Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Dacian
#645461

Download Đề tài Bảo hiểm y tế cho người cùng kiệt ở Thanh Hóa: Thực trạng và giải pháp miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ BHYT 3
I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA BHYT 3
1. Khái niệm và bản chất của BHYT 3
1.1. Khái niệm về BHYT 3
1.2. Bản chất của BHYT 4
2. Vai trò của BHYT 11
3. Mối quan hệ giữa BHYT và chế độ chăm sóc y tế 12
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BHYT 14
1. Đối tượng, đối tượng tham gia và phạm vi BHYT 14
1.1. Đối tượng BHYT 14
1.2. Đối tượng tham gia BHYT 14
1.3. Phạm vi bảo hiểm 15
2. cách BHYT 16
3. Quỹ BHYT 17
3.1. Nguồn hình thành quỹ BHYT 17
3.2. Các khoản chi 18
III. KHÁI QUÁT VỀ BHYT VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHOẺ Ở VIỆT NAM. 19
1. Khái quát về BHYT ở Việt Nam 19
1.1. Đối tượng tham gia BHYT 20
1.2. Phạm vi KCB 21
1.3. Quỹ BHYT 21
1.4. Quy định thanh toán chi phí KCB 22
2. Các chương trình chăm sóc sức khoẻ (CSSK) ở Việt Nam. 23
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BHYT CHO NGƯỜI NGHÈO
Ở BHXH HẢI DƯƠNG 1999 -2005 25
I. VÀI NÉT VỀ BHYT CHO NGƯỜI NGHÈO Ở VIỆT NAM 25
1. Quy định KCB cho người nghèo ở Việt Nam 25
1.1. Chuẩn nghèo 25
1.2. Các chủ trương, Nghị định của Đảng hướng dẫn thực hiện BHYT cho người nghèo 27
2. BHYT cho người nghèo ở Việt Nam. 29
2.1. Sự cần thiết BHYT cho người nghèo. 29
2.2. Thực trạng BHYT cho người nghèo ở Việt Nam. 30
2.3. Kinh nghiệm BHYT cho người nghèo từ tỉnh Hà Tây và Bình Định. 33
II. GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN BHXH TỈNH HẢI DƯƠNG 37
1. Sự hình thành và phát triển của BHXH tỉnh Hải Dương 37
1.1. Quá trình hình thành của BHXH tỉnh Hải Dương 37
1.2. Quá trình phát triển của BHXH tỉnh Hải Dương 38
2. Kết quả hoạt động vài năm qua của BHXH tỉnh Hải Dương 41
2.1. Kết quả đạt được 41
2.2. Những hạn chế 52
III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BHYT CHO NGƯỜI NGHÈO Ở BHXH HẢI DƯƠNG, 1999-2005 53
1. Tình hình triển khai BHYT cho người nghèo 53
2. Đánh giá chung về công tác KCB cho người nghèo theo chế độ BHYT 61
2.1.Những ưu điểm 61
2.2. Những khó khăn trong quá trình thực hiện BHYT cho người nghèo. 63
CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN TỐT BHYT CHO NGƯỜI NGHÈO Ở BHXH HẢI DƯƠNG 65
1. XÁC ĐỊNH ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI NGHÈO ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH KCB 65
2. THỰC HIỆN MUA THẺ BHYT CHO 100% NGƯỜI NGHÈO 66
3. MỞ RỘNG QUỸ KCB 67
4. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KCB 68
5. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 69
6. TẬP TRUNG XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 70
7. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC 72
KẾT LUẬN 74
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

thành phố, BHXH tỉnh đã được bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Sau khi BHYT chuyển sang BHXH đội ngũ cán bộ đã được bố trí, phân công, sắp xếp hợp lý để kiện toàn bộ máy tổ chức. Do vậy đến nay đã có đủ số lượng cán bộ theo biên chế được giao và đã bổ nhiệm đủ Trưởng phó phòng, Giám đốc, Phó giám đốc BHXH 12 huyện, thành phố.
Đội ngũ cán bộ, nhân viên của đơn vị đã được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và ngày càng trưởng thành.
Bảng 5: Số cán bộ, nhân viên trong biên chế và làm việc theo hợp đồng tại BHXH Hải Dương
Đơn vị: Người
Thời gian
Tổng số cán bộ-nhân viên
Trong đó
Biên chế
HĐ dài hạn
HĐ có thời hạn
7/1995
124
124
-
-
9/1997
113
102
-
11
12/2004
196
143
49
4
(Nguồn: Bảo hiểm xã hội Hải Dương)
Bảng 6: Cán bộ, nhân viên được phân chia theo trình độ chuyên môn
tại BHXH Hải Dương
Đơn vị: Người
Thời gian
Tổng số cán bộ-nhân viên
Chia theo trình độ chuyên môn
Đại học
Trung cấp
Sơ cấp nhân viên
7/1995
124
31
90
4
9/1997
113
45
63
5
12/2004
196
129
61
6
(Nguồn: Bảo hiểm xã hội Hải Dương)
1.2.3 Về xây dựng cơ sở vật chất
Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất về cơ bản đã hoàn thành. Đã xây dựng được trụ sở làm việc của BHXH tỉnh, 11 trụ sở BHXH cấp huyện, chuẩn bị xây dựng trụ sở BHXH thành phố Hải dương và xây dựng mới trụ sở BHXH tỉnh.
2. Kết quả hoạt động vài năm qua của BHXH tỉnh Hải Dương
2.1. Kết quả đạt được
2.1.1. Thực hiện thu BHXH, cấp sổ BHXH
Từ chỗ người lao động được hưởng các chế độ BHXH được Nhà nước bao cấp, chưa thực hiện nghĩa vụ đóng nộp BHXH, thói quen này đã đi vào tiềm thức của từng người, nay phải thay đổi hoàn toàn theo cơ chế người lao động, người sử dụng lao động phải đóng nộp BHXH sau đó mới được hưởng BHXH. Đây là một sự thay đổi hết sức khó khăn cả về nhận thức và tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền chế độ chính sách BHXH và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia BHXH theo quy định mới đã tác động tích cực làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động, đến nay hầu hết ngươì lao động và sử dụng lao động đã hiểu và quan tâm thực hiện chế độ BHXH.
Trong thời gian qua, BHXH tỉnh Hải Dương không ngừng tìm biện pháp khắc phục đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, sự lãnh đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các ngành như Báo Hải dương, Đài phát thanh truyền hình, Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, Thanh tra Nhà nước tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn lao động tỉnh trong việc tuyên truyền chính sách BHXH và thanh tra việc thực hiện chế độ BHXH ở các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức tính thu theo tháng với các đơn vị làm cơ sở để đôn đốc thu, hàng năm đều tổ chức khảo sát nắm số lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp mới hoạt động để đôn đốc vận động tham gia BHXH. Thực hiện hướng dẫn triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định về chế độ BHXH, tiền lương đến các đơn vị sử dụng lao động.
Công tác đôn đốc thu đã bám sát đơn vị, nắm rõ khó khăn, vướng mắc về đóng nộp BHXH của từng đơn vị, kịp thơì bàn biệp pháp tháo gỡ, đến nay đã thực hiện thu hết số nợ tiền BHXH trên 8 tỷ đồng do ngành Thuế bàn giao sang tháng 7/1995 và không còn đơn vị nợ đọng tiền BHXH kéo dài.
Trong 10 năm, từ năm 1995 đến 2005 BHXH tỉnh Hải Dương đã thu vào quỹ BHXH được 754 tỷ đồng so với tổng kế hoạch được giao là 705 tỷ đồng, đạt 107%.
Công tác cấp sổ BHXH được triển khai từ năm 1996, quá trình triển khai đã có sự phối hợp của các đơn vị sử dụng lao động trong việc tháo gỡ thiếu mất hồ sơ, BHXH đã chủ động tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành chỉ đạo các đơn vị bổ sung hồ sơ, những đơn vị có vướng mắc nhất là đối với cán bộ xã, phường, thị trấn lãnh đạo BHXH tỉnh đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo huyện để bàn cách tháo gỡ. Đến nay đã cơ bản cấp kịp thời và xác nhận bổ sung sổ BHXH cho người lao động. Thực hiện ghi và xác nhận thời gian tham gia BHXH cho trên 5.200 người của 42 doanh nghiệp sắp xếp lại theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP và trên 700 người về theo Nghị quyết 09 của ngành giáo dục, tạo cho người lao động yên tâm, góp phần đẩy nhanh quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp của tỉnh.
Bảng 7: Kết quả thu BHXH từ năm 1995 đến 2004
Năm
Số đơn vị
Trong đó có
Số lao động
(người)
Trong đó có
Số thu
(tỷ đồng)
NQD
VĐTNN
NCL
NQD
VĐTNN
NCL
Kế hoạch
Đã thu
1995
401
-
-
-
69.688
-
-
-
15
25
1996
485
-
-
-
71.571
-
-
-
36,5
45
1997
437
4
8
-
52.604
71
407
-
42
51
1998
1.239
5
10
-
57.669
85
636
-
48
50
1999
1.248
7
14
-
59.979
305
1.176
-
50
52
2000
1.273
18
17
-
62.431
808
1.389
-
62
67
2001
1.299
28
15
-
64.910
2.705
1.270
59
76
83
2002
1.325
43
18
--
67.029
3.218
1.504
95
85
85
2003
1.451
118
22
-
69.873
3.975
3.129
1.786
142 ,5
144
2004
1.654
254
38
-
78.961
5.162
7.874
2.389
148
151,8
Cộng
705
753,8
(Nguồn: BHXH Hải Dương)
NQD: ngoài quốc doanh
VĐTNN: vốn đầu tư nước ngoài
NCL: ngoài công lập
2.1.2. Về thực hiện chế độ chính sách BHXH
Công tác giải quyết chế độ BHXH là một trong những công tác quan trọng của BHXH, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các đối tượng tham gia BHXH, căn cứ chế độ chính sách hiện hành, BHXH đã làm tốt nhiệm vụ giải quyết các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật, đúng chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia BHXH.
Tổng kết từ tháng 9/1995 đến hết năm 2004 BHXH tỉnh Hải Dương đã xét duyệt, giải quyết chế độ thường xuyên cho 15.776 người lao động, trong đó chế độ hưu trí 7.579 người; cán bộ xã hưởng trợ cấp hàng tháng 119 người; trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hàng tháng 286 người; trợ cấp tuất định suất cơ bản 7.774 định suất; tuất nuôi dưỡng 18 định suất.
Đã giải quyết chế độ BHXH một lần cho 6.906 người, trong đó hưu trí 1 lần theo điều 28- Điều lệ BHXH cho 4.470 người; trợ cấp tuất 1 lần cho 1.934 người; trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp 1 lần cho 307 người; trợ cấp 1 lần cho cán bộ xã 195 người.
Điều chỉnh kịp thời chế độ tiền lương theo Chính sách của Nhà nước cho đối tượng, trong đó chế độ lương hưu cho 2.860 cán bộ quân đội khi nghỉ hưu có giữ chức vụ lãnh đạo theo Nghị định số 31/CP của Chính phủ. Thực hiện Chỉ thị số 15 CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09 CT/TW của Tỉnh uỷ và chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã rà soát đối chiếu hồ sơ với chế độ đang hưởng thực hiện điều chỉnh lại các trường hợp có sai lệch theo đúng chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước đảm bảo công bằng, được sự đồng tình ủng hộ cao của đông đảo đối tượng.
Giải quyết chế độ cho trên 400.000 lượt người hưởng trợ cấp ốm đau, trên 16.000 người hưởng trợ cấp thai sản và gần 10.000 hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khoẻ.
Công tác giải quyết các chế độ BHXH đã thực hiện theo đúng hướng cải cách thủ tục hành chính, giảm thi...
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#764164
tieutuhoduong đã viết:lamsaotoi co the down jay banBạn chỉ việc yêu cầu sẽ có người đưa link down cho bạn
Bạn down ở đây nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement