Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By jennyyang19801984
#645231

Download miễn phí


Mục lục
Mở đầu 1
Mục lục 2
1. Sơ lược về lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam hiện nay 3
2. Những thời cơ và thách thức khi mở cửa thị trường dịch vụ bảo hiểm 5
2.1. thời cơ 5
2.2. Thách thức đặt ra 5
3. Một số vấn đề trong cam kết mở cửa thị trường dịch vụ bảo hiểm
của Việt Nam 6
3.1. Những phân ngành dịch vụ bảo hiểm theo cam kết mở cửa thị trường 6
3.2. Về thiết lập hiện diện thương mại của doanh nghiệp bảo hiểm
nước ngoài 6
3.3. Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp bảo hiểm
Việt Nam 7
3.4. dùng dịch vụ của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài 7
3.5. Về tái bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài 8
4. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm trước cam kết hội nhập 9
4.1. Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành và một số vấn đề liên quan 9
4.2. Pháp luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam và yêu cầu phải
phù hợp với thực tiễn 13
5. Một số nội dung sửa đổi theo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm sẽ được Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII 14
5.1. Về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới 14
5.2. Về chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài 14
5.3. Về nhượng tái bảo hiểm bắt buộc 15
6. Kết luận 16

++ Ai muốn tải bản DOC Đầy Đủ , Trả lời bài viết này, mình sẽ gửi Link download cho!

Tóm tắt nội dung:

lớn trong hoạt động của ngành bảo hiểm tại Việt Nam, kể từ khi Luật kinh doanh bảo hiểm ra đời, số lượng doanh nghiệp bảo hiểm vừa tăng từ 14 lên 50 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng từ 3.056 tỷ đồng (năm 2000) lên 25.510 tỷ đồng (năm 2009), với tốc độ tăng bình quân trên 27%/năm; tổng số tiền các DNBH vừa huy động đầu tư trở lại nền kinh tế tăng từ 5.000 tỷ đồng (năm 2000) lên gần 69.000 tỷ đồng (năm 2009). Đến cuối năm 2009, tổng doanh thu bảo hiểm cả nhân thọ và phi nhân thọ đạt 25.510 tỷ đồng, đạt 2% GDP. Đây là một kết quả đáng ghi nhận.
Thực tế cho thấy thị trường bảo hiểm hiện nay vẫn còn nhiều tiềm năng với nhu cầu bảo hiểm ngày càng lớn. Cùng với sự lớn mạnh của các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp nước ngoài với ưu thế về quy mô hoạt động, nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý cũng xuất hiện ngày càng nhiều góp phần làm cho thị trường bảo hiểm Việt Nam càng thêm sôi động. Tính đến tháng 3/2010, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm nói riêng lên đến hơn 1 tỷ USD, chưa kể các hoạt động đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực khác do sự có mặt của các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu thế giới tại Việt Nam.
Tuy nhiên, hoạt động của thị trường bảo hiểm trong thời gian qua cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp cũng như công tác quản lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm mà một vài nguyên nhân có thể điểm qua như sau:
Về khách quan, thị trường bảo hiểm Việt Nam còn rất mới so với các nước trên thế giới và trong khu vực, đang trong giai đoạn phát triển, tự hoàn thiện đối với cả phía DNBH, cơ quan quản lý và bên mua bảo hiểm. Nhân lực của ngành còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, có kinh nghiệm cao trong lĩnh vực bảo hiểm, ví dụ các chuyên gia tính phí bảo hiểm, chuyên gia tái bảo hiểm, chuyên gia phân tích tài chính, đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp,..
Về chủ quan, thực tiễn cho thấy khuôn khổ pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh:
Có sự thiếu nhất quán trong các quy định liên quan đến kinh doanh bảo hiểm giữa Luật kinh doanh bảo hiểm và Bộ luật dân sự. Còn nhiều quy định trong Luật còn mang tính chung chung, thiếu rõ ràng dẫn đến khó khăn nhất định trong chuyện áp dụng Luật và giải quyết các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Kể từ năm 2000 đến nay, hệ thống luật có liên quan đến các vấn đề quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm vừa thay đổi, ví dụ: Luật Doanh nghiệp năm 2005 thay thế Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Đầu tư thay thế Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, theo đó, các quy định về hình thức doanh nghiệp, về đầu tư cần được quy định rõ trong Luật Kinh doanh bảo hiểm.
Đặc biệt là khi Việt Nam vừa ký các thoả thuận hợp tác song phương (BTA với Hoa Kỳ), là thành viên của WTO với các cam kết mở cửa thị trường bảo hiểm; Bộ Tài chính vừa là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế (IAIS) cho nên công tác quản lý, giám sát bảo hiểm dần từng bước theo các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế và phải được thể hiện trong các quy định của Pháp luật.
Xuất phát từ những lý do trên, một vấn đề quan trọng và cấp bách được đặt ra và cần thực hiện ngay đó là phải sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành nhằm đảm bảo cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam cũng như đáp ứng được các cam kết về mở cửa thị trường.
2. Những thời cơ và thách thức khi mở cửa thị trường dịch vụ bảo hiểm
Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu hướng tất yếu của mọi nền kinh tế mà Việt Nam không thể đứng ngoài. Tham gia vào sân chơi lớn bên cạnh những quy định của riêng mình, chúng ta bắt buộc phải tuân thủ những nguyên tắc chung được đặt ra cho tất cả các nước và quan trọng là phải đảm bảo cho chúng phù hợp với nhau. Trước sự hội nhập sau lớn của nền kinh tế, ngành bảo hiểm cũng phải mở cửa thị trường của mình với thế giới cụ thể là thực hiện những gì mà Việt Nam vừa cam kết với các nước khác và đặc biệt là khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
chuyện mở cửa thị trường theo tham cam kết chắc chắn sẽ làm cho ngành bảo hiểm trong nước chịu tác động mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng và cả sự ổn định trong thị trường tài chính nói chung. Các tác động sẽ bao gồm cả mặt tích cực lẫn tiêu cực cho thị trường bảo hiểm Việt Nam.
2.1. thời cơ
Theo đánh giá sơ bộ chuyện mở cửa thị trường theo các cam kết WTO về cơ bản sẽ có tác động tích cực đối với cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung và bản thân các công ty bảo hiểm trong nước:
chuyện tham gia thị trường của những công ty bảo hiểm mới, đặc biệt là các công ty bảo hiểm nước ngoài sẽ đa dạng hóa và khiến thị trường sôi động hơn. Quá trình hội nhập sẽ làm giảm chi phí dịch vụ, chất lượng dịch vụ được nâng cao, năng lực thị trường được mở rộng, thúc đẩy sự phát triển của thị trường.
Mở cửa thị trường tạo điều kiện tăng cường trao đổi kiến thức và kỹ năng chuyên ngành: công nghệ quản lý tiên tiến được chuyển giao, trình độ đội ngũ cán bộ được nâng cao... góp phần thúc đẩy năng lực cạnh tranh của các công ty bảo hiểm trong nước.Tạo thời cơ cho các doanh nghiệp bảo hiểm Nhà nước chuyển đổi cơ cấu để tăng khả năng cạnh tranh.
2.2. Thách thức đặt ra
Bên cạnh những thời cơ cho ngành bảo hiểm Việt Nam vươn lên , chuyện mở cửa cho các công ty nước ngoài tham gia vào thị trường bảo hiểm cũng tạo ra những thách thức nhất định đối với ngành bảo hiểm trong nước, đó là:
chuyện thực hiện các cam kết cũng dẫn đến các khả năng gây bất ổn định nói chung của thị trường tài chính, mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước, hệ thống quy định quản lý chưa theo kịp được với mức độ mở cửa thị trường...
Cạnh tranh sẽ diễn ra trên quy mô lớn hơn và mức độ gay gắt. Trước hết là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động tại Việt Nam cả về sản phẩm bảo hiểm, chất lượng phục vụ, nguồn nhân lực và phát triển kênh phân phối sản phẩm. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động tại Việt Nam với các doanh nghiệp bảo hiểm tại nước ngoài về cung cấp sản phẩm bảo hiểm trong khuôn khổ vừa cam kết tại WTO cũng gay gắt không kém.
Thị trường phát triển nhanh về quy mô, đa dạng về sản phẩm là sức ép đối với các nhà quản lý trong lĩnh vực này, bao gồm yêu cầu phải đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; khả năng giải quyết tranh chấp; thị trường bị chia cắt manh mún và vấn đề rất quan trọng là ngăn ngừa rủi ro mang tính hệ thống.
3. Một số vấn đề trong cam kết mở cửa thị trường dịch vụ bảo hiểm của Việt Nam
3.1. Những phân ngành dịch vụ bảo hiểm theo cam kết mở cửa thị trường
Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các phân ngành dịch vụ bảo hi...
Hình đại diện của thành viên
By hula93
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#858128
hula93 đã viết:mod ơi gửi cho mình bản doc này được không? Thank rất nhiều :)Bạn download tại đây nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement