Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By m_pro
#645406

Download Báo cáo Thực tập tại công ty bảo hiểm Prudential miễn phí

Một số thông tin cần biết về sản phẩm:
- Có tham gia chia lãi(có bảo tức tích lũy – có giá trị hoàn lại).
- Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm:
+ Người được bảo hiểm: 18 – 45 tuổi hay 18 -50 tuổi (tùy thuộc độ tuổi chọn nghỉ hưu)
+ Bên mua bảo hiểm: từ 18 tuổi trở lên.
+ Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 70 hay 75 tuổi.
+ Thời hạn hợp đồng: 10 đến 57 năm.
- Khách hàng có thể tham gia thêm các sản phẩm kèm theo/ bổ trợ.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

định. Hơn thế nữa, với quyền lợi báo hiếu, khách hàng hoàn toàn an tâm rằng mình vẫn có thể chu toàn trách nhiệm đối với bậc sinh thành trước những rủi ro luôn tiềm ẩn trong cuộc sống.
Khách hàng được hưởng những quyền lợi bảo hiểm:
Quyền lợi tiền mặt khi kết hôn.
Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng.
Quyền lợi báo hiếu.
Quyền lợi bảo hiểm cơ bản.
Bảo hiểm này có tham gia chia lãi. Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: người được bảo hiểm từ 15-50 tuổi, bên mua bảo hiểm: từ 18 tuổi trở lên. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 65 tuổi. Và thời hạn hợp đồng là 15 năm.
Phú – An Gia Tích Lũy Định Kỳ
Công ty BHNT Prudential Việt Nam mang đến sản phẩm “Phú-An gia Tích lũy Định kỳ”, một sản phẩm bảo hiểm ưu việt vừa cung cấp quyền lợi tiền mặt trả định kỳ cộng với bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng (sẽ tùy thuộc vào các yếu tố như: kết quả kinh doanh của công ty, tình hình thị trường…) giúp bạn thực hiện các kế hoạch ngắn, trung hay dài hạn vừa bảo vệ an toàn tài chính cho bạn và gia đình trước những rủi ro của cuộc sống.
Các quyền lợi chính:
Để thực hiện các kế hoạch ngắn hạn: quyền lợi tiền mặt trả định kỳ.
Để thực hiện cho những kế hoạch trung và dài hạn: quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng.
Để bảo vệ cho bản thân và gia đình trước những rủi ro của cuộc sống: quyền lợi khi người được bảo hiểm tử vong hay thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
Ngoài ra, khách hàng còn được giảm phí bảo hiểm cho hợp đồng có mệnh giá lớn.
Một số thông tin cần biết về sản phẩm:
Có tham gia chia lãi (có bảo tức tích lũy - có giá trị hoàn lại).
Độ tuổi tham gia: 0-53 tuổi.
Thời hạn hợp đồng: 12-20 năm.
Phú - Tích Lũy Định Kỳ Gia Tăng
Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thị trường có quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ tăng dần. Hơn nữa, tùy theo nhu cầu của mình, bạn có thể lựa chọn thời hạn hợp đồng là 12, 15 hay 18 năm.
Các quyền lợi chính khi tham gia sản phẩm này:
Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ.
Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng: khách hàng được chi trả 1 lần toàn bộ số tiền bảo hiểm cộng với bảo tức đã tích lũy (nếu trước đó chưa có rủi ro nào xảy ra dẫn đến đền bù bảo hiểm).
Quyền lợi khi người được bảo hiểm tử vong: khách hàng được chi trả 1 lần toàn bộ số tiền bảo hiểm cộng với bảo tức đã tích lũy.
Quyền lợi khi người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: xảy ra trước hay vào ngày đáo niên ngay sau tuổi 65 hay xảy ra sau thời điểm nêu trên.
Một số thông tin cần biết về sản phẩm:
Có tham gia chia lãi (có bảo tức tích lũy – có giá trị hoàn lại).
Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: bên mua bảo hiểm là từ 18 tuổi trở lên và người được bảo hiểm: 0 - 63 tuổi.
Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 75 tuổi.
Thời hạn hợp đồng: 12,15 hay 18 năm.
Phú – An Khang Thịnh Kỳ
Các quyền lơi chính:
Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng.
Quyền lợi khi Người được bảo hiểm bị tử vong: Nếu chẳng may rủi ro xảy ra dẫn đến tử vong, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm rằng người thân của mình sẽ nhận được 100% số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ tức tích lũy.
Quyền lợi khi Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ hay vĩnh viễn trước hay vào ngày đáo niên ngay sau khi đạt tuổi 65: Với hoảng chi trả tương đương 100% số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ tức tích lũy sẽ được chi trả làm 10 lần trong 10 năm, kể từ ngày xảy ra thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, khách hàng sẽ không phải lo trở thành gánh nặng cho người thân.
Một số thông tin cần biết về sản phẩm:
Có tham gia chia lãi (có bảo tức tích lũy – có giá trị hoàn lại)
Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm:
+ Người được bảo hiểm từ 0 – 60 hơặc 61 -65 tuổi.
+ Bên mua bảo hiểm từ 18 tuổi trở lên.
Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 75 tuổi.
Thời hạn hợp đồng: 10 – 30 năm.
Các sản phẩm kèm theo/ bổ trợ có thể tham gia thêm:
Bảo hiểm Nhân Thọ có kỳ hạn Phí ngắn hạn (dành riêng cho Phú - An Khang Thịnh Kỳ).
Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn Phí ngắn hạn.(dành riêng cho Phú – An Khang Thịnh Kỳ).
Các sản phẩm bổ trợ thông thường khác:
+ Bảo hiểm Từ bỏ thu phí.
+ Bảo hiểm Chết do tai nạn.
+ Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo.
+ Bảo hiểm Từ bỏ thu phí Bệnh hiểm nghèo.
+ Bảo hiểm Hỗ trỡ Viện phí và Phẫu thuật.
+ Bảo hiểm hỗ trợ tài chính Người phụ thuộc.
+ Bảo hiểm từ bỏ thu phí người Hôn phối.
+ Bảo hiểm hỗ trợ tài chính người Hôn phối.
Phú – An Khang Tích Lũy Gia Tăng
Các quyền lợi chính:
Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng: Vào ngày đáo hạn của hợp đồng bạn sẽ nhận được một khoản tích lũy khá lớn để thực hiện cho những kế hoạch mả bạn đã dự định, bao gồm số tiền bảo hiểm khi đáo hạn(tương đương số tiền bảo hiểm nhân với hệ số đáo hạn đã chọn) cộng với toàn bộ khoản bảo tức đã tích lũy(BTTL) của hợp đồng.
Ví dụ: Khách hàng X, 30 tuổi, tham gia “Phú – Anh khang tích kũy gia tăng” với số tiền bảo hiểm 100.000.000 đồng. Quyền lợi đáo hạn hợp đồng sẽ là:
Số tiền bảo hiểm
Hệ số đáo hạn
Số tiền bảo hiểm khi đáo hạn
Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng
100.000.000
150%
150.000.000
150.000.000 + BTTL
100.000.000
200%
200.000.000
200.000.000 + BTTL
100.000.000
300%
300.000.000
300.000.000 + BTTL
Quyền lợi khi Người được bảo hiểm tử vong: Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm rằng người thân của mình sẽ nhận được 100% số tiền bảo hiểm cộng với quyền lợi tăng thêm tương ứng tại thời điểm tử vong và khoản bảo tức đã tích lũy của hợp đồng.
Quyền lợi khi Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Khách hàng sẽ không phải lo trở thành gánh nặng cho người thân với khoản chi trả đều đặn trong 10 năm liên tiếp kể từ ngày xảy ra thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Tổng quyền lợi nhận được bao gồm 100% tiền bảo hiểm, cộng với quyền lợi tăng thêm tương ứng tại thời đểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn và khoản bảo tức đã tích lũy của hợp đồng.
Một số thông tin cần biết về sản phẩm:
Có tham gia chia lãi.
Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm:
+ Người được bảo hiểm:0-65 tuổi.
+ Bên mua bảo hiểm: từ 18 tuổi trở lên.
Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 75 tuổi.
Thời hạn hợp đồng: 7 đến 30 năm.
Khi tham gia Phú – An khang tích lũy Gia Tăng, khách hàng có thể tham gia thêm các sản phẩm kèm theo và sản phẩm bổ trợ để có thể tăng cường khả năng bảo vệ an toàn tài chính cho bản thân và gia đình trong mọi hoàn cảnh.
Phú – An Khang Hưu Trí
Các quyền lợi chính:
Quyền lợi bảo hiểm hưu trí: khách hàng được trả 10% số tiền bảo hiểm cộng với 10% bảo tức đã tích lũy vào mỗi ngày đáo niên trong thời hạn 10 năm, tính từ thời đểm bắt đầu nhận quyền lợi hưu trí như đã lực chọn ban đầu như ở độ tuổi 50, 55, 60, 65.
Quyền lợi khi Người được bảo hiểm tử vong.
Quyền lợi khi Người được bảo hiểm bị thưong tật toàn bộ và vĩnh viễn trước hay vào ngày đáo niên ngay sau khi đạt tuổi 65.
Một số thông tin vầ sản phẩm:
Có tham gia chia lãi( có bảo tưc tích lũy...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement