Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dathao_a4
#645428

Download Tiểu luận Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội tại tỉnh Hải Dương miễn phí

Mục lục
Tên trang
Lời mở đầu .1
Chương I. Những lý luận chung về quản lý đối tượng hưởng BHXH và ứng dụng CNTT vào BHXH .2
1.1. Các khái niệm .2
1.1.1. Khái niệm chi BHXH .2
1.1.2. Khái niệm quản lý chi BHXH .2
1.2. Đối tượng hưởng BHXH .2
1.2.1. Người tham gia BHXH và thân nhân của họ .3
1.2.2. Người sử dụng lao động tham gia BHXH .3
1.3. Vai trò quản lý đối tượng hưởng BHXH .3
1.4. Nội dung quản lý đối tượng hưởng .4
1.5. vai trò của CNTT trong quản lý đối tượng hưởng BHXH .4
Chương II. Thực trang ứng dụng CNTT trong quản lý đối tượng hưởng BHXH .5
2.1. Đánh giá chung 5
2.2. Những kết quả đạt được .5
2.2.1. Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ .5
2.2.2. Nối mạng trong cơ quan BHXH 6
2.2.3. Ứng dụng các phần mềm .7
2.2.4. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao .8
2.3. Những mặt còn tồn tại .9
2.3.1. Khó khăn của phần mềm ứng dụng .9
2.3.2. Trang thiết bị cũ, thiếu , và chưa đồng bộ .10
2.3.3. Kiến thức về tin học còn kém .11
2.3.4. Hiệu quả của việc sử dụng mạng chưa cao .11
Chương III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ứng dụng CNTT vào quản lý đối tượng hưởng BHXH 12
3.1. Nâng cao chất lượng phần mềm .12
3.2. Nâng cao chất lượng hoạt động của trang thiết bị .13
3.3. Tạo sự đồng bộ trong việc phân bổ trang thiết bị .13
3.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ứng dụng CNTT .13
3.5. Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng mạng 14
Kết luận .16
Danh mục tài liệu tham khảo .17
Danh mục từ viết tắt 17

Tóm tắt nội dung:

ởng BHXH
Việc quản lý khoa học, chặt chẽ đối tượng hưởng BHXH làm cơ sở cho việc đảm bảo giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động được kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng được thụ hưởng BHXH theo quy định của Luật BHXH;
Tạo điều kiện tiền đề để bảo đảm thực hiện sự bình đẳng trong hưởng thụ quyền lợi về BHXH, góp phần gắn kết chặt chẽ giữa đóng góp và hưởng thụ của người lao động;
Góp phần sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các quỹ BHXH và là cơ sở cho việc thực hiện hạch toán theo từng quỹ thành phần;
Góp phần tích cực vào việc phòng ngừa, hạn chế những hành vi vi pháp pháp luật về BHXH.
Góp phần thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính nói chung, thủ tục hành chính trong hệ thống tổ chức BHXH, nhằm xây dựng niềm tin cậy từ khách hàng đối với tổ chức BHXH và nhà nước;
Thông qua việc quản lý đối tượng, giúp các nhà quản trị BHXH phát hiện những điểm chưa hợp lý, chưa phù hợp trong hệ thống chính sách, chế độ để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, làm cho hệ thống chính sách, chế độ về BHXH ngày càng hoàn thiện hơn;
1.4. Nội dung quản lý đối tượng hưởng
Quản lý danh sách đối tương hưởng BHXH bao gồm : Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe….
Quản lý mức hưởng BHXH. Mức hưởng BHXH của từng đối tượng được hưởng BHXH tùy thuộc vào mức hưởng của từng chế độ theo quy định của pháp luật BHXH và mức đóng góp( mức đóng và thời gian đóng) của mỗi người vào quỹ BHXH. Căn cứ vào quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH của từng người và các quy định của pháp luật về BHXH thì cơ quan BHXH kiểm tra, xét duyệt về việc hưởng chế độ BHXH cho các đối tượng thụ hưởng.
Quản lý mức đóng BHXH của từng đơn vị và từng người tham gia. Mức tiền công đóng BHXH là một căn cứ quan trọng khi giải quyết các chế độ BHXH cho đối tượng. Trong cùng một chế độ BHXH người có mức đóng và thời gian đóng khác nhau thì có mức hưởng khác nhau.
Quản lý quá trình chi trả BHXH và quản lý sổ sách nghiệp vụ quản lý chi BHXH.
1.5. Vai trò của công nghệ thông tin đối với BHXH
Ứng dụng CNTT trong quản lý BHXH đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, thuận tiện nhất là việc quản lý đối tượng đóng và hưởng BHXH, quản lý quỹ BHXH;
CNTT là giải pháp công cụ xử lý thông tin đắc lực góp phần tăng cường cải cách hành chính trong công tác quản lý và triển khai các hoạt động BHXH: thay đổi tác phong làm việc, cách tổ chức công việc từ hành chính sang phục vụ theo hướng một cửa, loại bỏ các giấy tờ, biểu mẫu, thủ tục không cần thiết, đơn giản hoá các bước công việc trong quy trình quản lý thu, chi và quản lý quỹ BHXH;
Ứng dụng CNTT sẽ góp phần công khai và minh bạch quyền lợi và nghĩa vụ của đối tượng tham gia BHXH, đảm bảo công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động và người lao động khi tham gia BHXH, đồng thời giúp nâng cao nhận thức và tạo lập mối quan hệ gắn bó, tin cậy của người tham gia BHXH với hệ thống BHXH.
Ứng dụng CNTT đảm bảo cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ tình hình thực hiện và chấp hành quy định quản lý của BHXH các cấp và từng địa bàn trong hệ thống quản lý, là nguồn thông tin nhanh nhất cho phép lãnh đạo các cấp điều hành, điều chỉnh các quyết định quản lý.
Ứng dụng CNTT đảm bảo cung cấp thông tin quản lý BHXH một cách đầy đủ tình hình hoạt động quản lý quỹ BHXH và các quỹ thành phần, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của hệ thống BHXH Việt Nam, nâng cao chất lượng quản lý và giữ an toàn quỹ BHXH.
Ứng dụng CNTT cũng đồng thời cung cấp các căn cứ quan trọng để đánh giá sự đúng đắn, phù hợp của chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý, đánh giá thực trạng và xu hướng hoàn thiện chính sách chế độ BHXH ở Việt Nam.
Ứng dụng CNTT đòi hỏi hệ thống BHXH Việt Nam cần thay đổi tư duy và cách quản lý theo kịp yêu cầu của thời kỳ quản lý mới của kỷ nguyên CNTT; công việc cũng như quy trình quản lý (xử lý nghiệp vụ) buộc phải tổ chức lại phù hợp hơn, khoa học hơn và đồng thời cũng là cơ hội nâng cao năng lực cho cán bộ viên chức của hệ thống liên quan đến việc thu nhập, xử lý và sử dụng thông tin trong thời đại hiện nay.
Riêng đối với quản lý đối tượng hưởng BHXH việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp chi đúng chi đủ, kịp thời cho các đối tượng. Tránh nhầm lẫn, tốn ít nhân lực và thời gian mà hiệu quả lại cao hơn, có thể làm cho nhiều đối tượng cùng một lúc.
Chương II. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng hưởng tại tỉnh Hải Dương
2.1. Đánh giá chung.
Nhận thức được ưu thế của Công nghệ thông tin, trong nhiều năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương đã có những nỗ lực để đẩy mạnh phát triển tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành nhằm đưa hoạt động của ngành đạt được những kết quả tốt hơn góp phần nâng cao quyền lợi cho các đối tượng. Là cơ quan thực hiện các chế độ chính sách BHXH, quản lý quỹ BHXH, bảo hiểm y tế ( BHYT), bảo hiểm thất nghiệp theo qui định của pháp luật, thời gian qua BHXH tỉnh Hải Dương luôn coi trọng việc ứng dụng CNTT, coi đây là khâu đột phá chiến lược và không thể thiếu trong hoạt động quản lý của ngành. Chính vì vậy việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý từng bước được thực hiện có hiệu quả, làm tiền đề thúc đẩy tiến trình hiện đại hoá công tác quản lý quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, ngay từ những ngày đầu thành lập, ban lãnh đạo BHXH tỉnh đã có sự quan tâm đặc biệt trong việc xây dựng chiến lược phát triển CNTT, đã mạnh dạn cử cán bộ đi học để về triển khai những công việc liên quan đến ứng dụng CNTT vào phục vụ cho công tác quản lý chuyên môn tại đơn vị. Từ đó đến nay, việc ứng dụng CNTT tai BHXH tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.
2.2. Những kết quả đạt được
2.2.1. Cơ sở vật chất
Như chúng ta đã biết, nói đến công nghệ thông tin là nói đến những máy móc trang thiết bị (phần cứng), sử dụng mạng, và các phần mềm ứng dụng.
Để có thể nối mạng và ứng dụng các phần mềm quản lý đối tượng hưởng BHXH thì điều kiện tiên quyết là phải có cơ sở vật chất. Nhận thức được điều này trong những năm qua cơ quan BHXH tỉnh Hải Dương đã không ngừng đầu tư trang thiết bị tạo điều kiện tốt nhất để công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đối tượng hưởng đạt hiệu quả cao. Thành tích đạt được của BHXH tỉnh Hải Dương trong những năm qua trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị được thể hiện qua bảng sau.
Bảng 1. Cơ sở vật chất về công nghệ thông tin của BHXH tỉnh Hải Dương

(Nguồn : BHXH tỉnh Hải Dương tháng...

Link download miễn phí cho ae
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nghiemthuthuy211
#975689 có ai có thể cho em link đầy đủ bài này không ạ? hic. em cần lắm ạ. mà lại không đủ
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#975704 link tải ở trên mà, đầy đủ đó bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement