Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thotrangkhoyeu
#645441 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
LỜI NÓI ĐẦU 2
Chương 1: 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI. 3
1.1. Một số khái niệm về quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội. 3
1.1.1. Khái niệm về hồ sơ bảo hiểm xã hội. 3
1.1.2. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội. 3
1.2. Vị trí, vai trò của hồ sơ trong tổ chức thực hiện BHXH. 4
Chương 2: 7
HỒ SƠ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN 7
2.1. Quy trình và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội 7
2.1.1. Lập hồ sơ hưởng BHXH. 7
2.1.2. Thẩm định và xét duyệt hồ sơ 7
2.1.3. Giải quyết chế độ BHXH cho người lao động 8
2.2. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản. 8
2.2.1. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau 8
2.2.2. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 10
Chương 3: 13
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI. 13
3.1. Chủ trương cải cách hành chính của Nhà nước và cơ quan BHXH. 13
3.2. Vấn đề tinh giản thủ tục giấy tờ theo quy định hiện hành. 14LỜI NÓI ĐẦU
Trước điều kiện kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển cùng với đó là sự phát triển của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Nước ta đã xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động trên 40 năm nay và đạt được các kết quả to lớn trong việc làm ổn định đời sống của hàng chục triệu người lao động và gia đình họ trong các trườn hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mất sức lao động, hưu trí và tử tuất. Với kết quả đó, chính sách bảo hiểm xã hội đã góp phần tích cưc động viên cán bộ công nhân viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang và người lao động tahm gia chiến đấu, lao động sản xuất trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển kinh tế xã hội.
Với số lượng lớn đối tượng được hưởng ngày càng tăng, năm sau tăng cao hơn so với năm trước và khối lượng hồ sơ còn tồn đọng qua các năm trước cần giải quyết kịp thời, thuận tiện và đảm bảo đúng chế độ. Để làm được điều đó cơ quan BHXH cần quản lý tốt hồ sơ cho các đối tượng tham gia BHXH. Do thời gian và kiến thức có hạn nên em chỉ tìm hiểu một phần nhỏ trong công tác quản lý hồ sơ đó là tìm hiểu hồ sơ hưởng chế độ ốm đau và thai sản. Đề tài mà em lựa chọn: “Tìm hiểu về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, hưởng chế độ thai sản”. Kết cấu bài chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về quản lý hồ sơ Bảo hiểm Xã hội
Chương 2: Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, hưởng chế độ thai sản
Chương 3: Cải cách hành chính của chính phủ và của cơ quan Bảo hiểm xã hội
Do kiến thức có hạn nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót nhất định nên em mong nhận được ý kiến giúp đỡ từ thầy giáo và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn./.

Chương 1:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI.
1.1. Một số khái niệm về quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội.
1.1.1. Khái niệm về hồ sơ bảo hiểm xã hội.
Hồ sơ là mọi tập tài liệu, giấy tờ có liên quan với nhau về một sự việc, một vấn đề hay một người, hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, của tổ chứ xã hội hay cá nhân.
Hồ sơ bảo hiểm xã hội là những văn bản, tài liệu, có xác nhận kê khai liên quan đến quá trình làm việc có đóng bảo hiểm xã hội của người lao động để làm căn cứ thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động theo quy định của pháp luật.
Hồ sơ BHXH được lập đúng theo trình tự thủ tục và đủ căn cứ pháp lý theo quy định cụ thể với từng loại chế độ BHXH. Hồ sơ BHXH bao gồm hồ sơ tham gia BHXH và hồ sơ hưởng BHXH.
1.1.2. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội.
Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội là tổng hợp quá trình và mức độ tham gia BHXH của người lao động, sự đóng góp của người sử dụng lao động, trên cơ sở tài liệu gốc như lý lịch, hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc, sổ BHXH… để cơ quan chức năng làm căn cứ lập và xác định những quyền lợi, chế độ BHXH đối với người lao động. Ngoài những đặc tính chung của hồ sơ tài liệu dự trữ, hồ sơ hưởng BHXH cũng có đặc thù riêng như:
- Hồ sơ hưởng BHXH hình thành khi có phát sinh đối tượng hưởng BHXH.
- Hồ sơ hưởng BHXH khi được cơ quan có thẩm quyền xác lập thì đó là cơ sở pháp lý để thực hiện chế độ BHXH.
- Phân loại theo thời gian hưởng thì hồ sơ chia thành hai loại hồ sơ:
cần được nghiên cứu giảm bớt các loại giấy tờ và quy trình cần rõ ràng, cụ thể và đơn giản.
3.2. Vấn đề tinh giản thủ tục giấy tờ theo quy định hiện hành.
Với chế độ ốm đau, thai sản là loại chế độ BHXH ngắn hạn nên về các thủ tục, giấy tờ là tương đối đơn giản nên em nhận thấy không nên tinh giản thủ tục giấy tờ cho chế độ BHXH này nữa. Mỗi thủ tục giấy tờ này đều liên quan mật thiết với điều kiện hưởng và mức hưởng chế độ, là các giấy tờ đủ để xác minh cho người lao động hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản.


Để nâng cao hiệu quả chi trả chế độ BHXH giúp cho người tham gia có thể hưởng trợ cấp BHXH ta có thể dùng một số biện pháp như:
- Thực hiện đơn giản hóa quy trình hưởng BHXH.
- Nâng cao năng lực và ý thức của cán bộ bảo hiểm.
- Nâng cao nặng lực cán bộ tại đơn vị sử dụng lao động để kịp thời chi trả cho người lao động.
- Khi nhận được hồ sơ của người lao động muốn hưởng BHXH cần nhanh chóng giải quyết, tránh trường hợp gây khó dễ cho người lao động.
- Nâng cao hiểu biết cho người lao động bằng cách tuyên truyền, hướng dẫn họ những hồ sơ, thủ tục hưởng để việc chi trả được nhanh chóng và thuận tiện.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By duyenpt27
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement