Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lynk_chick1501
#644675 Download Mẫu báo cáo thẩm định dự án đầu tư bất động sản miễn phíMỤC LỤC
Phần Trang
1.1 Tómtắt dựán 3
1.2 Nguồn vốn và sửdụng vốn 8
1.2.1 Nguồn vốn 8
1.2.2 Sửdụng vốn 8
1.2.3 Kếhoạch vay vốn và hoàn trảvốn vay 8
1.3 Các giả định tính toán chính 10
1.3.1 Các giả định vềthiết kếvà công suất 10
1.3.2 Các giả định vềkếhoạch kinh doanh và bán hàng 12
1.4 Phân tích tài chính và phân tích độnhạy 16
1.4.1 Báo cáo thu nhập 16
1.4.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 17
1.4.3 Phân tích độnhạy 18
1.4.4 Phân tích các chỉsốtài chính 18
1.5 Hợp đồng phát triển dựán 19
1.6 Tổchức thực hiện dựán 21
1.6.1 Kếhoạch triển khai dựán 21
1.6.2 Các mốc thời gian chính 24
1.7 Cơsở đầu tưvà chiến lược rút vốn 27
1.7.1 Cơsở đầu tư 27
1.7.2 Chiến lược rút vốn 28
1.8 Tổng quan vềthịtrường 28
1.8.1 Thịtrường bất động sản Việt Nam 28
1.8.2 Phântích SWOT 30
1.8.3 Phân tích thịtrường 30
TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1 Tóm tắt dự án
Tóm tắt dự án Dự án đã hoàn thành quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch 1/500. Sở Quy hoạch
Kiến trúc – Thành phố Hồ Chí minh đã có Công văn 1632/SQHKT-QHKV2
ngày 15 tháng 6 năm 2006 gửi Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh giải
trình việc Chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng tại khu đất này sẽ làm tăng
cảnh quan bộ mặt đô thị cho Quận XXX, đồng thời sẽ góp phần tham gia giải
quyết nhà tái định cư cho quận. Về cơ bản, UBND Thành Phố đã có Công văn số
6985/UBND-DT ký ngày 22 tháng 9 năm 2006 về việc điều chỉnh quy hoạch chi
tiết Dự án Khu Nhà Ở XXX nhất trí với phương án điều chỉnh quy hoạch 1/500
và bàn giao cho Sở Quy Hoạch và Kiến Trúc thông qua các bước cuối cùng theo
hướng hệ số sử dụng đất <=5,0. Chủ đầu tư là Doanh nghiệp tư nhân Thương mại
và Dịch vụ CCCC đã và đang thực hiện cùng với Công ty tư vấn để hoàn thiện
quy hoạch 1/500 điều chỉnh. Theo qui hoạch đang thực hiện có bốn (04) khối nhà
cao từ 22 đến 30 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là 314.415 m2 và tổng diện
tích sàn khai thác là 247.233 m2 được đánh số thứ tự là A, B, C, D và E.
ƒ Khối A có tổng diện tích sàn xây dựng và diện tích khai thác lần lượt là
47.064 và 35.949 m2, cao 21 tầng (bao gồm cả tầng kỹ thuật), và có 02 tầng
hầm. Trong 21 tầng có 02 tầng đầu tiên dành cho thương mại và dịch vụ, tiếp
đến là tầng kỹ thuật và 18 tầng thiết kế để cho thuê văn phòng làm việc. Phân
theo chức năng của khối A, có thể liệt kê diện tích sàn xây dựng (“GFA”) và
diện tích sàn khai thác (“NFA”) như sau:
Chức năng GFA (m2) NFA (m2)
Tầng hầm 10.054 7.038
Thương mại và dịch vụ 4.200 3.045
Tầng kỹ thuật – Thương mại và dịch vu 2.100 1.365
Văn phòng 29.880 24.502
Tầng mái và sân thượng 830 -
Tổng cộng 47.064 35.949
ƒ Khối B có tổng diện tích sàn xây dựng và diện tích khai thác lần lượt là
136.593 m2 và 108.442 m2, cao 30 tầng (bao gồm cả tầng kỹ thuật), và có 02
tầng hầm. Trong 30 tầng có 05 tầng đầu tiên dàng cho thương mại và dịch vụ,
tiếp đến là tầng kỹ thuật, 15 tầng tiếp theo là các căn hộ nhỏ, 08 tầng tiếp
theo là các căn hộ lớn, và tầng thứ 30 là căn hộ dạng penthouse. Phân theo
chức năng của khối B, có thể liệt kê diện tích sàn xây dựng (“GFA”) và diện
tích sàn khai thác (“NFA”) như sau:
Chức năng GFA (m2) NFA (m2)
Tầng hầm 16.758 11.731
Thương mại và dịch vụ 29.425 23.166
Tầng kỹ thuật – Thương mại và dịch vu 5.350 4.441
Căn hộ thường (nhỏ) 51.000 42.330
Căn hộ lớn 27.200 22.576
Căn hộ dạng penthouse 5.100 4.199
Tầng mái và sân thượng 1.760 -
Tổng cộng 136.593 108.442

ƒ Khối C có tổng diện tích sàn xây dựng và diện tích khai thác lần lượt là
58.703 và 45.444 m2 cao 22 tầng (bao gồm cả tầng kỹ thuật), và có 02 tầng
hầm. Trong 22 tầng có 01 tầng đầu tiên dành cho các căn hộ thương mại, tiếp
đến là tầng thương mại và dịch vụ, 18 tầng kế tiếp là các căn hộ thường
(nhỏ), tầng cuối cùng là các căn hộ dạng penthouse. Phân theo chức năng của
khối C, có thể liệt kê diện tích sàn xây dựng (“GFA”) và diện tích sàn khai
thác (“NFA”) như sau:
Chức năng GFA (m2) NFA (m2)
Tầng hầm 6.260 4.507
Tiện ích - Thương mại và dịch vụ 2.276 1.750
Tầng kỹ thuật – Thương mại và dịch vu 2.303 1.550
Căn hộ thương mại 3.922 2.506
Căn hộ thường 39.144 32.308
Căn hộ dạng penthouse 3.588 2.822
Tầng mái và sân thượng 1.240 -
Tổng cộng 58.703 45.444
ƒ Khối D có tổng diện tích sàn xây dựng và diện tích khai thác lần lượt là
69.255 m2 và 55.017 m2 cao 22 tầng (bao gồm cả tầng kỹ thuật), và có 02
tầng hầm. Trong 22 tầng được thiết kế, 01 tầng đầu tiên là các căn hộ thương
mại, tầng tiếp theo là thương mại và dịch vụ, 18 tầng tiế theo là các căn hộ
thường (nhỏ), tầng cuối cùng là các căn hộ dạng penthouse. Phân theo chức
năng của khối D, có thể liệt kê diện tích sàn xây dựng (“GFA”) và diện tích
sàn khai thác (“NFA”) như sau:
Chức năng GFA (m2) NFA (m2)
Tầng hầm 11.828 8.280
Tiện ích - Thương mại và dịch vụ 2.850 1.995
Tầng kỹ thuật – Thương mại và dịch vu 2.850 1.853
Căn hộ thương mại 4.845 3.653
Căn hộ thường 42.300 35.955
Căn hộ dạng penthouse 3.995 3.282
Tầng mái và sân thượng 587 -
Tổng cộng 69.255 55.017
ƒ Khối E có tổng diện tích sàn xây dựng và diện tích khai thác lần lượt là 2.800
m2 và 2.380 m2 cao 2 tầng dùng để làm trường mẫu giáo, đây là công trình
công cộng có thu theo quy hoạch.
Địa điểm dự án nằm cận kế trung tâm Quận XXX, một mặt giáp với đường
BBBB có lộ giới 30 m, cách ngã tư EEEE khoảng 620m. Địa điểm dự án rất phù
hợp quy hoạch chung của Quận XXX và phù hợp với hướng phát triển tương lai
của thành phố. Khu đất cũng nằm cận kề với trung tâm dân cư đông đúc của
thành phố Hồ Chí Minh, gần trung tâm Quận EEEE, nằm ngay ở trung tâm đông
đúc nhất của Quận XXX (Phường XXX). Địa điểm dự án có rất ít những dự án
cạnh tranh và quy hoạch chi tiết 1/2000 về sử dụng đất của Quận XXX chưa hoàn
thành. Thêm vào đó, Dự án nằm gần các khu Công nghiệp, khu chế xuất, khu
công nghệ cao, các trung tâm đào tạo lớn của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ
hội để phát triển các khu thương mại tập trung, các khu văn phòng tập trung và
khu dân cư tập trung khi mà ở thời điểm hiện tại không có dự án lớn được phát
triển ở khu vực này, chưa có khu văn phòng tập trung và rất ít khu thương mại

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thuanqlxd
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement