Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuynguyen_bmt
#645404

Download Tiểu luận Hợp đồng bảo hiểm thân tàu và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam miễn phí

Căn cứ vào các quy định chung của ITC đưa ra, các công ty bảo hiểm đưa ra một số điều kiện bảo hiểm thân tàu để người mua bảo hiểm lựa chọn:
• Điều kiện bảo hiểm thân tàu mọi rủi ro ( ITC Hulls All risks)
• Điều kiện miễn bồi thường tổn thất riêng ( ITC FPA absolutely)
• Điều kiện miễn bồi thường tổn thất bộ phận ( ITC FOD absolutely)
• Điều kiện chỉ bảo hiểm tổn thất toàn bộ ( Total loss only)
• Điều kiện bảo hiểm miễn bồi thường tổn thất riêng về chuyến
• Điều kiện bảo hiểm rủi ro ở cảng ( Port risks)
• Điều kiện bảo hiểm xây dựng và kiến thiết tàu ( Building and construction clause)
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

1
LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế, quan hệ mua bán của nước ta đã được mở rộng với nhiều quốc gia, vùng và lãnh thổ trên thế giới. Đây là kết quả của sự phát triển việc chuyên chở hàng hóa bằng đường biển. Chính vì vậy, việc đóng bảo hiểm cho hàng hóa hay các phương tiện chuyên chở đường biển đang là vấn đề cần được quan tâm.
Qua tìm hiểu thực tế thị trường bảo hiểm thân tàu tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu nhận thấy đây là một thị trường chưa thực sự phát triển ở Việt Nam nhưng lại là một thị trường tiềm năng trong tương lai, khi mà Việt Nam khai thác tốt các cảng biển cùng những lợi thế về đường biển quốc gia. Trong đó, hợp đồng bảo hiểm thân tàu là một yếu tố quan trọng cấu thành nên mối quan hệ, quy định quyền và nghĩa vụ giữa các bên, là cơ sở để giải quyết các tranh chấp. Chính vì vậy, nhóm em đã chọn đề tài: “Hợp đồng bảo hiểm thân tàu và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam”
Từ việc nghiên cứu, đánh giá hợp đồng bảo hiểm thân tàu nói chung và tại Việt Nam, thông qua một số tài liệu của Công ty bảo hiểm Bảo Minh, bài tiểu luận muốn làm rõ quy trình và nội dung một hợp đồng bảo hiểm thân tàu, từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu tại Việt Nam. Để đạt được những mục tiêu trên, bài tiểu luận có kết cấu gồm 3 chương:
Chƣơng 1: Khái quát chung về hợp đồng bảo hiểm thân tàu
Chƣơng 2: Thực tiễn giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu tại Việt Nam
Chƣơng 3: Một số kiến nghị nhằm cải thiện việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu tại Việt Nam.
Với trình độ hiểu biết và kiến thức còn hạn chế, bài tiểu luận không tránh khỏi những sai sót, nhóm nghiên cứu rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.
Nhóm nghiên cứu!2
CHƢƠNG I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THÂN TÀU
1. Khái niệm chung về hợp đồng bảo hiểm thân tàu.
1.1. Khái niệm
Hợp đồng bảo hiểm thân tàu là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa người bảo hiểm và người được bảo hiểm, theo đó người bảo hiểm cam kết bồi thường cho người được bảo hiểm về những mất mát, hư hỏng, thiệt hại xảy ra đối với vỏ tàu, máy móc và các thiết bị trên tàu, đồng thời bảo hiểm cước phí, các chi phí hoạt động của tàu và một phần trách nhiệm mà chủ tàu phải chịu trong trường hợp hai tàu đâm va, với điều kiện người được bảo hiểm đã nộp cho người bảo hiểm một khoản tiền, gọi là phí bảo hiểm.
1.2. Đặc điểm
· Hợp đồng bảo hiểm thân tàu coi như ký kết khi người bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận/xác nhận bảo hiểm ( Insurance Confirmation hay Loss payable)
· Thời hạn bảo hiểm thường từ 3 tháng đến 1 năm, được tính từ 24 giờ của ngày ký kết hợp đồng , theo giờ địa phương hay GMT, cho đến 24 giờ của ngày kết thúc hợp đồng.
· Khi hợp đồng bảo hiểm hết hiệu lực mà tàu còn đang trên hành trình, đang gặp nguy hiểm hay đang ghé vào một nơi nào đó để lánh nạn thì tàu thuyền có thể được tiếp tục bảo hiểm cho đến khi về neo đậu an toàn tại cảng, nếu người được bảo hiểm kịp thời xin gia hạn hợp đồng và thỏa thuận nộp thêm phí bảo hiểm.
· Hiệu lực bảo hiểm của tàu sẽ tự động chấm dứt khi phát sinh một trong những trường hợp sau đây:
o Người bảo hiểm không nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo quy định;
o Thay đổi nơi đăng kiểm của tàu mà không thông báo cho người bảo hiểm biết bằng văn bản;
o Tàu bị đình chỉ hoạt động hay giấy phép hoạt động của tàu bị thu hồi hay hết hạn;
o Tàu được chuyển chủ sở hữu;
o Giấy chứng nhận đủ khả năng đi biển và giấy chứng nhận cấp hạng của tàu bị mất hiệu lực hay hết thời hạn.
3
o Riêng đối với những trường hợp giấy phép hoạt động và các giấy tờ đăng kiểm của tàu là hợp lệ nhưng hết thời hiệu mà tàu còn đang ở ngoài khơi thì việc chấm dứt hiệu lực bảo hiểm sẽ được hoãn lại cho đến khi tàu đến cảng kế tiếp an toàn.
1.3. Phân loại
Cách phân loại hợp đồng bảo hiểm tương ứng với các hình thức của bảo hiểm thân tàu, bao gồm:
Hợp đồng bảo hiểm theo thời hạn là hợp đồng bảo hiểm thân tàu trong một thời gian nhất định, thường từ 3 đến 12 tháng, nếu thời hạn dài hơn 12 tháng thì hợp đồng đó được coi là vô hiệu ngay từ lúc giao kết. Hình thức bảo hiểm theo thời hạn thường được áp dụng cho các loại tàu khác nhau, như tàu buôn (thường từ 100 GRT trở lên), tàu đánh cá, tàu đặc biệt như nạo vét đẩy, kéo, xà lan, tàu gỗ, dàn khoan cố định hay di động hay các cấu trúc khác cho khai thác dầu. Hình thức này thường được bảo hiểm theo các điều kiện:ITC-AR, ITC- FPA, ITC-FOD…
Hợp đồng bảo hiểm theo chuyến là hợp đồng bảo hiểm cho con tàu trong một chuyến hàng nhất định, bao gồm: Hợp đồng “tại và từ” (at and from) và hợp đồng “từ” (from). Đối với hợp đồng “tại và từ”, khi hợp đồng đã ký kết, con tàu đã có mặt tại cảng quy định thì hợp đồng bắt đầu có hiệu lực với mọi rủi ro và tổn thất được bảo hiểm xảy ra bắt đầu từ cảng đó trở đi. Còn đối với hợp đồng “từ”, một tàu được bảo hiểm từ một địa điểm riêng. Khi tàu khởi hành rời địa điểm riêng đó bảo hiểm mới bắt đầu có hiệu lực và tiếp tục có hiệu lực khi tài đến cảng đích quy định. Hợp đồng bảo hiểm chuyến thường để bảo hiểm cho tàu mới đóng để xuất khẩu hay tàu đi sửa chữa theo các điều kiện như: IVC-AR, IVC-FPA… 4
2. Các bên trong hợp đồng bảo hiểm thân tàu
* Người bảo hiểm (the insurer): Người bảo hiểm là các công ty bảo hiểm có tiến hành nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu. VD: Bảo Việt, Bảo Minh…
* Người được bảo hiểm ( the insured) : Người được bảo hiểm có thể là chủ tàu (ship owners), người thuê tàu trần (bareboat charterers), người khai thác tàu (operators), người quản lý tàu (ship managers). Có một số trường hợp người được bảo hiểm đề nghị bổ sung thêm Ngân hàng (banks), người cầm cố vào mục Người được bảo hiểm khi khách hàng thế chấp tàu cho những đối tượng này để vay vốn.
* Đối tượng bảo hiểm (the subject insured): là bản thân toàn bộ con tàu bao gồm vỏ tàu, máy móc, trang thiết bị thông thường đi biển và phục vụ kinh doanh (không bao gồm vật dụng, tài sản cá nhân); cước phí; phí tổn điều hành; lời lãi thặng dư. Khi kê khai đối tượng bảo hiểm, cần nêu: tên tàu (name of vessel), cảng đăng ký (port registered), quốc tịch tàu (nationality), năm và nơi đóng ( year and origin of building), cấp tàu (classification), trọng tải hay sức chứa của tàu (theo GRT, DWT, NRT)
3. Các điều kiện bảo hiểm thân tàu (conditions of insurance)
Căn cứ vào các quy định chung của ITC đưa ra, các công ty bảo hiểm đưa ra một số điều kiện bảo hiểm thân tàu để người mua bảo hiểm lựa chọn:
· Điều kiện bảo hiểm thân tàu mọi rủi ro ( ITC Hulls All risks)
· Điều kiện miễn bồi thường tổn thất riêng ( ITC FPA absolutely)
· Điều kiện miễn bồi thường tổ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement