Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kodie
#645457

Download Bài giảng Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm miễn phí

Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bớt được các chi phí kinh doanh, khi khai thác bảo hiểm thông qua mạng lưới đại lý.
Thuận lợi trong việc tiếp xúc với khách hàng có nhu cầu tham gia bảo hiểm ,
Tăng cường sự liên hệ chặt chẽ với khách hàng bảo hiểm++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM 1. ĐỊNH NGHĨA Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập để hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của luật kinh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 4 Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm 3 Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm; 2 Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm; 1 Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm; NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 2 Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm; 2 Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm; 2 TÓM LẠI Hoạt động môi giới bảo hiểm là khâu trung gian giữa người tham gia bảo hiểm với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trong việc thu xếp ký kết hợp đồng bảo hiểm 2. THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Tương tự như doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, việc thành lập và tổ chức hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cũng được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp luật khác có liên quan 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM Hoạt động của đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo sự ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm VAI TRÒ CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bớt được các chi phí kinh doanh, khi khai thác bảo hiểm thông qua mạng lưới đại lý. Thuận lợi trong việc tiếp xúc với khách hàng có nhu cầu tham gia bảo hiểm , Tăng cường sự liên hệ chặt chẽ với khách hàng bảo hiểm, KHÁI NIỆM ĐẠI LÝ BẢO HIỂM Đại lý bảo hiểm là người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thay mặt doanh nghiệp giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm Do vậy, đại lý bảo hiểm có thể là cá nhân, tổ chức đáp ứng đầy đủ các điều kiện của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm “Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.” Điều 81 Luật kinh doanh bảo hiểm CÁ NHÂN CÁ NHÂN a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; b) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; c) Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hay Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp TỔ CHỨC Được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp Các nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện của đại lý cá nhân ĐIỀU KIỆN XÁC LẬP TƯ CÁCH ĐẠI LÝ TỔ CHỨC Được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp Các nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện của đại lý cá nhân QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ Hoạt động của đại lý bảo hiểm được xem như là “chiếc cầu nối” giữa doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm. Do vậy, khi hoạt động đại lý bảo hiểm cần tuân thủ đầy đủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định. MỐI QUAN HỆ GIỮA DOANH NGHIỆP KDBH – ĐẠI LÝ BẢO HIỂM – KHÁCH HÀNG “Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết; đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm”[1] [1] Điều 88 Luật KDBH XIN CÁM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA CÁC BẠN! ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement