Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhok4everinlove
#645400

Download Chuyên đề Tìm hiểu về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, chế độ thai sản miễn phí

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
LỜI NÓI ĐẦU 2
Chương 1: 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI. 3
1.1. Một số khái niệm về quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội. 3
1.1.1. Khái niệm về hồ sơ bảo hiểm xã hội. 3
1.1.2. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội. 3
1.2. Vị trí, vai trò của hồ sơ trong tổ chức thực hiện BHXH. 4
Chương 2: 7
HỒ SƠ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN 7
2.1. Quy trình và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội 7
2.1.1. Lập hồ sơ hưởng BHXH. 7
2.1.2. Thẩm định và xét duyệt hồ sơ 7
2.1.3. Giải quyết chế độ BHXH cho người lao động 8
2.2. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản. 8
2.2.1. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau 8
2.2.2. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 10
Chương 3: 13
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI. 13
3.1. Chủ trương cải cách hành chính của Nhà nước và cơ quan BHXH. 13
3.2. Vấn đề tinh giản thủ tục giấy tờ theo quy định hiện hành. 14
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Trước điều kiện kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển cùng với đó là sự phát triển của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Nước ta đã xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động trên 40 năm nay và đạt được các kết quả to lớn trong việc làm ổn định đời sống của hàng chục triệu người lao động và gia đình họ trong các trườn hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mất sức lao động, hưu trí và tử tuất. Với kết quả đó, chính sách bảo hiểm xã hội đã góp phần tích cưc động viên cán bộ công nhân viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang và người lao động tahm gia chiến đấu, lao động sản xuất trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển kinh tế xã hội.
Với số lượng lớn đối tượng được hưởng ngày càng tăng, năm sau tăng cao hơn so với năm trước và khối lượng hồ sơ còn tồn đọng qua các năm trước cần giải quyết kịp thời, thuận tiện và đảm bảo đúng chế độ. Để làm được điều đó cơ quan BHXH cần quản lý tốt hồ sơ cho các đối tượng tham gia BHXH. Do thời gian và kiến thức có hạn nên em chỉ tìm hiểu một phần nhỏ trong công tác quản lý hồ sơ đó là tìm hiểu hồ sơ hưởng chế độ ốm đau và thai sản. Đề tài mà em lựa chọn: “Tìm hiểu về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, hưởng chế độ thai sản”. Kết cấu bài chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về quản lý hồ sơ Bảo hiểm Xã hội
Chương 2: Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, hưởng chế độ thai sản
Chương 3: Cải cách hành chính của chính phủ và của cơ quan Bảo hiểm xã hội
Do kiến thức có hạn nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót nhất định nên em mong nhận được ý kiến giúp đỡ từ thầy giáo và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn./.
Chương 1:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI.
Một số khái niệm về quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội.
Khái niệm về hồ sơ bảo hiểm xã hội.
Hồ sơ là mọi tập tài liệu, giấy tờ có liên quan với nhau về một sự việc, một vấn đề hay một người, hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, của tổ chứ xã hội hay cá nhân.
Hồ sơ bảo hiểm xã hội là những văn bản, tài liệu, có xác nhận kê khai liên quan đến quá trình làm việc có đóng bảo hiểm xã hội của người lao động để làm căn cứ thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động theo quy định của pháp luật.
Hồ sơ BHXH được lập đúng theo trình tự thủ tục và đủ căn cứ pháp lý theo quy định cụ thể với từng loại chế độ BHXH. Hồ sơ BHXH bao gồm hồ sơ tham gia BHXH và hồ sơ hưởng BHXH.
Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội.
Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội là tổng hợp quá trình và mức độ tham gia BHXH của người lao động, sự đóng góp của người sử dụng lao động, trên cơ sở tài liệu gốc như lý lịch, hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc, sổ BHXH… để cơ quan chức năng làm căn cứ lập và xác định những quyền lợi, chế độ BHXH đối với người lao động. Ngoài những đặc tính chung của hồ sơ tài liệu dự trữ, hồ sơ hưởng BHXH cũng có đặc thù riêng như:
Hồ sơ hưởng BHXH hình thành khi có phát sinh đối tượng hưởng BHXH.
Hồ sơ hưởng BHXH khi được cơ quan có thẩm quyền xác lập thì đó là cơ sở pháp lý để thực hiện chế độ BHXH.
Phân loại theo thời gian hưởng thì hồ sơ chia thành hai loại hồ sơ:
+ Hồ sơ hưởng các chế độ thường xuyên (hàng tháng): là hồ sơ của đối tượng hàng tháng được lĩnh lương hưu hay trợ cấp BHXH. Mức lương hưu hay trợ cấp hàng tháng của người lao động được pháp luật quy định theo mức độ tham gia BHXH của người đó. Hồ sơ hưởng BHXH thường xuyên có các loại sau: hưu trí, mất sức lao động, tai nạn lao động, tử tuất, trợ cấp cán bộ xã, phường.
+ Hồ sơ hưởng các chế độ một lần: là hồ sơ của đối tượng chỉ được lĩnh trợ cấp 1 lần, mức trợ cấp do pháp luật quy định gồm hồ sơ hưởng chế độ ngắn hạn như: ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
Vị trí, vai trò của hồ sơ trong tổ chức thực hiện BHXH.
Nước ta đã xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động trên 40 năm nay và đạt được các kết quả to lớn trong việc làm ổn định đời sống của hàng chục triệu người lao động và gia đình họ trong các trườn hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mất sức lao động, hưu trí và tử tuất. Với kết quả đó, chính sách bảo hiểm xã hội đã góp phần tích cưc động viên cán bộ công nhân viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang và người lao động tahm gia chiến đấu, lao động sản xuất trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển kinh tế xã hội.
Để thực hiện đúng các chế độ BHXH thì hồ sơ hưởng BHXH có vai trò hết sức quan trọng. Vai trò đó được thể hiện qua nội dung sau:
Trước hết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội là cơ sở pháp lý để thực hiện các chế độ BHXH.
Ví dụ minh họa: Chẳng hạn muốn tính được trợ cấp ốm đau người cán bộ bảo hiểm xã hội phải biết được mức tiền lương hay tiền công đóng BHXH của tháng liền kề, thời gian đóng BHXH, điều kiện làm việc của đối tượng trước khi nghỉ ốm; hay muốn giải quyết chế độ hưu trí, cán bộ BHXh phải tính được mức tiền lương hay tiền công tháng đóng BHXH của những năm cuối trước khi nghỉ hưu, thời gian (số năm) đóng BHXH của đối tượng, điều kiện làm việc… của đối tượng. Những nội dung mà cán bộ BHXH cần đã được phản ánh trong hồ sơ hưởng chế độ ốm đau và hồ sơ hưởng chế độ hưu trí.
Hồ sơ BHXH là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp về BHXH (khiếu nại, tố cáo). Khi có xảy ra tranh chấp về BHXH, chẳng hạn như đối tượng được hưởng chính sách BHXH khiếu nại về cơ quan BHXH thanh toán không đúng chế độ cho họ hay người dân tố cáo cán bộ của cơ quan BHXH giải quyết được những sự việc nói trên thì thanh tra của BHXH hay cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền trước hết phải thu thập hồ sơ (hồ sơ gốc), tài liệu có liên quan; đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, từ đó mới đưa ra được các kết luận, giải quyết vấn đề.
Hồ sơ hưởng BHXH còn là cơ sở để điều chỉnh trợ cấp BHXH, lương hưu cho các đối tượng hưởng bảo hiểm giữa các thời kỳ. Cùng với việc đổi mới về kinh tế, trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã có những lần sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách BHXH cho phù hợp với tình hình thược tế của đất nước.
Ví dụ: Chẳng hạn, ngày 18/9/1985 Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 236/HĐBT về chế độ lương hưu và các chế độ trợ cấp thương binh xã hội, tròn đó có nội dung tính lại lương hưu hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu trước ngày 1/9/19985; hay ngày 26/01/1995 đã ban hành Nghị định số 12/CP, kèm theo Điều lệ BHXH đối với công chức, công nhân viên chức nhà nước và người lao động theo loại hình BHXH bắt buộc và NĐ số 45/CP ngày 15/7/1995, thực hiện BHXH đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân. Để đảm bảo mối quan hệ về mức hưởng của người về hưu giữa các thời kì, chính phủ phải tăng lương hưu cho các ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement