Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tieuthu_lovely_96
#645397 Download Tiểu luận Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm với kinh tế một quốc gia nói chung miễn phíMỤC LỤC
Lời mở đầu . . . .2
1: CƠ SỞ LÝ LUẬN: . . . .3
I. BẢO HIỂM LÀ GÌ: . . . .3
II. CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM: . . .3
III. VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM NÓI CHUNG . .6
1. Bù đắp thiệt hại, khắc phục tổn thất. . . .6
2. Tăng cường công tác đề phòng và hạn chế tổn thất . .7
3. Sử dụng hiệu quả những khoản tiền nhàn rỗi, tạo được nguồn vốn lớn để đầu tư
vào lĩnh vực khác . . . .7
4. Tăng thu ngân sách nhà nước . . .7
5. Tạo tâm lý an tâm trong kinh doanh, trong cuộc sống. . .8
IV. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA BẢO HIỂM ĐỐI VỚI KINH TẾ MỘT
QUỐC GIA. . . . .8
PHẦN II: THỰC TRẠNG NGÀNH BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM . . 10
I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM. 10
1. Quá trình hình thành và phát triển . . . 10
2. Vài nét về Luật kinh doanh Bảo hiểm của Việt Nam. . 12
3. Các tổ chức kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam . . 15
4. Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam . . . 17
II. THỰC TRẠNG NGÀNH BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM . . 18
PHẦN III: GIẢI PHÁP CHO SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM HIỆN
NAY . . . . . 21
I. VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC . . . . 21
II. VỀ PHÍA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM. . . . 22
III. VỀ PHÍA CÁC TỔ CHỨC KHÁC . . . 23


1: CƠ SỞ LÝ LUẬN:

I. BẢO HIỂM LÀ GÌ:
Có nhiều định nghĩa khác nhau cho khái niệm bảo hiểm, dưới đây là định nghĩa về
bảo hiểm của một số tổ chức:
- Theo Dennis Kessler: Bảo hiểm là sự đóng góp của số đông vào sự bất hạnh
của số ít.
- Theo Monique Gaullier: Bảo hiểm là một nghiệp vụ qua đó, một bên là người
được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm thực hiện mong muốn để
cho mình hay để cho người thứ ba trong trường hợp xảy ra rủi ro sẽ nhận được một
khoản đền bù các tổn thất được trả bởi một bên khác: đó là người bảo hiểm. Người bảo
hiểm nhận trách nhiệm đối với toàn bộ rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các phương
pháp của thống kê.
- Tập đoàn bảo hiểm AIG của Mỹ định nghĩa: Bảo hiểm là một cơ chế, theo cơ
chế này, một người, một doanh nghiệp hay một tổ chức chuyển nhượng rủi ro cho công ty
bảo hiểm, công ty đó sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm các tổn thất thuộc phạm vi
bảo hiểm và phân chia giá trị thiệt hại giữa tất cả những người được bảo hiểm.
- Luật Kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam : Kinh doanh bảo hiểm là hoạt
động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm
chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo
hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hay bồi thường
cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
- Bản chất của bảo hiểm: Là việc phân chia tổn thất của một hay một số người
cho tất cả những người tham gia bảo hiểm cùng chịu. Bảo hiểm hoạt động dựa trên Quy
luật số đông (the law of large numbers).
II. CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM:
1. Nhóm sản phẩm Bảo hiểm Tài sản:
- Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (FIRE)
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement