Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Artair
#645474 Download Tiểu luận miễn phíMỤC LỤC

A. Lời nói đầu: Trang 4
B. Phần nội dung:
I. Mô tả tình huống Trang 6
II. Xác định mục tiêu xử lý tình huống Trang 7
III. Phân tích nguyên nhân và hậu quả tình huống
1. Nguyên nhân Trang 8
2. Hậu quả Trang10
IV. Phương án giải quyết Trang 11
V. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện .Trang 13
C. Kết Luận và kiến nghị :
I. Kết luận Trang 14
II. Kiến nghị Trang 15

A- LỜI NÓI ĐẦU

Có thể nói, chính sách xã hội là một trong những chính sách quan trọng trong quá trình phát triển của các nước trên thế giới. Ở mỗi quốc gia khác nhau, trong mỗi giai đoạn khác nhau, có những hình thức và loại chính sách xã hội khác nhau, cũng như có những quan niệm và định nghĩa khác nhau về chính sách xã hội. Ở nước ta, chính sách xã hội được hiểu là hệ thống công cụ tác động vào con người, vào các tổ chức và đoàn thể xã hội nhằm điều hòa các hành vi, lợi ích của các nhóm xã hội cũng như các thành viên trong xã hội, góp phần thực hiện công bằng, bình đẳng, tiến bộ xã hội, phát triển toàn diện con người, đảm bảo sự phát triển bền vững.
Xuất phát từ quan điểm coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là trung tâm của mọi sự quan tâm xã hội, vừa là chủ thể sáng tạo mọi giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội, chính sách xã hội cần tác động một cách toàn diện vào tất cả các mặt của đời sống con người, nhằm phát huy mạnh mẽ nhân tố con người. Theo Các Mác, trong tính hiện thực của mình, bản chất con người là tổng hòa những mối quan hệ xã hội, do đó, chính sách xã hội cần tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tư tưởng, giáo dục nhằm phát triển cân đối, toàn diện cho mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội. Dù biểu hiện dưới nhiều hình thức văn bản, nội dung khác nhau, song về bản chất, chính sách xã hội luôn hướng vào những hoạt động nhằm điều hòa các mâu thuẫn, xung đột, giảm bớt các bất công, căng thẳng xã hội, góp phần cân đối thu nhập, giải quyết việc làm, phân phối lại lợi ích, tạo ra sự công bằng hợp lý giữa cống hiến và hưởng thụ, khuyến khích người có nhiệt tình, tài năng, giúp đỡ kẻ cùng kiệt khó, rủi ro không may trong cuộc sống..., bảo đảm an ninh, an toàn xã hội cũng như quyền tự do công dân và sức khỏe, hạnh phúc cho con người.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hay bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hay mất thu nhập do ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hay chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH. Bảo hiểm xã hội ( BHXH ) ở nước ta là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập nước, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được ban hành, từng bước được thực hiện đối với công nhân, viên chức khu vực nhà nước và dần mỡ rộng ra ngoài khu vực quốc doanh. Trong quá trình thực hiện BHXH không ngừng được bổ sung, sữa đổi cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) trước hết là một chính sách xã hội của Nhà nước, vì vậy Nhà nước có vai trò quan trọng trong các hoạt động của BHXH. Trước đây, Nhà nước Việt Nam vừa hoạch định chính sách vừa thực hiện chính sách BHXH. Trong thời gian gần đây, hoạt động BHXH không ngừng phát triển cả về nội dung lẫn hình thức tổ chức, thực hiện theo hướng đa dạng hoá và xã hội hoá. Tuy nhiên không vì thế mà vai trò của Nhà nước bị giảm đi mà ngược lại Nhà nước vẫn luôn giữ vai trò quan trọng trong BHXH. Thông qua các chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp, Nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về BHXH và thực hiện điều tiết, định hướng, quản lý các hoạt động BHXH trong khuôn khổ pháp luật.

Trong quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường, Bộ luật lao động đã được Quốc hội khóa IX - kỳ họp thứ 5 thông qua, Chủ tịch nước ký lệnh công bố số 35/L-CTN ngày 07 tháng 05 năm 1994, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 1995; trong đó có Chương XII quy định về Bảo hiểm xã hội, xác định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động; Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 26/01/1995 kèm theo là điều lệ BHXH; Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29.6.2006; đồng thời các văn bản dưới luật đã cụ thể hóa các nội dung về chính sách BHXH nhằm đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống của người tham gia Bảo hiểm xã hội. Trong nền kinh tế thị trường, nảy sinh rất nhiều các mối quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vì vậy thực hiện và giải quyết tốt các quan hệ lao động trong lĩnh vực này hết sức khó khăn và phức tạp, thực hiện tốt công việc này vừa là nhiệm vụ của ngành BHXH, là sự mong mỏi của mỗi người, đồng thời cũng là đòi hỏi của các cấp Ủy Đảng, chính quyền, người lao động đối với ngành BHXH.

Hiện nay, đa số các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong huyện thường vi phạm nhiều quy định về pháp luật lao động, như việc ký kết hợp đồng lao động, an toàn vệ sinh lao động, chế độ BHXH… do nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động từ đó nảy sinh nhiều tranh chấp lao động dẫn đến tình trạng đình công, khiếu nại, tố cáo, đây là vấn đề bức xúc hiện nay, đã và đang xảy ra ảnh hưởng xấu đến dư luận và tâm lý người lao động, đồng thời ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh ta. Do đó, trong phạm vi tiểu luận này tui xin đề cập đến “Tình huống giải quyết khiếu nại trong việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.

Là một công chức Nhà nước, hiện đang công tác ở ngành Bảo hiểm xã hội huyện Dương Minh Châu , sau khi tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước của ngành BHXH cộng với những kinh nghiệm thực tế trong công tác. tui chọn đề tài “Giải quyết khiếu nại về chính sách Bảo hiểm xã hội cho người lao động trong doanh nghiệp” làm tiểu luận cuối khóa. Đây là tiểu luận nghiên cứu nhằm cũng cố và vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tiễn của đơn vị đang công tác, đồng thời giúp cho bản thân tìm hiểu nguyên nhân và xử lý giải quyết công việc một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng qui định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong huyện.
Phạm vi đề tài này chỉ giải quyết khiếu nại về chính sách bảo hiểm của bà Trịnh Thị Thu là người lao động tại Công ty TNHH May mặc Minh Châu huyện Dương Minh Châu- Tây Ninh. Nội dung của đề tài bao gồm 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận, kiến nghị

Do thời gian thực hiện đề tài ngắn và bị ảnh hưởng của công tác chuyên môn nên trong quá trình thực hiện tiểu luận này không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự góp ý chân thành của quý Thầy, Cô.

Xin chân thành Thank !

B- NỘI DUNG
Phần I
MÔ TẢ TÌNH HUỐNG

Công ty TNHH May mặc Minh Châu, huyện Dương Minh Châu là một Công ty may áo gió, có 100% vốn đầu tư của Đài Loan, được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2008. Trong quá trình hoạt động, công ty đã đăng ký tham gia BHXH cho 100 người lao động từ tháng 10 năm 2008 trên tổng số 142 lao động đang làm việc tại công ty.
Công ty đến BHXH huyện để đăng ký gia BHXH cho người lao động trong công ty, công ty lập danh sách theo mẫu 02/SBH đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện cấp sổ BHXH cho người lao động . Đến ngày 10 tháng 6 năm 2009, chị Trịnh Thị Thu là công nhân của công ty trong lúc làm việc đã bị tai nạn lao động là dập một bàn tay, tỷ lệ thương tật mất sức lao động 30% do Hội đồng Giám định y khoa xác nhận. Chị Thu đã đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để lập thủ tục hưởng trợ cấp BHXH về chế độ tai nạn lao động, thì cơ quan Bảo hiểm xã hội mới phát hiện là chị Thu chưa được công ty đăng ký tham gia BHXH nên theo qui định cơ quan Bảo hiểm xã hội đã từ chối không thanh toán cho chị .
Chị Thu do không được giải quyết chế độ tai nạn lao động, nên chị đã làm đơn khiếu nại gửi đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện và Bảo hiểm xã hội huyện Dương Minh Châu. Ngày 20 tháng 6 năm 2009 các cơ quan chức năng thành lập đoàn liên ngành đến làm việc với Công ty TNHH mai mặc Minh Châu và thống nhất kiến nghị công ty phải truy nộp BHXH cho số lao động đúng theo quy định và truy nộp đủ số tiền BHXH chênh lệch của 42 lao động mà công ty đã ký hợp đồng lao động. Đồng thời đoàn liên ngành đề xuất hướng giải quyết chế độ tai nạn lao động cho chị Thu được trợ cấp tai nạn lao động theo quy định trong Luật BHXH.
Mặc dù các ngành chức năng có đề nghị công ty phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật lao động để giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động cho chị Thu, nhưng qua 4 tháng kể từ ngày đề nghị, công ty vẫn không chấp hành. Vì vậy chị Thu chưa được giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, cuộc sống kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nên đã tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi đến nhiều cơ quan chức năng, Đài Phát thanh và truyền hình và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, cho đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, đã ảnh hưởng không tốt đến tâm tư, tình cảm và cuộc sống gia đình của chị Thu, đồng thời cũng ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội đối với công ty.
Từ những sự việc đã nêu trên ta cần có một cách nhìn khách quan: Đối với hành vi sai phạm trên của công ty TNHH mai mặc Minh Châu , thì sẽ áp dụng hình thức xử lý như thế nào để đạt hiệu quả, làm cho công ty thấy được hành vi sai phạm của mình, để chấn chỉnh sửa chữa khắc phục và tự giác thi hành kiến nghị của các cơ quan chức năng; đối với các ngành chức năng trong huyện và cơ quan Bảo hiểm xã hội thì phải giải quyết như thế nào để đạt hiệu quả hợp tình hợp lý, đúng pháp luật và từ đó chúng ta thử tìm phương án cụ thể để giải quyết tốt nhất cho sự việc nêu trên để vừa đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động cũng như người sử dụng lao động.

PHẦN II
XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG


Từ tình huống của chị Trịnh Thị Thu tại công ty TNHH Minh Châu khi giải quyết khiếu này về chính sách BHXH chúng ta cần xác định 3 nục tiêu cơ bản: mục tiêu đối với chị Thu; mục tiêu đối với công ty TNHH Minh Châu; mục tiêu đối với BHXH và một số cơ quan lien quan ở huyện Dương Minh Châu.

* Đối với chị Trịnh Thị Thu:

Việc giải quyết trợ cấp tai nạn lao động cho chị Thu không chỉ mang lại quyền lợi chính đáng cho chị, mà còn tạo niềm tin cho hàng trăm công nhân lao động đang làm việc trong công ty, đồng thời còn thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật của cá nhân, đơn vị và tổ chức nhằm góp phần làm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và kỷ cương.

* Đối với công ty TNHH Minh Châu:
Về phía Công ty Minh Châu thì phải thấy được nghĩa vụ của người chủ sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động để chấp hành và thực hiện đúng quy định, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, tạo điều kiện cho nối quan hệ lao động giữa công ty và người lao động được hài hòa, ổn định, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định đời sống xã hội.

* Đối với cơ quan nhà nước và BHXH huyện:
Với tình huống nêu trên, đòi hỏi các cơ quan quản lý Nhà nước phải xem xét và giải quyết vấn đề vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật lao động, vừa hợp tình hợp lý, đồng thời đỡ tốn kém thời gian cũng như không gây phiền hà cho người lao động và người sử dụng lao động.

Về phía Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phải thực hiện đúng chức năng quản lý Nhà nước về lao động, có nghĩa là phải thường xuyên kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm để đảm bảo cho pháp luật lao động được thực hiện một cách nghiêm minh và đạt được mục tiêu đề ra trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đối với cơ quan Liên đoàn Lao động huyện thực hiện đúng vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động BHXH, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, các tranh chấp về BHXH đối với người lao động. Đồng thời phải quan tâm đến việc thành lập các tổ chức công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, ngoài ra còn tư vấn cho công nhân lao động hiểu biết hơn về chế độ chính sách BHXH để họ tự bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.

Đối với cơ quan BHXH phải nhanh chóng có biện pháp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình quản lý thực hiện chế độ chính sách BHXH để giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp BHXH cho người lao động một cách hợp tình hợp lý. Qua đó tạo được niềm tin của người lao động khi tham gia BHXH.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#923153
thongoc1804 đã viết:ban oi, cho minh xin link download nhe, thk so muxxx :)MỚi update link cho bạn tải đi nhé
Hình đại diện của thành viên
By haitranvba
#1004270 Mình đang phải làm bài tình huống (học lớp quản lý nhà nước) về một vài lĩnh vực khác nhau, nhờ MOD gửi giúp mình link download bài này để mình tham khảo với nhé.
Thanks
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004279 Link có ở trên rồi còn gì bạn?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement