Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Adao
#645477 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHNT VÀ CÔNG TÁC KHAI THÁC BHNT 4
1.1.Khái quát chung về sản phẩm BHNT 4
1.1.1Một số khái niệm cơ bản và vai trò và đặc điểm của BHNT 4
1.1.1.1 Một số khái niệm cơ bản. 4
1.1.1.2 Vai trò của BHNT 5
1.1.1.3 Những đặc điểm cơ bản của BHNT. 6
1.1.2 Sản phẩm BHNT 7
1.1.2.1 Phân loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 7
1.1.2.2 Đặc điểm của sản phẩm BHNT 8
1. Một số đặc điểm cơ bản của sản phẩm BHNT 8
1.2. Công tác khai thác sản phẩm BHNT 10
1.2.1. Hệ thống kênh phân phối sản phẩm BHNT 10
1.2.1.1.Khái niệm và vai trò của kênh phân phối sản phẩm BHNT 10
1.2.1.2 Phân loại 10
1.2.1.3 Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đại 12
1.2.2. Quy trình khai thác 14
1.2.2.2. Công tác đánh giá rủi ro 16
1.2.2.3 Marketing và Chăm sóc khách hàng 17
1.2.3. Các yếu tổ ảnh hưởng tới hoạt động khai thác sản phẩm BHNT
1.2.3.1 Yếu tố khách quan 18
1.2.3.2 Yếu tố chủ quan 21
1.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM BHNT TẠI CÔNG TY BHNT CATHAYLIFE VIỆT NAM 24
2.1.Khái quát đặc điểm và tình hình khai thác tai công ty BHNT Cathay life Việt Nam 24
2.1.1.Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của công ty Cathay life 24
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 24
2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy 26
2.1.1.2.1. Hệ thống tổ chức bộ máy 26
2.1.1.2.2. Đội ngũ cán bộ 27
2.1.2. Tình hình kinh doanh tại doanh nghiệp 28
2.1.3. Định hướng phát triển trong thời gian tới 29
2.2. Tổng quan về thị trường BHNT tại Việt Nam 30
2.3. Thực trạng hoạt động khai thác sản phẩm BHNT tại công ty Cathay Life Việt Nam 33
2.3.1. Sản phẩm BHNT tại công ty BHNT Cathaylife Việt Nam. 33
2.3.1.1 Các sản phẩm tiêu biểu 33
2.3.1.1.1 Bảo hiểm hỗn hợp: 33
2.3.1.1.2 Bảo hiểm trọn đời: 35
2.3.1.1.3 Bảo hiểm tử kỳ: 36
2.3.1.1.4 Các sản phẩm bổ trợ 37
2.3.2.Hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại cathay life Việt Nam 40
2.3.2.1. Kênh phân phối trực tiếp 40
2.3.2.2. Kênh phân phối gián tiếp 40
2.3.3. Quy trình khai thác sản phẩm BHNT tại công ty Cahay Life 43
2.3.3.1. Quy trình 43
2.3.3.2. Thực trạng công tác marketing 44
2.3.3.3. Công tác đánh giá rủi ro và chấp nhận bảo hiểm. 46
2.3.3.4 Chăm sóc khách hàng 48
2.3.4. Kết quả khai thác 49
2.3.4.1 Tình hình thực hiện kế hoạch khai thác 49
2.3.4.2 Kết quả khai thác hợp đồng 50
2.3.4.3. Cơ cấu khai thác 51
2.3.4.4 Hiệu quả khai thác 51
2.3.4.5 Chi phí khai thác 52
2.3.5 Kết quả kinh doanh nghiệp vụ 53
2.4. So sánh kết quả kinh doanh của công ty Cathay life với toàn thị trường năm 2010 54
2.3.5. Đánh giá chung 55
2.3.5.1. Những mặt đạt được và nguyên nhân 55
2.3.5.2.Những mặt hạn chế và nguyên nhân 57

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC SẢN PHẨM BHNT CỦA CÔNG TY BHNT CATHAYLIFE VIỆT NAM 61
3.1. Các giải pháp đặt ra đối với công ty Cathay life hiện nay 61
3.1.1. Chủ động trong công tác khai thác 61
3.1.2. Tăng cường phát huy hiệu quả kênh phân phối 62
3.1.3 Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, quảng cáo 64
3.1.4 Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá rủi ro ban đầu. 65
3.1.5.Tăng cường giám sát công tác giám định bồi thường: 65
3.1.6. Xây dựng hình ảnh Cathay life trên thị trường bảo hiểm. 67
3.2. Khuyến nghị 67
3.2.1 Khuyến nghị đối với bộ tài chính 67
3.2.2.Khuyến nghị đối với hiệp hội bảo hiểm Viêt Nam 69

KẾT LUẬN 71


LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Hiện nay cụm từ “bảo hiểm nhân thọ” đã không còn xa lạ đối với toàn xã hội. Bảo hiểm nhân thọ mang đến cho người dân sự bảo vệ trước những rủi ro bất ngờ, sự an tâm về tài chính dưới hình thức tiết kiệm và đầu tư an toàn mang lại hiệu quả cao. Các tổn thương tình cảm và vật chất khi gia đình mất đi một thành viên có thể nguôi ngoai ít nhiều qua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và loại trừ những căng thẳng về mặt tài chính có thể gia tăng.
Xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam không ngừng phát triển về loại hình bảo hiểm và số lượng doanh nghiệp tham gia kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Thời gian gần đây thị trường bảo hiểm bắt đầu hoạt động mạnh bởi ngày càng nhiều các Công ty Bảo hiểm nước ngoài vào đầu tư và mở chi nhánh tại Việt Nam.
Với mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính vững phát triển nhất khu vực châu Á, công ty BHNT cathay chính thức thành lập “Công ty bảo hiểm nhân thọ cathay Việt Nam” là công ty châu Á đầu tiên được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Kế thừa lịch sử gần 50 năm hoạt động thành công cùng quan niệm kinh doanh thực tế, nhiệt thành phục vụ theo phương trâm “luôn tôn trọng khách hàng, hướng tới một dịch vụ hoàn hảo”, công ty Cathay ngày càng khẳng định được vị thế của mình tại thị trường trong và ngoài nước, tự tin đưa dịch vụ của công ty từ Đài Loan vươn tới thị trường Việt Nam.
Với một công ty bảo hiểm, hoạt động khai thác bảo hiểm là khâu đầu tiên của quy trình triển khai bảo hiểm, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp bảo hiểm nói chung và từng nghiệp vụ bảo hiểm nói riêng. Tình hình cạnh tranh gay gắt đòi hỏi công ty phải không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm mới, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình nhằm đảm bảo giữ vững vị thế và mở rộng thị phần sâu rộng hơn nữa trên toàn quốc.
Là một sinh viên khoa bảo hiểm, nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm, bởi vậy em xin đi sâu nghiên cứu đề tài:
“Hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH BHNT cathay life Việt Nam thực trạng và giải pháp.”
2. Mục đích nghiên cứu
Làm rõ nội dung cơ bản của công tác khai thác các sản phẩm bảo hiểm
Làm rõ tình hình thực hiện hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH BHNT Cathay Life Việt Nam
Đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của công ty, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác này
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứư: Hoạt động khai thác các sản phẩm BHNT tại công ty BHNT Cahtay life
Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi công ty TNHH BHNT Cathay Life Việt Nam
4. Phương pháp nghiên cứu.
Bài viết được dựa trên phương pháp thống kê, các chỉ tiêu phân tích nhằm tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng của hoạt động khai thác các sản phẩm BHNT tại công ty BHNT Cathay life Việt Nam.
5. Nội dung chính của khoá luận.
Chương 1: Những lý luận chung về BHNT và công tác khai thác sản phẩm BHNT
Chương 2: Thực trạng hoạt động khai thác sản phẩm BNHT tại công ty Cathay life Việt Nam
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại công ty BHNT Cathay life Việt Nam
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#989988 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement