Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thanhmc_mtv
#645444 Link tải luận văn miễn phí cho ae


CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ THU BHXH 5
1.1.Khái niệm về quản lý thu BHXH. 5
1.2. Vai trò của quản lý thu BHXH. 5
1.3. Nội dung quản lý thu 7
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU QUỸ BHXH TẠI PHÒNG BHXH HUYỆN BÌNH LỤC- TỈNH HÀ NAM 8
2.1. Vài nét giới thiệu về BHXH huyện BÌnh Lục 8
2.2. Tình hình thu BHXH ở Huyện Bình Lục – Hà Nam 10
2.2.1. Công tác thu BHXH tại BHXH huyện Bình Lục. 10
2.2.2. Những nguồn thu của BHXH huyện Bình Lục. 11
2.2.3. Những nguyên tắc trong thu BHXH. 12
2.3. Tổ chức quản lý thu BHXH ở BHXH huyện Bình Lục 13
2.3.1. Quản lý đối tượng tham gia BHXH 13
2.3.2. Quản lý tiền lương làm căn cứ đóng BHXH 15
2.3.3. Quản lý tiền thu BHXH 16
2.4. Những kết quả đạt được về thu quỹ BHXH Huyện Bình Lục 17
2.5. Tình hình nợ đọng BHXH huyện Bình Lục – Hà Nam 19
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH Ở BHXH HUYỆN BÌNH LỤC 21
3.1. Một số kiến nghị đối với công tác quản lý thu tại BHXH huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam. 21
3.1.1. Có chương trình đào tạo và sử dụng cán bộ 21
3.1.2 . Mở rộng nguồn thu BHXH 22
3.1.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHXH 23
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu tại BHXH huyện Bình Lục 24
3.2.1. Đẩy mạnh các biện pháp quản lý đối tượng và quỹ lương tham gia BHXH 24
3.2.2. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thu BHXH 25
3.2.3. Phối hợp với các ban ngành chức năng có liên quan 25
3.2.4. Kết hợp công tác thu BHXH với việc giải quyết chính sách BHXH 25
KẾT LUẬN 27
TÀI LIỆU THAM KHẢO 28
LỜI NÓI ĐẦU
Bảo Hiểm Xã Hội(BHXH) luôn là một trong những chính sách quan trọng nhất đối với bất kỳ quốc gia nào. Bởi lẽ, để tiến tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì việc phát triển kinh tế luôn luôn phải đi đôi với đảm bảo tốt an sinh xã hội.
Ở nước ta chính sách BHXH sau hơn 60 năm thực hiện với những bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng giai đoạn, chính sách BHXH đã góp phần to lớn đảm bảo đời sống cho người lao động và gia đình, đồng thời góp phần ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Luật BHXH Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn tạo chuyển biến tích cực tới việc thực hiện các chế độ BHXH. Qua đó, các chế độ bảo hiểm đã được mở rộng và linh hoạt hơn với nhiều loại hình đa dạng từ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT…phạm vi đối tượng cũng đã gia tăng đáng kể, cơ chế quản lý quỹ bảo hiểm cũng có những đổi mới từng bước được hoàn thiện hơn, BHXH ngày càng thể hiện vai trò to lớn trong cộng đồng.
Bởi vậy, việc đảm bảo một quỹ BHXH bền vững là một việc làm hết sức cần thiết. Một trong những yếu tố quan trọng giúp bình ổn quỹ BHXH chính là thực hiện tốt khâu quản lý thu. Nhận thức được điều đó, em xin chọn nghiên cứu chuyên đề :
“Thực trạng quản lý thu BHXH ở BHXH huyện Bình Lục- Tỉnh Hà Nam”
Kết cấu bài chuyên đề của em gồm có 3 chương :
Chương I: Một số vấn đề về quản lý thu BHXH
Chương II: Thực trạng quản lý thu BHXH ở BHXH huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam
Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH tại huyện Bình Lục – Tình Hà Nam
Do hiểu biết còn hạn chế nên đề tài còn những thiếu sót nhất định. Em rất mong được sự nhận được ý kiến đóng góp của các thầy để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành Thank thầy!

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ THU BHXH
1.1. Khái niệm về quản lý thu BHXH.

Quản lý thu BHXH là sự tác động có tổ chức của chủ thể quản lý để điều chỉnh các hoạt động thu BHXH. Sự tác động đó được thực hiện bởi hệ thống các biện pháp hành chính, kinh tế và pháp luật nhằm đạt được mục đích thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và không để thất thu tiền đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.
Thu đóng góp BHXH là hoạt động của các cơ quan BHXH từ Trung ương đến địa phương cùng với sự phối hợp của các ban ngành chức năng trên cơ sở quy định của pháp luật về thực hiện chính sách BHXH nhằm tạo ra nguồn tài chính tập trung từ việc đóng góp của các bên tham gia BHXH. Đồng thời tránh được tình trạng nợ đọng BHXH từ các cơ quan đơn vị, từ người tham gia BHXH. Qua đó, đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện và triển khai chính sách BHXH nói chung và giữa những người tham gia BHXH nói riêng.

1.2. Vai trò của quản lý thu BHXH.
Quỹ BHXH là một quỹ độc lập với ngân sách Nhà nước, nhằm đảm bảo về tài chính để chi trả các chế độ BHXH cho cho người lao động. Vì thế công tác thu BHXH ngày càng trở thành khâu quan trọng và quyết định đến sự tồn tại và phát triển của việc thực hiện chính sách BHXH ở Việt Nam.
Công tác thu BHXH có vai trò như một điều kiện cần và đủ trong quá trình tạo lập cùng thực hiện chính sách BHXH và để chính sách BHXH được diễn ra thuận lợi hơn: Vì công tác thu là nguồn hình thành cơ bản nhất trong quá trình tạo lập quỹ BHXH. Đồng thời đây cũng là một khâu bắt buộc đối với người tham gia BHXH thực hiện nghĩa vụ của mình. Do đó, công tác thu BHXH là một công việc đòi hỏi độ chính xác cao, thực hiện thường xuyên, liên tục kéo dài trong nhiều năm và có sự biến động về mức đóng và số lượng người tham gia.
Công tác thu BHXH đóng vai trò như một công cụ thanh kiểm tra số lượng người tham gia BHXH biến đổi ở từng khối lao động, cơ quan, đơn vị ở từng địa phương hay trên phạm vi toàn quốc. Và đảm bảo cho quỹ BHXH được tập trung về một mối. Bởi công tác thu BHXH cũng đòi hỏi phải được tổ chức tập trung thống nhất có sự ràng buộc chặt chẽ từ trên xuống dưới, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài chính, đảm bảo độ chính xác trong ghi chép kết quả đóng BHXH của từng cơ quan đơn vị cũng như của từng người lao động. Hơn nữa, hoạt động thu BHXH là hoạt động liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cả một đời người và có tính kế thừa, số thu BHXH một phần dựa trên số lượng người tham gia BHXH để tạo lập lên quỹ BHXH, cho nên nghiệp vụ của công tác thu BHXH có một vai trò hết sức quan trọng và cần thiết trong thực hiện chính sách BHXH. Bởi đây là khâu đầu tiên giúp cho chính sách BHXH thực hiện được các chức năng cũng như bản chất của mình.
Công tác thu BHXH ở hiện tại ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chi và quá trình thực hiện chính sách BHXH trong tương lai. Do BHXH cũng như các loại hình bảo hiểm khác đều dựa trên cơ sở nguyên tắc đóng có hưởng BHXH (thu trước, chi sau) đã đặt ra yêu cầu quy định đối với công tác thu nộp BHXH. Nếu không thu được BHXH thì quỹ BHXH không có nguồn để chi trả cho các chế độ BHXH cho NLĐ. Vậy hoạt động thu BHXH ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chi và quá trình thực hiện chính sách BHXH. Do đó, thực hiện công tác thu BHXH đóng một vai trò quyết định, then chốt trong quá trình đảm bảo ổn định cho cuộc sống của NLĐ cũng như các đơn vị doanh nghiệp được hoạt động bình thường.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hienulsa95
#999421 hực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội ở bảo hiểm xã hội huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement