Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kedochanh_codon
#645439 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
I. LỜI NÓI ĐẦU 2
II.NỘI DUNG 3
Phần I: Cơ sở lý luận 3
1. Giới thiệu chung về Bảo hiểm xã hội và Tăng trưởng kinh tế: 3
1.1. Khái niệm về Bảo hiểm xã hội: 3
1.2. Khái niệm về chính sách Bảo hiểm xã hội: 3
1.3. Khái niệm về Tăng trưởng kinh tế: 3
2. Chính sách BHXH và tăng trưởng kinh tế: 4
2.1. Chính sách Bảo hiểm xã hội góp phần tăng trưởng kinh tế. 4
2.2. Tăng trưởng kinh tế tác động tích cực trong việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội. 7
Phần II: Mối quan hệ giữa chính sách BHXH và tăng trưởng kinh tế ở 10
Việt Nam. 10
1. Thực trạng chính sách BHXH tác động đến tăng trưởng kinh tế 10
1.1. BHXH bắt buộc 1
1.2. BHXH tự nguyện 3
1.3. Bảo hiểm thất nghiệp 4
2. Tăng trưởng kinh tế tác động đến chính sách BHXH 8
Phần III. Giải pháp 10
3.1. Biện pháp: 10
3.1.1. Về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật 10
3.1.2. Về chế tài bảo đảm việc thực thi pháp luật BHXH, BHYT 10
3.1.3. Về thực hiện BHXH tự nguyện 11
3.2. Kiến nghị 11
III. KẾT LUẬN 14
Tài liệu tham khảo 16
I.LỜI NÓI ĐẦU
Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách xã hội lớn của mỗi quốc gia, bất kể quốc gia đó có thể chế chính trị như thế nào và theo định hướng gì (thị trường hay kế hoạch). Chính sách BHXH, được xây dựng nhằm bảo vệ, trước hết cho một lực lượng lao động đông đảo trong xã hội, đó là những người làm công ăn lương, trước những sự kiện, những “rủi ro xã hội”, dẫn đến làm giảm hay mất thu nhập từ nghề nghiệp. Tiếp đến là sự mở rộng phạm vi áp dụng cho những nhóm đối tượng khác, khi điều kiện kinh tế - xã hội cho phép và đa số các nước đang thực hiện theo xu hướng này. Đây chính là tính nhân văn khách quan của BHXH, là nền tảng cho sự ổn định và phát triển xã hội. Kinh tế của mỗi quốc gia chỉ có thể tăng trưởng một cách bền vững khi người dân được phân phối công bằng, khi người dân được thụ hưởng các thành quả của kinh tế. BHXH chính là một “kênh” quan trọng tạo ra sự công bằng này. Các quốc gia, dù đã phát triển hay đang phát triển, vẫn tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục đổi mới chính sách BHXH của mình.Vì vậy em quyết định chọn đề tài “ Mối quan hệ giữa các chính sách Bảo hiểm xã hội và tăng trưởng kinh tế. Liên hệ thực tiễn vấn đề này ở Việt Nam” làm đề tài tiểu luận cho môn Lý thuyết Bảo hiểm xã hội.
Trong quá làm bài tiểu luận,nhưng do trình độ nhận thức và thời gian có hạn, nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, em kính mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô trong bộ môn để giúp bài viết của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn!II.NỘI DUNG

Phần I: Cơ sở lý luận
1. Giới thiệu chung về Bảo hiểm xã hội và Tăng trưởng kinh tế:
1.1. Khái niệm về Bảo hiểm xã hội:
Theo nghĩa rộng, có thể hiểu “Bảo hiểm xã hội là hình thức bảo hiểm thu nhập và cung cấp các dịch vụ việc làm, chăm sóc y tế thiết yếu cho người lao động và một số thành viên trong gia đình họ trong trường hợp ốm đau,thai sản, tai nạn nghề nghiệp, tàn tật, hưu trí, tử tuất thất nghiệp… trên cơ sở đóng quỹ của người tham gia, góp phần đảm bảo ổn định đời sống cho họ và an toàn xã hội”.
Theo nghĩa hẹp thì “Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo bù đắp một phần hay thay thế thu nhập của người lao động khi bị ốm đau, thai sản, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động, hay chết…trên cơ sở đóng góp và sử dụng một quỹ tài chính tập trung, nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho họ và an toàn xã hội”
Việc sử dụng khái niệm theo nghĩa nào tùy thuộc vào từng quốc gia và mục đích sử dụng của từng cá nhân. Tuy nhiên ở Việt Nam thường sử dụng khái niệm theo nghĩa hẹp chỉ gồm những trường hợp bảo hiểm thu nhập cho người lao động đã được quy định trong Luật bảo hiểm xã hội (26/12/2006).
1.2. Khái niệm về chính sách Bảo hiểm xã hội:
Chính sách bảo hiểm xã hội là những nguyên tắc và biện pháp của nhà nước vè vấn đề bảo hiểm xã hội cho người lao động nhằm đảm bảo thực hiện quyền tham gia và thụ hưởng BHXH cho mọi thành viên xã hội, góp phần ổn định, công bằng và phát triển xã hội.
1.3. Khái niệm về Tăng trưởng kinh tế:
Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng, chất lượng, tốc độ và quy mô sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Sự tăng trưởng được so sánh theo các thời điểm gốc sẽ phản ánh tốc độ tăng trưởng. Đó là sự gia tăng quy mô sản lượng kinh tế nhanh hay chậm so với thời điểm gốc. Quy mô và tốc độ tăng trưởng là "cặp đôi" trong nội dung khái niệm tăng trưởng kinh tế. Hiện nay, trên thế giới người ta thường tính mức gia tăng về tổng giá trị của cải của xã hội bằng các đại lượng tổng sản phẩm quốc dân hay tổng sản phẩm quốc nội.
Trong đó:
- Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) là tổng giá trị tính bằng tiền của những hàng hoá và dịch vụ mà một nước sản xuất ra từ các yếu tố sản xuất của mình (dù là sản xuất ở trong nước hay ở nước ngoài) trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm).
- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là tổng giá trị tính bằng tiền của toàn bộ hàng hoá và dịch vụ mà một nước sản xuất ra trên lãnh thổ của nước đó (dù nó thuộc về người trong nước hay người nước ngoài) trong một thời gian nhất định (thường là một năm).
2. Chính sách BHXH và tăng trưởng kinh tế:
2.1. Chính sách Bảo hiểm xã hội góp phần tăng trưởng kinh tế.
Trong quá trình nghiên cứu, các nhà kinh tế học cho rằng những động lực thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế là phức tạp vơi nhiều yếu tố tác dộng. Các phép phân tích cổ điển đưa ra nhận định “ sự tăng trưởng kinh tế chỉ là kết quả của việc bỏ thêm sức lao động và vốn vào quá trình sản xuất, song trên thực tế nó không phải lúc nào cũng đúng khi lý giải sự khác nhau trong tốc độ tăng trưởng và phát triển của những nước khác nhau trên thế giới. Ngoài vốn và sức lao động ra, còn có nhiều nhân tố khác cũng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Tìm hiểu những nhân tố này, các nhà kinh tế học đã nhận ra vai trò quan trọng của các chính sách xã hội mà trong đó BHXH là một bộ phận cấu thành quan trọng của chính sách xã hội này và là một trong những nhân tố quan trọng tác động tới sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.
+ Một hệ thống y tế được tổ chức có hiệu quả sẽ góp phần nâng cao sức khỏe cho lực lượng lao động. Một hệ thống hưu trí bảo đảm được thu nhập cho người nghri hưu, cho thân nhân những người mất sớm; giảm chi phí đóng góp của người lao động sẽ giúp cho họ ổn định cuộc sống, có điều kiện đầu tư tốt hơn cho việc giáo dục con cái mình. Bảo hiểm thất nghiệp sẽ tạo cơ hội cho người lao động nhanh chóng trở lại thị trường lao động. Theo các cách này, các chương trình BHXH sẽ có tác động tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện khả năng cạnh tranh quốc tế.
Một quốc gia có nền kinh tế chậm phát triển, xã hội lạc hậu, đời sống nhân dân thấp kém thì hệ thống BHXH cũng chậm phát triển ở mức tương ứng. Giữa tăng trưởng kinh tế và bảo hiểm xã hội bao giờ cũng có mối quan hệ cùng chiều với nhau, thúc đẩy nhau.
Khi nền kinh tế phát triển đời sống của người lao động được nâng cao, thì nhu cầu về bảo hiểm của họ càng tăng. Thông qua hệ thống chính sách BHXH, trình độ tổ chức, quản lí rủi ro xã hội của các nhà nước cũng ngày càng được nâng cao thể hiện bằng việc mở rộng đối tượng tham gia, đa dạng về hình thức bảo hiểm, quản lí được nhiều trường hợp rủi ro trên cơ sở phát triển các chế độ BHXH.
Như vậy, ở một phương diện nhất định, chính sách BHXH thể hiện trình độ văn minh của quốc gia. Quốc gia càng văn minh thì nhận thức của họ về vai trò của BHXH càng tăng.
+ Hoạt động BHXH góp phần vào việc huy động vốn đầu tư, làm cho thị trường tài chính phong phú và kinh tế xã hội phát triển. Đặc biệt với bảo hiểm hưu trí, nguồn vốn tich lũy trong thời gian dài, kết dư tương đối lớn, có thể đầu tư vào các doanh nghiệp, các dự án cần huy động vốn, mang lại lợi ích cho tất cả các bên: người tham gia BHXH, Cơ quan BHXH và nền kinh tế xã hội nói chung.
+ Thông qua chính sách BHXH bắt buộc, BHXH còn góp phần làm cho quá trình sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất lớn nhanh chóng hơn. Tức là BHXH đã góp phần làm cho kinh tế xã hội phát triển.
Chính sách BHXH được thiết kế hợp lí sẽ có tác dụng tích cực thông qua việc gia tăng các cơ hội giáo dục, dịch chuyển nguồn lao động, giữ vững ổn định xã hội. Nguồn quỹ BHXH hình thành từ sự đóng góp chủ yếu của người lao động và người sử dụng lao động, ngoài việc thực hiện chi trả, đảm bảo quyền lợi thụ hưởng của người tham gia BHXH, một phần còn được đầu tư vào cá hoạt động sinh lời theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và thu hồi được khi cần thiết. Nếu nguồn quỹ BHXH được đầu tư đúng hướng và hiệu quả, một chính sách BHXH được thiết kế hợp lí sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#996079 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement