc theo một trình tự khoa học nhất định và theo một thể lệ thống nhất trong lĩnh vực quản lý nhân sự nói chung của toàn xí nghiệp.
+ Phòng tổ chức-hành chính:
- Quản lý toàn bộ các cán bộ công nhân viên trong toàn trung tâm.Lập kế hoạch xây dựng bộ máy nhân sự của các phòng ban trong trung tâm cho gọn nhẹ và đơn giản.
- Quản lý toàn bộ công tác hành chính văn thư, luư trữ của văn phòng tại trung tâm như: công văn đi, công văn đến, trang thiêt bị…..
- Nghiên cúư các chế độ lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế…để bảo đảm đúng chế độ quyền lại cho cán bộ, công nhân viên trong trung tâm.
* Phòng tài chính-kế toán:
Căn cứ kế hoạch được giao cho đơn vị hàng năm lập kế hoạch định mức lao động tiền lương đối với cấp trên và căn cứ vào số lượng công việc và mức hoàn thành công việc của cáp trên giao cho đơn vịcấp dưới tiến hành lập định mức tiền lương trên một đơn vị sản phẩm.
- Lập các kế hoạch về tài chính của từng năm kế hoạch báo cáo với công ty.
- Lập kế hoạch thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
- Xác định chi phí sản xuất và giá thành thực tế của từng chương trình du lịch đã hoàn thành và bàn giao thu hồi vốn.
- Tổng hợp tình hình tài chính và các số liệu về kế toán để báo cáo Giám đốc có những biện pháp thích hợp để đẩy mạnh doanh thu.
- Hoàn thành các báo cáo quyết toán tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
*Phòng du lịch nội địa
Là phòng chuyên tổ chức các chương trình du lịch trong nước cho người Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam .
Thiết kế, bán, thực hiện các chương trình du lịch trong nước
Nghiên cứu thị trường du lịch trong nước, tiến hành các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước.
Quan hệ với các đối tác, các đại lý du lịch, cơ sở luư trú trong nước
Quản lý đội ngũ hướng dẫn viên nội địa.
*Phòng du lịch quốc tế:
Trong đó bao gồm bộ phận Inbound, Outbound, quan hệ quốc tế: có chức năng và nhiệm vụ tương đương như phòng du lịch nội địa nhưng đuợc thực hiện với khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài và khách nước ngoài vào Việt Nam. Vì thế, cần có sự hỗ trợ của bộ phận quan hệ quốc tế về thủ tục hải quan, quan hệ với các trung tâm gửi khách, các đối tác tai nước ngoài.
1.3.Các sản phẩm, hoạt động chính:
Cũng như các công ty lữ hành quốc tế khác trên địa bàn Hà Nội, hiện nay Trung tâm lữ hành quốc tế OSGC có chức năng chính là thiết kế, bán và thực hiện các chương trình du lịch cho khách du lịch trong và ngoài nước. Hai loại sản phẩm chủ yếu của trung tâm là chương trình du lịch từng phần và chương trình du lịch trọn gói.
- Chương trình du lịch từng phần: chủ yếu là khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam, những tuyến mà chương trình du lịch này thường thực hiện là: Hà Nội - Hạ Long, Hà Nội –Sapa, Hà Nội - Huế - Hội An – Thánh địa Mỹ Sơn. Trong chương trình du lịch từng phần lại chia làm hai loại là tour deluxe và daily tour. Về cơ bản, hai loại chương trình du lịch này không có sự khác biệt nhiều ngoài giá cả tour deluxe cao hơn. Vì thế, khách mua tour deluxe sẽ nhận được những dịch vụ cao cấp hơn hay dịch vụ phụ thêm như, khách sạn 3-4 sao, đi thuyền ra đảo, kayaking…
- Chương trình du lịch trọn gói: khách tham gia các chương trình du lịch trọn gói thường lớn hơn rất nhiều và đây cũng là loại sản phẩm chính của trung tâm, bao gồm khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế vào Việt Nam và khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài. Trung tâm đã duy trì mối quan hệ lâu l...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement